Hozzászólások

 • Gabó 22322 számú kérdése
 • 2007-12-29

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A probléma a következő:

Adott egy lakás, ami a tulajdonomban van, de a szülőknek haszonélvezeti joga van rajta. Édesapám tudtunk nélkül hitelszerződést kötött egy bankkal és fel is vett egy nagyobb összeget. Előreláthatólag nem fogja visszafizetni.
A hitelszerződésben szerepel, hogy a bank nem fizetés esetén behajtó cégnek adja tovább a követelést. Az viszont nem tiszta számomra, hogy ez esetleg milyen következményekkel jár a lakásra nézve. Végrehajtást kezdeményezhetnek a tulajdonomban lévő lakásra?

Köszönettel.

Tisztelt Gabó!
Nem! A hitel behajtása csak az édesapja vagyonnak terhére mehet végbe, az az Ön lakását nem érintheti.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Zsu 22320 számú kérdése
 • 2007-12-29

Tisztelt Ügyvéd Nő/Úr!

A következő problémában szeretném a segítségét kérni.
Egy autó vásárlása kapcsán fennmaradt 2,5 millió hiteltartozás, amelyet sajnos nem áll módomban kifizetni. Emiatt szerepelek már a Barlistán is. A bírósági fizetési meghagyás több mint fél éve jogerőre emelkedett.
A következő kérdéseim lennének:
1. mivel nekem semmilyen vagyonom nincs (csak a fizetésemből tudnák levonni a meghatározott százalékot), viszont a hitelszerződésben szerepel egy készfizető kezes, akkor mi a behajtás folyamata? A kezes rendelkezik ingatlan vagyonnal, valamint vállalkozást is üzemeltet.
2. Mikorra várható az ügy következő lépése?
3. Van-e a tartozásnak elévülési ideje?

Válaszát előre is köszönöm és nagyon boldog új évet kívánok!

Tisztelt Zsuzsa!
1. A hitelező és a végrehajtó döntésétől függ az, hogy kivel szemben próbálják behajtani. Szerintem mindkettejük ellen "meg fognak indulni".
2. Passz... ez a hitelezőtől és a végrheajtótól függ.
3. Igen, 5 év, de minden eljárási cselekmény - a mi a behajtásra irányul - megszakítja és újraindítja az öt évet.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • István 22287 számú kérdése
 • 2007-12-27

Tisztelt Ügyvédnő! A kérdésem:lakásunk jelzáloggal terhelt, uj kölcsönt szeretnénk felvenni.A jelzálog kedvezményezettje az uj bejegyzéshez nem akar hozzájárulni.Mi a teendő,hogy az uj bejegyzés létrejöhessen és érvényes legyen?Csak az előző teljes kiegyenlitésével,vagy más módon is lehet?
Köszönettel.

Tisztelt Uram!

Az ingatlan új jelzálogjoggal való megterhelése csak a korábbi jelzálogjog jogosultjának hozzájárulásával lehetséges illetve lehetőség van a korábbi jogosult által folyósított hitel kiváltására.

Tisztelettel
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Színház u. 8. fsz. 2.
+36 22 311925

czenczi@gmail.com

Közösségi oldal:


 • Linda 22281 számú kérdése
 • 2007-12-27

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Alaphelyzet:osztatlan közös telken kétegységes családi ház, 1-1 tulajdonossal. (1/2-1/2 tulajdonhányad)
Tudomásomra jutott, hogy a "Jutka"utónevű (egyik tulajdonos) jelzáloghitelt jegyezetetett be a saját (1/2) tulajdon részére.

1.kérdés: a másik tulajdonosnak("Kati") erről kellett volna-e tudni, mielőtt a hitelt intézték?
2.kérdés: mi van akkor, ha nem fizeti vissza a hitelt "Jutka" , s elárverezésre kerül a sor? Mennyiben érinti a másik felet, "Katit"?

A fenti esetben megilleti-e elővásárlási jog?

Válaszát köszönöm!

Tisztelt Linda!
1. Katinak nem kellett tudnia róla, az Ő tulajdoni hányadától független a jelzálog, rá nézve nem jelent kötelezettséget, veszélyt, kockázatot.
2. Veszélyt nem jelent, legfeljebb a tulajdonostársa változik meg Katinak, Jutkáról valamire... A végrehajtás keretében az elővásárlási jog nem fog érvényesülni, de vevőként megjelenhet Kati az árverésen.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Gábor 22245 számú kérdése
 • 2007-12-24

Tisztelt Ügyvédnő!

Vállalkozásom adótartozása miatt az APEH jelzáloggal terhelte ingatlanomat, aminek 5/6-od része tulajdonomban van, az 1/6-od rész pedig testvérem nevén. Mennyire vagyok ezáltal védve az árverezés ellen?
Illetve ha valamelyik közeli hozzámtartozómnak a nevére bejegyzett haszonélvezete van ugyanezen az ingatlanon, akkor elárverezhetik?
Másik eset, ha nincs bejegyezve haszonélvezet, akkor még bejegyezhető azok után, miután már rajta van az ingatlan papírján az APEH terhelés?

Köszönettel: Gábor

Kedves Gábor!

A tulajdonostárs léte az árverést annyiban befolyásolja, hogy az árverési vevő nem 1/1 arányú tulajdont szerez, így az árverés után először a közös tulajdont kell megszüntetnie, ami bírósági per útján megy csak, ha a felek nem tudnak megegyezni, ami idő és pénz és még több idő, és még több pénz.

A haszonélvezetet nem lehet már bejegyeztetni az 5/6-od részre, az már kizárt. Az 1/6-ra pedig nem érdemes.

Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Zoltán 22198 számú kérdése
 • 2007-12-18

Tisztelt ügyvéd úr!

A kérdésem a következő. Adott egy lakás melynek 4 tulajdonosa van, ebből kettő ebben lakik. Az öcsém és én nem. Az öcsém lakáshitele miatt (hozzájárultunk) jelzálogjog van bejegyezve az egész lakásra. Az ő hitelével semmi gond, de közben az én APEH tartozásom miatt árverés indulhat a lakás ellen. A kérdés: valóban igaz, hogy le kell mondania a lakáshitelt adó banknak a jelzálogjogáról, hogy az APEH árverezhessen? És így a hitelszerződés megszűnik, tehát az egész lakást elárverezheti a bank és az APEH közösen?

Várom válaszát!

Üdv.: Zsoltán

Tisztelt Zoltán!
Valóban le kell mondania a Pénzintézetnek a jelzálogjogról, de ez úgy működik, hogy beindul a végrehajtási eljárás és az eljárást indítót felhívja a végrehajtást elrendelő Bíróság annak érdekében, hogy a Bank a bejegyzett jelzálogjogát milyen összegben tartja fenn, és ketten együtt érvényesíthetik a jogukat. Rendszerint a jelzálogjog megelőzi az egyéb hitelezői igényeket.Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Közösségi oldal:


 • Ági 22180 számú kérdése
 • 2007-12-17

Tisztelt ügyvéd ur!

Szeretném megérdeklödni,hogy szüleim jelzálog hitelt vettek fel.De sajnos betegség miatt fizetni már nem tudják.Én a hitel törlesztését fizetni nem tudom ,mivel én sulyos beteg lettem ,és őrülök ha a saját hitelem fizetem.Kérdésem hogy mi lessz a szülöi ház sorsa ?A hitel fedezete a ház volt ,én semmi féle kezességet ill.adóstársat nem vállaltam.Már kiköltözés is szóba került .Ha önmaguktól kiköltöznek és a lakást üresen hadják a banknak ,ha nem sikerül elárvereni a házat ,mi lessz a sorsa? Lehet e örökölni a maradék hitelt?Hiába én nem irtam alá semmit?Vagy mit jelent a jelzálog ?Én ugy gondolom ha nem fietik a bank tulajdona?Máshogyan behajtani hogyan tudják?Legyen szives válaszolni.köszönöm:ÁgiTisztelt Kérdező!
A zálogjog lényege, hogy annak alapján a jogosult a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból - törvény eltérő rendelkezése hiányában - más A jelzálogjog sajátossága, hogy a zálogtárgy a zálogkötelezett birtokában marad, aki jogosult a dolog rendeltetésszerű használatára, hasznosítására, köteles azonban annak épségét megőrizni.
Figyelemmel arra, hogy elmondása szerint kezességet nem vállalt, a követelést Önnel szemben nem lehet érvényesíteni.
Tájékoztatom, hogy az örökösök felelőssége a hagyatéki tartozások tekintetében főszabály szerint csak a hagyaték erejéig áll fenn, vagyis a terhek megfizetésére az örökös nem kötelezhető.
Tekintettel arra, hogy a szóban forgó kölcsönszerződés tartalmát nem ismerem, nem tudok Önnek tájékoztatást adni a zálogtárgyból való kielégítés mikéntjének részletszabályaira vonatkozóan.
Mint bizonyára Ön is tudja számos erre specializálódott hitelintézet működik, melyek mindegyikének bevett szabályai vannak erre vonatkozóan. Ezért kérdéseire legpontosabban a kölcsönt nyújtó hitelintézetnél tudnának felvilágosítást adni.
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4025 Debrecen, Piac u. 1-3. II. em. 15.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Éva 22168 számú kérdése
 • 2007-12-17

Az alábbi problémára szeretnék megnyugtató ügyvédi választ kapni, a nyugdíjas szüleim miatt:
A hugomnak vásároltunk lakást, melynek én, mint a nővére haszonélvezője lettem. A hugom lakott a lakásban, én sohasem és nem is kívánok ott lakni, hiszen saját lakásom van. A haszonélvezeti jogot is csak a hugom kétes barátai miatt tettük rá a lakásra.

Jelenleg a második házasságában él, és elköltözött a lakásból. A jelenlegi férje, még a házasságuk előtt, felvett 1.500eFt kölcsönt, melynek a hugom a kezese. A takarékszövetkezti felszólítás szerint nem fizettek még egy részletet sem be.

Azt tudom, hogy a lakás költségei /pl. közös költség/ engem terhelnek, mint haszonélvező.

Azt szeretném megtudni, ha a kölcsönt továbbra sem fizetik, akkor a lakást elárvezerhetik-e illetve engem mint a lakás haszonélvezőjét terhel-e valami további költelezettség.

A lakás eladását azért nem engedtem meg neki, mert azt szeretném, ha a jelenleg 3 éves kislányuknak legyen egy biztos fedél a feje felett.

Válaszukat előre is köszönöm: egy haszonélvező

Tisztelt Éva!

1./Sajnos amennyiben a pénzintézet a követelését más úton nem tudja behajtani, sor kerülhet végrehajtásra a kezes vagyonára, amely a testvére tulajodnában lévő lakás.

Ha azonban a hitelnek valamely más ingatlan is fedezete, amely jelzálogjoggal terhelt, még remény lehet, hogy az fedezi a tartozást, és nem jut el a végrehajtó ennek az ingatlannak az árverezéséig.

2./ Önt a tartozásért semmilyen kötelezettség nem terheli. Árverés esetén is csak haszonélvezeti jogával terhelten szerezheti meg az árverési vevő az ingatlant.Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • László 22159 számú kérdése
 • 2007-12-16

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kérdésem a következő:ingatlanunk OTP jelzáloggal és szocpollal terhelt.732m2-es telkünkből szeretnénk eladni egy 110m2-es-számunkra feleselges/nyél/-telekrészt.Az eladáshoz kell-e az OTP hozzájárulása?A telek már a hitelösszeg igénylése előtt a mi tulajdonunk volt.
Tisztelettel:László

Tisztelt László!
Igen, szükség lesz az OTP és a Magyar Állam hozzájárulására egyaránt.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Szabó Hajni 22115 számú kérdése
 • 2007-12-13

Tisztelt Ügyvéd Úr!
13 éve pereskedünk egy lakáson az élettárs élettársával meg annak ismerőseivel.Nemrég végrehajtást indítottunk a lakásra ez ellen a nő ellen.De kiderűlt hogy nemrég csere címén ő a 8 százalékos tulajdonrészét elcserélte a mi tudtunk nélkűl.Kérdésem:jogos volt a földhivatal bejegyzése az új tulajdonjogra?a végrehajtás széljegyen szerepelt már akkor is.Mi is el tudnánk adni vagy cserélni a 92 %-os tulajdonjogunkat az ő tudta nélkűl?A végrehajtás most így megszakadt?
Köszönöm előre is a segítségét.

Tisztelt Hajni!
És a földhivatal bejegyezte a csere alapján a tulajdonováltozást? Ha a csere időpontjában már széljegyen volt a végrehajtás, akkor nem hiszem... és akkor a tulajdontszerzőnek viselnie kell a vh. esetleges következményeit...
A cseréhez egyébként - normál esetben - nem kell a tulajdonostárs hozzájárulása és elővásárlási jog sincs ebben a helyzetben.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Andrea 22110 számú kérdése
 • 2007-12-13

Tisztelt Ügyvéd Úr!

2006. októberében vettünk fel 21 millió Ft-ot ill a két gyermek után járó szocpolt új ingatalan megvásárlása céljából. 2041-ben jár le kölcsön szerződésünk. 2006. decemberében költöztünk be, de családi okok miatt szeretnénk eladni az ingatlant.
A kérdésem az lenne, hogy eladható-e a ház?
Létezik-e ilyen esetben hitelátvállalás?
Vissza kell-e fizetnünk a szocpolt?
Egyáltalán kihez forduljunk ezügyben?
Válaszát előre is köszönöm,
Andi

Tisztelt Andrea!
Az ingatlan eladható, a szocpol terhei másik lakásra átvihetőek, csakúgy, mint a hitelnek a terhei, de ez utóbbit a vétleár terhére akár vissza is lehet fizetni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • József 22108 számú kérdése
 • 2007-12-13

Tisztelt ügyvédnő!
Kérdésem az lenne,van egy családi házam ami fele-fele arányban enyém és volt feleségemé.Az én részemről lemondok a gyermekeim javára,csak a haszonélvezeti jogom lesz rajta.Sajnos az évek alatt APEH tartozásom lett,ráterhelheti-e az apeh a gyerekeim részére?Az egész házon jelzáloghitel van még 3 évig.
Köszönöm előre is válaszát!

végrehajtás alá csak az Ön tulajdonában levő ingó és ingatlan vagyon vonható, tehát értelemszerűen ha a végrehajtási eljásás megkezdésekor az ingatlan a gyermekek nevén van, azt nem lehet megterhelni.
Tisztelettel
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Színház u. 8. fsz. 2.
+36 22 311925

czenczi@gmail.com

Közösségi oldal:


 • Éva 22005 számú kérdése
 • 2007-12-09

Tisztelt Ügyvédnő!

Nem olyan rég vásároltam egy ingatlant , amin jelzálog jog van bejegyezve . A volt eladót megkerestem azzal a céllal hogy a földhivatalban töröltesse ,vagyis fizese ki az ezzel járó összeget.
De erre ő azt válaszolta hogy ez az én érdekem lenne, hogy ne legyen rajta jelzálog és én töröltesem és fizesem ki a költségeket.

Szeretnék választ öntől kérni ,hogy mi a teendő ebben a helyzetben. Jogi úton követelhetem -e tőle hogy töröltese és fizese ki a költségeket.

Tisztelt Éva!
A jelzálogjog törléséhez mindig a jelzálogjog jogosultjának hozzájárulása szükséges.
Javaslom, hogy forduljon ezen problémájával a szerződést ellenjegyző ügyvédhez, mivel véleményem szerint a jelzálogjog törléséről az ingatlan megvásárlásakor illetve a szerződés előkészítésekor intézkedni kellett volna.Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal:


 • Gizella 21983 számú kérdése
 • 2007-12-08

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Férjemnek ellopták lízingelt autóját, melyet a biztosító felé nem jelentett le és a bank ezért tőle követeli a gépkocsi árát, plusz kamatokat stb. Meglehetősen nagy összegről van szó. Az ügy - mivel érdembeli egyezséget a bankkal nem tudtunk kötni a részletfizetéssel kapcsolatban - ezért választottbíróság ítélkezett, mely az összeget ugyan lejebb csökkentette, de egyösszegben így sem áll módunkban kifizetni a tartozást. A bank részletfizetési kérelmünknek nem tett eleget, és most így 1,5 év után a részletfizetés visszautasításától a férjem édesapját, mint kezest keresték fel, hogy az ingatlanját megterhelik az összeggel, és elárverezik, amennyiben 15 napon belül nem fizetünk. Kérdésem az lenne, hogy joga van ehhez a banknak? A férjem nevén nincs semmi ingó, ingatlan, de fizetési hajlandóságot mutat, pontosan ezért kértük a részletet, így nem értem, hogyha a férjem fizetne, de nem adnak rá lehetőséget, milyen jogon árverezik el apósom ingatlanját? Mit tehetünk ez ügyben? Hogyan kérhetnék ezek után egy méltányos részletfizetést?


Előre is köszönöm válaszát.

Tisztelettel:

Gizella

Tisztelt Gizella!
Az elmondottak alapján a bank eljárását jogszerűnek látom, a részletfizetés kapcsán velük kell egyeztetni, de ez sajnos nem kikényszeríthető.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Erika 21938 számú kérdése
 • 2007-12-05

Tisztelt Ügyvéd úr!

A 21797-es kérdésemre adott válaszát köszönöm, de mivel hiányos adatot közöltem, ezért megismé-
telném az önhöz írt levelemet.
A tulajdoni lapon szereplő adatok: a lányom és én 1/2 - 1/2 arányban vagyunk tulajdonosok, az egésznek én vagyok a haszonélvezője és adósa, viszont a banknak jelzálogjoga van az egész felére. Vagyis az 50%-os önerős banki kölcsönt vettem fel, ház vásárlás céljából. Elidegenítési és terhelési tilalom alatt van. A tulajdoni jogomtól szeretnék megszabadulni.


Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Erika!
Ennek az elidegenítési tilalom jelenleg akadályát képezi, azaz csak banki hozzájárulással lehetséges. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: