Hozzászólások

 • Barbara 9460 számú kérdése
 • 2005-12-29

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Bérleti szerződésekkel kapcsolatban szeretnék néhány kédést feltenni.Hosszú távra -a szerződésbe beleírtuk, hogy annak időtartama egy év- kiadtuk a lakásunkat, a bérlő kettő hónap után felmondott, a szerződéssünk szerint nem követelheti vissza a kauciót, mivel az egy évre szóló szerződést előbb felbontotta-kikötöttük a szerződésben, hogy lejárat előtti szerződésbontás esetén ez történik.A kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy ha nem hajlandó ezt tudomásul venni és beperel a kaució miatt, ez rám nézve milyen következményekkel járhat? Külföldön tanulok, ritkán vagyok itthon, nem feltétlenül tudok hazajárni.Ha beperel okozhat ez nekem problémát APEH-hal, kinttartózkodással, vízum ügyintézéssel, határőrséggel stb?

Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Barbara!
Mivel határozott időtartamra kötötték a szerződést ezért az csak rendkívüli felmondással volt megszüntethető. Ha ezzel élt, akkor jogos, hogy a kauciót visszakövetelte. A leveléből viszont úgy tűnik, hogy ilyen rendlkívüli felondási ok nem volt, így a rendes felmondás jogintézménye nem lett volna alkalmazható, és Ön a kaució megtartsa mellett a határozott időtartamra járó bérleti díjat is követelhetné. Az egyéb ügyei kapcsán egy polgári per nem bír jelentőséggel...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Viola 9444 számú kérdése
 • 2005-12-28

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A nagymamám és én laktunk egy önkormányzati tulajdonban lévő lakásban, a nagymamám ráíratott engem mint "bérlőtárs"-at a papírra, ezért mikor meghalt, beköltöztünk a lakásba, bár én addig is laktam ott egy ideig. Akkor mikor beköltöztünk, már házas voltam két gyerekkel. A férjem is be van jelentve természetesen egy ideje. Viszont ha elválunk, akkor kinek kellene elköltöznie? Vagy mindkettönknek ugyanannyi joga van a lakáshoz? Van annak ilyenkor jelentősége, hogy a lakás a nagymamám révén jutott a családunkhoz? Még nem öröklakás. Válaszát köszönöm! Viola

Tisztelt Viola!
Az elmondottak alapján a lakás bérlője Ön, és ennek következtében kizárólagosan jogosult a lakást használni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • erika 9327 számú kérdése
 • 2005-12-18

nagybátyám húsvétkor meghalt,házát lakottan megörököltük. Az illetőnek ez az állandó lakhelye. - NEM HASZONÉLVEZEŐ NEM TULAJDONOS -önként nem megy el.
KELL-E PERT INDITANI A KILAKOLTATÁSÉRT.

Tisztelt Erika!

Önhatalommal nem kényszeríthetik a lakás elhagyására a benne lakót. Mindenképpen pert kell indítaniuk ahhoz, hogy az ingatlan elhagyására tudják kényszeríteni.

Tisztelettel
dr.Tibold Csaba ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Panni 9263 számú kérdése
 • 2005-12-13

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Árverésen,1998-ban,lakottan vettem egy lakást,
akkor egy hölgy és felnőtt fia lakott benn.Közben
fia megnősült,elköltözött.Hiába kértem nem jelentkezett ki a lakásból.Mikor elvált újra visszaköltözött,azzal a címmel,hogy az az állando lakcíme.Jelenleg barátnőjével külön lakik,
de kijelentkezni most sem hajlandó.Az évek alatt
többszöri bírósági eljárásban elértem, hogy a hölgy havi 26800Ft. bérleti díjat köteles fizetni részemre.Ezt a bíróság itélte meg úgy,hogy a
piaci bérlakások és az önkormányzati bérlakások lakások átlagát vette figyelembe.
Az itéletben nem szerepel, hogy a közösköltsé-
get kinek kell fizetni (víz,csatorna,közös villany,
szemétdíj,kábel tv,ház tatarozás).Jelenleg a hölgy tartozása felém:két havi bérleti díj.
A közös költséggel pedig hat hónap elmaradása van.A gázmű felé 16000Ft.- a tartozása.
A kérdéseim a következőek.
1.Kötelezhetem-e a fiát,hogy kijelentkezzen a
lakásból, és ha igen akkor hogyan?
2.A közös költséget kinek kell fizetni?
Ha a közösköltségből a ház tatarozására fize-
tett összeget nekem kellett volna fizetni követel-heti-e tőlem visszamenőleg,és mennyi időre?
3.Őn szerint van-e értelme kilakoltatási kérelem-mel pert indítanom,arra hivatkozva hogy,rend-
szertelenűl fizet,állando tartozásai vannak?
Várom válaszát,tisztelettel:Panni

4

Kedves Panni!
1.Írásban szólítsa fel a fiút (esetleg a nyomaték kedvéért ügyvédi közreműködéssel) a kijelentkezésre, amely amennyiben eredménytelen, foduljon a jegyzőhöz birtokvédelem jogcímén. 2.Ön mint tulajdonos köteles helyt állni a hátralékokért, azonban mind pl. a közös ktg tekintetében, mind a bérleti díjra nézve zálogjog illeti Önt ezen összegek erejéig a bérlő tulajdonát képező és az ingatlanban lévő vagyontárgyakon. 3.elsődlegesen írásbeli felszólítással kellene élni, majd másodsorban kilakoltatást eszközölnie.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
http://www.forcekft.hu

Közösségi oldal:


 • Anikó 9222 számú kérdése
 • 2005-12-12

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Egyéni vállalkozóként bérelek egy lakatlan családi házat, melynek teljes belső felújítását én végeztettem el az elmúlt nyáron. Jelenleg üzletként használom. A bérleti szerződés határozatlan időre, három havi felmondási idővel született.
A bérbeadóval - nem a szerződéssel kapcsolatos - vitám támadt. A bérleti díjat mindig rendesen fizettem. Tehát nem ez az indoka annak, hogy a bérleti szerződést fel akarja mondani. El szeretné adni az ingatlant.
Hogyan érvényesül az elővásárlási jogom, ha most azt mondja, hogy ha már nem bérelem akkor fogja meghírdetni.
Mi lesz azzal a költséggel, amit én a házra költöttem?
Köszönettel :
Anikó

Tisztelt Anikó!
Elővásárlási joga bérlőként nem feltétlenül van, csak ha a szerződés ezt tartalmazza... a ráfordításokat szintén a szerződés alapján vagy pl.: jogalap nélküli gazdagodás címén követelheti, ill. akár tulajdonjogi igénye is lehet a felújítások kapcsán...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Laura 9140 számú kérdése
 • 2005-12-07

Kedves Ügyvéd Úr/Nő Ingatlanomat szeretném bérbe adni.Határozott idejű szerződést kötnék a bérlőkkel.Fél éves időtartalomra gondoltam,amit fél évenként meghosszabitanánk.Kaukciot mindenképpen szeretnék kérni,az esetleges bekövetkezett károkért,illetve a fizetéssel kapcsolatos problémák rendezésére.Az lenne a kérdésem,hogy fél éves szerződéses bérleményre hány havi kaukciot kérhetek. Válaszát előre is köszönöm.Tisztelettel.Laura

Tisztelt Laura!
A kaució kizárólag a szerződő felek megállapodásának a tárgya, a kauciót a törvény nem szabályozza.
Tisztelettel
dr.Lehőcz Réka ügyvéd

Közösségi oldal:


 • deni 9134 számú kérdése
 • 2005-12-06

Lakásom albérletbe van kiadva.A bérlő azzal a kéréssel fordult hozzám,hogy mivel szülei elhaláloztak és a házukat eladták, állandó bejelentett lakcíme megszűnt és szeretne bejelentkezni az albérletbe.
Érhet e engem a későbbiekben joghátrány?
R.Dénes

Tisztelt Deni!
Nem célszerű engedni, hogy állandó bejelentett lakcíme az albérleti cím legyen, mert a bérleti jogviszony megszünése esetén erre külön kellene majd figyelni. Tisztelettel
dr.Török Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal:


 • Szász László 9087 számú kérdése
 • 2005-12-04

Tisztelt Ügyvéd Hölgyem/Uram,

Idén augusztusban határozott idejű ( 2005 december 1-től 2006 julius 31-ig ) szóló bérleti szerződést kötöttem egy külföldi úrral, aki magyar rokonokkal, lakcímmel rendelkezik. A bérlő többszöri nyomására már november 30-án engedtem beköltözni. A szerződésben kikötöttem, hogy a fix költségeket, mint TV Internet és közös költség dijait előre, minden hónap első munkanapján kell kifizetni. A szerződéskötéskor is felhívtam a figyelmet a pontos fizetésre és kikötöttem a szerzpdésben is szerepel, hogy nem pontos fizetés esetén a szerződést felmondom. A bérő 3 hónap bérleti dijat még augusztusban kifizetett előre. A beköltözés napján jeleztem, hogy akkor most kellene a fix dijakat 1 hónapra előre kifizetni. Ezt egyébként már a költözés elött is ismételtem jeleztem neki. A válasza az volt, hogy ez most nem aktuális, különben is 3 hónap bérleti dijat már kifizetett, legyen elég az. Mondtam, hogy ha ma nem jó akkor holnap jövök a pénzért. Erre is elutasító választ kaptam. Ezután még aznap hivtak a lakóház portaszolgálatáról egy hölgy, hogy a bérlőm durva agresszív sértő magatartást tanusított velük szemben. Ez a viselkedési mód egy excluziv társasházban nem elfogadható, ráadásul a renomémat is sérti az ilyen albérlői magatartás. Ha már az első napon ilyen magatartást tanúsít akkor nem sok jót várhatok. Ehhez hozzátéve a nem fizetés tényét ( december 2-án ) levélben jeleztem neki, hogy
femondom a szerződést és kérem hogy december 18-ig költözzön ki.

Jogilag helyes lépést tettem-e, illetve mit tudok tenni ha a bérlőm mégsem távozik ? Mikor léphetek be a lakásba, ha a szerződésben 48 órás előzetes értesítést kötött ki a bérlő ? Van-e rá módom, hogy a kiköltözésig rendszeresem ellenőrizzem a lakást ?

Mihamarabbi válaszukat várom és segítségüket előre is köszönöm.

Tisztelettel,

Szász László

Tisztelt László!
A választ a közvetlen e-mailjére megadtam, így ezen a fórumon mellőzöm az ismétlést...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Ildikó 9085 számú kérdése
 • 2005-12-04

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A tulajdonomban lévő lakásomat albérletbe adom ki. Az albérlőm külföldi állampolgár, akinek állandó bejelentett lakcímre van szüksége a letelepedési engedélyhez. A kérdésem az, hogy származhat-e hátrányom abból, ha ehhez hozzájárulásomat adom. Ebben szeretném a tanácsát kérni.
Köszönettel:
Ildikó

Tisztelt Ildikó!
A hozzájárulás nem rontja az Ön helyzetét az ingatlan birtoklása vagy tulajdonlása kapcsán, de azt csak a bérleti szerződés időtartamára adja meg, tehát automatikusan veszítse hatályát akkor, ha megszűnik a szerződés.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Bela 9055 számú kérdése
 • 2005-12-01

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Azt szeretném megtudni, hogy a lakáshoz tartozó berendezések, - konkrétan gázkonvektor, villanybojler - javításának költségei a bérlőt vagy a bérbeadót terhelik? Nem rongálás, hanem rendeltetésszerű használat mellett. Továbbá a gázkonvektor éves karbantartásának, átvizsgálásának, esetleges javításának a költsége kit terhel? Melyek az erre vonatkozó jogszabályok, amiket esetleges vita esetén lobogtathatok :-)) ?
várom megtisztelő válaszát.
Üdvözlettel:

BB

Tisztelt Béla!
A Ptk lehet az említett lebegtethető jogszabály, amely alapján a bérleti szerződés - vagy ha az nem, akkor pedig a Ptk. - feltehetően úgy szól, hogy a bérbeadónak kell a bérlet időtartama alatt a lakás rendeltetészerű használatát biztosítani, amelynek keretében az Ön által említett javításokat is el kell végeznie.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Gittácska 9046 számú kérdése
 • 2005-12-01

Tisztelt Ügyvéd Nő/Úr!

Az ügyben keresem Önt, hogy én egy be nem jelentett albérletben laktam két hónapig. Albérleti szerződést nem írtunk. Egy "fecnire" csak annyit írtunk (amit két tanú és bérbe adó néni is aláírt), hogy mennyit kell havonta fizetnem, illetve, hogy X Ft-ot (egy havi lakbér) kaucióként fizettem ki. A hónap 27. napján közöltem a bérbeadó nénivel, hogy elmegyek. Nem akarja visszaadni a kauciómat. Visszajár-e nekem a kaució?

U.i.: Én arra gondolok ugyanis, hogy mivel nem köteleztem el magam, hogy X hónapig tutira ott leszek, így én bármikor felmondhatok. Jól gondolom-e?

Tisztelettel és válaszát előre is köszönöm: Rasztovits Gitta

Tisztelt Gitta!
A kaució szerepe az, amiről egyébként beszéltek is, és az nem köthető ahhoz, hogy Ön szerez-e újabb bérlőt vagy sem... Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Gitta 9041 számú kérdése
 • 2005-11-30

Tisztelt Ügyvéd Nő/Úr!

Az ügyben keresem Önt, hogy én egy be nem jelentett albérletben laktam két hónapig. Albérleti szerződést nem írtunk. Egy "fecnire" csak annyit írtunk (amit két tanú és bérbe adó néni is aláírt), hogy mennyit kell havonta fizetnem, illetve, hogy X Ft-ot (egy havi lakbér) kaucióként fizettem ki. A hónap 27. napján közöltem a bérbeadó nénivel, hogy elmegyek. Nem akarja visszaadni a kauciómat, csak ha magam helyett szerzek valakit. Visszajár-e nekem a kaució vagy sem?!

Mit jelent a kaució? Szóban a kauciót úgy fogalmaztuk meg, hogy visszajár, ha kiköltözök, és ha valami kárt tettem, akkor ebből az összegből fogom fizetni. Én kárt nem tettem semmiben!

Mielőbbi válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Rasztovits Gitta

Tisztelt Gitta!
A kaució szerepe az, amiről egyébként beszéltek is, és az nem köthető ahhoz, hogy Ön szerez-e újabb bérlőt vagy sem...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal:


 • Gabriella 8983 számú kérdése
 • 2005-11-28

Tisztelt dr. Óvári Judit ügyvédnő!
Gyors válaszát nagyon köszönöm!
Tisztelettel: Gabriella

Kedves Gabriella!
Örülök, ha segítettem.
Tisztelettel
dr.Óvári Judit ügyvéd
http://www.ovari.hu

Közösségi oldal:


 • Gabriella 8980 számú kérdése
 • 2005-11-28

Tisztelt dr. Óvári Judit ügyvédnő!

Először is nagyon köszönöm a válaszát kérdésemre. Azonban, a mai napon az egyik albérlőm édesanyja felhívott, hogy találtak a fiúk részére december 1-el másik albérletet, tehát legkésőbb csütörtökön, vagy a pénteki napon kérik vissza az általuk előre kifizetett (februárig) albérleti díjat. Ebben az esetben mi a teendőm?
Válaszát előre is köszönve. Tisztelettel: Gabriella

Kedves Gabriella!
Ez egy nagyon jó hír. Ebben az esetben ezzel az albérlővel közös megegyezéssel kellene megszüntetni a bérleti szerződést 2005. november 30. napjával. A közös megegyezésben legyen benne, hogy a felek egymással elszámoltak, a bérleti jogviszonyt 2005. november 30. napjával - a szerződésben rögzített felmondási idő alkalmzása nélkül - megszüntetik, egymással szemben a bérleti jogviszonyból eredően követelésük nincs és hogy Ön a megszüntető szerződés aláírásával egyidejűleg visszaad az előre megfizetett bérleti díjból X forintot. Legyenek figyelemmel a bérleti díj elszámoláskor a még ezt követően érkező közüzmei díjak várható összegére is. Ez azért fontos, mert ha leírják, hogy egymással szemben nincs követelésük, de később mégis jön olyan közüzemi számla, ami a bérleti jogviszony vele való fennállása alatt keletkezett, nem fogja tudni érvényesíteni. Fontos tudnia, hogy ha mindkét albérlő szerződő fél volt, ez a közös megegyezéses megszüntetés csak az egyik bérlővel szünteti meg a jogviszonyt, a másikkal nem.
Tisztelettel
dr.Óvári Judit ügyvéd
http://www.ovari.hu

Közösségi oldal:


 • Éva 8959 számú kérdése
 • 2005-11-27

Tisztelt Ügyvéd Úr!
15 éve élünk a családommal és még 2 családdal közösen egy 3 szintes önkormányzati szolgálati lakásban, melyet pedagógusoknak "tartanak fenn". A lakásbérleti szerződésünk munkaviszonnyal egybekötött, mely határozatlan időre szól. A 15 év alatt többször szó volt arról, hogy eladják, de csak most jutottunk el idáig. Több ízben jeleztük, hogy szeretnénk megvenni. Az önkormányzat most nyilvános pályázaton meghirdette eladásra.
Kérdésünk:
- Eladhatják-e rajtunk kívül másnak is, ha mi is meg szeretnénk venni?
- Amennyiben igen, véd -e bennünket valamilyen törvény, vagy egyszerűen kirakhatnak.
- Ha mi vesszük meg, van-e valamilyen kedvezményünk, pl. részlet fizetés.
Előre is köszönöm válaszát!

Tisztelt Éva!
1. Önöket elővásárlási jog illeti meg véleményem szerint.
2. lásd 1. válasz. De ha nem élnek ezen jogukkal, akkor Önökkel szemben kiürítés iránti pert indíthat az új tulajdonos.
3. Igen, de erről az önkorm. tud részletesebb felvilágosítást adni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
www.drnagy-ugyved.hu

Közösségi oldal: