Hozzászólások

 • Szilvia 22235 számú kérdése
 • 2007-12-21

Jó napot kívánok!
A problémám a következő: társasházban élek, a legfelső szinten. A melletem lévő lakás kb. 15 éve nem volt kinyitva. A tulajdonos meghalt, az örökösök nem jönnek a lakásba. A lakásom elkezdett penészesedni, főleg a közös falakon. Az örökösöket nem lehet elérni, sem a nevüket, sem a címüket nem ismerem. Lehet-e tenni valamit, hogy bejussak a lakásba, és megnézzem, nem-e attól megy tönkre a lakásom, hogy a szomszéd lakás használaton kívül van.
Köszönettel!

Tisztelt Szilvia!
Javasolom, hogy keresse meg az ingatlan tulajdonosait levélben ilyen irányú kéréssel. A tulajdonosok személye és lakcíme az ingatlan-nyilvántartásból kikereshetők, ahhoz csak a helyrajzi számot kell tudnia.( társasházi alapító okiratból ki tudja keresni.)önkénysen nem mehet be az ingatlanba.
Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7630 Pécs, Mohácsi út 16.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal:


 • Bernadett 22226 számú kérdése
 • 2007-12-20

Tisztelt Ügyvédnő!

Köszönöm gyors válaszát.

Ezek szerint ha jól értettem, teljesen jogszerűtlen az, hogy egy nappal az úgynevezett rendkívüli közgyűlés előtt kifüggesztik a tájékoztatást a lépcsőházban?

Nekünk költségmérő almérő óráink vannak. Mi külön számlát a gázszolgáltatótól nem kapunk, csak egy összesítettet az egy db gázkazánra, majd leosztásra kerül a fogyasztás az órák által mért adatok alapján.

Gondolom ezzel rosszabbodik a helyzet, mert a mi saját mérőóránk nem tartozik a szolgáltató hatáskörébe, az csak egy költségmérő óra, amivel az elszámolást végezzük jelenleg.

Tisztelt Bernadett!

1./ Még egyszer: Igen, mindenkit meg kellene hívni külön is.

2./ Azt gondolom, hogy valóban a rosszabbik helyzet, mert érzésem szerint dönthet a társasház az Önök kárára. De ezt a döntét is megtámadhatják bíróság előtt, ha bizonyítható, hogy a nemmel szavazó kisebbség lényeges jogos érdekét sérti.

Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Bernadett 22218 számú kérdése
 • 2007-12-20

Tisztelt Ügyvédnő!

Kérdésem az lenne, hogy ha egy társasház előző közgyűlése jogellenes volt (olyan ügyben szavaztak ami nem volt feltüntetve a meghívón), lehet-e úgy rendkívüli közgyűlést összehívni, hogy csupán egy nappal előtte értesítik róla a tulajdonost. Bármilyen ügyben össze lehet hívni rendkívüli közgyűlést? Illetve az megállja-e a helyét, hogy bár személyes meghívót az eseményről nem kaptunk, de a faliújságra kifüggesztették azzal a megjegyzéssel, hogy a tulajdonosokat várják a gyűlésre, és amennyiben ott 2/3-os döntés születik, köteles minden tulajdonos azt elfogadni.

Illetve egy másik kérdés: hogyha a lakásomban (mindegyik lakásban) saját melegvíz-mérő óra van, kötelezhetnek-e engem arra, hogy havonta magasabb összeget fizessek a melegvízre, mint amennyit az órám mutat. Lehet-e olyat csinálni, hogy a többség önkényesen csökkenti a saját felhasználását a kisebb lakások kárára, hogy ők kevesebbet fizessenek, mi pedig többet? Minden előzetes mérés, bizonyíték hiányában.

Válaszát előre is köszönöm:
Bernadett

Tisztelt Bernadett!

1./ A közgyűlés szablyait nem csak jjogszabály szabályozhatj. ha van a társasháznak szervezeti és működési szabályzata, vagy ez benne foglaltatik az alapító okiratba, akkor azt ismerni kellene.

2./A jogaszbála ynem ismeri a rendkívüli közgyűlés intézményét. A közgyűlés összehívásáról úgy intézkedik, hogy arra a tulajodnostársak mindegyikét írásban meg kell hívni és külön kis is kell függeszteni. Egyik sem pótolja a másikat.

3./Én úgy gondoldom, hogy amenyiben a melegvizet szolgáltató társaság által hitelesített vízórákról van szó, amelyek leolvasásra kerülnek és a szolgáltató ez alapján számláz, akkor nem jogszerű a döntés.

Persze ha ezek csak u. nevezett almérők, akkor nem biztos, hogy ilyen egyszerű a válasz. Ismerni kellene a közüzemi szerződést.

Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Norbert 22205 számú kérdése
 • 2007-12-19

TiszteltÜgyvéd Úr!
Azzal a kérdéssel forduok önnhöz, hogy a tuajdonomban lévő lakásnál a társasház csak alapító okirattal rendelkezik de SZMSZ-el nem. Én a saját erkélyemre, saját rekllámozási céllal hirdeti tábla kirakását tervezem. Az önkormányzat építésügyi osztályán kívül a társasház hozzájárulását is kell kérnem? Valamint kell a fizetnem a társasháznak reklámozási díjat?
Válaszát előreis köszönöm.
Tisztelettel: Mohácsi Norbert

Tisztelt Norbert!
Véleményem szerint az alapító okirat a társasház hozzájárulásához kötheti a reklámhordozó kihelyezését, adíj iránti igényükre inkább nemleges választ adnék, de az okirat ismerete nélkül ez is csak tájékoztató jellegű információ.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Sándor 22183 számú kérdése
 • 2007-12-17

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Legyen kedves néhány szóban tájékoztatni arról, mit tehet az a társasházi közös képviselő, aki lemondott hivataláról, de a tulajdonostársak érdektelenségből-nemtörődömségből nem hajlandók másik képviselőt választani, nincs kinek átadni a képviseletet.
Előre is köszönöm válaszát

Tisztelt Sándor!
A Társasházi Törvény 48. § (3)bekezdése szerint a közös képviselő - ha a közgyűlés e megbízatása alól felmenti - köteles az új közös képviselő részére a megválasztásától számított harminc napon belül írásbeli jegyzőkönyv alapján, a társasházra vonatkozó összes iratot átadni.
A fentiek szerint a tisztségről csak közgyűlésen lehet lemondani, a lemondást a közgyűlésnek kell elfogadnia (nincs lehetőség a lemondás el nem fogadására), s az új képviselőt is meg kell választani. Ha az új képviselőt nem sikerülne megválasztani, a közgyűlési jegyzőkönyv (melynek szabályos elkészítése új képviselő hiányában a régi feladata) bizonyítja a lemondást-felmentést, s ebben az esetben a régi képviselő mentesül a kötelezettségek alól.
Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Közösségi oldal:


 • Andrea 22171 számú kérdése
 • 2007-12-17

Tisztelt Ügyvédnő!

Hat lakásos egyszintes társasházban lakunk melynek padlástere osztatlan közös tulajdonban van. Minden lakás fölött az ingatlan méretével megegyező padlástér található. Szeretnénk a fölöttünk lévő padlást tetőtérré beépíteni, vagyis bővíteni a lakást. A kérdésem az lenne mi az első teendő ebben az esetben?

Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelettel: Andrea

Kedves Andrea! Össze kell hívni szabályszerűen a társasházi közgyűlést, ezt megvitatni, szavazni róla, ezt jegyzőkönyvezni kell, ill. szükséges lehet a társasházi okirat módosítása. Ezt követően kell beszélni az építésügyi hatósággal, hogy ennyi részükre az engedélyezési eljáráshoz elegendő-e vagy kérnek egyéb intézkedést.
Tisztelettel
dr.Kocsis Rita ügyvéd
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
+36 30 3331184
http://www.forcekft.hu
forcekft@forcekft.hu

Közösségi oldal:


 • Bernadett 22170 számú kérdése
 • 2007-12-17

Tisztelt Ügyvédnő!

Férjemmel egy 10 lakásos társasházban lakunk. A társasházban a melegvíz-mérő óra pár évvel ezelőtt 2 lakásban nem működött megfelelően, akkoriban ezt megjavíttatták, és azóta működnek. A legutóbbi közgyűlésen viszont olyasmiről döntöttek 50,06%-os arányban a tulajdonosok, amit mi jogtalannak tartunk. Néhány lakó túl soknak tartja a saját órájának értékeit, másokét pedig túl kevésnek, ezért kitalálták, hogy az órák biztosan rosszak (minden előzetes vizsgálat nélkül), ezért megszavazták, hogy ezentúl az összes fogyasztást aszerint osszuk el, hogy adott lakásban hány fő lakik. Véleményünk szerint ez irreális, és úgy gondoljuk, hogy aki nem biztos a mérője tökéletes működésében, méresse be azt.

A közgyűlésen nem tudtunk részt venni egyéb elfoglaltság miatt, és a meghívón szereplő napirendi pont alapján a gázártámogatásról lett volna szó, ami minket nem érint. A jegyzőkönyvben azonban már egészen más napirendi pont szerepelt, amit ha előzőleg tudok, és tudom hogy szavazás lesz a mérőórák ügyében, biztosan megpróbálok úgy egyeztetni hogy el tudjak menni a gyűlésre.

Kérdésem az lenne, hogy abban az esetben, hogyha előzetesen nem tájékoztatják megfelelően a tulajdonosokat a közgyűlésen szereplő témákról, illetve szavazásra vitt kérdésekről, érvényes-e az így meghozott határozat. Illetve, hogy egy ilyen kérdésben, mint a melegvíz fogyasztás fizetése, lehet-e 50% feletti arányban a másik kárára dönteni, és köteles vagyok-e elfogadi azt a határozatot, mely szerint többet kell fizetnem mint amennyit az órám mutat, csakis azért mert a lakók nagyobb része (hozzátenném épp a nagy lakásban lakó nagy fogyasztókról van szó) úgy gondolja, hogy rosszak az órák.

Ön mit javasolna?

Köszönöm előre is válaszát:
Bognárné

Tisztelt Bernadett!

Az elmondottak alapján a közgyűlési határozat jogellenes, mivel a napirend nem szerepelt a meghívóban.

Ha sérelmesnek tartják, akkor a határozat meghozatalától számított 60 napon belül megtámadhatják bíróság előtt.

Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+ 36 96 618628

baimoni@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Erna 22148 számú kérdése
 • 2007-12-15

Tisztelt Ügyvéd Úr!
12.lakásos társasházban lakunk,földszinten ,utcafronton.Az 52 nm-es lakásunkhoz tartozik egy kb.5 nm terasz is ami nincs bekerítve tehát nincs korlátja.A teraszomtól még kb.3 méter az utca meg a keríttés.Ha szeretnék korlátot a teraszomnak ezt hogy érhetem el?Pici babám van és ha elindul nem tudnám kiereszteni a teraszra sem emiatt. A ház 4földszint-4emelet-4 manzárd lakás.Az első emeletieknek van pici teraszuk piros korláttal,a földszintieknek nincs.Kihez fordulhatok ez ügyben?Van külsős közös képviselőnk.Közgyűlésen említsem meg,és ha mind a négy földszintes igy gondolja akkor lehetséges?hol kell kérvényezni?
Válaszat nagyon várom és köszönöm előre is!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!
Erna

Tisztelt Kérdező!

Szeretném mindenekelőtt leszögezni, hogy az Ön által ismertetett kérdés nem tartozik szorosan az ingatlanjog körébe, mivel az elsődlegesen építési jogi vonatkozású.
A rendelkezésünkre álló információk szerint nincs olyan tényező, mely kizárná, hogy Ön külön tulajdonát képező teraszán korlátot állítson, vagy ehhez mások hozzájárulását írná elő.
Ugyanakkor a szóban forgó társasház alapító okiratának ismeret hiányában nem tudok pontos válasszal szolgálni Önnek, mivel elképzelhető, hogy abban szabályozást nyert a probléma.
Mindenképpen tanácsosnak látnám, ha kérdését felvetné a közgyűlés előtt, ahol valamennyi tulajdonos értesülhetne ezen szándékáról. Így még az is elképzelhető, hogy a többi földszinti lakás tulajdonosa is a korlát létesítése mellett dönt, amely kedvezően befolyásolná a ház összképét.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
4025 Debrecen, Piac u. 1-3. II. em. 15.
+36 52 432326
http://racsaidr.t-online.hu
racsaidr@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • László 22134 számú kérdése
 • 2007-12-14

Tisztelt ügyvéd úr!!

Kérdésem a következő lenne.
Mi egy új építésű 234 lakásos társasházban lakunk és felmerült egy vita a házban lakók között.
Alakuló közgyűlés még nem volt hogy bármiről is szavazni tudjunk. Mert még tart a folyamatos beköltözés.
De viszont szeptember végén az építtető cég felkért egy céget még birtokba adások előtt, közös képviselőnek
- 1. erre van lehetősége az építtető cégnek, hogy ezt megtegye???
- 2. ebben az esetben a kinevezett képviselő ugyanúgy járhat el mintha a lakok szavazták volna meg?
- 3. az építető céggel közösen megállapítottak egy bizonyos közös költséget jelen esetben 150FT/nm
ez így jogos?
-4. a tulajdonosoknak, ahogy birtokba vették a lakásukat onnan fizetni, kell a közös terheket??
Várom mielőbbi válaszát
Tisztelettel .U.László

Tisztelt László!
1. Igen.
2. Igen.
3. Igen.
4. Igen.
A közös képviselő azonban az alapító okirat szabályai szerint elmozdítható, ill. módosíthatóak a fizetési kötelezettségek.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Kósa Zsolt 22119 számú kérdése
 • 2007-12-13

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Problémám a következő: A tulajdonomban lévő lakást - melyben édesanyám lakik - "üzemeltető" lakásszövetkezet könyvelési és nyilvántartási rendszere megbízhatatlan és ezért rendszeresen kell visszamenőlegesen bizonyítanunk korábbi befizetéseink megtörténtét. Volt rá eset, hogy ugyanazt a közös költséget a korábbi átutalási bizonylat bemutatása után is hátralékként tüntették fel.
Jelenleg egy - korábban már tisztázottan téves - közel 60000 forintos hátralék miatt a szövetkezet bírósághoz fordult és így sor került egy fizetési meghagyás kibocsátására. A korábban benyújtott átutalási bizonylatoknak, illetve az összegek beérkezésének nincs nyoma.
Azon túlmenően, hogy úgy vélem ez a pontatlanság és zűrzavar egy százmilliós tételekkel
gazdálkodó, több ezer embert képviselő szrevezet részéről elfogadhatatlan, különösen felháborító, hogy sem 73 éves édesanyámtól - akit az eset nagyon megviselt - sem tőlem, aki többször is jártam a szövetkezet irodájában még csak bocsánatot sem kértek a nyilvánvaló hibáért.
Kérem tájékoztasson, milyen panasztételi és jogorvoslati lehetőségem van!

Köszönettel: Kósa Zsolt

Tisztelt Zsolt!
Mondjon ellen a fizetési meghagyásnak, és a perré alakuló eljárásban a másik félnek kell bizonyítania, hogy a kvetelései jogosak. Az elmondottak alapján ennek sikere legalábbis kérdéses. Az eljárás költségei is a pervesztes felet fogják terhelni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Nikolett 22072 számú kérdése
 • 2007-12-11

Tisztelt Ügyvédnő!
Van-e olyan jogszabály (akár EU-s norma), amely előírja, hogy egy társasházban a lakások arányában hány liftet kell kötelezően üzemeltetni? Köszönettel: Nikolett

Nem tudok róla.
Tisztelettel
Dr. Czenczi Anikó ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Színház u. 8. fsz. 2.
+36 22 311925

czenczi@gmail.com

Közösségi oldal:


 • Erdősné 22059 számú kérdése
 • 2007-12-11

Tisztelt Ügyvéd Úr!


Az alábbiakban felsorolt kérdésekben kérném a segítségét!:

- A közösköltség elmaradást névreszólóan hajtja be a lakásszövetkezet, vagy az ingatlan tulajdonosokon?
- Árverezésre lehet-e bocsájtani egy olyan igatlant, amelyen jelzálog hitel van?
Üdv: Erdősné

Tisztelt Erdősné!
1. Elvileg azon kell behajtani, aki felhalmozta, de az alapszabály akár másképp is rendelkezhet.
2. Elidegenítési és terhelési tilalom ezt kizárja.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • István 22050 számú kérdése
 • 2007-12-10

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az építtető kész lakásokat adott el. Csak jóval az építkezés befejezése után született meg az elsőfokú használatbavételi engedély az építési engedélytől való számos eltérés, szabálytalanság miatt. A mai napig nem jogerős, mert egy szomszéd és maga az építtető fellebbezett, nem csak az építési bírság miatt.
Ennek ellenére az építtető a korábbi lakógyűlésekről saját bevallása szerint "jegyzőkönyveket" vett fel, amelyekben "megalapította" társasházat, rokonát "megválasztotta" közös képviselőnek, közös költséget akarnak szedni és a közműveket a "jegyzőkönyv" alapján a lakóközösségre írni. A "jegyzőkönyvekből" másolatot nem adott, csak ezekre hivatkozva kér közös költséget. Nem okirathamisítás ez? Hogyan kell fellépni a megtévesztő jegyzőkönyvek felhasználásával szemben? Meddig kell az építtetőnek állnia a ház kölltségeit? Nem kell a közös részeket hivatalosan birtokba adni?
Üdvözlettel
István

Tisztelt István!
Össze kellene hívni a lakóközösséget, mint közgyűlést, és ott elmozdítani a korábbi képviselőt, és tiszta lappal indítani a társasházat.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Gábor 22041 számú kérdése
 • 2007-12-10

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A kérdésem a következő: Kell e közösköltséget fizetnem?

Egy 4 emeletes társasház alatt elhelyezkedő garázsüzletet vásároltam meg, az üzletnek külön mérő órái vannak, saját nevemre iratva, szemétszállítási díjat külö én fizetem. A társasház, lépcsőházába nem járok be, semmilyen közösségi szolgáltatást nem kapok.
Mindezek mellett évi 15000 Ft-os közösköltséget akarnak velem kifizettetni.
Jogos ez,ki kell ezt fizetnem???

Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: Gábor

Tisztelt Gábor!
Attól függ, mit takat ez a költség (erről ugyanis joga van részletes kimutatást kérni ). Az ön által külön fizetett szolgáltatásokhoz nem kell hozzájárulnia, de előfordul, hogy a közös költség más kiadások fedezését is takarja, pl: felújítási alap. Ezeket Önnek is fizetnie kell, ha tulajdonos, és van fizetést előíró közgyűlési határozat.
Tisztelettel
dr.Szegedi Zsolt ügyvéd
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.
+36 42 402202

mail@drszegedi.hu

Közösségi oldal:


 • Márton 22030 számú kérdése
 • 2007-12-10

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Társasházunk valószínűleg hamarosan szerződést bont a pár évvel ezelőtt megválasztott közös képviselővel, a szavazás ezen a héten történik meg. Az a lakó, aki előtte több mint 20 évig ellátta a feladatot, beleegyezett, hogy ideiglenesen, amíg új képviselőt nem találjunk, újra elvállalja, a jelenlegi képviselővel azonos díjazásért. A kérdés az, hogy megengedi-e a törvény, hogy a lakók közül választott, de képzettséggel nem rendelkező képviselő díjazást fogadjon el ezért a munkáért. Amennyiben igen, milyen adózási szabályok vonatkoznak erre? Ha javadalmazást nem enged meg a törvény, esetleg más módon lehet-e valamivel kompenzálni az illető munkáját (pl. alacsonyabb vagy akár 0 közös költség, vagy valami költségtérítés, mondjuk telefonszámla és ilyesmik)?

Üdvözlettel
Boros Márton

Tisztelt Márton!
Elvállalhatja díjazás ellenében, de akár más - az említett módokon is - lehet kompenzálni. Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: