Hozzászólások

 • Eszter 9356 számú kérdése
 • 2005-12-20

Tisztelt Ügyvéd úr!

Új építésű társasházi lakást vásároltam, amely a szerződés szerint 2005. július 31-én került volna átadásra. A szerződés 2 hónap kötbérmentes csúszást engedélyez.
A lakás és a ház a mai napig nem készült el, az építkezésen 3-4 ember dolgozik. Reálisan nézve - ebben a tempóban - örülhetünk, ha jövő nyáron beköltözhetünk. Mivel többünknek lakhatási és raktározási (bútor) problémáink vannak, a következő kérdések merültek fel:
Kérdésem:
1. Igaz-e, hogy jogom van 3 hónapon túli késés esetén a szerződéstől elállnom? (Maga a szerződés ezt a lehetőséget nem tartalmazza, de állítólag a Ptk. igen.)
2. Elállás esetén csak a szerződésben rögzített vételár igényelhető-e vissza, vagy valamilyen kártérítés is illet? (foglaló kétszerese?)
3. Mi a helyzet azokkal az extra költségekkel, amelyek az eredeti szerződésben nem szerepelnek, de számlákkal igazolhatók (redőny, plusz burkolat, villanyszerelési plusz költségek, légkondi)? Ezeket ilyenkor "elbukjuk"?
4. Ha nem állunk el a szerződéstől, igényelhetjük-e a vállalkozótól (számla alapján) albérleti és bútorraktározási plusz költségeink megtérítését?

Válaszát előre is köszönöm!
Eszter

Tisztelt Eszter!
1. Elállási lehetőséget a szerződés tartalmazhatja, ennek hiányában akkor lehet ilyen joga, ha a lakásvásárlás kapcsán érdekmúlás következett be, ami tekintettel a jelenlegi helyzetre és reményekre, indokolt lehet.
2. A foglaló kétszeresét, és kártérítést követelhet.
3. ezek jogalap néklküli gazdagodás címén visszakövetelhetőek.
4. Igen, ez is jogos igény lehet.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Kránic Roland 9346 számú kérdése
 • 2005-12-20

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Új építésű ingatlant vásároltunk és a kivitelező a jogerős használatbavételi engedély hiányában már át akarja vetetni velünk az épületet!Azzal próbálkoznak, hogy nincs olyan törvény ami ide vonatkozik!Több lakó már benn lakik.
Milyen építésügyi szervhez fordulhatok panaszommal??
Előre is köszönöm válaszát!
Tisztelettel:
Kránicz Roland

Tisztelt Roland!
nem építésügyi szervhez kell fordulnia, hanem a birtokbavételt megtagadni arra tekinettel, hogy a lakás nem rendelkezik azokkal az ismérvekkel, amelyek lakássá teszik, nevezetesen a használatbavétlei engedéllyel, amely jogi értelemben a lakás nélkülözhetetlen eleme.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Sanyi 9340 számú kérdése
 • 2005-12-19

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Szentendrén vásárolt lakásom átadása megtörtént, azonban a használatbavételi engedély kiadása csak később (1-2 hónap) várható. Jogszerű ez az eljárás?
Másik kérdésem: a cég akitől a lakást vásároltam egyoldalúan közölte, hogy a visszavállalt munkák elszámolása a kivitelező cégekkel történik. A kérdés szintén az, hogy ez jogszerű-e, ugyanis énnekem gyakorlatilag semmi közöm ezekhez a cégekhez, nem velük írtam alá a szerződést.
Válaszát előre is köszönöm.
Üdvözlettel,
Sanyi

Tisztelt Sanyi!
Az átadásnak elvileg feltétele lenne a használatbavételi enegdély megszerzése és átadása is, hiszen jogi értelemben ez az engedély a lakás minősítés feltétele.
Amely céggel Önnek nincs jogviszonya, azzal csak külön megállapodás alapján lehetnek igényei, egyébként csak az eladójával szemben léphet fel.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • András 9311 számú kérdése
 • 2005-12-16

Tisztelt Ügyvédi Iroda!

Az alábbiakban leírt probléma tárgyában kérem tanácsukat.


Meglévő ház tetőterében több lakás lett újonnan kialakítva, melyekre 2001-ben lett a használatbavételi engedély kiadva.

A tavalyi tél folyamán, valamint az idei első hóesés során a mennyezeten beázás volt tapasztalható több lakásban is.
A padlástérben történt szemrevételezéskor látható volt, hogy a cserepezés alatti fólia a tető síkjában csak az újonnan beépített "ferde" falakkal érintkező felületen lett elhelyezve, attól feljebb nem készült. A fóliaréteg hiánya miatt havazáskor a szél a cserepezés alá fújja a havat, mely megolvadva az új lakások mennyezetén beázást okoz.
Fent leírt probléma kijavítása tárgyában ez év novemberében kivitelezőt levélben megkereste a társasház. Kivitelező szűkszavú válaszlevélben leírta, hogy őt nem terheli már garanciális kötelezettség.

Mivel 2001-ben lett a használatbavételi engedély megadva az új lakásokra, ezért a 3 éves jótállás már lejárt. Kérem szíveskedjenek tanácsot adni, hogy jelen problémával kapcsolatban a szavatossági jog érvényesíthető-e kivitelezővel szemben.

Tisztelettel: András.

Tisztelt Uram, kedves András! Álláspontom szerint a kivitelező csupán el akarja hárítani felelősségét, mert az I.sz.Polgári Elvi Döntés értelmében a hibás teljesítéssel okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítésére nem vonatkozik a szavatossági jogok érvényesítésének határideje, hanem az általános elévülés az irányadó, azaz az öt év.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
http://www.forcekft.hu

Közösségi oldal:


 • HRJ 9247 számú kérdése
 • 2005-12-13

Tisztelt Ügyvéd Úr !
Szeretném tájékoztatását kérni új családi ház használatbavételi engedélyezésének feltétel rendszeréről.
Az engedély már jogerőssé vált, ( fellebbezési jogommal infó hiányában nem éltem )de szeretném tudni,hogy előírhatja-e (jogos volt-e) az építési hatóság: - az udvar szilárd burkolattal való ellátását, a külső vakolat színre festését, a belső lépcső ( a lépcsőkart mindkét oldalon fal határolja ) korláttal való ellátását. A határozatban fent előírtak ( 3 hónapos hi.-vel ) nem teljesítése " mulasztási birsággal " súlytható-e részükről, illetve köteles vagyok-e a házamba a belépésüket tűrni, vagy megengedni, hogy a korlát , ill. ez előírtak meglétét ellenőrizhessék.( ezen munkálatok költége jelentős, amely meghaladná esetlegesen az anyagi lehetőségeimet, / hitelek, stb./
Válaszukat előre is köszönöm: HRJ

Tisztetl Hrj!
Az engedélyezés során olyan feltételeket lehet támasztani, amelyek vagy az építési enegdélyben vagy a helyi építési szabályokban kerültek meghatározásra.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • D. Mariann 9223 számú kérdése
 • 2005-12-12

Tisztelt Ügyvédnő/Ügyvéd Úr!

Budapest XVIII. kerületében vásároltunk egy új építésű tetőtéri lakást, amelynek a teljes alapterülete 46 m2. Az adásvételi szerződés szerint 39,69 m2 alapterületű a lakás, amelybe az 190 cm alatti belmagasságú területnek az 50 %-át számították bele (hasznos alapterület). Ennek megfelelően alakult az ingatlan vételára is. A szerződés aláírásakor természetesen meggyőződtünk arról, hogy a társasházi alapító okiratban is ez az adat szerepel.
A szerződéskötést követő egy évvel elkészült a ház, további 5 hónap elteltével meglett a jogerős használatba vételi engedély. Ekkor került volna sor az eladó részéről a tulajdonátszállási nyilatkozat aláírására, amelyet egy szerződésmódosításba foglaltak, és amelynek kapcsán meglepődve tapasztaltuk, hogy az alapító okiratot a legutosó pillanatban módosították (még nem volt társasházi alakuló közgyűlés sem), és a lakásunk alapterületének feltüntetése az okiratban megváltozott, immáron így szól: 33 m2 és hozzzá tartozik 13 m2 1,9 m belmagasságot el nem érő terület . Ennek megfelelően az albetéten is a 33 m2-esként került feltüntetésre a lakás. A tulajdoni lap ugyan utal rá, hogy társasház alapító okirata alapján hozzá tartozó mellékhelyiségek(!) is ide értendők (de ez - legjobb tudomásom szerint - minden társasházi ingatlannál feltüntetésre kerül). Ezt a módosítást a megváltozott ingatlan-nyilvántartási gyakorlattal indokolták - miszerint az 190 alatti területet teljes mértékben figyelmen kívül kell hagyni - az Eladó ügyvédei, jogszabályhelyet, esetleges állásfoglalást, iránymutatást megjelölni nem tudtak, tájékoztatást erről korábban nem kaptunk, az alapító okirat módosítása is megkérdezésünk és értesítésünk nélkül történt. Elismerték, hogy az ingatlan-nyilvántartási gyakorlat ebben valószínűleg nem egységes (ami bennünket nem vigasztal).
Véleményünk szerint ez a változás számunkra jelentős anyagi hátrányt okozhat a lakás majdani értékesítésekor. Az eredetileg is magas m2-ár helyett m2-enként 20 %-kal többet nem tudunk majd elkérni (úgy véljük - legalább is mi ezt tennénk - a vevők a tulajdoni lapból fognak kiindulni, hiába lobogtatjuk az alapító okiratot, illetve addig el is kell jutni).
A kérdéseim tehát: a tetőtéri lakások ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére vonatkozó jogszabály, iránymutatás, gyakorlat; illetve az, hogy mit tudunk tenni, ha az ingatlan-nyilvántartási helyzeten nem lehet változtatni, felléphetünk-e valamilyen igénnyel Eladóval szemben.
A szerződés-módosítást egyelőre nem írtuk alá, a földhivatalhoz gyors, internetes elérhetőséget nem találtam, így mielőbbi válaszában bízom, amelyet előre is nagyon köszönök!

Tisztelettel:

D. Mariann

Tisztelt Mariann!
Részben ugyan igaza van az eladó ügyvédjeinek, de a módosítást ennek ellenére nem javasoltam volna én sem aláírni, az ugyanis egyoldalúan nem valósítható meg...
úgy vélem, hogy ebben a helyzetben az Önök igényei jogosak, és ehhez kapcsoldódóan anyagi kompenzációt is követelhetnek az eladótól, ennek elmaradása esetére pedig - feltételezve, hogy a módosítást nem fogják aláírni - akár az elállás is szóba kerülhet...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Éva 9066 számú kérdése
 • 2005-12-02

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A következő kérdéssel fordulok Önhöz.

Kb. két héttel ezelőtt vásároltunk egy új építésű ingatlant. A foglalót kifizettük, de a vételár többi részének kifizetésére csak a jövő évben kerül sor.
A szerződéskötéskor érdeklődtünk, hogy miként fog minket érinteni a jövő évi ÁFA csökkenése, de kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy sehogy, hisz ők idén már mindenre fizettek 25% áfát. A szerződésbe bruttó vételár került, az áfa feltüntetése nélkül.
A szerződés kötés után néhány nappal az eladó csökkentette a lakások árait, a honlapja szerint előrehozva az áfacsökkentést - amire nekünk két nappal azelőtt azt mondta, hogy nem élhetünk vele.

A fizetési ütemezés változása miatt mindenképp módosítani fogjuk a szerződést (ezt előre megbeszéltük az elóval).

A kérdésem a következő. A módosítás alkalmával ragaszkodhatunk a nettó ár+áfa megjelöléshez? Mennyire szabályos, hogy mi 25% százalék áfát fizetünk jövőre, tehát a különbözetet "lenyeli" az eladó?
Mit tehetünk?

Köszönettel:
Éva

Tisztelt Éva!
A korábbi tájékoztatásban a cég félrevezette Önöket és most megpróbálja azt elérni, hogy relatíve nagyobb vételárat - hiszen a nettó öszeg lesz magasabb - szedjen be Önöktől... Ezt a szerződésmódosításban javaslom korrigálni, és az biztos, hogy jövőre nem fizethetnek 25 % ÁFA-t.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • P 9034 számú kérdése
 • 2005-11-30

Tisztelt Ügyvéd úr!
Érdeklődnék, hogy amennyiben az ingatlan adásvételi szerződésben birtokbaadási dátumként szerepel a "legkésőbb 2005. november 30.", a kötbérfizetés azonban csak "2006. február 1-től, a birtokbaadás véghatáridejétől" él, melyik a mérvadó időpont?
Az ún. "legkésőbb" (nov. 30.) és a "véghatáridő" (febr 1.)között eltelt időszak, azaz késedelem esetén milyen lehetősége van a vevőnek?
A nov. 30-tól februárig tartó időszakot az eladó mindenféle szankció (kártérítés stb.) nélkül átvészelheti?
Válaszát köszönöm: P.

Tisztelt P. Az új lakások építése kapcsán az eladók kedvelt fordulata az, amit Ön is említ, és ha a szerződésben ez szerepel, akkor nem is tudok érdemi javaslatot tenni arra, hogy hogyan lehetne a hosszabb időszakra kötbért szerezni... tartok tőle, hogy sehogy...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Judit 9018 számú kérdése
 • 2005-11-29

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Kérdésem a következő:
Részünkre egy kft által épített ház egyéves bejárása után szakértők által megállapított tény,hogy a házban több nagymérvű rejtett hiba tapasztalható,javításuk kivitelezhetetlen.Ezen esetben követelhető-e vissza a ház ára,(persze bírósági úton),valamint az eddig a házba befektetett költségeink?Követelésünk a gyakorlatban is kivitelezhető lesz-e,gondolok itt arra,ha történetesen a kft esetleg öncsődöt jelent,akkor futhatunk a pénzünk után,vagy van megoldás?
Válaszát előre is köszönöm és nagyon várom.
Tisztelettel:Judit.

Tisztelt Judit!

Az új építésű lakóház vonatkozásában a kivitelező kft.—nek a 181/2003 (XI.5.) Kormányrendelet (illetőleg a Polgári törvénykönyv 248 §) alapján jótállási kötelezettsége van. Ez azt jelenti, hogy a kivitelező kft. jogszabály alapján jótállásra köteles a hibátlan teljesítésért, illetőleg hogy a felelősség alól (a jótállási időn belül) csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ezen jogszabály(ok) alapján a jótállási igény az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított 3 évig érvényesíthető. A kormányrendelet mellékleteiben felsorolja azokat az épületszerkezeteket illetőleg helyiségeket amely vonatkozásában kötelező a jótállás.

A jogszabály értelmében a kivitelező Kft. a bejelentett jótállási igény alapján 15 napon belül köteles a hibát megvizsgálni és a jogosult (Önök)igényéről nyilatkozni. A hibás munkarészeket ennek alapján köteles kijavítani vagy kicserélni.

A Polgári törvénykönyv szabályai szerint a jótállás érvényesítése során a jogosult azokat a jogokat érvényesítheti, amelyek őt a hibás teljesítés esetén is megilletik. Ezek az úgynevezett szavatossáági jogok: kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás a szerződéstől.

A fentiekre figyelemmel elviekben Önök a szerződéstől a hibás teljesítésre való tekintettel elállhatnak és követelhetik az eredeti állapot visszaállítását és a vételár visszafizetését. A gyakorlatban azonban ez nem ilyen egyszerű és számottevő idővel és költséggel jár. (bírósági eljárás költsége, szakértői díjak, egyéb perköltségek) Kérdés továbbá az, hogy az Ön által jelzett javíthatatlan hibák, esetlegesen kicseréléssel orvosolhatóak-e, illetőleg olyan mérvűek-e amelyek a lakóingatlan használhatóságát érintik-e, milyen épületrészekre, épületszerkezetekre, épület-berendezésekre terjed ki. Gondolok itt például arra, hogy a lakóépület baleset vagy életveszélyes vagy valójában befolyásolja a lakhatásukat.
Ezen körülményeket egy esetleges perben az Önök elállása esetén a bíróság mérlegelni fogja.
Kérdés az is, hogy Önök a szerződéstől mindenféleképpen el kívánnak-e állni vagy esetleg a hibák ellenére is lakni kívánják azt.

Amennyiben továbbra is használni kívánják a lakóingatlant és a hibák nem olyan jellegűek, úgy álláspontom szerint kijavítás helyett kérni kell az elemek kicserélését illetőleg árleszállítást.

Amennyiben elállnak a szerződéstől és pert indítanak a teljes vételár visszakövetelése iránt annak kimeneteléről természetesen nem tudok véleményt alkotni. Kedvező bírósági döntés esetében a követelt összeg megfizetésére a szerződő fél, tehát a kft. lesz kötelezett, melynek teljesítőképességéről – milyen vagyonnal bír, képes-e megfizetni a tartozásait – szintén nem áll módomban véleményt alkotni.

Tisztelettel
dr.Fazekas Attila ügyvéd
http://www.drfazekas.hu

Közösségi oldal:


 • Dóra 8990 számú kérdése
 • 2005-11-28

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Lefoglaltunk egy lakóparki új lakást, ekkor megkaptuka szerződéstervezetet, ezzel kapcsolatban szeretnék feltenni néhány kérdést.
Köthet-e ki olyat az eladó, hogy a lakás mérete +/- 5%-kal eltérhet a megadott méretektől, illetve, hogy a határidőn túli átadásnál 60 napig még nem fizet kötbért,illetve a kötbér összegét lehet-e maximalizálni?
Ha az eladó ügyvédje ellenjegyzi a szerződést, ki fizeti az ügyvédi költséget?
Ha az eladó áll el a szerződéstél, megtarthatja-e a foglalót, illetve a meghiúsulási kötbért?

Válaszát előre is köszönöm'

Tisztelettel:

Bartók Dóra

Tisztelt Dóra!
1. Bármit kiköthet az eladó, de természetesen Önöket nem terheli szerződéskötési kötelezettség. 2. Jellemzően az eladó fizeti az ügyvédet, bár sok esetben megpróbálja átterhelni...
3. A foglalót elveszíti, ha neki felróható a szerződés meghiúsulása.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Marci 8951 számú kérdése
 • 2005-11-26

Tisztelt ügyvéd Úr!
Újonnan vásárolt újépítésű lakásomnak (12 lakásos társasház) most volt műszaki átadás-átvétele, 5 hónap késéssel. Kötbér igényem bemutatása után az építtető rajtam követel egy bizonyos összeget (ami nagyobb mit a kötbér értéke) egyszeri közüzemi hozzájárulás címen, ami a telek közművesítési díjának lakásomra eső 1/12-ed része (ELMÜ, Gáz, vízközmű és csatorna). Ez a tétel semmilyen általam aláírt dokumentumon nem szerepelt és szóban sem lettem tájékoztatva erről eddig.

Azt szeretném tudni, hogy ennek a követelésnek van-e jogi alapja és ha van akkor milyen.

Köszönettel:

Marci

Tisztelt Marci!
természetesen nem tudom megmondani, h jogos-e a követelés, de erre a szerződésük megadja a választ. ha abbanilyen kötelezettség nincs, akkor ez nem több, mint "bepróbálkozás"...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Judit 8943 számú kérdése
 • 2005-11-25

Tisztelt Ügyvéd úr!

Új építésű lakásunkra már kérvényezte az eladó/építettő a használatbavételi engelyezési eljárást. A lakás készen van, birtokba vehető -e enélkül az engedély nélkül is?Kell-e látnunk ezt az engedélyt ill.mi az az engedély ami nélkül ne vegyünk birtokba a lakást.A szeződéskötést követően a földhivatalban megnéztük, és széljegyzeten be van jegyezve a tulajdonjogunk.

Kedves Judit!

Az adásvételi szerződésük rendelkezik a birtokbavétel időpontjáról, így egyrészt ez a rendező elv, másrészt pedig a közüzemi csatlakozások üzemszerű és biztonságos bekötését tanúsító hatósági engedélyek, mint pl. TIGÁZ, Kéményseprők, ÉMÁSZ, Vízmű, akik előzetesen műszakilag átveszik az ingatlant, és erről tanúsítványt állítanak ki. Ezek a létkörülmények biztonságosságát igazolják, így ezen tanúsítványok hiányában a birtokbalépés (beköltözés) csak az Önök kockázatára történik.
Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
telefon: (30)219-5579

Közösségi oldal:


 • Szilvia 8922 számú kérdése
 • 2005-11-24

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Korábban már írtam Önöknek a fórumban. A helyzetem a következő:
Új építésű társasházban vettem lakást, melynek birtokbaadási határideje az utólsó vételárrészlet kifizetését követően indult. Tavaly még sikerült igénybe vennem a 400.000 Ft-os adóvisszatérítési támogatást, így ennyivel kevesebbe kerül nekem a lakás. Az utolsó részletemet szeptember 16-án kifizettem, innentől 15 napot számoltak birtokbaadásra, és kikötöttek 30 nap türelmi időt. Ez október 31-én lejárt, tehát elvileg november 1-jétől jár nekem a kötbér. Vagyis csak járna, ugyanis azt mondták, hogy az ő értelmezésük szerint az utolsó vételárrészlet kifizetésébe az adóvisszatérítési támogatás is beletartozik, amit viszont azért nem kaptak meg a banktól, mert nincs meg még a használatbavételi engedély. Ugyanis e határozat nélkül SAJÁT FELELŐSSÉGEMRE VEHETEM csak át a lakást, amit emiatt visszautasítottam, plusz amíg nem lesz meg a jogerős használatbavételi engedély a kötbér igényemet is bejelentettem.
Ügyvéd Úr, kifizettem az összes vételárat a lakásra, ami engem terhel. Az államtól 10 éves jelzálosbejegyzés mellett kaptam TÁMOGATÁST. De ennek utalása már nem az én saram, és ennek az utalásnak a feltétele sem az én reszortom, ugyanis ők nem csipkedték magukat a használatbavételi engedély megszerzéséért. És most e kedvezmény miatt nem igényelhetek kötbért, sőt felhívták a figyelmemet, hogy egyeztessek időpontot a birtokbaadásra. Tehát egy törvénytelen cselekedetre szólítanak fel, ami tudom,hogy a gyakorlatban szokásos, de én félek így birtokbavenni a lakást, hiszen még mindig csak széljegyen vagyunk.
Mit csináljak? Ezek szerint aki kedvezményt vesz fel, az soha nem tudja az igényét érvényesíteni, és akár több hónapot is késehetnek a határozattal, akkor sem kapok semmit?
Ezen kívül a cég vállalta, hogy birtokbaadásig tehermentesíti a lakást, mivel hitelből finanszírozta meg a projektet. Ami természetesen szintén nem történt meg.

Van esélyem, hogy a kötbéremet érvényesítsem? Mert csak arra tudnak hivatkozni, hogy az adó-visszatérítési támogatás nincs átutalva, amit az ÁLLAMTÓL KAPTAM TÁMOGATÁSKÉNT!!!
Segítségét előre is köszönöm.
Szilvia

Tisztelt szilvia!
Az adásvételi szerződést nem simerve csak tájékoztató jelleggel mondom, hogy jogosult lehet a kötbérre, tekintettel arra, hogy a támogatási szerződést megkötötte, a fizetés viszont immár az eladó érdekkörében húzódik, hiszen a használatbavételi enegdély megszerzése az ő teljesítésének része...
A birtokbaadás kapcsán fenntartom a korábbi véleményemet, miszerint az eladó teljesítése a használatbavételi enegdéllyel válik teljessé, amíg ez nincs meg, addig jogosan tagadja meg a birtokbavételt.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Gobbi Gizelle 8921 számú kérdése
 • 2005-11-24

Tisztelt Ügyvéd Úr/Nő

Mit érthetek az alatt hogy ingatlan övezeti besorolása a PPVSZ. szerintL2/A-XVIII/Nemes

Ez az az ingatlan amelyre tegnap kérdeztem hogyan lehet hogy nekem 3-3 métereket kellene elhagynom a másik telkének szélétől és annak aki letudja pénzelni a ...annak pedig mezsgyére is lehet 4 szobás lakóházat ugy hogy a féltelken(másik felét eladta) 2 lakásos totálbeépitéssel ccca 60-70% ban.

Hol találok beépitési övezetekre vonatkozó előirást.

Köszönöm és bocsi hogy még válasz előtt ujjabb kérdés....(ez forog a fejemben:))

ÜdvözlettelGG.

Tisztelt Gizella!
Az övezetek mögötti tartalmat leegyszerűbben a helyi önkomrányzat építési osztályán tudja megérdeklődni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Dániel 8904 számú kérdése
 • 2005-11-24

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Tanácsát szeretnénk kérni a problémánkkal kapcsolatban.
Közös tulajdonú építési telekre a gyermek nevére építettünk családi házat. (telek tulajdonosok a szülők, gyermek)
A gyermek nagykorú és nem lát. A telekrész odaajándékozásánál nem kötöttük ki, hogy az épülő házon haszonélvezetünk legyen.
A ház készültségi foka alapján már a használatbavételi engedélyt várjuk.
Aggódunk és nem tudjuk, hogy lehet-e esetleg valamit tenni annak érdekében, hogy senki ne élhessen vissza fogyatékos helyzetével, a tető megmaradjon a feje fölött még akkor is, ha egyedül marad valamikor.
Köszönettel:Dániel

Tisztelt Dániel!
Nem teljesen világos a helyzet... Van egy telek, ami a szülők és a gyermek tulajdona, és azon épül a ház... Ha ez így van, akkor a felépítmény sorsa - ellenkező megállapodás hiányában - osztja a telek jogi sorsát...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal: