Hozzászólások

 • Erzsi 22341 számú kérdése
 • 2007-12-30

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A lányomnak volt egy lakása, amin én haszonélvező voltam. Ebben az évben el adtuk a lakást. Az eladáskor a szerződésben én le mondtam 50000 ft-ért a haszonélvezetemről. Most vett a lányom egy lakást. Az ő része bevihető az új házba, s mi van az én részemmel? Én átadhatom neki? A haszonélvezeti részemért kell még valamelyikünknek adót vagy illetéket fizetni, mert ezt végképpen nem értem.

Kedves Erzsi!

Átadhatja neki és akkor nem kell adót se fizetni, ah egyébként adóköteles lett volna. Ez a szabály a 2007.december 31-t megelőző adásvételekre igaz.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Közösségi oldal:


 • roza 22324 számú kérdése
 • 2007-12-29

Tisztelt úgyvéd úr!

Az élletársam 2004-ben vásárolt egy zártkerti ingatlant.Aminek az értéke kb:2m forint.Négy tulajdonosa van az ingatlannak ő és a három gyermeke.Plussz a páromé a haláláig tartó haszonélvezeti jog.A probléma:2003-ban a legidősebb gyermeke 21 évet töltött az idén,beköltözött az ingatlanba.A közüzemi dijat(ami 4000ft villanyszámla havonta)az édesapja fizette amig együtt laktak.2006 szeptemberében a párom hozzám költözött,életvitel szerüen együtt élünk.Azártkerti ingatlanban csak a fia maradt.A közüzemi dijat,hol fizeti hol nem.Állandó jellegel elvan maradva a számlával.Mi is kifizettünk már egy párat hogy ne kapcsolják ki az áramot.Ma már ott tartunk hogy hónapok óta nemfizet,holott saját keresettel rendelkezik.Az áramot csak ő használja senki más.Kénytelenek vagyunk 13e forint villanyszámlát most is kifizetni(ennyi a tartozása jelenleg).A kérdésem:Megteheti e az apa hogy nemengedi meg a fiának a lakás használatát?

Tisztelt Kérdező!

A közszolgáltató felé fennálló díjak megfizetésének kötelezettsége azt a személt terheli, aki a közüzemmel szerződéses jogviszonyban áll, vagyis, aki a szerződés szerint a szolgáltatást igénybe vevő.
A közszolgáltatók éppen a hasonló vitás helyzetek elkerülése miatt a követelésüket a szerződés szerinti szolgáltatást igénybevevővel szemben érvényesíthetik, függetlenül attól, hogy ténylegesen ki vette igénybe a szolgáltatást.
Ugyanakkor a a szolgáltatást igénybe vevő – ha megfizeti a díjat - jogosult megtérítési igénnyel fordulni a valódi használó felé, amennyiben bizonyítja, hogy a szolgáltatást ténylegesen az vette igénybe.
Lehetőség van továbbá arra, hogy szerződésmódosítás útján változtassanak a szolgáltatást igénybe vevő személyén, amelyre vonatkozóan részletes felvilágosítást az érintett közszolgáltatótól kaphatnak.
Tekintettel arra, hogy elmondása szerint élettársának haszonélvezeti joga van az egész ingatlan felett, őt illeti meg a birtoklás, használat, hasznok szedésének joga.
A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él.
Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4025 Debrecen, Piac u. 1-3. II. em. 15.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Nóra 22321 számú kérdése
 • 2007-12-29

Tisztelt Ügyvéd Úr !

Vagy egy ingatlanon ( 1/2 arányban vagyok tulajdonos ) amelyiken haszonálvezeti jog van begyezve . (A másik 1/2 rész tulajdononosa más személy és a haszonélvező sem egyezik meg az én tulajdonomra bejegyzett haszonélvező személyével. ) Tudomásomra jutott, hogy az ingatlant értékesíteni kÍvánják. Kérdésem, hogy az ingatlan értékéből mekkora rész illet engem.

Köszönettel várom válaszát.

Tisztelt Nóra!
Az ingatlan értékesítése esetén (vagyis, ha a haszonélvezők is hozzájárulnak az értékesítéshez, és ha Ön sem kíván élni elővásárlási jogával)akkor Önt és az Ön részének haszonélvezőjét illeti a vételár 50%-a. Ebből a haszonélvezőnek 20%- jár (ha a haszonélvező elmúlt 65 éves. Ha még nem, akkor 30% v. még több), vagyis alapesetben önnek a teljes vételár 40%-a jár.

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Közösségi oldal:


 • István 22315 számú kérdése
 • 2007-12-28

Tiszteletem!
Kérdésem az áramszolgáltatóval kapcsolatos. Áramszolgáltató rég a villamosítás idején telkemen keresztül /akkor más volt a lakója/ vezette a belső telekre az energiát, akkor sem és most sincs bejegyezve szolgalmi joga. Akkor ezen a vonalon több lakást látott el. Mára csak egy maradt, és a telefont is már a saját útján vezették be, de a villamossággali ellátása telkemen maradt. Kérhetem-e hogy szüntesse meg a így kiépült vonalat, ugyanis mai állapotban zavar ill. nehezíti a közlekedésemet erőgépekkel. / Mezőgazdasági termelő vagyok/ Az áthelyezést kinek kell finanszírozni?
Köszönettel: István

Kedves István!

Amikor a vezeték létesült, az Ön hozzájáruló nyilatkozatát ehhez be kellett szereznie az áramszolgáltatónak. Ha a szolgalmi jog bejegyzése elmaradt és Ön nem kapott térítést azért, hogy az ingatlanán átvezették az áramot, akkor kezdeményezheti a szolgalmi jog - ellenérték fejében történő - alapítását. A leírtak alapján a bekötés megváltoztatása csak az ezzel kapcsolatos költségek Ön által történő kifizetése esetén lehetséges, vagy, ha a bíróság megállapítja, hogy az Ön körülményeiben bekövetkezett változások miatt nem várható el Öntől, hogy a jövőben is tűrje a villamosvezeték meglétét az adott helyen.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@axelero.hu

Közösségi oldal:


 • Csaba 22286 számú kérdése
 • 2007-12-27

Tisztelt ügyvéd Úr!

Ismerősömnek van egy lakása, melyen volt házastársának haszonélvezeti joga van. A váláskor ismerősöm elköltözött, a lakásban így a haszonélvező egyedül maradt. A probléma, hogy rendszertelenül fizeti a rezsi, és egyéb költségeket, így a szolgáltatók követeléseikkel, ismerősömet, mint tulajdonost keresték meg, aki mivel ezt nem tudta kifizetni, ezért a követeléseket ráterhelték a lakásra.
A fő probléma abban van, hogy ezzel nem változott meg semmi, és idő kérdése, hogy mikor veszik el a hitelezők a lakást.
Kérdésem az lenne, hogy van-e lehetőség a haszonélvezeti jog megszüntetésére, mert nem a haszonélvezőtől elvárható módon él a lakásba, vagy van-e valamilyen kiút ebből a csapdából, még mielőtt késő lenne. (Próbálták eladni a lakást, de így senki sem volt hajlandó megvenni).
Köszönöm a türelmét, és várom válaszát.

Tisztelettel:

Németh Csaba

Tisztelt Csaba!
A haszonélvezeti jog megszüntetésére nincs lehetőség, de a leírt esetben a tulajdonos kérheti a haszonélvezet felfüggesztését a bíróságtól.
A törvény előírja, hogy a ".... haszonélvező jogának gyakorlásában a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni. Viseli a dolog fenntartásával járó terheket a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével; terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a dolog használatával kapcsolatosak, és köteles viselni a dologhoz fűződő közterheket.
Ha a haszonélvező a dolgot rendeltetésének meg nem felelő módon használja...a tulajdonos biztosítékot követelhet.Ha a haszonélvező nem ad biztosítékot, a bíróság a tulajdonos kérelmére a haszonélvezeti jog gyakorlását biztosíték adásáig felfüggesztheti."
Biztosíték lehet pl. a közüzemi díjak előre fizetése a várható összegben, vagy a díjak letétbe helyezése, stb.
Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Közösségi oldal:


 • Katalin 22275 számú kérdése
 • 2007-12-27

Tisztelt ügyvéd Úr!
16 évvel ezelőtt megvásároltunk az akkori 9 éves fiunknak egy 1,5 szobás lakást. A haszonélvezeti jog az édesanyanyámé lett.
2004-től édesanyám velünk él, súlyos betegsége okán. Ezen időtől fogva a fiunk szóbeli megeggyezés alapján, ingyenesen
használta a 1,5 szobás ingatlant. A haszonélvező 3 év óta nem él a jogaival. A fiunk megnősült, a családias kapcsolat
teljesen megromlott. A haszonélvező nem egyezik bele az ingatlan eladásába, ezentúl élni kíván a jogaival. A fiunk a felesége
lakásába költözött, többszöri felszólítás után átadta szóbanforgó ingatlan kulcsait. A 1,5 szobás lakást lelakva,piszkosan
találtuk, a haszonélvező saját tulajdonát képező ingóságok egy része is eltünt. Az ingatlan lakhatóvá tétele így időbe telik.
A fiunk mint tulajdonos máris követeli, hogy tulajdonába bármikor bemehessen, kulcsot kér hozzá.
Az lenne a kérdésem:1/A tulajdonos részére kell-e kulcsot biztosítani? 2/Ha nem, akkor mennyi időnként ellenőrizheti a tulajdonát?
3/A tulajdonos a saját családját megtagadta. Van-e mód arra, hogy a lakás tulajdonjogát elveszítse, mert 9 évesen,
kiskorúként kapta azt?
Válaszát előre is megköszönöm.

Tisztelt Katalin! A tulajdonos jogosult ellenőrizni a haszonélvezet gyakorlását, ti., hogy a haszonélvező a lakás használata során a rendes gazdálkodás követelményei szerint jár-e el, rendeltetésszerűen használja-e a lakást, fizeti-e a számlákat, teljesíti-e a karbantartási kötelezettségét, stb. A tulajdonos ugyanakkor csak a szükséges mértékben élhet az ellenőrzés jogával, és az ellenőrzés során a haszonélvező érdekeit kímélve kell eljárnia. Ezeknek az elveknek az alapján kell megoldást találni. A lakást, illetve a megvételéhez szükséges pénzt Önök annak idején ajándékba adták a fiuknak. Ezt csak abban az esetben követelhetik vissza, ha azt a feltevést, amelyre figyelemmel az ajándékot adták, az ajándékozáskor ki is nyilvánították, és az utóbb meghiúsult. Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Közösségi oldal:


 • Zsoldosné 22268 számú kérdése
 • 2007-12-27

T. Ügyvéd Úr!

Testvérem válása után saját lakást vásárolt. A lakásvásárláshoz az OTP adóstársat kért, aki ezért a "szivességért" azt kérte az öcsémtől, hogy haszonélvezeti jogot kaphasson a lakásra. Ez megtörtént, szerződést írtak róla. Kapcsolatuk megromlott, öcsém szeretné a szerződést felbontani. Megteheti-e? Ha igen, akkor milyen módon? Az adóstárs a lakásban lakik, az öcsém viszont most fél évig külföldön dogozik.
Válaszát köszönöm!

Tisztelt Zsoldosné!
Az öccse rendkívül nehéz helyzetbe kormányozta magát, bár a szerződés ismerete nélkül biztosat nem tudok mondani, de elképzelhető, hogy nincs lehetősége érdemi lépésre.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Anna 22197 számú kérdése
 • 2007-12-18

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Szeretném a segitségét kérni haszonélvezeti jog megszüntetésében:
Kérdésem a következő! Barátom 10 évvel ezelőtt vásárolt egy ingatlant,de a haszonélvezeti jogot az élettársára iratta. Azóta is együtt élnek,de a kapcsolatuk az utolsó egy évben annyira megromlott,hogy csak a szét költézés a megoldás!
Viszont a haszonélvező elzárkozik minden ajánlattól,egyszerűen csak annyit közölt,hogy költözzön oda a tulajdonos ahova akar őt nem érdekli! Milyen megoldás lenne hogy idős beteg korárra,ne az utcára kerüljön a barátom?
Előre is köszönöm a válaszát! Anna

Tisztelt Anna!
Sajnos a haszonélvezőnek jogi értelemben igaza van, jogosult ugyanis kizárólagosan használni és birtokolni az ingatlant.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Katalin 22188 számú kérdése
 • 2007-12-18

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy telekvásárlás során felmerült problémával keresem, s kérem a segítségét.
A telken haszonélvezeti jog van, és az eladókkal - tulajdonos és a két szülő, mint 1-1 haszonélvező - megkötöttünk egy szerződést, melyben a szülők lemondanak a haszonélvezeti jogukról, amint részünkről - vevők részéről - a vételárat maradéktalanul kifizetjük.
A vételár több mint felét készpénzben, illetve átutalással az eladóknak kifizettük; a fennmaradó összeg kifizetéséhez azonabn banki kölcsönre van szükségünk, amit az eladókkal tisztáztunk is.
Mint az később kiderült - a banki kölcsönt csak akkor fogják folyósítani, ha a haszonélvezők már nem szerepelnek a tulajdoni lapon.
Számomra ez egy ördögi körnek tűnik. Hogyan tudom ezt a problémát megoldani? Milyen lehetőségeim vannak?
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Katalin!
A probléma áthidalható, nem is túl nehezen, bár jobb lett volna, ha ezt már a szerződést szerkesztő ügyvéd megteszi:
Lehetséges pl, hogy a haszonélvezeti jogról lemondó nyilatkozatokat ügyvédi letétbe teszik az eladók, és annak kiadását teszik a teljes vételár megfizetésétől függővé.
Másik lehetőség, ha pl. a haszonélvezeti jogról végleg lemondanak a szülők a szerződésben, és csak a tulajdonos tartja fenn tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig- az eladóknak ez is megfelelő biztosítékot jelent.

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Közösségi oldal:


 • Zoltán 22186 számú kérdése
 • 2007-12-17

T. Ügyvéd Úr!

Az édesapám után hátramardt ingatlan haszonélvezeti joga az özvegyét illeti meg. Úgy tudom ennek megváltását sem én, sem apám özvegye nem kérheti. Az özvegy azonban el akarja adni a lakást, és másikba szeretne költözni. Milyen közülmények között teheti ezt meg? Megteheti az én engedélyem nélkül? Továbbá megoldható az adás-vétel során, hogy megkapjam a részemet? Egyáltalán: ha sem én, sem az özvegy nem kérhetjük az ingatlan megváltását, semmilyen megoldás nincs arra, hogy megkapjam a részemet? Lehet pl. szó közös megegyezésről?

Tisztelt Zoltán!
Közös megegyezéssel természetesen szabadon alakíthatják megállapodásukat! Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Tünde 22151 számú kérdése
 • 2007-12-15

Tisztelt Ügyvédnő!
A volt férjem 2 éve a két fiúnknak ajándékozta a lakását,ő pedig haszonélvező lett.A fiúk laktak vele együtt 5 hónapot,utána elköltöztek albérletbe.Az édesapjuk el ekarja adni a lakást.Tudomásunkra jutott,hogy több hónapja nem fizet rezsiszámlákat.
Kérdés: mivel lehet rábirni a számlák kifizetésére,az ajándékozást visszaperelheti-e, ha lemond a haszonélvezetről milyen összeget kell neki fizetni a tulajdonosoknak,a nem fizetés nem függeszti fel a hszonélvezetet,illetve a fiúk kötelessek-e beleegyezni az eladásba?
Köszönettel:Tünde

Tisztelt Asszonyom!

Amennyiben a haszonélvező ellenérték nélkül mond le a haszonélvezeti jogáról ajándékozási illetéket kell fizetni, ha a lemondás ellenérték fejében történik az általános szabályok szerint keletkezik illetékfizetési kötelezettség. Az ajándék visszakövetelésére csak a törvényben meghatározott esetekben van lehetőség. A fiai természetesen nem kötelesek az eladásba beleegyezni. Az ingatlant eladásához szükség van a fiai és a haszonélvező hozzájárulására is.

Tisztelettel
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Színház u. 8. fsz. 2.
+36 22 311925

czenczi@gmail.com

Közösségi oldal:


 • Edit 22144 számú kérdése
 • 2007-12-14

Tisztelt ügyvéd úr!

Mintha úgy olvastam volna a tájékoztatóban, hogy a szerződéssel szerzett haszonélvezeti jogot nem kell a telekkönyvbe bejegyeztetni. A gyermekeim szerződéssel rám szeretnék bízni az ingatlan bérbeadását, és egyéb hivatalos ügyeinek intézését. Valójában nem akarjuk ezt bejegyeztetni, van-e erre lehetőség, és mi a módja?
Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Edit!

Szerződés alapján haszonélvezet azzal keletkezik, hogy a dolgot átadják, az ingatlanra vonatkozó haszonélvezeti jogot pedig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzik.
Az azonban , hogy a gyermekei ügyintézéssel akarják megbízni, nem kívánja meg haszonélvezet alapítását, ehhez elég egy -megfelelő alakiságok mellett megtett - meghatalmazás is, és ez utóbbit már valóban nem kell az ingatlannyilavántartásban bejelenteni.

Tisztelettel
dr.Németh Sándor ügyvéd
H-8200 Veszprém, Budapest u. 2/B.
+ 36 88 325-550

nemeths@gmail.com

Közösségi oldal:


 • katalin 22037 számú kérdése
 • 2007-12-10

Tisztelt Ügyvéd úr!
Haszonélvezeti joggal épített lakást adtam el 2000.-ban. Kifizettem a 40% haszonélvezeti jogot. Valóban megillette-e a haszonélvező Apóst és Anyóst? Ha az Após akkor már nem élt. Kire szállt vissza a haszonélvezeti joga? A Tulajdonosra, vagy a Feleségére/Anyósomra/.
Elévült-e azóta az ügy ? Esetleg jogosan követelhetem vissza a haszonélvezeti jog felét.
Köszönettel: Katalin

Kedves Katalin!
szerencsés lett volna a kifizetés előtt ügyvédhez fordulnia,mert most futhat a pénze után. A haszonélvezeti jog a megszünéskor,ha nem ellenérték fejében értékesítették,a tulajdonosra száll,nem a másik haszonélvezőre.

Tisztelettel
dr.Tóth László ügyvéd
3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 340233

tothl@tiszavas.hu

Közösségi oldal:


 • Mónika 22017 számú kérdése
 • 2007-12-10

Tisztelt Ügyvédnő!

Tulajdonjoggal kapcsolatos kérdésben kérem szíves segítségét, vőlegényem családjában kialakult helyzet miatt. Megpróbálom ezt röviden leírni.
Az egész dolog 4-5 évvel ezelőtt kezdődött, amikor a párom édesanyjával ketten éltek együtt egy családi házban, illetve a párom kint dolgozott külföldön több évig. Ezalatt a nővére ingatlant vásárolt, és mivel plussz ingatlan fedezet kellett, azt találták ki, hogy beterheltetik ezt az ingatlant is, és "cserébe" a teljes ingatlan tulajdonjogát a páromra iratják, az édesanyja haszonélvezeti joga mellett, vagyis az édesanyja és a testvérei is lemondanak a tulajdonrészükről. A párom ezt jóhiszeműen alá is írta. Ebben a házban tervezgettük a jövőnket, rengeteg munkát és pénzt öltünk bele, de őszintén szólva nem egyszerű dolog anyóssal együtt élni, ezért megfordult a fejünkben a különköltözés gondolata. De ezt a párom nem nagyon akarja, mondván, hogy nem azért dolgozott annyit ezért a házért, hogy másé legyen.
Kérdésem, hogy ha ő kiköltözik belőle, és az édesanyja egyedül marad a házban, megteheti-e azt valamely testvére vagy családtagja, hogy beköltözik, miközben tulajdonrésze már nincs, mert lemondott róla. És ha a későbbiekben az édesanyja beteg lesz, és ápolásra szorul, az ápolására való indokkal megtehetik-e ezt? Lehet-e ezellen lépni valamit jogi úton, ügyvéd segítségével?Továbbá még azt is szeretném megkérdezni, hogy a hitel miatt a házra került plussz jelzálogjogot mikor lehet az ingatlanról levetetni?
Kérem, amennyiben tud, segítsen nekünk, hogy tudjuk ezt a problémát megoldani?
Segítségét előre is nagyon köszönöm.

Tisztelt Mónika!

Az ingatlan haszonélvezője, az Ön anyósa jogosult használni az ingatlant, és annak hasznait szedni. Ő akár ingyenesen, akár ellenérték fejében lehetővé teheti, hogy akár testvér, akár családtag, akár harmadik személy az ingatlanba beköltözzön. Amennyiben ezt ellenérték fejében kívánja lehetővé tenni, akkor köteles először a tulajdonos számára, azonos feltételekkel e lehetőséget felkínálni. A haszonélvezeti jog megszűnésével vagy megszűntetésvel elkerülhető e helyzet. A haszonélvezeti jog - amennyiben azt határozatlan időre létesítették - a jogosult halálával automatikusan megszűnik. Megszűntethető a haszonélvezeti jog a jogosult hozzájárulásával is. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogot pedig kizárólag a jelzálogjog jogosultjának (tehát a hitelintézet) hozzájárulásával törli az illetékes földhivatal. E hozzájárulást a hitelintézet a hitel és kamatok teljes visszafizetése esetén adja meg.

Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal:


 • Anikó 21956 számú kérdése
 • 2007-12-06

Tisztelt Ügyvéd úr!

A problémámat illetve a családom problémáját egy "betolakodó" okozza! Egy 3 lakásból álló házban élnek szüleim, melyet édesapám és öccse megörököltek. A nagyapám, aki viszont még él haszonélvezeti joggal bír az ingatlanon. A problémám lényege viszont a nagyapám "betolakodó" élettársa, aki miatt nagyapám nem beszél a családdal, fiait és unokáit semmibe veszi oly annyira, hogy a rá és élettársára eső rezsi koltségeit sem fizeti.
Édesapám öccse és családja már elköltözött a fennálló körülmények miatt és a szüleim kénytelenek fizetni a teljes ház lakóinak rezsi költségeit, mely miatt komoly anyagi problémáik vannak. A kezdet kezdetén próbáltunk írásos szerződést kötni nagyapámmal, melyben biztosítottuk volna az öröklési szerződésben megítélt összeget havi rendszerességgel átadni és mely szerint a rájuk eső összes többi költséget fizette volna, ezt azonban ő nem fogadta el!
Kérdésem a hasszú történet után az lenne, van-e rá lehetőség, hogy a nemkívánatos betolakodót hivatalos úton ki lehessen utasítani a tulajdonunkból, illetve mi a módja annak, hogy a rájuk eső rezsiköltségeket követelni tudjuk?

Tisztelt Anikó!
A haszonélvező kizárólagosan jogosult birtokolni és használni az ingatlant, ill. jogosult meghatározni a használók körét is... Ennek következtében a lehetőségeik korlátozottak, a a költségek megfizetésére a haszonélvező - legalább a használattal arányos részre - kötelezhető.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: