Hozzászólások

 • Erzsébet 22339 számú kérdése
 • 2007-12-30

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Mos épülő, két lakásból álló "társasház" 1/2 részét szeretnénk megvásárolni.
Kérem segítségét , hogy mire kell figyelni az adásvételi szerződős megírásánál, mert egy osztatlan közös tulajdont kell megvásárolni, mert nincs társasházi alapítóokirat.
A "Használati megállapodás" -t mikor kell vagy ajánlatos kötni, vagy helyettesíti-e társasházzá történé alakítást?
Köszönettel: Mné

Tisztelt Erzsébet!
A végén kezdve: már a tulajdonszerzőéssel egyidejűleg javaslom megkötni a használat megosztásáról szóló megállapodást, ezt még szükségesnek is mondhatjuk, ha valamelyik fél hitelből kívánja az 1/2-ed tulajdoni arányt megvásárolni. A szerződés kapcsán pedig azért nehéz a helyzetem, mert nem tudom hogy kitől vennék az ingatlant, új építésű-e vagy sem, felépült-e vagy sem ... szóval nagyon sok kérdés van, amit tudnom kellene a válaszhoz. De mivel az ügylethez jogi képviselő egyébként is szükséges, ezért elsődleges fontosságúnak a megfelelő, szakértő ügyvéd kiválasztását mondanám.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • András 22337 számú kérdése
 • 2007-12-30

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A következő kérdéssel fordulok Önhöz:

Egy ismerős házaspár a férj tulajdonában lévő ingatlanban lakik.
A férj elajándékozhatja-e az ingatlant, ha azt a házasságuk alatt szerezte, vagy kell a feleség beleegyezése is?
Amennyiben létrejön az ajándékozás, hány %illetéket kell fizetnie a megajándékozottnak abban az esetben, ha nem rokon, illetve kell-e az ajándékozónak bármilyen adót/illetéket fizetnie?
Ha az ajándékozás megtörténik, és az ajándékozó haszonélvezeti jogot tart fenn magának az ingatlanon, akkor neki kell-e a haszonélvezeti jog értéke után illetéket fizetnie?
Ha úgy adódik, az ajándékozó milyen módon kaphatja vissza az ingatlanát (természetesen mindenfajta pereskedés nélkül); csak ugyanúgy ajándékozással, esetleg adásvétellel (amik szintén újabb illetékek befizetésével járnak), vagy van valamilyen más lehetőség is? Esetleg ha mindkét fél kijelenti, semmisnek tekinthető az ajándékozási szerződés?

Válaszát köszönöm: András

Tisztelt András!

A férj elajándékozhatja az ingatlant a feleség hozzájárulása nélkül, ha csak olyan értéknövelő beruházást nem végeztek rajta, ami közös tulajdonnak minősül. Ebben az esetben egy utólagos jogvitát vehet a nyakába, még a megajándékozott is. Az ajándékozás illeték köteles, aminek lakás esetén teljes idegen felek között 18.000.000 FT-ig 10%, afölött 21% az illet5ék mértéke. Adót nem kell fizetni. Az ajándék visszakövetelésére van lehetősége az ajándékozónak, ha a körülményekben olyan lényeges változás állt be, ami az ajándékozás időpontjában az ajándékozó az ajándékozási szándékától elállította volna. A haszonélvezeti jog csökkenti az illetékalap mértékét.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Közösségi oldal:


 • Bíró András 22333 számú kérdése
 • 2007-12-30

Ha megveszem a lakást akkor az adásvételit miután érkezteti az ügyvéd a földhivatalba és kp fizetek akkor is széljegyre kerülők vagy már átírják a nevemre?
Hogy kell intézni a mérőóra állás átírást? Formanyomtatványt a Díjbeszedőtől, ELMÜ kell kérnem vagy egy Közös Képviselőnél írt óraállás átvétel elegendő?
Köszönöm a sok sok információt.
Tiszteletem.

Tisztelt András!
Az első fázis a "széljegy", és a FH munkatempójának függvényében előbb-utóbb bejegyzik a tulajdonjogot is. Ha soron kívüli ügyintézést kér 10.000 Ft díj ellenében, akkor mindez 15 napon belül megtörténik.
Az átíráshoz a szerződésre van szükség, ill. a szolgáltatók által meghatározott nyilatkozatokra, ill. szerződéskötésre, de nincsenek formanyomtatványok, elegendő ha egy saját birtokbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel a birtokbaadáskor.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Szabolcs 22329 számú kérdése
 • 2007-12-30

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Vásároltam(vagy legalábbis csak szerettem volna)egy Budapesti lakást,hitelre,minimális önrésszel.E részével nem is volt gond,amit a bank kért azt sikerült teljesitenem!A problémát az eladó(esetemben a Gyámügy)okozza!A legvégső stádiumban van-volt az ügy,a bank átutalta egy folyószámlára a felvenni kivánt hitel összeget és csak annyi volt hátra,hogy befáradjak az eladóval a bankba és már utalják is a számlájukra az összeget.A bank utolsó körben kikérte a Tulajdoni lapot(előzőleg már vagy négyszer kikértem)amire is történt egy bejegyzés az Apeh részéről közel 1.5 Mft-ról!A bank addig nem utalja tovább a pénzt amig nem törlik a tulajdoni lapról a bejegyzést!Ez számomra is érthető és világos,csak az lenne a tiszteletteljes kérdésem,hogy ez nem jelent-e az eladó részéről szerződés szegést!Én jelenleg albérletben lakom amit természetesen fizetnem kell és Januárban már törlesztenem kell a hitelt is!Viszont még lakásom sehol!Mivel én megkaptam a kért hitelt,viszont az eladó addig nem jut hozzá amig ez a bejegyzés nem törlődik!Ami még szépit a dolgon,hogy az Apeh már kiküldte a nevemre az ingatlan illetékről a csekket,hogy fizessem be!Hát már nem nagyon értem, hogy mi is van!?
Előre is köszönöm tiszteletteljes válaszát!
Üdv:Szabolcs

Tisztelt Szabolcs!
Az illetékfizetési kötelezettsége valóban beállt, azon már csak a részletfizetés iránti kérelem benyújtásával "enyhíthet".
A másik kérdés kapcsán viszont a szerződést kellene ismerni ahhoz, hogy a lehetőségeit meg lehessen határozni, de feltételezhetően akár elállási joga is lehet, és érvényesítheti az ügylettel kapcsolatban felmerült kárait - külön bírósági eljárásban.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • István 22304 számú kérdése
 • 2007-12-28

Kérdésem a következő:
Szolgalmi joggal terhelt a lakóingatlanom a mindenkori belső szomszéd javára. Dec. 17.-én még a régi tulajdonos van a földhivatalnál bejegyezve, de tapasztalom és hallomásból megtudtam, hogy eladták a belső telket /kissebségi nagycsaládnak!/, akik már vagy egy hónapja be is költöztek! Hol telkünkön, hol a másik útról járnak/ onnét is megközelíthető szolg. jog nélkül is !/Kérdésem lett volna-e, ill. van-e elővásárlási jogom, mivel lakóház és köztünk egy üres 500mn.-es telek van külön hrsz-mal, rá esetleg szükségem lenne? Söt ha jogomban áll, akkor az egész eladó? eladott telkeket megvásárolnám? Van-e ilyenre lehetőség, úgy tudom még nincs kifizetve a régi tulaj? Állítólag szocpolosan akarják megvenni ! Köteles lett volna az eladó mint szomszédot értesíteni, ill. a mással kötött esetleges adásvételi szerződést megmutatni az elővásárlási jogom miatt? Persze ha egyáltalán van ilyen! Mit tanácsol, mit lehet lépni ilyen esetben? Köszönettel István

Kedves István!

Kizárólag a közös tulajdonban levő ingatlan esetében van törvényen alapuló elővásárlási jog, egyébként pedig azt szerződésben lehet kikötni. Ezért, ha a kérdéses ingatlan önáló helyrajzi számon van, és Önnek arra nincs szerződésben alapított elővásrlási joga, akkor ilyen címen nem jogosult az ingatlan megvásárlására. A szolgalmi jog az ingatlanhoz kötődik, független a tulajdonos személyétől.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Margó 22298 számú kérdése
 • 2007-12-28

Tisztelt dr. Baksa Erika!
A kérdésem az lenne, hogy mit jelent, ha egy ingatlan nem tehermentes? Ez olvasható az ingatlaniroda ajánlatán. Meg szabad-e venni egy ilyen lakást, illetve ha egy banktól is kellene az ügylethez felvennem kölcsönt az időben és lehetőségben milyen nehézséget okozhat?
Köszönöm előre is válaszát. Margó

Tisztelt Margó!

Sajnos azt jelenti, hogy például kölcsöntartozás miatt jelzálogjog van rajta, esetleg ahhoz kapcsolódik egy elidegenítési és terhelési tilalom is, vagy holtig tartó haszonélvezeti joga van rajta valakinek, vagy esetleg végrehajtási jog terheli. Mindezek csupán példálózó felsorolásai a lehetőségeknek, ezért azt tanácsolom, hogy az ingatlanirodától kérje el az ingatlan tulajdoni lapját, és nézze meg, hogy mi is az a teher pontosan. Ezek egy része töröltethető az adásvétel során, mert nyilvánvalóan a vételárból először a terhek kerülnek kiegyenlítésre, azonban van olyan, amely nem, azaz a tulajdonos személyétől függetlenül fennmarad, hogyha a jogosultja ragaszkodik hozzá: ilyen a holtig tartó haszonélvezeti jog !
A teher konkrét voltát nem ismerve nem tudom megmondani, hogy meg szabad-e venni. Amennyiben Ön használni szeretné azt, amit megvesz, akkor például haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant ne vásároljon. Ez inkább befektetési célra jó. Amennyiben azonban valamilyen kölcsöntartozás terheli, amely a vételárba befér, és az eladó is akként kívánja eladni, hogy az előbb kerüljön visszafizetésre, megoldható.
A pénzintézeteknél általában nehézséget okoz a nem tehermentes ingatlan fedezet, ezért az esetek túlnyomó többségében ragaszkodnak ahhoz, hogy mire a hitelkérelem benyújtásra kerül, az ingatlan is legyen tehermentesítve, de vannak már rugalmasabbak is, ezért ezt személyes tájékozódás során javaslom szintén megérdeklődni.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • László 22297 számú kérdése
 • 2007-12-28

Tisztelt Ügyvédi Iroda!
Két ingatlan értékesítése miatt kb 1 m. Ft részben már befizetett ingatlan értékesítésből származó jövedelem és a még meg nem fizetett adót szeretnénk a gyermekünk részére igénybe venni.
Az elképzelés szerint, a Pécsett lévő saját (apai tulajdont képező) ingatlanomból lakásrészt, vagy haszonélvezeti jogot, az adó visszaigénylésére alkalmas jogügyletet szeretnék kötni a gyermekem javára, de a lakás (üzleti célt is biztosító családi ház) nincs megosztva, a leányom csak 17 éves, (csak májusban lesz 18) de nem az apai házban lakik. A kérdés, hogy a dolog jogilag kivihető e, szükség van e az idei szerződés benyújtásra, és mivel használt lakásról van szó, elfogadja e az Apeh?
Köszönöm a válaszát László

Ingatlan tulajdoni illetőséget is vásárolhat édesapjától gyermeke. Mivel ő még nem nagykorú tulajdonszerzéséhez törvényes képviselőinek aláírása is szükséges. Ha nem 2008-as eladás kapcsán merült fel a kérdés, amit vélelmezek, akkor a régi jogszabályok vonatkoznak rá. Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal:


 • Norbert 22273 számú kérdése
 • 2007-12-27

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Keresztanyám (3. kategóriás rokon) nekem szeretné ajándékozni 1987-ban megvett , most 15 millió forintot érő lakását. Ennek az illetéke számomra ugye 10% százalék, azaz 1.5 millió forint lenne.

Viszont ha adásvételi szerződést kötnénk akkor a 15 milliót érő ingatlan után 740 ezer forint illetéket kellene fizetnem, és külön a keresztanyámnak sem kellene fizetni az ingatlan eladása után adót ,mert több mint 15 éve, 1987-ben vette.

Temészetesen nem rendelkezem a megvásárláshoz szükséges pénzösszeggel.
Tehát a kérdésem arra vonatkozik, hogy egy adás-vételi szerződést lehetséges lenne-e úgy kötni, hogy tényleges pénzmozgásról a megkötés pillanatában nem beszélhetünk?

Vagy milyen egyébb opciókat lehetne beépíteni a szerződésbe hogy meg lehessen oldani?

Előre is köszönöm a megtisztelő válaszát!

V. Norbert
Budapest

Tisztelt Norbert!
Amennyiben pénzfizetés nélkül kötnek adásvételi szerződést, úgy az színlelt - ennek következtében pedig semmis - szereződésnek minősül. Ez főként akkor jelenthet gondot, ha valaki azt megtámadja - pl. egy örökös.
Felmerülhetne a tartási szerződés megkötésének lehetősége, az az adásvételhez hasonló terheket jelentene, bár akkor Önnek eltartási kötelezettsége lenne a keresztnyja felé, amiről nem tudok nyilatkozni, hogy cél-e vagy sem...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Edit 22269 számú kérdése
 • 2007-12-27

Tisztelt Ügyvédnő!
Édesapám a sajátjából a tulajdonomba kíván juttatni kb. 3 ha termőföldet. A kérdés az, hogy jelenleg (2008-ban) mely eset kedvezőbb: vétel ill. ajándékozás. Illeték és adózás szempontjából milyen teendőink vannak az ő és az én részemről egyaránt. Ő nyugdíjas, én teljes munkaidőben dolgozom.
Tájékoztatását előre is köszönöm!

Tisztelt Edit!

A leggazdaságosabb lenne az ajándékozás, mert 5,5 % illetékkel " megúsznák", a forgalmi érték után.Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Laci 22256 számú kérdése
 • 2007-12-25

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A következő problémával fordulok Önhöz:
Nagyanyám és mostohanagyapám korábban házasságot kötöttek, de nagyanyám korábbi házasságából (az édesnagyapa meghalt) 2 gyermek született, egyikük édesanyám, másikuk keresztanyám, de mostohanagyapám nem vette a nevére őket, így nagyapám halála után a tulajdonjog nagyanyám nevére szállt. Keresztanyám már korábban meghalt, neki egy gyermeke volt, aki nagyanyám után egyenesági örökös anyámmal együtt 50-50 %-ban.
Unokatestvérem érzésem szerint a háttérben azon ügyködik, hogy még nagyanyám életében megszerezze a tulajdonjog 100%-át.
Meg tudja ezt tenni? Ha igen, milyen módon lehetne kivédeni?
Válaszát várom!
Köszönöm!

Tisztelt Laci!
Meg tudja tenni, hiszen élők közötti jogügylettel megszerezheti a jelenlegi tulajdonostól, és ez ellen - tekintettel arra, hogy saját tulajdonával életében mindenki szabadon rendelkezik - nem lehet tenni semmit, legfeljebb ha felmerül a színleltség vagy más megtámadási ok, akkor utóbb bírósági úton lehet jogorvoslatot keresni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • sándor 22220 számú kérdése
 • 2007-12-20

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Párommal (házastársi kapcsolatban nem élünk, egy közös gyermekünk van) építési telket szeretnénk vásárolni, majd építkezni.
A telekvásárlás ill építkezés költségeinek egy részét a párom 1/1 tulajdonát képező lakása értékesítéséből valamint az én 1/1 tulajdonomat képező lakásom (részben lakásvásárlási hitellel terhelt)értékesítéséből szeretnénk fedezni valamint a gyermekre járó szocpol kedvezményt is igénybe szeretnénk venni.
Én rendelkezem 1/1 tulajdonhányadban egy családi házzal is. Mi volna a leg kézenfekvőbb megoldás, hogy az újonnan épülő ház 1/2 arányban a párom és én nevemre kerüljön, érvényesíteni tudjuk a szocpolt is, és az én lakásomat terhelő hitelösszeget is át tudjuk vinni az új házra?

Tisztelt Sándor!
Amennyiben az újonnan vásárolt adásvételi szerződésben a tulajdonszerzési arányt 1/2-1/2-nek jelölik meg, akkor így jegyzi be a Földhivatal. A szocpolt az építkezés során a Pénzintézeten keresztül tudják érvényesíteni. Adójogi szempontból érdekes a helyzet, mert az eladott ingatlanok után az adót, ha a szerzés ideje 5 éven belül van és az új lakás használatbavételi engedélyét 1 éven belül nem kapják meg, meg kell fizetni, és majd a használatbavételi engedély megkapása után vissza tudja igényelni 5 éven belül.Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Közösségi oldal:


 • Ali 22219 számú kérdése
 • 2007-12-20

Tisztelt Ügyvéd úr!

Azt szeretném megtudni, hogy egy "kivett major " típusú, nullával kezdődő helyrajzi számú külterületi ingatlan tulajdonjogát megszerezheti -e egy cég, vagy haszonélvezetet alapíthat -e rá, ugy hogy az ingatlanon egyébként jelzálog is van, változtatna e bármit ha nem lenne rajta jelzálog.
Tisztelettel: Ali

Tisztelt Ali!
Amennyiben termelésből kivett az ingatlan, úgy azt jogi személy megszerezheti, akár a tulajdonjogát, akár a haszonélvezeti jogát. A jelzálogjog ezt a kérdést nem befolyásolja.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Erzsébet 22204 számú kérdése
 • 2007-12-18

T. Ügyvéd Úr !

Az 1997-ben, 2,5 MFT-ért vásárolt, s a férjemmel közös tulajdonban lévő lakásunkat 2008-ban el szeretnénk adni 10 MFt-ért. Helyette a 17 éves kiskorú gyermekünk /mint vevő/ részére, haszonélveti
jogunk mellett vásárolni szeretnénk egy 11,5 MFt értékű lakást.
Kérdéseim:
1. 2008. -ban /a szerzést követő10. évben/ az értékesítésből származó jövedelem úgy tudom adómentes ?

2. Ha adómentes kell e adóbevallást készíteni 2009-ben ? Én még aktív dolgozó vagyok a férjem
nyugdíjas.

3. Az eladott lakás árából + 1,5 MFt-ért a gyermekünk részére vásárolandó ingatlan után
a kettönk haszonélvezete utáni illeték, valamint a gyermekünk tulajdonszerzési illetékén túlmenően
kell-e még valamit fizetni ? Gondolok olyasmire,
hogy ajándékozási illeték, mivel a gyermek kiskorú, s a lakás vásárlásához szükséges összeget tőlünk kapja a jelenlegi lakásunk eladása + 1,5 MFt révén.

Megtisztelő válaszát előre is köszönöm !

Erzsébet

Tisztelt Erzsébet!
1. Igen.
2. Igen.
3. Vagyonszerzési illeték, ügyvédi munkadíj, földhivatali eljárási díj (6eFt). Az ajándékozási illeték elkerülhető.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Angéla 22181 számú kérdése
 • 2007-12-17

Tisztelt Ügyvédnő!

Már volt kérdésem az ingatlanunkkal kapcsolatban, és köszönöm a nagyon gyors válaszát!
Ám most más kicsit a helyzet. Tehát az ingatlan anyósomé, aki gyámság alatt van. Úgy dontöttünk, hogy felújíttatjuk (hisz fürdőszoba sincs). Azt mondták, ha előtte felbecsültetjük, kérhetünk az ingatlanra tulajdonrészt. A kérdésem az, hogy így van-e, és mekkora a maximális részesedés, amely kérhető? És ha a fennmaradó részt megvásárolnánk, akkor annak az értékét még az újítás előtti becslés értékének megfeleően állapítják meg, avagy a felújított rész után?
Válaszát előre is nagyon köszönöm!
Tisztelettel: Angéla

Tisztelt Angéla !

Szívesen a korábbi választ. Már nem emlékeszem pontosan esetére, de az itt leírtak alapján az alábbiakról van szó valójában: anyósa ingatlana, vagy annak egy része a gyámhivatal engedélyével adható el bárkinek is, tehát Önöknek is. Ehhez az engedélyhez – többek között – szükséges a Polg. Hiv. Adóosztálya által kiadott Adó- és értékbizonyítvány, vagy értékbecslő/szakértő szakvéleménye. Mindkettő az ingatlannak azt az értékét határozza meg, amely az adásvétel időpontjában fennáll. Tehát amennyiben anyósának nincs pénze a fürdőszoba létesítésére, Önöknek viszont van, úgy Önök megvásárolnak egy bizonyos hányadot anyósa ingatlanából, amely egyenesen arányos kell, hogy legyen az Önök által vételár címén kifizetett összeggel (pl. amennyiben az egész ingatlan ér 6 millió forintot, Önök pedig 1 millió forintot fizetnek ki vételárként, úgy az ingatlannak 1/6 tulajdoni hányadát szerzik meg, de ha 3 millió forintot fizetnek ki, úgy ½ tulajdoni hányadot szereznek). Ez pedig azt jelenti, hogy Önök között egy adásvételi szerződés fog létrejönni, azt le is kell bonyolítani, mert az „kevés lesz”, ha Önök csak „kérnek az ingatlanra tulajdonrészt”. Ebből az is következik, hogy a „maximális rész, amely kérhető” az ingatlan egészének értékétől (amelyet ugye az Adó- és értékbizonyítvány, vagy az értékbecslő/szakértő szakvéleménye határoz meg), és attól függ, hogy Önöknek mekkora anyagi erőforrás áll rendelkezésükre.
Önök megvásárolhatják a „fennmaradó részt” is, és az Önök, azaz a szerződő felek akaratától függ, hogy azt a felújítás előtt vagy után teszik, de tudniuk kell, hogy az akkori állapotnak megfelelő Adó- és értékbizonyítvány vagy értékbecslő/szakértő szakvéleménye alapján lehetséges csak, azaz az nem fordulhat elő, hogy egy felújítás előtti szakvéleményben szereplő érték alapul vételével majd felújítás után kötnek adásvételi szerződést, mert azt a gyámhivatal nem fogja jóváhagyni.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Timi 22150 számú kérdése
 • 2007-12-15

Tisztelt ügyvéd úr!

Azzal a kérdéssel fordulok önhöz, hogy kérdéseimre választ kapjak!
Édesanyám 2002-ben meghalt a hagyatéki tárgyalást követően a határozatban leírtak után döbbentem rá, hogy ami a szüleim ingatlana volt annak egy részét eladták egy kivülálló személynek s tőle a tesóm vette meg azt a részt.
Így édesapámé lett 1/4-ed rész édesanyámé 1/4-ed rész a tesómé 2/8-ad rész.A 1.kérdésem az lenne hogy a tesóm jogosan vette e meg a házrészt?A 2. kérdésem az lenne, hogy a tesóm házrésze ugyanazzal a helyrajzi számmal van bejeygezve mint az édesapámé.Így eladásnál külön fog e szerepelni az ő része mivelhogy egymás nélkül nem adható el?

Köszönettel,
Timi

Tisztelt Kérdező!

Arra, hogy testvére jogszerűen szerezte-e meg a szóban forgó ingatlan tulajdonjogát nem tudok Önnek a rendelkezésre állóinformációk alapján érdemben nyilatkozni.
Egyébiránt, ha végigolvassa feltett kérdését, észreveheti, hogy tájékoztatása meglehetősen hiányos.
A második kérdésére tájékoztatásuk közlöm, hogy egy ingatlan rendszerint egy helyrajzi számmal rendelkezik, amely természetesen nem zárja ki, hogy az több személy közös tulajdonában álljon, a közös tulajdon jellemzője pedig, hogy saját tulajdoni illetőségével minden tulajdonostárs szabadon rendelkezhet, azt átruházhatja, megterhelheti.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4025 Debrecen, Piac u. 1-3. II. em. 15.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Közösségi oldal: