Hozzászólások

 • Szakács István 9282 számú kérdése
 • 2005-12-14

Tisztelt Cimzett!

1993.03.22.én kárpotlásként árverésén tulajdonos lettem 4054 m2 szántónak a 0811/37.hrsz alatt.A tulajdoni lapon az szerepel hogy a bejegyző határozat 38320/1993.03.22.a 0811/1 hrsz.megosztásábol keletkezett.
-Megtehetem e hogy eladom?
-Kell e valami,vagy valakinek a hozzájárulása,esetleg a szomszédoké?
Válaszát várva:
Köszönettel: Szakács István

Kedves István!
Az ingatlant eladhatja. Ha kizárólagos tulajdonában áll (1/1) nem kell a szomszédokat sem megkérdeznie, azonban mivel külterület, vételi ajánlatot kell a Polgármesteri Hiv-nak kifüggesztenie és egy levelet kell a Kincstári Vagyonügyi Igazgatósághoz beküldeni határidő tűzésével, amelyet, mivel az okiratot ügyvéd kell hogy készítse, biztos hogy megír, ezért nem írom itt le azt, hogy mit tartalmazzon.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
http://www.forcekft.hu

Közösségi oldal:


 • Katalin 9064 számú kérdése
 • 2005-12-02

Tisztelt Cím!

Egy adás-vételi szerződéssel kapcsolatos kérdést szeretnék feltenni.

Mint vevő lennék jelen a folyamatban, de egy pár kérdés tisztázatlan számomra, amelyet a szerződés megkötése előtt mindenképpen tisztázni szeretnék.

Egy külterületi ingatlan vásárlásáról lenne szó, amely a tulajdoni lap tartalma szerint több alrészlettel rendelkezik. Ezek, mint gyep, rét, erdő, árok és egy udvar (amely kivett területként van feltüntetve) épülettel (ez nem tanyaépület, tehát nem lakóépület) szerepelnek a tulajdoni lapon.
Ez az ingatlan oszthatatlan közös tulajdonban van. A tulajdonosok két (rokon) család tagjai, melyek összesen öten vannak. Az egyik családból én - mint leendő vevő - jelenleg is tulajdonos vagyok ebben az ingatlanban (a másik tulajdonos meg az öcsém). A másik család három tagjából (az édesanya, valamint két gyermeke a tulajdonos, a gyermeki részek viszont terheltek az édesanya özvegyi jogával) az egyik gyermek az özvegyi joggal terhelt tulajdoni hányadát adná el részemre, illetve ezt venném meg én.
Az öcsém szeretné, ha én (így teherrel is) meg tudnám vásárolni a tulajdonrészt. A másik oldalról ez nem jelenthető ki egyértelműen. Az eladó testvére talán közömbös, azonban az édesanyáról már ez valószínű nem mondható el. Az eladó gyermek és az édesanya közötti viszony sem a legjobb, ezért történne az eladás terhelten. Tudom azt is, hogy mit jelent a teherrel megvásárolt állapot számomra.

Kérdésem az, hogy a jelen esetre vonatkozóan, törvényesen a többi tulajdonostársnak van e elővételi joguk? Kell e nekik esetleg jelezni az eladás tényét? Ki kell e függeszteni a helyi önkormányzatnál a szerződést?

A földhivatalnál előzetesen megnéztem a tulajdoni lapot, s ekkor rá is kérdeztem a földhivatalban az elővételi jogosultság kérdésére, illetve a kifüggesztési szabályra, hogy mi ezeknek a dolgoknak az ügymenete. Itt azt a tájékoztatást kaptam, hogy átírható a tulajdonrész adásvétellel az előbbiek nélkül, mivel ebben az ingatlanban én is tulajdonos vagyok, tehát tulajdonrésszel rendelkezem, így nem kell a többi tulajdonost nyilatkoztatni az elővételi jogról, illetve ebben az esetben kifüggeszteni sem kell a helyi önkormányzatnál.

Így érhetően teljesen elbizonytalanodtam, mert én úgy tudtam, hogy kell az elővételi jogosultság miatt nyilatkoztatni a többi tulajdonost, s az előbbi tájékoztatás ellenére most tanácstalan vagyok! Félek attól, hogy a későbbiekben a ”másik” oldalról valaki esetleg megtámadja a szerződést, s akkor veszíthetek a dolgon. Van-e ennek jogi alapja?

Egy másik kérdésem, ami szintén aggaszt, hogy az eladó a ténylegesen megalkudott vételárnál kevesebbet szeretne belevenni a szerződésbe. Ezt arra hivatkozva javasolná, hogy neki kevesebbet kelljen adóznia. Ettől is félek. Gondolva itt arra, hogy ha netán az előbbiekből kifolyólag pl.: az édesanya megtámadná az ügyletet, s valami ok folytán sikerülne érvényteleníttetnie az adásvételt, akkor a vételár szerződésen felüli részét elveszíthetem. Ebből a szempontból az eladóval szemben is bizalmatlan vagyok.
Van-e ennek reális lehetősége?
Ismerősi körben mondtak olyat, hogy ilyen esetben (a szerződésben szereplő vételár feletti részről) különszerződést szoktak írni. Van-e erre valamilyen tanács, illetve megoldás a gyakorlatban?

Segítségüket előre is szeretném megköszönni, ebben a számomra igen bonyolult ügyben!

Tisztelettel: Nagy Katalin

Kedves Katalin!


A tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg, mégpedig, egymás között egyenlő arányban. Ha a tulajdonostársak között megegyezés nem jön létre, de Ön, az eladásra kerülő tulajdoni illetőségrészre nézve a vételi ajánlatot magáévá teszi, az elővásárlási jog egyedül Önt illeti meg.
Ha több ilyen - egyedül fellépő - tulajdonostárs van, közülük az eladó tulajdonostárs választ.

Az Ön esetében, tehát a tulajdonostársak közötti adásvétel esetén nem kell kifüggeszteni a szerződést.

A szerződésben az adásvétel során ténylegesen kialkudott vételárat kell feltüntetni!

Tisztelettel
dr.Fördős Péter ügyvéd
http://www.drford.hu

Közösségi oldal:


 • János 8911 számú kérdése
 • 2005-11-24

Tisztelt Cím!
Egy termőföld tulajdoni hányadának a megvásárlására nyílna lehetőségem. Ebben az ingatlanban én is rendelkezem tulajdoni hányaddal. A tulajdonostárs felajánlotta számomra az Ő haszonélvezettel terhelt tulajdonrészét, amelyet én (azt tudom, hogy a haszonélvezeti jog mit jelent ebben az esetben, milyen korlátokkal jár ez számomra) így is meg szeretnék vásárolni.
Az valószínűsíthető, hogy a haszonélvező ezt mindenképpen szeretné megakadályozni (egyébként Ő is rendelkezik tulajdonrésszel ebben az ingatlanban), ha ez a tudomására jutna.
Kérdésem, hogy adásvétel esetén van e erre lehetősége a haszonélvezőnek?
Esetleg van-e a tulajdoni hányad egyéb módon történő megszerzésére?
Emiatt javasolták nekem az ajándékozást, illetve a csere lehetőségét is, azonban ezektől idegenkedem.
Melyik megoldás lenne a legbiztosabb számomra a változatok közül, melyik megoldásban lehetnek veszélyek, mert félek az esetleges buktatóktól?
Köszönöm válaszát: Kovács István

Tisztelt István!
Az adásvétel ellen a haszonélvező a jelen esetben semmit nem tehetne, elővásárlásra sem Ő, sem a többi tulajdonostárs nem jogosult, ezért nem kell más jogcímet keresni az átruházásra...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Mónika 8765 számú kérdése
 • 2005-11-17

Tisztelt ¨Ügyvéd Úr !
Kárpótlás utján jutottunk földhöz, amit most szeretnénk gyermekünk nevére átiratni, mivel ő főfoglalkozásu mezőgazdasági vállalkozó. Kérdésem, milyen kötelezettséggel jár, illetve mennyibe kerül, hogy gyermekünk nevére kerüljön a föld.
Tisztelettel: Mónika

Tisztelt Mónika!
Ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni a megállapodásukat és Önöket adófizetés terhelheti - amennyiben jövedelmet realizálnak, ill. a vevőnek illetéket kell fizetnie. Ezekkl kapcsolatban részletesebben olvashat a www.ingatlanjog.hu oldalon.
Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Zsozso 8735 számú kérdése
 • 2005-11-16

Tisztelt ügyvédúr.

Történt az eset, hogy egy osztatlan közös tulajdonba vásároltam tulajdon részt. Ez az ingatlan egy 4.5 hektáros szőlő ingatlan aminek kb.1/3 része a tulajdonom. A területre a művelési megosztás meg volt, és mindenki aszerint műveli a területét. Az eggyik tulajdonostárs gondolta megosztatja a területett, bement a földhivatalba, a Földhivatal ezt részére meg is tette úgy ahogy a tulajdonos társ ezt kérte, a többi tulajdonos megkérdezése és tudta nélkül. A megosztási határozat jogerőre emelkedett úgy hogy a hivatal bárkit is kiértesitett volna. A hivatal arra hivatkozik, hogy ez a terület anno a 90-es évekbe részarány kiadásként került az akkori tulajdonosok birtokába, igy a hivatalnak joga van felosztani az egy kérelmező akarata szerint és erről a tulajdonostársakat nem kell értesíteni.
Kérdezném mi ilyenkor a teendő?
Meg tehet e ilyet a hivatal, hogy egy tulajdon közöséget egy fő érdekébe felbont előzetes egyeztetés nélkül?

Tisztelt Zsoszo!
Nem teljesen látom a át a történteket, de némi kifogásolnivalót találok a hivatal működésében, de a legjobb lehetőség meghatározásához a kérdés nem tartalmaz elegendő információt.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • József 8503 számú kérdése
 • 2005-11-05

Tisztelt Úgyvéd Úr!
A kérdésem a küvetkező lenne:
Ön lát-e valamilyen hibát a következő dátumokkal kapcsolatban:
1. A vásárolt ingatlan vételárának vélhető kifizetése szeptember 1 (azaz elseje).
2. Az adásvételi szerződés megkötése szeptember 10.
3. A vételi szándék önkormányzati hirdető táblán való kifüggesztése szeptember 9-tól szeptember 23-ig.
4. Az ingatlan új tulajdonosának bejegyzése október 3.
Kérdésem még:
ha a hirdető tábláról 23-án veszik le a vételi nyilatkozatot, és utána küldik el az NFA-nak akkor lemondhat e október 3-ig az elővásárlási jogáról. Tudomásom szerint, az NFA-nál leterheltek és ha 15 napig nem válaszol, akkor tértivevénnyel igazolhatják a földhivatalnál az NFA elővásárlási jogáról való lemondását.
Ha szeptember 23 -án adják postára, október 3-ig még nem telik le a 15 nap.
Köszönve válaszát,
József

Tisztelt József!
A kronológiai sorban a szeptember 10-i szerződéskötést és a 9-i kifüggesztést felcserélve tartanám elképzelhetőnek.
Valóban elegendő igazolni az NFA értesítését, de azt a szerződéskötéssel egyidejűleg is meg lehet tenni, tehát nem feltétlenül a szept. 23-i feladásból kell kiindulni.
Valóban nem szokott - sok esetben - nyilatkozni az NFA, de a lehetőség megvan rá.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • József 8486 számú kérdése
 • 2005-11-04

Tisztelt Ügyvéd úr!
Válaszát köszönöm.
azóta következők történtek.
Megkaptuk a határozatot a földhívataltól az ingatlan eladásáról.
A határozat szerint nagybátyám az adásvételi szerződést szeptember 10-én kötötte.
A tulajdonjogot a vevő nevére október 3-án írták át. Akkor már nagybátyám halott volt.
Érdekes még hogy a fizetés, ha az volt -szerződést, nyugtát nem találtunk-feltehetően szeptember 1-én történt meg.
Én nagybátyám halála után 12-én voltam a földhivatalban, lekértem a tuladonában lévő ingatlanok adatait, és ezeket nyújtottam be a hagyatéki leltárnál. Azok egyikén sem volt olyan bejegyzés amely utalt volna az adás vételre.
Csak az általam rátetett végrehajtási jog bejegyzés volt a nyilvántartásban.
Kérdéseim a következők lennének :
1. Átírható e a tulajdonjog az eladó halála után?

2. Kell-e értesíteni a végrehajtási jog birtokosát az adás-vétel előtt( pl. vevő, eladó, földhivatal)?

3. Az adás-vételről szóló nyilatkozatott a szerződés megkötése előtt vagy után kell e kifüggeszteni a hirdetőtáblára?

4. Le kell -e mondatni az elővásárlási jogáről írásban, vagy meg kell e keresni írásban a haszonbérlő családi gazdálkodót?

Válaszát Őszintén köszönve,
József

Tisztelt József!
1. Igen, feltéve, hogy az adásvételi sezrődés az életében köttetett.
2. Nem feltétlenül, de az eladó viseli a végrehajtásból eredő következményeket.
3. A szerződéskötést követően.
4. Igen.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • György 8393 számú kérdése
 • 2005-10-28

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Most készülök Somló közelében egy 50 ha szántó megvételére ami egy 200 ha terület része,osztatlan tulajdon.Az egész terület 20 ha-os parcelákra van osztva.Így is van bejegyezve.Minden parcellában rengeteg tulajdonos van kb. 1-4 ha területtel.
Van e bármilyen kockázata a vásárlásnak illetve milyen módon mérhető ki ez az 50 ha terület.Van e minimum tulajdon rész ami után nem kell a többi tulajdonos belegyezése.Illetve mi alapján lehet eldönteni. hogy ki melyik részt kapja (16-20AK)?

Tisztelt György!
Igazán jó és korrekt választ akkor tudnék adni, ha az ingatlanok tualjdoni lapjait is ismerném... Így csak megerősíteni tudom, hogy van kockázata a vásárlásnak, különösen a majdani használat szempontjából. elképzelhető a közös tulajdon megszüntetése is - bár ez hosszadalmasabb és költségesebb - megoldás, de a tulajdonostársakkal kötött, a használati szabályokat rögzítő megállapodás is elégséges lehet... És természetesen még az elővásárlásra jogosultakat is "figyelni kell", tehát már most érdemes lehet a megfelelő ügyvédet megtalálni...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Aniko 8314 számú kérdése
 • 2005-10-25

Tisztelt ÜgyvégyUr!
Érdeklődni szeretnék,hogy termőföldem eladásakor a megszerzett jövedelmem után milyen mértékben kell adózni,ill van e különbség akkor ha a vevő mezőgazdasági vállalkozo vagy pedig magánszemély? Honnan tudhatok meg reális árat a föld értékéről? (181 AK 6.6 ha) Utolso kérdésem az lenne mindezeket hogyan kell elindítani és milyen iratokat kell a különböző hivatalok felé elküldeni?
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Anikó!
Az Ön szempontjából nincs jelentősége annak, hogy kinek adja el az ingatlant. Az adózás szempontjából annak van jelentősége, hogy mikor, mennyiért, milyen jogcímen szerezte...
A reális piaci értékről nem tudok felvilágosítást adni, értékbecslő jöhet szóba, vagy a helyi viszonyok ismerete. Az adásvételi szerződéseket ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni, de azok hatálybalépéséhez szükség van az elővásárlásra jogosultakat értesíteni, ill. a tulajdonszerzőt nyilatkoztatni, ezekről az eljáró ügyvéd feltehetően részletes tájékoztatást tud adni...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Ágnes 7788 számú kérdése
 • 2005-09-28

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A kérdésem a következő lenne:

Mezőgazdasági művelési ágba tartozó földterület ingatlanjainkat kívánjuk értékesíteni.
5 szomszédos területről van szó, különböző tulajdonosokkal, melyek külterületen találhatóak. Tudomásunk szerint a későbbiekben itt egy befektető csoport logisztikai központot kíván építeni.
Ha közösen kívánjuk értékesíteni az ingatlanjainkat, de azokra több árajánlatot is szeretnénk kérni, akkor kötelező ingatlanforgalmazó, illetve ingatlanközvetítő igénybevétele?

Ha nem adásvétel, hanem opciós szerződés köttetik, akkor az elővásárlási jogosultak értésítésének időpontja az opciós szerződés megkötése, vagy az opciós joggal való élés, és így tulajdonjog szerzés időpontja?

Az opciós időszak alatt a Jogosult az engedélyünkkel rendelkezhet-e olyan módon az ingatlan felett, hogy elindítja a művelési ágból való kivonás, illetve a területrendezés folyamatát?

Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Ágnes!
1. Nem kötelező harmadik személyek igénybevétele, bár talán célszerű legalább egy ügyvéddel konzultálni az eladás és a pályáztatás során.
2. Utóbbi, amikor tehát egyoldálú nyilatkozattal létrejön az adásvételi szerződés.
3. Nem. Minden további rendelkezési jog Önöket illeti meg, számára csak egy tulajdonszerzési lehetőség teremtődik meg.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • SÁNDOR 7611 számú kérdése
 • 2005-09-19

Tisztelt ügyvéd úr!

Örökölt szántó földemet a termelő szövetkezet
megvásárolta 2005- ben. Az szeretném megkérdezni, hogy a termőföld értékesítése milyen adó alá esik és hány százalékos az adókötelezettségem?

Kedves Sándor!

A termőföld értékesítés személyi jövedelemadó kötelezettség alá tartozik.A törvényben vannak speciális kedvezmények, de az Ön által megfogalmazott kérdésben rendelkezésemre bocsátott információk alapján ezeket nem részletezem.Az adókötelezettség mértéke öröklés esetén a következőképpen alakul:
A szerzési érték, az az összeg, amely az illeték kiszabásának volt az alapja.
Az értékesítés során befolyt bevételből levonandó a szerzési érték, továbbá egyéb költségek,pl. megfizetett illeték,ügyvédi költség, hirdetési költség stb.
Az így kapott összeg az Ön jövedelme. Az adó mértéke ezután 25%.
Ez a jövedelem csökkenthető abban az esetben, ha Ön az ingatlannak már legalább 5 éve tulajdonosa, a 6. évtől évenként a számított összeg 10-10 %-os mértékével csökkenthető. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 15 évnél régebben megszerzett ingatlanok eladásából nem származik jövedelem, így ebből következően nincs adófizetési, illetve bevallási kötelezettség sem.
Abban az esetben, ha a magánszemély a jövedelmet lakáscélra fordítja a befizetett (számított) adóból visszajár - vagy nem kell befizetni - az ingatlan átruházásából származó jövedelem azon része utáni adót, amely összeget saját maga, vagy lakást szerző hozzátartozója részére, a jövedelem megszerzésének időpontját megelőző 12 hónapon vagy az azt követő 60 hónapon belül lakáscélú felhasználásra fordított (ideértve a használati- és haszonélvezeti jog és a lakásbérleti jog megszerzését is.
Tisztelettel
dr.Fördős Péter ügyvéd
http://www.drford.hu

Közösségi oldal:


 • Kissné Hajnal 7500 számú kérdése
 • 2005-09-12

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Van egy osztatlan közös erdőrészem. Az egyik tulajdonos az Ő részét 2003.május 5-én eladta. Elővásárlási joggal nem éltem, de nem értem hogy kötetett meg az adásvételi szerződés, ha az eladásba nem egyeztünk bele. A napokban, az új tulajdonos ügyvédje keresett meg, a közös tulajdon megszüntestésére vonatkozó nyilatkozattal. Azt szeretném megdni, hogy a legjobb, legértékesebb
részt kiválasztva eladhatta e? Ha már megtörtént az adás-vétel, nem kellene-e a vételárat a tulajdonostársak között megfelelő arányban elosztania?
Köszönettel: Kissné

tisztelt Kissné!
Önnek - és még jónéhány embernek a földtörvény alapján - elővásárlási joga volt, agy azzal élhetett volna, azaz a szerződés hatálytalansága ellen most akár pert is indíthat. Az ingatlan megosztása - "legjobb rész eladása" - teljességgel jogellenes, arról csak a tulajdonostársak közösen dönthetnek. A vételár megosztása nem merülhet fel, hiszen csak ő szerepelt eladóként, így - hacsak nem támadja meg a szerződést - úgy új tulajdonostársa lett, az Ön tulajdoni hányadának változatlanul hagyásával.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Zoltán 7466 számú kérdése
 • 2005-09-08

Tisztelt ÜgyvédÚr!
Gondolkodom egy külső zártkerti nyaraló megvásárlásában, de mindenki figyelmeztet hogy elég szigorú jogszabályok vannak evvel kapcsolatban. Van villany, de a víz csak a közeljövőben kerül bevezetésre. Közművesítés tekintetében van-e valami szigorúbb rendelkezés ha én pl. gázt akarok bevezettetni?
Szeretnék garázst építeni a területre, erre vonatkozóan milyen előírások vannak?
Előre is köszönöm a segítségét!

Tisztelt Zoltán!
A helyi önkormányzat építési-szabályozási rendeleteivel javaslom megismerkedni, de alapvetően elég szi gorú feltételek mellett helyezhető el bármilyen felépítmény a zártkerti ingatlanon, de azt, hogy a konkrét esetben garázs elhelyezhető-e vagy sem, azt befolyásolja a jelenlegi beépítettségi szint is.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Trixi 7459 számú kérdése
 • 2005-09-08

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Nagyon megtetszett egy lakóház, mely zártkert minősítésű. Sajnos, nem sokat tudunk arról, hogy ez a kifejezés mit takar. Mire figyeljünk oda vásárláskor?

Tisztelt Trixi!
A zártkerti ingatlanok gyakorlatilag mezőgazdasági ingatlannak minősülnek, jellemzően gazdasági épületek találhatóak rajta. Az illetéke magasabb a megszerzésnek, mint egy lakóháznak, nem vehetőek igénybe a lakástámogatási rendszer elemei és a lakáshitelek sem.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Noémi 7257 számú kérdése
 • 2005-08-26

T. Ingatlanjogász!

Azt szeretném megkérdezni, hogy Solymáron eladnék egy belterületi házat és szeretnék venni egy zártkerti , lakóházzal rendelkező telket adózás szempontjából hogy alakul. (azt hallottam, hogy a belterületi ingatlan teljes összege után kell adózni, nem csak a különbözet után. A másik kérdésem, hogy felvehető e a félszocpol zártkertre? Köszönöm válaszát.

Tisztelt Noémi!
A zártkerti ingatlan megvásárlása több szempontból is hátrányos lehet:
1. Az illeték mértéke 10 % és kedvezmény nem vehető igénybe az ingatlaneladásra tekintettel.
2. A zártkert ingatlan megvásárlása nem minősül lakáscélú felhasználásnak, így az eladáson realizált jövedelem adót kell fizetni.
3. Szocpol és félszocpol nem vehető igénybe.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal: