Hozzászólások

 • HENRIK 22334 számú kérdése
 • 2007-12-30

Tisztelt Ügyvédnő!

2007 október végén lakáseladási előszerződést kötöttem,úgy ,hogy a vételár 40%-át átvettem,és birtokba adtam a lakásom,novembertől.Előszerződésbe kikötöttük ,hogy amíg a végleges szerződést meg nem kötjük, a banki alapkamat jár,napokra leosztva,legkésőbb 2008-január 10.-ig.Az az igazság,én már hallottam akkor,hogy 2008-tól tervezik az új ingatlaneladási szabályozást.Ezért mentem bele abba,hogy birtokbaadjam előbb a lakást és 2008-január 10.-g megírjuk a végleges adás-vételit.Viszont most felmerült a vevőm részéről,hogy miattam kellett várakozniuk, Ők már november végén kitudták volna fizetni a fennmaradó 60%-ot,most így miattam vesztenek a kamatkülönbözeten. Kérdésem az lenne,hogy 2007 decemberében meg lehetett,volna úgy írni a végleges adás-vételit,hogy az ügyvédjük,2008-januárban adhatta volna be az iratokat a földhivatalba,és rám vonatkozott volna az új szabályozás?Valamint,hogy ezt a jelenlegi,banki alapkamatot/nap,amit adniuk kellene,2-hónapra,kamatadó nélkül kell adniuk és ha esetleg nem adnának semmi kamatot,csak a tőkét fizetnék ki,és azt mondják majd később rendezik a kamatot,mivel nincs pénzük,aláírjam-e a végleges szerződést?
Válaszát előre is nagyon szépen megköszönöm!

Tisztelt Henrik!

Valóban, a szerződéseket legkésőbb 30 napon belül kell benyújtani a földhivatalba, tehát az Ön által említett módon is meg lehetett volna csinálni, ha az adásvételi előszerződésükben a végleges szerződés megkötésének határideje úgy szerepel, hogy „legkésőbb 2008. január 10-ig”…, ugyanis amennyiben a szerződés 2008. évben kerül benyújtásra a földhivatalba, úgy az eladói oldalon felmerülő szja. szempontjából 2008. évben kötöttnek kell tekinteni, mert az ingatlannyilvántartáshoz történő bekerülés időpontja számít.
A végleges adásvételi szerződés aláírásával kapcsolatban az a véleményem, hogy az előszerződésben foglaltakat mind Ön, mint eladó, mind pedig a vevők is aláírták, ekként az kötelező erővel bír mindkét oldalra nézve, tehát ahhoz kellene tartania mindenkinek magát. (Amennyiben el kívánnak attól térni, lehet, de csak és kizárólag közös megegyezéssel. Ez pedig nyilvánvalóan egyezkedés során – azaz úgy, hogy mindkét oldal kölcsönösen enged a másiknak – jöhet létre, de mindenképpen a kellő garanciák biztosítása mellett.)

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Róbert 22303 számú kérdése
 • 2007-12-28

Tisztelt ügyvédnő.
A kérdésem a következő.
Szeretnénk egy tanyát vásárolni,ami a tulajdoni lapon is tanya.Eggyes bankoknál a szocpol azért nem vehető fel rá,mert fúrott kút van,de hitel menne.Más banknál meg a szocpol menne,a hitel nem.
A tanya átminősítése hogy működik?Értem ezalatt azt,hogy hol,milyen papírokkal,kinek(tehát én,vagy a tulaj?),és mennyibe kerül?
Az utolsó volna a legfontosabb.
A tanyáról annyit kell tudni,hogy 3 szoba(12-14-16m2-es szobák),konyha,előtér,fürdőszoba bojlerrel,2 kamra,ipari -és éjszakai áram,garázs hozzá,és nyári konyha.Gondolom megfelel az átminősítés előírásának.
Köszönöm gyors válaszát és segítségét.
Tisztelettel Róbert

Tisztelt Róbert!

A tanya esetleges átminősítése ügyében javaslom, hogy először a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán szíveskedjék érdeklődni, hogy egyáltalán lehetséges-e, mert ez függhet a város Általános Rendezési Tervétől. Amennyiben pozitív választ kap, úgy kérem, szíveskedjék az egyéb szükséges teendőkről és a várható költségekről is ott érdeklődni. Ebben a helyzetben egyebekben tanácsos még az eladó nevében megtenni mindezt, az azonban már megegyezés kérdése, hogy a költségeket ki és milyen arányban viselje.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Ágnes 22143 számú kérdése
 • 2007-12-14

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Dedrecenből szeretnénk Veresegyházra költözni. Végül rábukkantunk "álmaink házára", de vannak dolgok amelyek nyugtalanítanak. A ház egy, még nem teljesen beépült lakóparkban van, tele félkész házakkal és elkerített,de még üres telkekkel. Idős emberek lévén félünk az ismeretlen tényezőktől! Azt szeretném megkérdezni Öntől, hogy hatóságilag megtudhatok-e adatokat a környező telkekkel kapcsolatban, beleértve a környékünkre tervezett beruházásokról is? Ismerem a helyrajzi számukat is. Hova lehet ilyenkor fodulni a kérdéseinkkel?
Másik gondunk, hogy a ház gyönyörűen fel van szerelve, igényesen kivitelezve, még nincs is teljesen befejezve és nem tudjuk miért is akarnak túladni rajta! Kérdeztük, de nem anyagiak miatt! Azt mondták, hogy megúnták a Pestre-ingázást! Milyen gondok merülhetnek fel ilyenkor, amelyekre rá kéne kérdeznünk?
Válaszát előre is megköszönve: Ágnes

Tisztelt Kérdező!

Tekintettel az ingatlan-nyilvántartási törvényben alapelvként deklarált nyilvánosság elvére, az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül megismerhető: azt bárki megtekintheti, arról feljegyzést készíthet, hiteles vagy nem hiteles másolatot kérhet. Így azon ingatlanokra vonatkozóan, melyekkel kapcsolatosan aggályai vannak tájékoztatást kaphat az ingatlan-nyilvántartást kezelő hatóságtól, amely a földhivatal.
Az esetleges beruházásokkal kapcsolatban a veresegyházi települési önkormányzatnál kérhet részletes tájékoztatást.
Másik kérdésével kapcsolatosan szintén azt tudom javasolni, hogy az ingatlan hiteles tulajdoni lapjának kiváltásával győződjenek meg arról, hogy az tehermentes-e, azzal kapcsolatosan nincs-e eljárás folyamatban.
Az ingatlan egyéb szempontok szerinti értékelésében sajnos nem tudok Önöknek segítséget nyújtani, javaslom, ezzel egy építőipari szakembert keressenek fel.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4025 Debrecen, Piac u. 1-3. II. em. 15.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Edina 22070 számú kérdése
 • 2007-12-11

Tisztelt Ügyvédnő!

Köszönöm gyors válaszát a 22062-es számú kérdésemre. Ténylegesen 2005 óta szerepel széljegyen a tulajdonjog fenntartással történő eladás, mégis a földhivatal a végrehajtást is be kívánja jegyezni, vagyis szóbeli tájékoztatás szerint egy felhívást fogunk kapni hogy végrehajtással terhelten is kívánjuk-e a tulajdonjog bejegyzését. Előző válasza szerint nem ez lenne a követendő eljárás, tud-e segíteni abban ,hogy én mire és hol hivatkozhatnék ennek elkerülésére?

Tisztelt Edina !

Szívesen a választ. Az ingatlan-nyilvántartási törvénynek 2006. január 1-től lépett hatályba egy jelentősebb módosítása. Az azt megelőző időszakban a tulajdonjog fenntartásos adásvételek döntő többsége széljegyben maradt a tulajdonjog bejegyzéséig, míg az azt követő időszaktól azonban a tulajdonjog fenntartással történt adásvétele – mint tény – bejegyzésre kerül a tul. lap III. részébe (Teher-rovat), és onnan a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg kerül törlésre, azaz széljegy evonatkozásban hosszú ideig már nem maradhat a tul. lapon. Kérdésére pontos választ így csak az iratok (adásvételi szerződés, annak esetleges módosításai, nyilatkozatok és legfőképpen a földhivatalos papírok) részletes ismeretében tudnék adni, de amennyiben a földhivatalban Ön azt a szóbeli tájékoztatást kapta, amit írt, úgy én legelőször az eladót keresném, mert gondolom Önök között olyan szerződés jött létre annakidején, melyben „per-, teher- és igénymentesen” adta el ő az ingatlant, márpedig ha arra rákerül a végrehajtási jog, az hibás teljesítésnek minősül, amely miatt Ön akár bírósághoz is fordulhat.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Edina 22062 számú kérdése
 • 2007-12-11

Tisztelt Ügyvédnő!
Problémám az alábbi: 2004.-ben kötött szerződéssel vásároltunk új építésű társasházi lakást, 2004-ben birtokba vettük, 2005. áprilisában került kifizetésre az utolsó részlet, de megfelelő formátumú átruházó nyilatkozat hiányában nem kerültünk bejegyzésre. 2007. decemberében sikerült megszereznünk a megfelelő tartalmú tulajdonjog átruházó nyilatkozatot, mely alapján széljegyből végre tulajdonosok lehetnénk, de kiderült, hogy 2 hónapja az APEH végrehajtási jog bejegyzését kérte az eladó tartozása miatt. segítségét kérném arra vonatkozóan, hogy az APEH végrehajtási jog hogyan kerülhet le az ingatlanról és hogy válhatunk végre tulajdonossá? Illetve ha végrehajtási joggal terhelten jegyeznek be minket az mit von maga után?

Tisztelt Edina !

Amennyiben 2004./2005. és 2007. között Önök a tul. lap széljegyzetében szerepeltek (?), és „innen” fognak tulajdonosokká válni a 2007. decemberi nyilatkozattal, úgy az Önök tulajdonát a végrehajtási jog nem fogja érinteni, mert nyilvánvalóan későbbi széljegy tartalmazza azt, és mire annak bejegyzésére sor kerül, addigra már Önök lesznek a tulajdonosok, de az APEH felé tartozók nem.
Amennyiben azonban az Ön által említett széljegy a 2007. decemberben kelt és benyújtott nyilatkozaton alapul, és az APEH végrehajtási jog iránti bejegyzési kérelme azt megelőzi 2 hónappal, úgy Önök ezzel a teherrel együtt fognak tulajdonjogot szerezni attól függetlenül, hogy nem az Önök tartozásáról van szó, hiszen a földhivatal azt már az Önök tulajdonjogának bejegyzését megelőzően be fogja jegyezni, és Önök tulajdonjogot már csak ezzel a teherrel együtt tudnak szerezni. Ezen csak úgy lehet segíteni, ha az Önök eladója rendezi az APEH felé tartozását, melyet követően kaphat a végrehajtási jog törléséhez hozzájáruló nyilatkozatot, amely alapján ezt a terhet a földhivatal törli, mert egyebekben végsősoron az APEH az Önök ingatlanát akár el is árverezheti sajnos az eladójuk adótartozása miatt.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B.
+36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Anna 22012 számú kérdése
 • 2007-12-09

Tisztelt Ügyvédnő!
Szeretném két utcára szóló telkemet megosztatni és felét eladni. Egy lakóház van a telken. Milyen feltételek és méretek mellett lehet,kihez kell folyamodnom?
Köszönöm: Anna

Tisztelt Cím!

A helyi települési önkormányzat rendeletben határozza meg, hogy mely terület milyen építési övezetbe tartozik, és az építési övezeti besorolásból adódik, hogy mekkora a legkisebb telekméret, és milyen beépítettség engedhető meg. A helyi önkormányzati rendeletet mindenki jogosult megismerni, a polgármeseri hivatalban kikérhető, helyi építési szabályzat a neve. Nem ismerem Szarvas város helyi építési szabályzatát, sem az Ön ingatlanának a pontos méreteit, és azt sem, hogy hol fekszik, ezért konkrét válasz nem tudok adni a kérdésére.

A polgármesteri hivatal megkeresésénél egyszerűbb egy helyi tervezőt megkeresni, ugyanis a tervezők pontosan tudják, hogy mely ingatlan milyen besorolásba tartozik, és az ingatlan-nyilvántartásbeli telekalakításhoz is kell a tervező által készített, a tulajdonos által aláírt megosztási vázrajz.

Ezért azt tanácsolom, hogy keressen fel egy helyi tervezőt.

Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Közösségi oldal:


 • Hidasi 21925 számú kérdése
 • 2007-12-04

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Szomszédommal osztatlan közös tulajdonú telekkel rendelkezem. Elvégeztük a telekmegosztást, és igy két külön helyrajzi számmal rendelkező épitési telkek lettek kialakitva.
Én nem kivánom most a földhivatalba bejegyeztetni a változást, mert el szeretném adni pár hónapon belül, úgy, hogy az új tulajdonos nevére kerüljön a telek.

Kérdésem, hogy várhatok-e a földhivatali bejegyzéssel, mig egy éven belül vevőt találok és hogy a szomszédom kérheti-e az ő részének bejegyzését az enyém nélkül, vagy csak a kettőt együtt lehet lebonyolitani?

Tisztelettel és köszönettel: József

Tisztelt József!
A megosztás átvezetésével én nem várnék, mert a földhivatali illetéket nem tudja így sem megspórolni, és az osztatlan telekre sokkal nehezebben fog vevőt találni, mert a rendezetlen tulajdoni állapot az alku során értékcsökkentő tényezőként merül fel.
A telekmegosztás ingatlannyilvántartási átvezetését nem lehet két részre osztani, annak egyszerre kell megtörténnie.

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Közösségi oldal:


 • gnnuor 21849 számú kérdése
 • 2007-12-01

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az lenne a kérdésem, hogy az ingatlaniroda betekinthetést tehet e a tulajdoni lapba, ha nem járul hozzá a lakás tulajdonosa. (Egyszer már hozzájárult a tulajdonos, mert különben nem jöhetett volna létre a szerződés az ingatlanirodával.)
Köszönöm válaszát!

Tisztelt Gnnuor!
Az ingatlan-nyilvántartás egyik fő elve a nyilvánosság, így akár az ingatlanközvetítő - vagy akár én is - betekinthetek az Ön lakásának a tulajdoni lapjába tulajdonosi engedély nélkül is!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Amarila 21823 számú kérdése
 • 2007-11-29

Tisztelt Ügyvédnő!

A kérdésem a következő az ingatlanomon széljegy van bejegyezve, mert még nyáron úgy volt, hogy megveszik tőlem az ingatlanomat. Sajnos a hitelintézet elutasított a vevő hitelét és nem lett az eladásból semmi. A széljegy viszont még mindig fenn van a tulajdoni lapomon. Kérdésem:
1. Ez autómatikusan lemegy a tulajdonilapról vagy fizetni kell érte, ha igen, milyen úton-módon lehet levenni ezt a bejegyzést az ingatlannyilvántartásból. Kihez kell fordulnom ezmiatt?
2. Evvel a széljeggyel vissza lehet-e élni, pl. beterhelni lehet-e az ingatlanomat a tudtom nélkül vagy eladhatja-e nélkülem esetleg aláíráshamisítással (félek az ingatlan maffiától). Várom válaszát! Egy elkeseredett eladó.

Kedves Amarila!

A széljegyet ilyen esetben nem törlik automatikusan, szükséges, hogy a földhivatal értesüljön az ügylet meghiúsulásáról, így ha ez nem történt meg (gondolom a vevőt akkor má nem érdekelte) akkor Önnek kell kérelmeznie - talán a szerződés olyan pontja alapján, hogy sikertelen hitel esetén a szerződés automatikusan megszűnik, vagy ilyen tartalmú rendelkezés alapján. Ha ilyen nincs, akkor sajnos - úgy gondolom - a szerződés megszüntetése szükséges, amihez a felek kellenek, és annak alapján kell a törlést kérni. Az egyébként díjmentesen megtehető.

Mindenképpen az ellenjegyző ügyvéddel vegye fel a kapcsolatot első helyen, de a földhivatalban is biztosan segítenek Önnek.

Visszaélni talán nem lehet a helyzettel egykönnyen, de ennek a legkisebb esélyét sem szabad meghagyni, így mindenképpen sürgősen törölje, kiváltképp, ha jön egy új vevő, akkor ez a széljegy akadálya lesz az új ügyletnek.


Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

Közösségi oldal: