Hozzászólások

 • Angyal 41525 számú kérdése
 • 2011-12-28

Tisztelt Ügyvédnő!
Földhivatali eljárás jogszerűségéről szeretnék tájékoztatást kérni. Kértem a tulajdonomban lévő földterületre a használat bejegyzését, azonban ezt a Földhivatal nem teljesítette. Indoklásul közölték, hogy a jelenlegi földhasználó nem akar lemondani a használatról, ezért bírósághoz kell fordulnom.
Ez a terület részaránykiadás címén 1997.02.28-án került a tulajdonomba. azonban a területen a jelenleg bejegyzett földhasználó szőlőt telepített még a '80-as évek elején A Földkiadó Bizottság 1995-ben íratott velünk egy megállapodást, amely ingyenes használatot biztosít neki. Ennek a megállapodásnak az alapján a Földhivatal 2000-ben bejegyezte a földhasználó haszonbérlet formájában történő használatát, holott haszonbért sohasem fizetett és többszöri megkeresésemre ez ügyben nem reagált. A megállapodásban pontos időpont sem szerepelt, hogy mettől meddig használja az ültetvényt, a Földhivatal által kiadott lapon viszont konkrét dátum szerepel. Jelenleg annyi történt, hogy a Földhivatal téves bejegyzésre hivatkozva megváltoztatta a használat jogcímét haszonkölcsönre, az időpontokat változatlanul hagyva.
Kérdésem az, hogy 2000-ben a használat bejegyzéséhez nem kellett volna a tulajdonos jóváhagyása, ill. ugyanezen ingatlan vonatkozásában 2010-ben került bejegyzésre a művelési ág változtatása szőlőre, szintén az én megkérdezésem nélkül. Helyes-e ez az eljárás?

Megtisztelő válaszát köszönöm.

Tisztelt Angyal!

Az iratok- ekként különösen az 1995-ös "megállapodás" - pontos ismerete nélkül sajnos nem lehetséges kérdésre válaszolni.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • ANIKÓ 41520 számú kérdése
 • 2011-12-28

Tisztelt Ügyvéd Úr! Elnézést, hogy nem fogalmaztam egyértelműen az előző kérdésemben, de az erdőrészt amit örököltem , el szeretném adni és ezért szeretném kifüggesztetni. Ennek a menetére lennék kíváncsi és hány napig tart a kifüggesztés eladás előtt? Köszönöm: Anikó

Tisztelt ANIKÓ!
A vevő által adott vételi ajánlatot kell a polgármesteri hivatalban 15 napra kifüggesztetni. Elővásárlási joga van a tulajdonostársaknak és a Nemzeti Földalapnak is, a vételi ajánlatot velük is közölni kell.


Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Közösségi oldal:


 • Mónika 41450 számú kérdése
 • 2011-12-12

Tisztelt Szakértő!
Mezögazdálkodási céllal termőföldet vásároltunk.Korábban már rendelkeztünk őstermelői igazolvánnyal.Az ügyvéd aki az adásvételi szerződést készítette felhívta a figyelmünket arra ,hogy illetékmentességet kaphatunk mivel őstermelók vagyunk és ha vállaljuk, hogy a vásárolt termőföldet a vásárlástól számítva legalább 5 évig nem idegenítjük el, azon vagyoni értékű jogot nem alapítunk, és egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként a termőföldet mezőgazdasági célra hasznosítjuk Ezt a nyilatkozatot megtettük az adásvételi szerződésben, az illetékhivatal mégis elutasított bennünket, mivel nem volt regisztrációs számunk.
Az ügyvéd szerint ezt /a tv.-re hivatkozással miszerint:" A feltételek vállalásáról a vagyonszerzőnek legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia az állami adóhatóságnál. "/ a regisztrációs számot
( időkózben megkértük) ha ezek után csatoljuk akkor az illetékmentességet megkapjuk.
Kérdéseim :
-ez valóban így van -e .(Az Adóhivatal nem hivatkozhat -e arra , hogy a vételkor nem volt regisztrációs számunk?)
-Ha így van akkor ennek az újboli nyilatkozatnak mi a benyűjtási módja?
- ha nem így van akkor mit tanácsolnak tenni az illetékmentesség érvényesítéséhez?
Köszönöm mielőbbi szíves válaszukat

Tisztelt Mónika!

Mindenképpen csatolják mielőbb a regisztrációs számról szóló igazolást, és akkor véleményem szerint igazolják az illetékmentességet. A benyújtást a NAV illetékes szervéhez javasolom postai, vagy személyes beadással megtenni, ügyszámra hivatkozással.

Ha a NAV ezt nem fogadja el, akkor javasolnám felbontani a szerződést (ha erre van reális lehetőség), és újrakötni, immár a reg. szám birtokában.


Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Balázs 41431 számú kérdése
 • 2011-12-10

Tisztelt Cím!

Jogi személy tulajdonában lévő "kivett(major)" terület egy részét szántóvá szeretném minősíteni. Ezt követően pedig értékesíteni magánszemélynek "kivett(major) és szántó" művelési ágú megjelöléssel.
Lehetséges-e?
Köszönettel

Tisztelt Balázs!

Elvileg igen, de pontos választ az átminősítés kapcsán csak a helyi önrkományzatnál és földhivatalnál kaphat.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • V. Balázs 41097 számú kérdése
 • 2011-11-04

A tulajdonomban lévő termőföldekre jelentkezett egy vevő. Megkeresett az általa megbízott ügyvéddel és megegyeztünk egy vételárban. A jogszabályoknak megfelelően minden érintett polgármesteri hivatalban és a földalapnál is (ha jól írtam a nevét) jeleztük a vételi szándékot és kifüggesztettük az érintett településeken. Szinte mindegyik földre éltek az elővásárlási jogukkal az ott érintettek. A kérdésem az lenne, hogy már eltelt két hét és még senki nem keresett meg a vételárral. Az ügyvéd szerint azzal, hogy éltek az elővásárlási jogukkal, már ők a magukénak is tették a szerződést és vállalták az abban meghatározott ár elfogadását. Meddig kell még várnom? Az ügyvéd szerint 15 nap után küldhetünk nekik egy ajánlott levelet melyben érdektelenségre hivatkozva elállhatunk az elővásárlási joggal élőkkel megkötendő szerződéstől és az eredeti ajánlatot tevővel lehet megkötni az üzletet. Azonban arra figyelmeztetett az ügyvéd, hogy ezt megtámadhatják azok, akik éltek ugyan az elővásárlási joggal, de a vételár átadásának helyéről és dátumáról nem értesítettek és nem is kerestek meg. Mennyi ideig kell várnom a pénzemre? Megléphetem-e az érdektelenségre hivatkozva a velük kötendő szerződés semmisségét? Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm!

Tisztelt Cím!

A 2011. november hó 04. napján írott e-mail üzenetében feltett kérdéssel kapcsolatosan az alábbiakat közlöm:

Az Ön által rendelkezésemre nyújtott tényállás alapján az elővásárlásra jogosultak a meghatározott 15 munkanapon belül jelezték, hogy élni kívánnak elővásárlási jogukkal. Amennyiben megfelelő volt az elfogadó nyilatkozat, létrejött az adásvételi szerződés, mely alapján kérheti a vételárat. Ha az elfogadó nyilatkozat nem volt megfelelő, az eredeti ajánlattevővel is megkötheti az adásvételi szerződést.
Az eredeti ajánlattevővel megkötött szerződés hatálytalanságára az hivatkozhat, aki valóban gyakorolni kívánta elővásárlási jogát az eredeti vételi ajánlatban foglaltaknak megfelelően.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsaidr@racsaidr.hu

Közösségi oldal:


 • József 41075 számú kérdése
 • 2011-11-02

A tulajdonomat képező szántó ingatlant igyenes használatba adtam,határozatlan időre.A használóval közöltem, hogy a továbbiakban a szántóra szükségem van.Jelenleg a földbe beért lábon álló kukorica található,amit kértem,hogy takarítson végre be.A használó közökte,nem tudja mikor fogja a terményt betakarítani.Milyen jogokkal rendelkezem, ha a terményt nem hajlandó a használó betakarítani ,és a földet átadni ?

Köszönöm válaszát !

Tisztelt József!

Az ingatlan birtoklására és használatára Ön jogosult,és úgy vélem addig kell tűrnie a jelenlegi helyzetet, amíg a kukoricát jellemzően be kell takarítani, amennyiben pl. még januárban is ott lesz, az már nem lesz védhető a használó részéről.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Anikó 40961 számú kérdése
 • 2011-10-19

Tisztelt Ügyvédnő!
Eladásra kínált gyümölcsösömet a szomszédom nem óhajtotta megvenni. Kétszer is fel ajánlottam szóban.Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot aképp vitte el, hogy azt majd aláírja vagy" Ő" vagy a Fia ,mert nem tudta pontosan kinek a nevén van a szomszédos gyümölcsös. A vételi ajánlat a Városházán kifüggesztésre került, onnét olyan záradékkal,hogy nem érkezett rá ajánlat a kifüggesztés ideje alatt.( 15 napig volt kifüggesztve ).Ezt követően meggondoltam magam, és elálltam az eladási szándékomtól,a vevő pedig a vételi szándékától.( kölcsönös megegyezéssel )Szerződés nem köttetett, a szomszéd mégis bírósághoz fordult jogorvoslatért. A vételi ajánlatban szereplő összeget letétbe helyezte 3 hónappal később és ezután fordult bírósághoz.Most mint alperes kérdem,a 15 nap jogvesztő ?A vételi ajánlat után 3 hónappal akarta a gyümölcsöst ,mint elővásárlásra jogosult. Szerződés azonban nem történt. Előre is köszönöm válaszát.
Tisztelettel : Anikó.

Tisztelt Anikó!

Igen, nem élhet elővásárlási jogával 15 napon túl.Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+36 96 618628;

baimoni@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Alfréd 40915 számú kérdése
 • 2011-10-14

Azt a belterületi ingatlant amelynek területe nem haladja meg a 0,5ha-területet, és KIVETT területként van nyilvántartásban az ERDÉSZETI Hatóság ERDŐTERVEZÉS alá vonhatja e ? Azért mert részben vagy egészben idővel elerdősödött. Természetesen a tulajdonosok tiltakozása ellenére!
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Alfréd!
1 ha alatti területet az ingatlan-nyilvántartásba nem lehet erdőként bejegyezni, fél ha alatti terület nem lehet különállóan erdő, csak akkor, ha érintkezik erdővel, s mnden más feltétel is adott.
Ha az erdőfelügyelőségnél erdőként tartják nyilván, erdőtervezés alá vonják, de a tulajdonosok kérhetik az átminősítést.


Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Közösségi oldal:


 • Balázs 40894 számú kérdése
 • 2011-10-11

Feleségem nevén lévő rét besorolású földterületet haszonbérlő műveli meg, amely felszántotta.
A Földhivatalból kapott értesítés szerint ezt a bérbeadott földterület besorolását alacsonyabb aranykorona értékű szántóvá változtatták át.
Ezáltal a tulajdonost végeredményben kár éri, hiszen a bérleti díjat AK arányában állapították meg, illetve a bérleti idő leteltével esetleges eladáskor értékcsökkenéssel lehet csak eladni a területet, mint az eredeti állapot szerint.
Kérdésem, hogy hogyan lehet elkerülni az anyagi veszteséget?
Tisztelettel: Balázs

Tisztelt Balázs!


A haszonbérleti szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani és kártérítést kell kérni a haszonbérlőtől.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Zsuzsanna 40827 számú kérdése
 • 2011-10-03

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Szeretnénk párommal egy jelenleg legelő/erdő besorolású telket venni. Nem helyi lakosok vagyunk.
A telken nem található tanyaépület, viszont mi építkeznénk. A héten felkeresem a helyi közigazgatási szervezet földügyi felelősét az átsorolással kapcsolatban.
Mire kell odafigyelnem? Milyen buktatója lehet a vásárlásnak?
Köszönöm válaszát!
Zsuzsanna

Tisztelt Zsuzsanna!

A vásárlásnál Önnek nem sok mindenre kell figyelnie azon től, hogy kiválasztja a megfelelő rutinnal és szakértelemmel rendelkező ügyvédet (termőföldvásárlás esetén teendő nyilatkozatok, elővásárlási jogok, kifüggesztés stb.), a többit majd Ő biztonsággal lebonyolítja. Viszont: az építés kapcsán az építési előírások megismerése - és az alapján a vásárlás kérdésnek eldöntése - az Ön feladata! Amennyiben a lebonyolításban a segítségére tudunk lenni, úgy kérem, hogy keressen!

Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Ferenc 40797 számú kérdése
 • 2011-09-29

Üdvözletem,lenne egy olyan kérdésem,hogy a jelenleg a tulajdonomat képező 19ha 380AK értékű legelő,gyep földterületet,ami jelenleg eként is van nyilvántartva,és hasznosítva,át szeretném minősíttetni szántóföldé , és a továbbiakban ezzel a céllal gazdálkodást folytatni rajta. Ez kb milyen anyagi vonzattal jár mi a kiszámítás alapja és egyéb költségei, kinél,hol kell ezt a folyamatot elkezdenem. Válaszukat előre is köszönöm.

Tisztelt Ferenc!

Az illetékes földhivatalnál tegye fel ezt a kérdést, első körben ők tudnak érdemi választ adni, és feletehetően a feltételekről is tudnak tájékoztatást adni.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Anna 40779 számú kérdése
 • 2011-09-27

Tisztelt Uram, Hölgyem!

Az alábbi problémában szeretném a véleményüket, segítségüket kérni.

2 olyan termöföld ingatlant örököltem, amiket haszonbérleti szerzödés alapján bérlök használtak/használnak.

A helyi Földhivataltól azt az informáciot kaptam, hogy a haszonbérleti szerzödések jogfolytonosak, de célszerü új szerzödést kötni a bérlökkel.

A két bérlöt - kis késedelemmel ugyan - írásban értesítettem a tulajdonosváltozásról, s arról, hogy szeretnék velük új szerzödést kötni. Mivel erre a megkeresésre nem reagáltak, nyáron személyesen kerestem fel öket. Mindkét bérlö azt mondta, hogy szeretne új szerzödést kötni, azóta azonban nem válaszolnak az e-mailjeimre, bár a visszajelzést, hogy elolvasták, megkapom.

Az egyik haszonbérleti szerzödés rendesen be volt (van) jelentve a helyi Földhivatalnál. A bérlö egy külföldi tulajdonú Kft. A képviselöjükkel abban maradtunk, hogy aug. 31. elött kifizetik az elmaradt bérleti díjat, s új szerzödést kötünk. Az elmaradt díjat nem fizették ki, e-mailjeimre nem reagálnak, a megadott telefonszámokon senki nem veszi fel a telefont.

A másik szerzödés (2003-ban kötötték) soha nem került bejegyzésre a Földhivatalnál. A bérlö (a környéken jól ismert családi vállalkozó) használta és használja a földet - ezt maga a bérlö is elismeri. A Földhivatal munkatársa azt mondta, hogy a bejegyzés elmaradása nem probléma, mivel az ingatlanom osztatlan közös tulajdonban van, s mindenki tudja, hogy szinte az egész területet ez a bérlö használja, s a területalapú támogatásokat is ö kéri és ö veszi fel.
Valóban nem probléma a bejelentés elmaradása? Vehet fel támogatást, ha nincs bejelentve a használat?
A bérlö visszamenöleg kifizette a bérleti díjat, e-mailben elküldte az új szerzödéstervezetet, azóta azonban nem válaszol az új szerzödéssel kapcsolatos e-mailjeimre.

Most azt hallottam, hogy a bérleti szerzödés valamelyik szerzödö fél halála esetén megszünik. Akkor mit jelent a " jogfolytonosság", amiröl a Földhivatal munkatársa beszél.

Szeretném tudni, hogy Önök szerint - a fenti információk alapján - érvényes-e még egyáltalán a két szerzödés?

Mit tehetek, mit kell tennem, ha a jelenlegi bérlök nem reagálnak e-mailjeimre? Meddig kell várnom? Bérbe adhatom másnak?
Köteles vagyok-e elfogadni a régi szerzödés feltételeit?


Az ingatlanoktol távol, külföldön élek. Szeretném, ha a földeket valaki szakszerüen használná, s szeretném jogszerüen rendezni a bérlést a gazdasági év vége elött. Idén március óta próbálkozom.

Segítségüket elöre is köszönöm.


Tisztelt Anna !
A szerződések ismerete is fontos lenne a korrekt válaszhoz. Javaslom, hogy azokkal keresse meg a Somogy vagy Zala megyei kollégánkat, akik készséggel állnak majd az Ön rendelkezésére a jogvita megoldása kapcsán.Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Attila 40723 számú kérdése
 • 2011-09-22

T.Ügyvéd Úr!

Az alábbi üggyel kapcsolatban szeretném a segítségét kérni: eladtam az erdőmet és ezután kell adót fizetnem. Az erdőt amit eladtam 2005-ben úgy örököltem és az illetéket 190.000 Ft-os forgalmi érték után szabták ki. A kérdésem az lenne, hogy ezt az összeget át lehet-e értékeltetni egy magasabb összegre, mert ez amúgy is nagyon alacsony összeg az erdőért és így a különbözet után is nagyon sok adót kellene fizetnem, mert most 1.699.000 Ft-ért adtam el.
Várom válaszát!
Előre is köszönöm!

Üdvözlettel: Attila

Tisztelt Attila!

Az öröklési értéket 2005-re visszamenőleg nem lehet már megváltoztatni. A vételárral sem lehet már semmit kezdeni, a vételi ajánlatban és a szerződésben már ez szerepel, a különbözetet valóban meg kell adózni.

Két lehetősége van: vagy számlákkal igazolja, hogy időközben az erdőre mennyit költött, és ezzel az összeggel csökkenthető az adó alapja, vagy felbontják a szerződést.

Ha ilyen számlákkal nem rendelkezik, vagy a szerződést a vevő nem kívánja felbontani, akkor nincs más választása, az adót meg kell fizetni.

Más egyéb jogi lehetősége nincs. Megjegyzem, az ügyletkötés során az lett volna a helyes, ha Önt tájékoztatják az adó- és a vevőt az illetékfizetési kötelezettségekről, és Ön nem utólag szembesül a helyzettel.Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Lele 40674 számú kérdése
 • 2011-09-17

Tisztelt Ügyvéd Úr/Nő!
Szeretnék megvásárolni egy külterületi ingatlant,melyre előzőleg fél évre haszonbérleti szerződést kötöttem.Ezen ingatlan Szántó2-es besorolású,5740m2.Eddig táblás müvelés alatt állt(búza,kukorica)Közvetlen szomszédja egy belterületü ingatlannak,és a szomszédos földek is hasonló minőségű,jó földek.Zöldség és gyümölcstermelést szeretnék folytatni rajta.Szeretném egy egyszerű,nem betonalapú keritéssel bekeriteni a területet(hogy ne más szedje le a termést) és a leglényegesebb dolog,hogy épiteni szeretnék rá egy kis gazdasági épületet.Előzetes infoim szerint a keritést és a zöldségtermelést engedélyezi a földhivatal,de az épületet nem.Mit tehetek?Az Önkormányzat és a földhivatal csak egymásra mutogat.Érdeklődtem a terület egy részének(legkisebb kialakitható telek ezen a részen 1100m2)belterületbe vonása iránt,de a föld jó minősége miatt nem engedik.Megoldás lehetne a telek egy részének gyümölcsössé vagy zártkertté minősitése???Akkor kaphatnék épitési engedélyt???Szükségem volna egy melegedőre,vagy a szerszámok,termény tárolására!!Van erre valami idevonatkozó jogszabály,amire hivatkozhatom???
Nagyon köszönöm válaszát:
tisztelettel:
Andrea

Tisztelt Lele!

A terület 3 %-át meg nem haladó gazdasági épület elhelyezésére véleményem szerint van lehetőség, ezt a helyi építési osztály reményeim szerint meg is erősíti.
A belterületbe vagy zártkertbe vonás kapcsán szintén ők tudnak nyilatkozni, de úgy vélem, hogy azok nem járható utak...


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Margit 40575 számú kérdése
 • 2011-09-05

Tisztelt Ügyvédnő!
Termőföld értékesítéssel kapcsolatos kérdésem van: egy éve bérbe adtam a földemet, most el szeretném adni. A szerződésbe bele van foglalva, hogy a bérlőnek elővásárlási joga van. Úgy hallottam, hogy elővásárlási jog csak 3 év után van. Kérdésem: ez így van-e? Ezenkívül, ha a bérlő szeretné megvenni az ingatlant, akkor is ki kell-e függeszteni az önkormányzatnál? Ugyanis ő is érdeklődő, de van más vevő is akit visszariaszt az, hogy bérbe van adva a földterület. Köszönettel: Margit

Tisztelt Margit!

Amit előző, ugyanezen kérdésére válaszoltam 40226. szám alatt, most is fenntartom: Amennyiben a bérlőnek írásban, azaz a szerződésben elővásárlási jogot biztosított, úgy ahhoz tartania kell magát. Amennyiben más fogja megvásárolni a földet úgy, hogy a bérlő nem lett igazolható módon felhívva az elővásárlási joga gyakorlására, úgy a bérlő megtámadhatja az adásvételi szerződést, és eredménnyel fog járni. Amennyiben jól vettem ki a szavait, Önök itt a szerződésben állapodtak meg az elővásárlási jogban mindenféle használati időtartam kikötése nélkül, az a 3 év pedig, amit említ, a Földtörvény előírásai alapján érvényes.

Amennyiben pedig a bérlő kívánja megvenni a földet, akkor is ki kell függeszteni az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal: