Hozzászólások

 • Béci 22259 számú kérdése
 • 2007-12-26

Tisztelt Ügyvéd úr!

Azt szeretném megtudni, hogy egy "kivett major " típusú, nullával kezdődő helyrajzi számú külterületi ingatlan termőföldnek számít-e?

Tisztelt Béci!

Amennyiben a tulajdoni lapon szereplő megjelölés kizárólag az Ön által leírt és ahhoz nics egyéb pl. szántó, szőlő, gyep megjelölés is felsorolva, akkor szerintem nem az. A tremőföldről szóló törvény fogalaommeghatározása szerint termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.

Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal:


 • thomas 22240 számú kérdése
 • 2007-12-22

Tisztelt ügyvéd úr!
Megvolt hirdetve egy eladó föld terület amin egy tanya is volt. Ezt egy nem egy helyi lakos akarta megvenni. Mi a kifügesztés alatt éltünk az elővásárlási jogunkal, mivel helyi lakos vagyok és családi gazdálkodó is. Ezt a 15-dik nap leteltével az eladóval közölték. Ő egy hét elteltével közölte,hogy eláll a szerződés kötéstől! Most birósági úton akarjuk érvényesiteni a szerződést. Arra kérnék választ van-e rá esély,hogy ezt a szerződést megkössük.

Előreis Köszönöm!

Tisztelt Kérdező!

Aki szerződés megkötésére ajánlatot tesz, ajánlatához kötve marad, kivéve, ha kötöttségét az ajánlat megtételekor kizárta.
Amennyiben Önök a kifüggesztés időtartama alatt hatályos vételi nyilatkozatot tettek, az adásvételi szerződés Önök között létrejött. A 16/2002. Korm. rendelet 4. § kimondja ugyanis: a szerződés az elővásárlásra jogosult és az eladó között az elővásárlásra jogosult elfogadó nyilatkozatának az eladóval történt közlésével jön létre.
A hatályos, jogszabálynak megfelelő elfogadó nyilatkozat köti az eladót, ezért amennyiben az eladó önként nem köt szerződést, jognyilatkozata peres úton pótolható.

Tisztelettel
dr.Czudar Sándor ügyvéd
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 13.
+ 36 35 500031

sandor.czudar@czudarugyved.hu

Közösségi oldal:


 • viola 21946 számú kérdése
 • 2007-12-05

T. Ügyvédnő !
Valójában egy olyan ügyben szeretnék tanácsot kérni, amiről már mindenki lemondott.
A nagymamámról van szó, aki TSZ tag volt, már nyugdíjas. A TSZ időközben Rt-vé alakult, ami még jogutód volt. A közelmúltban úgy tudom eladásra került, ami kapcsán (elég ködösen) a kisebbségi részvényesek bizonyos százalékon ki lettek fizetve. A bevitt földeket az Rt még használja, és terményben v. más módon fizet utána.A kérdésem , a mamám által még a kezdetekkor a TSZ-be bevitt telekkel kapcsolatos. Ez a telek manapság már beltelek, és még néhány évvel ezelőtt is az szerepelt a tulajdoni lapon, hogy a mamám a tulajdonos.
Ő kérte is vissza ezt a területet, de az akkori elnök arra hivatkozott, hogy ezen a teületen keresztül kell, hogy kijárjanak a műhelyből a TSZ járművei. (ez nem igaz). Én felkerestem egy ügyvédet ezzel kapcsolatban, és ő utána is járt a tulajdono jogviszonyoknak a Komáromi Földhivatalban. Ott kiderült, hogy még 1999-ben értesítették a mamámat egy tértivevényes levélben, hogy ezt a földterületet kicserélik egy másik földterületre, aminek az aranykorona értéke megegyezik ezzel. Egyébként 3,6 aranykorona értékről volt szó. Ezt a mama úgy tűnik, hogy átvette, és valószínűsíthetően nem volt tisztában a jelentőségével, nem szólt senkinek, így a fellebezés is elmaradt. A kérdésem az, hogy megtámadható -e ez a csere ennyi idő elteltével, mivel ez a jóerkölccsel szembe megy.
A területnek ez esetben nem az aranykorona értéke számított, hanem az, hogy amit elvettek az egy több millió Ft-érő beltelek volt, és amit adtak helyette, az kb. 10.000 Ft-t érő használatlan ,szomszéd falu széli földecske.

Köszönettel várom válaszát: K.Viola

Tisztelt Viola!

A csereszerződés főszabály szerint a tudomásszerzéstől számított 1 éven belül feltűnő értékaránytalanság megtámadható, még ha azonos aranykorona értéken történt is a csere a Ptk. 235. §, 236. §, 201 § (2) bekezdés alapján.
Célszerű a Földhivatal Irattárból beszerezni a csereszerződés és a Fölhivatal bejegyző határozat másolatát és az iratokkal együtt egy ügyvédet megkeresni.
Az iratok áttanulmányozása után dönthető el, hogy feltűnő értékaránytalanság, vagy egyéb jogcímen lehet-e, illetve célszerű-e keresettel forulni a Bírósághoz.


Tisztelettel
dr.Illés Mária ügyvéd
2900 Komárom, Táncsics M. u. 34.
+36 34 540-080

dr.illeskomarom@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Szilvia 21850 számú kérdése
 • 2007-12-01

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Van egy szántó besorolású kb. 5,000 m2-es telkem. A területre a beépíthetőség 3%, ami az én telkem esetében kb. 150m2. Ezen a környéken kizárólag 3000 és 5000 m2-es telkek vannak. Az összes szomszéd, aki eddig épített, láthatóan ennél jóval nagyobb alapterületet építettek be. Luxus villák. Mi a pontos eljárás, hogy én is kaphassak a jelenlegi 3%-nál nagyobb alapterületre építési engedélyt? Van-e, és ha igen mi a módja a terület belterületbe vonásának? Köszönettel, Szilvia

Tisztelt Szilvia!
Az elmondottak alapján Ön az ingatlan területének 3 %-át kitevő építményt helyezhet el az ingatlanon. Ez feltehetően a szomszédságra is vonatkozik - elvileg... Arra nem tudok válaszolni, hogy ettől hogyan és milyen módon tértek el. A belterületbe vonás kapcsán az önkormányzatnál lenne érdemes érdeklődnie.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Böbe 21754 számú kérdése
 • 2007-11-27

Üdvözlöm Ügyvéd Úr! Azt szeretném tudni mi a külöbség a külterulet és a zárkert között?most van valami új szabáj és nemlesz csak külterület a zártkertet megszüntetik? Köszönöm a válaszát.

Tisztelt Böbe!
A zártkerti ingatlanokat külterületi szántóként kell figyelembe venni.Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Takács Mária 21643 számú kérdése
 • 2007-11-22

T.Ügyvéd Úr!

Kb. 1,5 hektár zártkertként nyilvántartott, szántó és gyep (rét) -nek beirt, "művelési ág /kivett megnevezés/" -sel jelzett területre szeretnénk gyümölcsöst telepiteni. Kell-e ehhez átminősittetni a területet és ha igen, hol, hogyan? Vannak-e ennek költségei?

Eddig lucerna és kukorica volt rá vetve, de az már nagyon nem éri meg, ezért szeretnénk inkább gyümölcsöst telepiteni. A szomszédos földterületeken van gyümölcsös is, lakóház is, nyaraló is, szántóföld is, kert is, szőlő is, szóval vegyes a környék.

Köszönettel
T.Mária

Tisztelt Mária!
Önkormányzat és földhivatal a két kulcsintézmény az átminősítés kapcsán.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Takács Mária 21640 számú kérdése
 • 2007-11-22

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az általunk használt földrészlettel közvetlenül szomszédos kb. 1 hektáros területet szeretnénk megvásárolni. A terület az ingatlannyilvántartás szerint két magyar állampolgár tulajdonában van, de holtig tartó használati jogot szerzett rá 9 évvel ezelőtt egy osztrák állampolgár. A terület műveletlen, elhanyagolt, szemetes, büdös, hoszzú évek óta senki feléje se néz, nagyon kellemetlen szomszédság ez nekünk, mert a mi területünket is fertőzik miatta a gyomok és látványnak is csúnya.

Mi az útja-módja a megvásárlásnak? A magyar tulajdonosokkal kell felvennünk a kapcsolatot, avagy az osztrák "haszonélvezővel"? Amennyiben nem akarják eladni a területet, akkor kit és milyen módon lehet kötelezni a rendbetételre?

Válaszát előre is köszönöm
T.Mária

Tisztelt Mária!
Az ingatlan a tulajdonosoktól vásárolható meg, ez egyértelmű. A tulajdoni lapon látható egyéb bejegyzett jogok ismeretében lehet másoknak igényük/elvárásuk az adásvétel kapcsán, így pl. itt a használati jog megváltáse kapcsán az osztrák állampolgároknak. Ráadásul ez a 9 évvel ezelőtti jogszerzés nekem "gyanús", emlékeim szerint már akkor sem szerezhettek volna iylen jogot külföldiek.
A rendbetétel kapcsán az önkormányzatnál élhetnek egy bejelentéssel, amely akár a művelési kötelezettség megsértése, de akár illegális szemétlerakás okán megvizsgálja a helyzetet és hoz ennek kapcsán határozatot.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • István 21615 számú kérdése
 • 2007-11-21

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Köszönöm válaszát. Az előző kérdésem: "10 évvel ezelőtt földmegosztás címén édesanyámra írtak kb. fél hektár földet, ami ekkor osztatlan közös tulajdon volt. Ez év tavaszán a földet kimérték, egyben azt is közölték, hogy meg kell művelni, és ha műveletlen marad akkor büntetést fizetünk. Édesanyám 80 éves nyugdíjas, budapesti, a föld meg 10 km-re van. Édesanyámnak más vagyona nincs csak ez a föld. Kérdésem: ha megbüntetnek (mivel nem tudjuk megművelni) akkor a büntetést jelzálogként a földre terhelik, vagy édesanyám nyugdíjából vonják le?
A jelzálog kedvezőbb lenne. Esetleg el lehet-e intézni, hogy a büntetést jelzálogként a földre terheljék? "

A gondunk az, hogy nem tudjuk eladni a földet, senkinek sem kell. Az értéke is kicsi kb 50-60000 Ft. Ezért szeretnénk jelzálogként ráterheltetni a földre a büntetést. Van ennek valami eljárási módja?
Válaszát előre is köszönöm
Üdvözlettel
István

Tisztelt István!
A büntetések megfizetése és azok biztosítása kapcsán nem önök jogosultak dönteni vagy "válogatni", azt a jogosult fogja eldönteni, hogy hogyan érvényesíti a "követelését".
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Nagy Zoltán 21591 számú kérdése
 • 2007-11-20

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Budapesten lakom, de a kérdésem nem ehhez a megéhez kapcsolódik. Heves megyében keresek néhány barátommal sportrepülőtérnek alkalmas külterületi mezőgazdasági területet. Azzal, hogy milyen terület nyilváníttatható repülőtérnek, tisztában vagyunk. Ám a terület egy részét szeretnénk kivonni a művelés alól, és hangárt meg 3-4 lakóházat építenénk rá saját célra.
Kérdéseim:
- Mik a feltételei mezőgazdasági terület megvásárlásának, ha vannak (magyar állampolgárok vagyunk)?
- Mik a feltételi, költségei a mezőgazdasági terület egy részének (max. 10 %) művelés alól való kivonásának?
- milyen művelési ágú területek nem vonhatók ki a művelés alól?
- A teljes terület mekkora részét tudjuk egyszerűen kivonni a művelés alól?
- Hogyan építhetünk a kivont részre lakó és gazdasági épületeket?
- A kivont hányadnak mekkora részét építhetjük be?
- Külterület lévén a közművesítést teljes egészében nekünk kell állni, jól sejtem?

Válaszait köszönöm
Nagy Zoltán

Tisztelt Zoltán! Mivel a feltett kérdéseire adandó válaszok meglehetősen hosszúak lennének, megadom azokat a helyeket, ahol megtalálja őket. A http://www.magyarorszag.hu oldalon a "Speciális keresők" közül válassza ki a "Jogszabályok"-at, majd annak megnyitása után a "Jogszabálykereső"-t. Abban, a következő évszámok, sorszámok, típusok és paragrafusok megadásával megtalálja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 5., 9. és 10. §-ai tartalmazzák a belföldi magánszemélyek tulajdonszerzésének, a 44-49., 52-54. és 70. §-ai pedig a más célú hasznosításnak a feltételeit. A lakó- és gazdasági épületek építése engedélyköteles, a beépíthetőségi százalékot a helyi építési szabályzat határozza meg. A közművesítést Önöknek kell elvégezni. Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Közösségi oldal:


 • János 21417 számú kérdése
 • 2007-11-14

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Tulajdonomban van kb. fél hektár szántóföld. Mivel nem tudom megművelni, ezért bírságot vetnek ki rá. Hogyan lehetne elintézni, hogy a bírságot jelzálogként a földre terheljék?
Válaszát előre is köszönöm
Tisztelettel
János

Tisztelt János!
Nem "kell" intézni, ha nem fizeti meg, előbb-utóbb a jogosult egyébként is ezt fogja tenni, bár a végrehajtás más vagyontárgyára és jövedelmére is vezethető, és azok között nem válogathat.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • István 21304 számú kérdése
 • 2007-11-09

Tisztelt Ügyvéd Úr!

10 évvel ezelőtt földmegosztás címén édesanyámra írtak kb. fél hektár földet, ami ekkor osztatlan közös tulajdon volt. Ez év tavaszán a földet kimérték, egyben azt is közölték, hogy meg kell művelni, és ha műveletlen marad akkor büntetést fizetünk. Édesanyám 80 éves nyugdíjas, budapesti, a föld meg 10 km-re van. Édesanyámnak más vagyona nincs csak ez a föld. Kérdésem: ha megbüntetnek (mivel nem tudjuk megművelni) akkor a büntetést jelzálogként a földre terhelik, vagy édesanyám nyugdíjából vonják le?
A jelzálog kedvezőbb lenne. Esetleg el lehet-e intézni, hogy a büntetést jelzálogként a földre terheljék?
Válaszát előre is köszönöm
Üdvözlettel
István

Tisztelt István!
A fizetési kötelezettség érvényestíése elképzelhető a nyugdíj, de az ingatlan jelzálogjoga (majd árverezése) útján is. Célszerű lenne végiggondolni az ingatlan eladás lehetőségét.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Emma 21289 számú kérdése
 • 2007-11-08

Tisztelt Ügyvéd Úr !

Öröklés útján jutottunk hozzá a kérdéses gyep (rét) elnevezésű ingatlanhoz testvéreimmel és nagybátyámmal.A kérdéses területre lenne is egy vásárló cég ( Kft.) Nem tudom teljesen magyar tulajonban van-e a cég.
Azonban az illető cég kifejezett kívánsága,hogy ajándékozásról és ne adás-vételről írjunk papírt.Nekünk ez nem áll érdekünkben.
Nem szeretnénk törvénysértést elkövetni.
Kérem szíveskedjen megírni, hogy mit tanácsol és az adás vételt hogy jogszerű lebonyolítani?
Várom válaszát Tisztelettel

Tisztelt Emma!

Alpvetően kérdéses az egész jogügylet, mivel a külterületi "gyep" termőföldnek minősül, és így a jelenlegi szabályozás szerint azt jogi személy (kft) egyáltalán nem is szerezheti meg.
Az ajándékozással egyébként a vevő a termőföld átruházásánál előírt elővásárlási jogokat, kifügesztési kötelezettségeket kívánja kikerülni, bár meg kell, hogy jegyezzem, hogy a Nemzeti Földalapot még ingyenes átruházás esetén is megilleti az elővásárlási jog.
Gondolják át erősen az egész jogügyletet!

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Közösségi oldal:


 • Kámán Andrea 21144 számú kérdése
 • 2007-11-02

Tisztelt ügyvédnő!

Egy olyan kérdéssel fordulok önhöz melyben nemtudokk eligazodni.Idén örököltem osztalan közös föld részekből, egy bizonyos hányadot. Kérdésem az lenne hogy eladhatom e őket.

Válaszát nagyon várom.

Pécs 2007 11 02

Köszönettel:Kámán AndreaTisztelt Andrea !

Természetesen eladhatja az Önt megillető tulajdoni hányadot, viszont a tulajdonostársakat a Polgári Törvénykönyv alapján elővásárlási jog illeti meg. Mielőtt eladná meg kell kínálni őket. Amennyiben nem kívánnak élni elővásárlási jogukkal, úgy nincs akadálya a más részére történő értékesítésnek. Lemondásukat célszerű írásbeli formában kérni.Felhívom figyelmét arra is, hogy a Termőföldről szóló törvény alapján a haszonbérlőt, helyben lakó szomszédot, valamint helyben lakót és a Magyar Államot ebben a sorrendben elővásárlási jog illeti meg. A Polgári Törvénykönyvön alapuló elővásárlás és a Termőföldről szóló törvényen alapuló nem ugyanaz.
Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal:


 • Niki 20653 számú kérdése
 • 2007-10-07

Tisztelt Ügyvéd úr!
Egy telket szeretnék vásárolni, ami jelenleg külterület, de nem tudom pontosan a minősítését(szántó, vagy legelő).Az Önkormányzat hozzájárul a belterületté nyilvánításhoz. Úgy tudom át is kell minősíttetni, hogy házat lehessen rá építeni! Mi az átminősítés menete? Milyen költségekkel jár?

Tisztelt Niki!
Az átminősítés lehetőségéről és feltételeiről az önkormányzatnál érdeklődjön, a költségek a tulajdoni lap ismeretében lennének meghatározhatóak. Megjegyzem, hogy érdemesebb lenne ezt a jelenlegi tulajdonossal átminősíttetni, így "megspórolná" az illetéket...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Lukoviczkiné Éva 20578 számú kérdése
 • 2007-10-03

Tisztelt Ügyvéd úr! Testvéremmel közösen termőföldet örököltünk, melynek mindketten 50-50%-ban vagyunk tulajdonosai. Ez a termőföld több helyrajzi számon található. Eddig a földet már több mint 5 éve egy őstermelő bérelte tőlünk. Én most szeretném eladni a részemet. Testvéremnek elővásárlási joga van, de nem tudja megvenni. A kérdésem az lenne, hogy helyrajzilag külön kell-e választanunk a területeket hogy az én részemet el tudjam adni a bérlőnek, vagy elég ha csak a tulajdoni részemet adom el? És mostmár ő lesz tujdonos a testvéremmel. Vagy addig nem tudom eladni, amig nem választatom szét?

Tisztelt Éva! Az Ön tulajdoni hányadai eladhatóak, így - ahogyan írja is - a testvére és az Ön vevője lesznek közös tulajdonban.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: