Hozzászólások

 • Béla 22346 számú kérdése
 • 2007-12-31

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy ingatlan örökléséről lenne egy kérdésem.
Az szüleim voltak a tulajdonosai (50-50%), ők élettársi viszonyban voltak évtizedekig.
Apám most decemberben meghalt, anyám még él, és az ingatlan öröklődéséről lenne kérdésem, mivel végrendelet nem volt.
Van egy édestestvérem, és egy mostohatestvérem. Az ingatlan apai részéből csak én és édestestvérem részesülünk. Eddig tiszta sor.

A kérdéseim a következők:
-Mennyi lesz az örökösödési adó, ill. illetékek, %-ban, ha a ház értéke kb. 3millió Ft?
-Mit kell tennem ahhoz, hogy anyám esetleges halálakor csak én legyek az ingatlan egyedüli örököse, ha a mostohatestvérem esetlegesen nem adja ehhez hozzájárulását?
-Illetve hogyan oldható meg hogy a ház a lehető legkedvezőbb körülmények között a tulajdonomba kerüljön, ha anyám ingyen nekem adná a házat, és az mennyibe kerülne?

Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Cím!

Az öröklési illeték mértéke 2,5 százalék. Amennyiben tehát Ön a fele ingatlan fele részét örökli most, akkor az illeték 750.000.-Ft két és fél százaléka. Az édesapja után örököltek ketten, míg az édesanyja után három öröklésre jogosult személy van.

Az édesanyja Önnek ajándékozhatja a jelenleg őt megillető 1/2-ed részt, az illeték 5 százalék. Azonban nem 1.500.000.-Ft után kell a százalékot számítani, ha az édesanyja a saját maga javára holtig tartó haszonélvezetet tart vissza, aminek értéke attól függ, hogy hány éves az Ön anyja. Így az is elképzelhető, hogy az 5 százalék illetéket Önnek csak 700.000.-Ft vagy 800.000.-Ft után kellene megfizetnie. Az összeg attól függ, hogy a szerződéskötés idején az Ön édesanyja hány éves.

Ha az Ön édesanyja még életében Önnek ajándékozza az ingatlant, akkor az édesanyja halála után nem is lesz hagyatéki eljárás, feltéve, hogy másik ingatlana nincs. Az édesanyja végrendelkezhet is, hogy a három gyermeke közül Ön örökölje majd egyedül az ingatlant, azonban ebben az esetben a másik két gyermek, ha csak nincsenek kitagadva, kötelesrészre tarthat igényt. A kötelesrész annak a fele, amit törvényes öröklés esetén - végrendelet hiányában - örökölne. Egy testvére, egy gyermek tekintetében tehát az ingatlan 1/12-ed része.

Én az ajándékozási szerződés megkötését javasolnám, esetleg tartási szerződését. Ez annyiban különbözik az ajándékozástól, hogy Ön vállalja az édesanyja gondozását, és ha Ön az anyját nem gondozza, az anyja az ingatlant visszakérheti. Ennek az illetéke az adásvételi illeték, vagyis 4 millió forintig 2 százalék. És ezt is lehet csökkenteni az anyja által visszattartható haszonélvezettel.
Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Közösségi oldal:


 • András 22342 számú kérdése
 • 2007-12-31

Tisztelt Ügyvédnő!

Először is boldog új évet kívánok!
Arra szeretnék választ kapni Öntől, hogy a közjegyzői végzés utáni 15 napos fellebbezési határidő mikor tekinthető lejártnak az alábbi esetben:
A közjegyző a végzést nov. 22-én kiadta, az érintettek közül a legutolsó átvétel dec 6-án történt meg. A közjegyző azt mondja, hogy amíg nem érnek vissza hozzá a tértivevények, addig nem adhat ki jogerős határozatot. (fellebbezési jogról való lemondás nem lehetséges, mert van egy kiskorú érintett is.
Amennyiben a tértivevények elvesztek a posta útvesztőjében, akkor mikor fogja kiadni a közjegyző a jogerős végzést?

Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm, még egyszer B.U.É.K:

András

Tisztelt Cím!

A közjegyzői küldemények tértivevénye nem szokott eltűnni, de ha mégis, újra kiküldik a küldeményt, ismét tértivevénnyel. Ha az érintett személy menetközben eltűnik, hirdetményi úton kézbesítik az iratot. A jogerő mindenképpen csak azután következik be, 15 napra, amikor a küldeményt igazoltan minden érdekelt átvette. A fellebbezési határidő ugyanis minden fellebbezésre jogosult esetében akkor kezdődik, amikor a végzést megkapta.


Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Közösségi oldal:


 • SZANISZLÓ IMRE 22327 számú kérdése
 • 2007-12-30

TISZTELT ÜGYVÉDNŐ !

A következő,problémám lenne,ami eléggé sajnálatos,de nem gondoltam idáig fajulnak a dolgok.5-évvel ezelőtt örököltünk 2-darab ingatlant testvéremmel.Végrendeletében az örökhagyó/Édesapám/,saját kezüleg írottan,meg sem említve testvéremet,mindent rám hagyott,így testvérem kötelesrészre szorult.
Hagyatéki tárgyaláson,nagylelkűen lemondott,a kötelesrészéről is. Most viszont anyagi kártérítést kér /mivel nincs pénze/,és azzal állt elő,hogy a részét,amiről lemondott,akkor részvényekbe akarta fektetni ami azóta,megötszöröződött volna,igy tetemes pénztől esett el miattam. Kérdésem az lenne,hogy a hagyatéki ingatlan becsérték,15és 6millió forint,vagy a jelenlegi piaci ár, 38és 35 millió forintnak vagyok -e köteles a negyedét átadni kamatokkal,vagy a két ingatlan bizonyos %-át,kell nevére íratnom. Egyáltalán megválthatom,készpénzben,mert már nagyon unom a követelődzését?
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Szaniszló Úr !

Kártérítésre akkor köteles az ember, ha kárt okozott! Ön mivel okozott kárt testvérének, amikor ő a hagyatéki tárgyaláson közjegyző előtt, tehát egy közokiratban is rögzítve lemondott a kötelesrészről?!
Ettől függetlenül nyilvánvalóan magam is javaslom, hogy próbáljanak megegyezni, hiszen testvérek!
Az Önök megegyezésétől függ, hogy Ön az ingatlanok bizonyos hányadát adja-e testvérének, vagy pedig azok megváltási árát fizeti ki részére. Ugyancsak ettől függ azok ára is, mert – őszinte leszek – az Ön által leírt követelést, melyet testvére támaszt Önnel szemben, teljesen alaptalannak látom.
Nyilvánvalóan, amennyiben a békesség kedvéért Ön mégis úgy dönt, hogy elismeri testvére kötelesrész iránti igényét, akkor az ingatlanok bizonyos hányadai képezik annak alapját, és ha azokat Ön megváltja, akkor – sajnos – a jelenlegi forgalmi értéket kell figyelembe venni, de kamatok nélkül! Amennyiben az örökléskori forgalmi értéket vennék figyelembe, akkor adódhatna hozzá az évi törvényes késedelmi kamat. Ugyanakkor – bár szakismerettel ezen e területen nem rendelkezem – kérdésként merül fel, hogy az eltelt öt év alatt mitől nőtt azoknak az ingatlanoknak annyit az értéke? Amennyiben attól, hogy Ön értéknövelő beruházásokat végzett rajtuk, úgy nyilvánvalóan annak bizonyos hányada testvérét semmiféle jogcímen nem illeti meg, tehát elszámolás tárgyát kell, hogy képezze az Ön beruházása.
Kérdéseire tehát összefoglalva válaszom: Minden az Önök megállapodásától függ, amely nyilvánvalóan kölcsönös engedményeket követően jöhet létre.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Anna 22316 számú kérdése
 • 2007-12-28

Tisztelt Ügyvednö!
Kerdesem a következö: Mit kell tennem ha le szeretnek mondani anyam vegrendeleteben levö öröksegröl?
Köszönettel
Anna

Kedves Anna! Ezt megteheti a közjegyző előtt a hagyatéki tárgyaláson. Ez szerepel a kiküldött idézésben is általában.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Közösségi oldal:


 • Kitti 22314 számú kérdése
 • 2007-12-28

Tisztelt Ügyvédnő!
Nagymamám hozzánk költözik,mivel egyedül én gondoskodtam és gondoskodom róla azt szeretné,ha a házát egyedül örökölném.Nem szeretném,ha halála előtt az ingatlan a nevemre kerülne,viszont azt sem,ha a gyerekei örökölnék!Azzal a kéréssel fordulok önhöz,hogy a lehetőségeket megírni szíveskedjék!
Válaszát előre köszönöm!Tisztelettel:Kitti

Tisztelt Kitti !

Két lehetőség merülhet fel: egyrészt öröklési szerződést köt nagymamájával, amely alapján a tulajdonjog megmarad a nagymamának, az Ön javára pedig az ingatlan-nyilvántartásba az öröklési jog kerül bejegyzésre az ingatlan tulajdoni lapjának III. része alá az ún. teher-rovatba, vagy a másik: a nagymama végrendeletet készít. Azt azonban tudnia kell, hogy – nyilvánvalóan az egyéb körülményektől is függően – a nagymama gyermekeit, akik a törvényes örökösei, nem biztos, hogy teljes egészében ki tudja az „öröklésből zárni”, mert ők kötelesrészre jogosultak, amely az egyébként járó örökség fele. Ez pedig még az öröklési szerződés esetén is felmerülhet, ha például a nagymama elhúnytáig az Ön által nyújtott tartás értéke nem éri el a szerződés tárgyát képező ingatlan értékét. Tehát sajnos „tökéletes megoldás” ebben a körben nincs, ezért esetleg beszéljenek még egymás között róla.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Csilla 22310 számú kérdése
 • 2007-12-28

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Házasságom előtt szerzett lakásomat 3 éve eladtam. Árának egy részéből egy telket vettem gyermekeim nevére, a maradék részből házépítésbe kezdünk. Kérdésem, hogy férjem előző házasságából született gyermekeinek jár-e kötelesrész, és azt hogyan számítják.
Üdvözlettel:
K. Csilla

Tisztelt CSila!
Férje előző házasságából származó gyerekeinek jár kötelesrész, a kérdés csak annyi, hogy mi annak az alapja. Ha a közösen épített házba Ön külön a korábbi lakás eladásából származó különvagyonát is belefekteti, akkor a ház nem 1/2-1/2 arányban lesz közös tulajdonuk, hanem Önnek arányosan nagyobb hányada keletkezik (más kérdés, hogy ezt az ingatlannyilvántartásban nem így szokták a házasfelek bejegyeztetni, pedig ez lenne a legegyértelműbb megoldás)férje gyerekeit a kötelesrész természetesen csak a férje tulajdonában álló rész után illeti meg, annak mértéke mindig a neki törvényes öröklés szerint járó rész fele.
Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Közösségi oldal:


 • Anna 22308 számú kérdése
 • 2007-12-28

Tisztelt Ügyvednö!
Növerem es En, (Született magyar, mindketten Osztrak allampolgarsaggal) anyam utan örököltünk. Növerem 3/4, en 1/4 reszben. Az ingatlanon, anyam elettarsanak halalaig lakhatasi jog biztositot.
Kerdesem az lenne, hogy milyen kötsegekkel szamolhatok?
A közjegyzö az eljaras összköltseget 116.000 Ft irta. Mennyit kell ebböl az összegböl fizetnem?
Milyen kötelesegeim vannak az örökseg veget?
Köszönettel
Anna

Kedves Anna!Ha jól olvasom ki soraiból, a hagyaték átadása még nem történt meg, tehát a közjegyző előtt még a hagyatéki tárgyalásra nem került sor, csak megkapták az idézést, amiben szerepel a várható összeg. Örökösödési illeték fizetésére kötelesek az örökösök olyan mértékben, amekkorában örökölnek. Alapjából viszont lejönnek a számlával igazolható költségek, kiadások(pl.temnetés, virágok, koszorúk...).
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Közösségi oldal:


 • Katalin 22307 számú kérdése
 • 2007-12-28


Tisztelt Ügyvéd Úr!
25 éve vagyunk házasok.A ház amiben élünk a férjem
nevén van mert Ő hozta a házasságba. A gondom az,
hogy Én eladtam a saját lakásomat plusz örököltem is
és ezek a pénzek a ház korszerüsitésére lettek forditva az évek során.Persze ezen felül sok munkám is van benne.Halála esetén ha ez igy marad nekem n em lesz tulajdonjogom?Két gyermek van .
Egyik korábbi házasságából és egy közös.A két gyerek fog örökölni ? Milyen arányban?
Az én i halálom esetén az Én gyerekem
utánam igy nem is örököl?
A viszonyunk kissé megromlott ezért foglalkoztat
ez a helyzet.

Köszönettel várom tanácsát

Tisztelt Katalin! A férje halála esetén a két ygermek egyenlő arányban örökölne utána, míg Ön özvegyi jogot szerezne. Az Ön esetleges halála esetén a közös gyermekük nem örökölne - hagyaték hiányában.
Az elmondott körülmények miatt érdemes lehet végiggondolni az Ön (rész)tulajdonjogának a bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba, hiszen - bár a ház eredendően a férje különvagyonának a része - az Ön ráfordításai okán Önnek tulajdonjogi igénye keletkezhetett.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Erika 22305 számú kérdése
 • 2007-12-28

Tisztel Ügyvedur!

a szüleimnek van egy csaladihaz egy kert es kocsi, a haz a kettöjük neven van , a kocsi es a kert csak az edesapam neven van.
edesapamnak mar csak egy par napja van....( sajnos)
a kerdesem lenni : szeretnem ha az auto az edesanyam neven lenne hogy ne menjen be az öröksegbe, hogy lehetseges ez ( atiratas??)
es mennyi most az öröksegi ado, kell e nekünk adot vizetni ( ketten vagyunk gyerekek, en osztak allampolgar vagyok) a fel haz utan?? mi itt a legjobb megoldas?? esetleg az egesz hazat az edesanyamra iratni??

tisztelettel
Erika Übersberger

Tisztelt Erika!

Édesanyja "megveheti" az autót, az illeték ekkor a hajtómotor hengerűrtartalmának minden megkezdett cm3-e után 18 forint, az 1890 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú személygépkocsi esetén minden megkezdett cm3-e után 24 forint, míg öröklés esetén érrtthetetlen módon ennek kétszeresét kell fizetni.

A fél ház után kell öröklési illetéket fizetni, ennek mértéke most (18 millió Ft-értékig) 2,5%, de amennyiben a törvényes öröklés szabályai alapján édesanyja özvegyi jogot is örököl, úgy annak értéke a ház értékét csökkenti (és az özvegyi jog öröklése iletékmentes).

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Közösségi oldal:


 • József 22234 számú kérdése
 • 2007-12-21

Tisztelt Ügyvéd úr! Azt szeretném megkérdezni, hogy ha még életünkben végrendelkezünk gyermekeink javára menny illetéket kell a végrendelet után fizetni. És egyáltalán hova fordulhatok ezügyben. Köszönettel : Bognár József

Tisztelt József!
A végrendelet után nem kell illetéket fizetni, csak az örökös fizet MAJD az örökség megszerzése után öröklési illetéket. Megjegyzem, hogy ha a gyermekeiket egyenlő arányban szeretnék örökössé tenni, akkor szükségtelen a végrendelet alkalmazása, mivel a törvényes öröklési rend szerint egyébként is ők örökölnek majd egyenlő arányban.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Béla 22201 számú kérdése
 • 2007-12-18

Lenne két kérdésem:-öröklés folytán egy ingatlannak lett 3 örököse. Ezek közül az egyik örökös ajándékozás címén lemond az 1/3-ad részéről (fiatalkorú unokájának a javára). Az ajándékozó örökösnek haszonélvezeti joga nem volt és ajándékozás során sem terhelt rá az ingatlan részére.
Az unoka édesanyja (aki nem volt örökös) az ajándékozást követően holtig tartó haszonélvezettel terheli meg ezt a kapott 1/3-ad részt. Kérdés: ezt megtehette e a tulajdonostársak (örököstársak) szóbeli és írásbeli beleegyezése nélkül vagy sem? Mely törvény/ek alapján?

Tisztelt Béla!
Igen, ehhez kizárólag az örökös unoka hozzájárulása volt szükséges.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • zita 22191 számú kérdése
 • 2007-12-18

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Kérdésem a kövekezető lenne:
10 éve elváltam, de 8 éve uj házasságban
élek. Van az első házasságomból egy
gyermekem, aki még kiskorú, jelenlegi
házasságomból nincs gyermek és nem is lesz.
A saját tulajdonomban van egy lakóingatlan, amelyben jelenleg élünk /1/1 tulajdonjogom
van/ és szintén a saját tualjdonomban van
egy 1/2 üzleti tulajdonjog is. Ezeket mind
a jelenlegi házasságom előtt szereztem.
Nincs a jelenlegi férjemmel házassági vagyonjogi
szerződésem. Szeretném tudni, hogy halálom
után a jelenlegi férjem automatikusan haszonél
vezője-e a házamnak és a fél üzletrészemnek
/vagyonjogi szerződés hiányában/? Mert a
törvény szerinti örökösöm a saját előző
házasságomból született gyermekem. Nem szeretném, ha jelenlegi férjemnek bármi köze
is lenne az előző házasságomból szerzett
tulajdonaimnak, szeretném, ha azt kizárólag
a gyermekem örökölhetné. Mit kell tennem,
hogy ez így legyen, kell-e vagyonjogi szerződést
irnunk a jelenlegi férjemmel vagy hivatalos
dátomokkal ellátott okiratokkal/ pl. földhivatali
bejegyzések a tulajdonjoggal kapcsolatosan
válási papirok, stb. melyek tartalmazzák a
tulajdonomban lévő ingatlanokat/ elegendőek
majd a gyermekem számára halálom után az
ő kizárólagos haszonélvezettől mentes örökléséhez. Erre várnám szíves válaszát, köszönettel

Tisztelt Zita!
Öröklés esetén mindent a gyermeke fog örökölni, de mindent a túléő házastárs özvegyi jogával terhelten, amelyről Ő természetesen akkor majd lemondhat.
Ezt előzetesen nem lehet biztosítani, legfeljebb akkor, ha elválnak és ezáltal már nem lesz túlélő házastárs, ill. ha végrendeletileg juttat neki hagyatékot az özvegyi jog ellenében...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Gábor 22190 számú kérdése
 • 2007-12-18

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy tulajdononi lapra bejegyzésre került jelzálog jog tisztázásában kérném az ön tanácsát.

1 hónappal ezelőtt nagyapám elhalálozott, és ekkor derült ki, hogy a nevén szereplő ingatlant jelzállog terheli. A jelzállogot 1931-ben jegyezték be, de akkor még a dédnagyapám nevén szerepelt az ingatlan. 1931-ben a BP. Dorottya utcai bank jegyeztette be a jelzálogot egy arany dollárban felvett összegre. Megtaláltuk az adásvételi szerződést amikor megvásárolta nagyapám az ingatlant az apjától, de azon nem szerepel ez a jelzálog. A hagyatéki tárgyalás előtt nem tudjuk mi tévők legyünk, hiszen ez a bank jog utód nélkül megszűnt, és a földhivatalnak nem tudunk kitől igazolást kérni. Lehet, hogy ezt a tartozást ki is fizették csak nem töröltették a jelzállog jogot, de az is lehet, hogy örököltünk egy igen nagy adóságot!

Várom válaszát, ebben az igen kényes ügyben.

Köszönettel
Gábor

Tisztelt Gábor! Ha a nagyapjától, aki vélhetően a dédnagyapja örököse volt, nem követelték a felvett összeget, akkor a kölcsönt valószínűleg visszafizették, de ha mégsem, akkor a követelés már elévült, tehát nincs mitől tartaniuk. Azt írja, hogy a bank jogutód nélkül megszűnt. Ezt honnan tudják? Véleményem szerint be kellene szerezniük valamilyen írásbeli igazolást erről - valószínűleg a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől -, és annak birtokában kérni a földhivataltól a jelzálogjog törlését. Ha a földhivatali eljárásban a bejegyzés nem törölhető, a bíróságtól kérhetik, hogy rendelje el a törlést. Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Közösségi oldal:


 • Orosz Orsolya 22174 számú kérdése
 • 2007-12-17

Tisztelt Ügyvédúr!
Anyósom végrendelkezni szeretne hogy 3 gyermekei közül legidősebb gyermekére hagyná a lakását!De nem tudja hogy hogyan teheti ezt!Írásbeli végrendeletre gondolt:Tehát mit kellene beleírni és kell-e ezt hitelesíttetni?Vagy ügyvéd előtt kell-e megírnia?/Sajnos mozgássérült/.Le lehetne-e tölteni valahonnan egy végrendelkezési mintát.
Előre is köszönöm Orosz Orsolya.

Tisztelt Orsolya!
A végrendelet többféle formai feltételrendszer szerint megszülethet, a megnyugtatóbb megoldás miatt javasolnám az ügyvédi vagy közjegyzői közreműködést. Megjegyzés: Amennyiben csak egyetlen gyermekét teszi örökösévé az anyósa, úgy a másik két gyermeke kötelesrészre mindneképpen jogosult lesz!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • júlia 22169 számú kérdése
 • 2007-12-17

Tisztelt Ügyvédnő! édesapám eladta a saját (1/1) tulajdonában lévő ingatlant, nyitott egy bankszámlát, és én vagyok a meghatalmazott az esetleges ügyintézések végett. sajnos az ügyintézés közben ő meghalt. az a kérdésem, hogy ilyen esetben mit örököl a törvényes örökös. ingatlant, miután még nincs földhivatali bejegyzés, mert az utolsó részletet még nem utalta a vevő bankja, készpénzt, avagy takarékbetétet? elvileg a napokban már lezajlódik az utolsó vételár részlet utalása, amely természetesen, mivel mindent aláírt az ő számlájára folyik be. segítségét előre is köszönöm! júlia

Tisztelt Júlia !

Ön azt örökli, ami édesapja halála időpontjában az ő tulajdonában volt, azaz, amennyiben a már korábban kifizetett vételár-hányad a bankszámláján volt, úgy az takarékbetétnek minősül, és öröklési illetékmentes lesz, ha nem volt a bankszámlán, pl. otthon volt készpénzben, úgy az ingóságnak minősül, és 300.000.- Ft értékhatárig mentes az öröklési illeték alól, továbbá örökli az ingatlant álláspontom szerint, és mint eladói jogutódnak, majd nyilatkoznia kell, hogy az adásvételi szerződésben foglaltakat fenntartja-e vagy sem. Öröklés szempontjából tehát a halál bekövetkezte időpontjának van döntő jelentősége.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal: