Hozzászólások

 • Peter 16306 számú kérdése
 • 2006-12-30

Kedves Lehőcz Réka!

Éredeklődni szeretnék, hogy nyaraló vétele lakáscélú felhasználásnak minősül-e.

Szeretnénk eladni egy családi házat, és venni belőle nyaralót, ahol élnénk. Ilyenkor kell-e adót fizetni, ha lakáscélra vesszük az üdülőt?

KÖszönettel:
Péter

Tisztelt Péter !

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint :
A lakásszerzési kedvezményre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában lakáscélú felhasználás:
a) a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának, a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése;
b) a belföldön fekvő lakótelek tulajdonjogának adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése, ha azon a magánszemély, közeli hozzátartozója vagy volt házastársa az említett időtartamon belül lakást épít, építtet;
c) a belföldön fekvő lakás építése, építtetése;
d) a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez;
e) a belföldön fekvő lakás legalább a (6) bekezdésben meghatározott időtartamra szóló haszonélvezetének, használatának vagy bérleti jogának megszerzése;
f) az idősek otthonában vagy a fogyatékos személyek lakóotthonában biztosított férőhely visszavásárlási és továbbértékesítési jog nélküli megszerzése (ideértve a térítési díj előre történő megfizetését is).

A személyi jövedelamadóról szóló törvény szerint lakás: az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény, valamint az építési engedély szerint lakóház céljára létesülő építmény, ha készültségi foka a szerkezetkész állapotot (elkészült és ráépített tetőszerkezet) eléri, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lévő lakóház.

A fentiek alapján a tulajdoni lapról állapítható meg, hogy lakóháznak, illetve lakásnak minősül-e az Önök ingatlana az adózás szempontjából. (Elvileg nem kizárt, hogy üdülőövezetben lakóházra vonatkozó építési engedélyt adjon ki a hatóság.)

Amennyiben tehát az ingatlan-nyilvántartás szeirnt nyaralónak minősül a vásárolt ingatlan, az adózás szempontjából nem minősül lakáscélú felhasználásnak a vásárlás.


Tisztelettel
dr.Lehőcz Réka ügyvéd
2800 Tatabánya, Béla király krt. 52.
+36 34 337466

drlehoczreka@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • eszter 16292 számú kérdése
 • 2006-12-28

Kedves Ügyvéd Úr!

Adózási kédésben kérném tanácsát. Ha közvetítő segítségével adom el a lakásomat akkor a közvetítői jutalék - ÁFÁ-val bővített - összege, amelyet a lakás eladásból befolyó bevételből fizetek ki, levonható-e a lakásból befolyt adóköteles jövedelem kiszámításakor az adóalapból, mint pl. az ingatlan átruházásával kapcsolatos kiadás?

Tehát pontosabban: az eladott lakás árából közvetítői jutalékra fordított összeg, amely után egyszer már fizettem ÁFÁ-t is, személyi jövedelem adóköteles-e.

Hol, milyen törvényben, jogaszabályban tudok ennek pontosabban utánanézni?

Válaszát előre is köszönöm! K. Eszter

Tisztelt Eszter!
Igen, az eladás költségei (közvetítőt) levonhatóak a jövedelem számításánál.
Részletek: www.ingatlanjog.hu - adózásról szóló tájékoztató rovatok.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • gizella 16255 számú kérdése
 • 2006-12-23

Nagy telkünket megosztattuk és a leválasztott részt eladtuk. A ház pincéjében van egy különálló pincerész, amely nem osztatalan közös, és magántulajdonban van. Kérdés, hogy ha megvásárolom ezt, levonható-e az adóalapomból a vásárlás összege, mint ingatlan szerzésre fordított összeg?
köszönettel:Gizella

Tisztelt Gizella!
nem, mivel a pince nem minősül lakáscélú felhasználásnak.!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Gyöngyi 16204 számú kérdése
 • 2006-12-16

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A következő kérdéssel fordulok Önhőz. Vejem nagypapája meghalt, 4-en örökeltek egy házat utána. Ezt az ingatlant utána eladták. Vejemék Németországban élnek, albérletben. Az örökségen Németorszában szeretnének lakást venni. Ebben az esetben kell-e adózni az ingatlan-értékesítésből származó jövedelme után? Magyarországon nincs jövedelme.

Válaszát várva köszönettel.
Szirtes Gyöngyi

Tisztelt Gyöngyi!
Az eladáson realizált jövedelem után csak akkor nem kell adót fizetni, ha azt (a jövedelmet !!!) Magyarországon lakáscélra fordítják.Részletek: www.ingatlanjog.hu - adózásról szóló rovatok.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Juhász István 16202 számú kérdése
 • 2006-12-16

Tisztelt Ingatlan-jogi Szakértő!

1978-ban építettük a családi házat, melyben apu.anyu,dow-kóros öcsém és én éltünk. Apu 2001-ben meghalt . az igatlan 1/4-ét öcsém, 1/4-ét én örököltem, és egyuttal anyu lett öcsém gondnoka. Sajnos ez év szeptemberében anyu is meghalt, én öcsémet magamhoz vettem, kijelölt gondnoka vagyok. Budapesten lakunk, az örökölt ingatlan eladó. A hagyatéki leltár során az anyu után maradt részt 800.000 Ft.-ra értékelték (a teljes ingatlant 1.600.000 Ft.-ra). Van vevő az ingatlanra jóval nagyobb összegért.
Kérdésem az ,hogy pl. az ingatlant eladom 4 M Ft.-ért, akkor milyen illetékekt, adót stb... kell fizetnem. Nem tiszta számomra, hogy az örökösödési illeték kifizetése után még adót és sok minden mást is fizetnem kell. Továbbá öcsém részét gyámsági számlára kell tennem, akkor az ő része után is kell -e fizetnem .

Köszönöm előre a segítségét.
Tisztelettel Juhász István

Tisztelt Juhász István!
Illetéket az ingatlan vevőjének kell fizetnie, Önöknek adózniuk kell. Az adó mértéke az eladási ár és a megszerzéskori érték különbözetének 25%-a. Ez alól mentesülnek, ha a vételárból lakást vásárolnak. Természetesen a testvérének is kell adóznia a része után.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.
30/289-2889
mail@drszegedi.hu

Közösségi oldal:


 • Gergely 16186 számú kérdése
 • 2006-12-15

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Lakás eladás előtt állok, a jövő év során pedig építkezni fogunk. A mostani lakásunkra találtunk vevőt, első körben megegyeztünk, hogy a szerződést már csak 2007-ben kötjük meg. Nekem ez amiatt lenne fontos, mert ha idén adom el a lakást, akkor a jövedelmet szerepeltetnem kell az adóbevallásomban. Május 20-ig biztos nem készül el a ház olyan szinten, hogy lakhatási engedély legyen rá, tehát az adót be kell fizetni. 1M körüli összegről van szó, tehát ez elég fontos tényező, még akkor is, ha később vissza tudom kapni ezt a pénzt.

Most telefonált a vevő, hogy hallott olyan rémhíreket, hogy a szocpolt jövőre eltörlik, ezért ő mindenképpen szeretné még idén nyélbeütni az üzletet. (egyébként hitel nélkül, csak szocpollal és saját erővel akarja megvenni a lakást)

Jó lenne valami megoldást találni, ami mindkettőnknek jó. Gondoltam egy olyanra, hogy mivel az apeh az ingatlanszerzés időpontjának a földhivatalhoz benyújtás időpontját tekinti, meg lehetne úgy oldani, hogy még idén megkötjük az adásvételit, de megkérjük - vagy akár szerződésben rögzítjük is - az ügyvédet, hogy csak 2007-ben nyújtsa be a földhivatalhoz.
Kérdésem, hogy van-e erre lehetősége az ügyvédnek. Végülis két hét van már csak hátra ebből az évből.
Másik kérdés, hogy ha tényleg megtörténik az, amitől a vevő tart, hogy 2007-től teljesen eltörlik a szocpolt - én persze erősen kétlem, de mégis - akkor ez a konstrukció megvédi-e őt? Hiszen a szerződés megkötődik pl. december 18-án, tehát ő már elindíthatja a szocpol igénylését.

Előre is köszönöm a válaszát!

Tisztelt Kérdező!

Hivatalosan nem áll rendelkezésre olyan információ, amely szerint a szociálpolitikai támogatás, illetve egyéb lakásépítési kedvezmény igénylésére (úgy mint a megelőlegező kölcsön, félszocpol, otthonteremtési támogatás) a jövőben ne lenne lehetőség. Azonban ahhoz, hogy kérdésére egyértelmű választ kapjon forduljon a Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz, illetve a szociálpolitikai támogatást folyósító intézethez, aki felvilágosítást tud adni Önnek ebben a kérdésben.

Az adásvételi szerződés megkötését követően a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés (jognyilatkozat) keltétől számított 30 napon belül az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatalhoz kell benyújtani.

Ön valóban jól tudja, hogy az ingatlan átruházásából származó jövedelmet azon a napon kell megszerzettnek tekinteni, amikor az erről szóló érvényes szerződést (okiratot, bírósági, hatósági határozatot) a földhivatalhoz benyújtották. Erre tekintettel amennyiben a következő évben nyújtják be az adásvételi szerződést a földhivatalhoz akkor azután az azt követő évben kell adót fizetniük.
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4026 Debrecen, Piac u. 3. V.60.
+36 52 432326
http://web.t-online.hu/racsaidr
racsaidr@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Imre 16116 számú kérdése
 • 2006-12-11

Az idén Szeptemberben eladott ház után kapott pénzt, mennyi idő alatt kell visszafordítani ingatlanba,hogy azután ne keljen adót fizetni? Köszönettel.

Kedves Imre! Egy év, de amennyiben az adóbevallás beadásáig ez nem történik meg, be kell fizetnie, csak éppen egy éven belül vissza is igényelheti.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Közösségi oldal:


 • László 16108 számú kérdése
 • 2006-12-11

Tisztelt ügyvéd úr!
5 testvér 6 millió forintra értékelt, 1/5-1/5 arányban megörökölt lakóingatlanját eladta.
Mennyi illetéket kell fizetniük az eladásból származó jövedelem után?
Az ebből származó bevétel adóköteles vagy
be kell jelenteni?

Tisztelt László!
Az eladás nyomán illetéket nem kell fizetni. Adót igen, amennyiben 6 mFt fölötti áron értékesítik az ingatlant. Az adó mértéke a jövedelem (nem az eladási ár!!!) 25 %-a. Az adót az évi "rendes" bevallással együtt kell bevallani és befizetni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Kovács Attila 16081 számú kérdése
 • 2006-12-09

Tisztelt Ügyvédi Iroda!

Olyan kérdésem lenne, hogy az eladott ingatlan hány %-ért kell vásárolnom másik ingatlant, hogy mentesüljek az adó fizetés alól és hány éven belül kell ezt megtennem. Illetve a vásárolt ingatlant a kiskorú lányom nevére írathatom-e, hogy adómentesség az eladott ingatlan után megmaradjon.

Kedves Attila!

A kérdés nem %-ban válaszolható meg. A szerzéskori érték és az eladási ár különbözetéről kell elszámolni. A szerzést követő 16 évtől az eladás nem adóköteles. Az adóalap a 7. évtől évente 10%-kal csökkenthető.
A lánya nevére is vásárolhatja az ingatlant. 60 hónap áll rendelkezésére. Ha azonban a vásárlás vagy építés adóéven belül nem történik meg, az adót be kell fizetni, majd a szerzés évében visszaigényelheti.
Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Közösségi oldal:


 • Edina 16076 számú kérdése
 • 2006-12-08

Tisztelt dr.Nagy Zoltán úr!

Szeretném eladni lakásomat, majd a befolyt összegből szüleim egyszintes családi házára egy új emeletet építtetni. Van-e ennek jogi akadálya? Ugyanúgy kell-e adóznom, mintha új lakást vennék vagy az építkezés már más kötelezettségeket von maga után?

Köszönettel;
Edina

Tisztelt Edina!
A terv végrehajtásának jogi akadálya nincs. Adóznia a lakásváslárs és építés során sem kell, a szerzéshez csak illetékfizetési kötelezettség kapcsolódhat, de a ráépítés okán az Ön esetében még azt isel lehet kerülni.
Adóznia Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Oláh Róbert 16060 számú kérdése
 • 2006-12-07

A nevemen levő másfélszobás ingatlant értékesíteni szeretném, és az árából a testvéremnek szeretnénk lakást venni.
Szeretném megkérdezni, hogy kell-e a vétel-, és eladási ár közötti összeg után adót fizetni.

Tisztelt Róbert!

A törvény szerint az ingatlan átruházásából származó jövedelem azon része után, amely összeget a magánszemély saját maga, vagy közeli hozzátartozója részére lakáscélú felhasználásra fordít, nem kell adót fizetni. A testvér közeli hozzátartozónak minősül.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Közösségi oldal:


 • Roland 16050 számú kérdése
 • 2006-12-07

Tisztelt Ügyvédi Iroda!

Az volna a kérdésem, hogy van egy lakásom, amit el szeretnék adni. Viszont a lakás 1/2-t 11 éve örököltem, a másik 1/2-re és az egész 1/1 rész haszonélvezetének kiváltására vettem fel hitelt (4.000.000-t). Ha most eladnám (8.000.000)mennyi adót, járulékot kellene kifizetnem, és mi után?

Válaszukat előre is köszönöm!

Tisztelettel: Roland

Tisztelt Roland!

Az Ön kérdésére a személyi jövedelemadóról szóló törvény 59-64. §-iban találja a választ. A kérdés tisztázásához szükséges tudni, hogy mennyi volt az ingatlan forgalmi értéke az örökléskor, illetve, hogy mennyiért váltotta meg a msáik felét és mikor stb.

Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal:


 • Marosi Tamás 16036 számú kérdése
 • 2006-12-06

T. Tanácsadó!
2006.11. hó-ban eladtam a saját tulajdonú ingatlanom 12,1 M. forintért, amit 2001.-ben 8 M.-ért vásároltam.
A kérdésem, hogy idén még kell-e lakást vásárolnom ennyi pénzért ahhoz, hogy ne kelljen jövedelemadót fizetnem vagy mi ennek a határideje. Továbbá a befizetendő jövedelemadó kiszámítása sem ismert számomra.
Köszönettel: Marosi Tamás.

Tisztelt Tamás!

Javaslom az alábbi oldal és aloldalai elolvasását:

http://www.ingatlanjog.hu/index.php?adv=&tema=13&action=13#jump13

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Kovács Attila 16023 számú kérdése
 • 2006-12-05

Tisztelt Ügyvédi Iroda!

1.Azzal a kérdéssel fordulók önökhöz, hogy egy zártkerti ingatlant 10 M Ft-ért eladtam. Ebből a 10 M Ft-ból mennyi pénzem marad meg, a költségek útán ?
2.Illetve ha ennek a pénznek (10 M Ft) nagyobb részét igazoltan hitel vissza fizetésre fordítom (jelzálog,autóhitel) van-e mód arra, hogy nem kell annyi költséget fizetnem a 10 M Ft útán ?
3.Valamint ha a 10 M ft-ból az üzletem bővitésére, vagy gép vásárlására használnám fel egy bizonyos
részét akkor lehetséges-e szintén a 10 M Ft útáni költség csökkentésre ?
4.Vagy ha a családiház felújítására használnám fel
a pénz egy részét ?

Tisztelettel: Kovács Attila

Kedves Attila!

1. Mennyi adót kell fizetnie: eladási ár és szerzéskori érték különbözetének 25%-a, azonban a szerzést követő 7. évtől az adóalap 10%-kal csökkenthető.
2. A hitel visszafizetés nem befolyásolja a fizetendő adó mértékét.
3. Az üzlet bővítése és gépvásárlás sem csökkenti az adót.
4. Csak a lakószobák számának növelésével járó költség csökkenti az adóalapot, a felújítás költsége nem. A lakószobák számának növelése engedélyköteles.
Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Közösségi oldal:


 • Zoltán 16005 számú kérdése
 • 2006-12-04

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Ingatlan eladásból szerzett jövedelem adózásáról szeretnék érdeklődni. 2004-ben vásároltunk egy lakást gyermekünk számára, a vételi ár kifizetéséhez felvettünk hitelt. Nem a megvásárolt lakásra terheltettük a jelzálogot, hanem a saját lakásunkra. Most 3,5 millió Ft a tartozásunk. Idén eladtuk anyósom lakását, az ebből szerzett jövedelem után jövő év májusában kellene adóznunk 450.000 Ft-ot. Kérdésem: amennyiben kifizetjük egyszerre a bank felé a hiteltartozásunkat az anyósom lakásának árából, beszámítható-e a májusi ingatlan adóba ez az "ingatlan vétel", azaz kell-e adót fizetnük, vagy ezt a két ügyletet nem lehet összekötni?
Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: Zoltán

Tisztelt Zoltán!
A hitel kifizetése nem minősül lakáscélú felhasználásnak, azaz a két ügyletet nem lehet összekapcsolni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: