Hozzászólások

 • D.Ani 41433 számú kérdése
 • 2011-12-10

Tisztelt ügyvéd úr,
Külföldi állampolgárként ..EU szeretnénk ingatlant vásárolni MO-on. Azt szeretném kérdezni hogy az ingatlanvásárlási adót vissza-e lehet igényelni ? létezik-e erre valamilyen jogszabály?

Válaszát előre is köszönöm

Tisztelt D.Ani!

Nem teljesen világos a kérdése:

A vásárlásnál nem kell adót fizetnie, így a visszaigénylésre vontakozó kérdését nem tudom értelmezni. Az én készülékemben van a hiba? :-)

Amennyiben pontosítani tudja a kérdését, úgy azt közvetlen e-mailben is elküldheti, amit alább talál meg:

Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • KATALIN 41310 számú kérdése
 • 2011-11-28

Tisztelt ügyved ur: milyen feltetelekkel tudnék vásárolni budapesten egy lakast?, roman magyar állampolgársagu személy vagyok ,de mivel a magyar állampolgárságot honositásal nemrég kaptam meg ,ugyanojan feltételekel vásárolhatok budapesten lakást mindha ott élnek magyarorszagon?,vagy roman állampolgarként ?.. Válaszát előre is kőszőnom

tisztelettel Katalin

Tisztelt KATALIN!

Igen, a feltételek teljesen azonosak lesznek! Amennyiben további kérdései merülnek fel, kérem, hogy az alábbi módok valamelyikén keresse Irodánkat!


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • László 41244 számú kérdése
 • 2011-11-21

Tisztelt Dr. Nagy és Társa Ügyvédi Iroda !

A Kanadai állampolgárságú barátom (56-ban hagyta el az országot), akinek Bécsben van jelenleg az állandó lakása és Budapesten egy 54 m2-es társasházi lakás része van, a napokban elhunyt feleségével együtt 50-50%-os tulajdoni hányaddal. A felesége Osztrák állampolgár és leszármazottai, rokonai nincsenek.
Az elhalálozott feleség tulajdonrészét a földhivatalnál, hogyan lehet a barátom nevére íratni.
Kérem a megtisztelő válaszát.

Üdvözlettel: László

Tisztelt László!

Szükség lenne egy hagyatékátadó végzésre vagy öröklési bizonyítványra - ill. ennek hiteles magyar nyelvű fordítására - az alapján lefolytatható lenne a magyar hagyatéki eljárás.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Anna 40787 számú kérdése
 • 2011-09-28

Ügyvédúr eggy olyan kérdésem lenne:2008-ban férjemmel vásároltunk eggy régi családi házat fele-fele tulajdon,a férjem kűlföldi állampolgár volt még akkor és most hallottam hogy akülföldi állampolgároknak nem kell illetéket fizetni?-volt ilyen törvény?mert mi az ő részét befizettük.Előre is köszönöm.

Tisztelt Anna!

Nem volt ilyen jogszabályi rendelkezés hatályban.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • krisztina 40645 számú kérdése
 • 2011-09-14

Tisztelt Ugyvčd ůr/holgy!
Fčrjem olasz ŕllampolgŕr čs befektetčs cčljŕbňl szeretne egy ingatlant vŕsŕrolni Budapesten. Milyen alapfeltčtelei vannak ennek? Mennyi illetčket kell fizetni? Kell-e adňzni utŕna? Termčszetesen ideiglenes lakňhelyul szolgŕlna szŕmunkra a lakŕs, mivel Udinčben van az ŕllandň lakhelyunk.
Elore is koszonom vŕlaszŕt, udvozlettel,
S.Krisztina

Tisztelt krisztina!

Különösebb feltéelei nincsenek egy magyar állampolgár lakásvásárlásához képest, mivel EU-tagállamról van szó, így nem szükséges külön engedély a szerzéshez. A fizetendő illeték a forgalmi érték alapján fizetendő, 4 mFt-ig 2, az azt meghaladó rész után 4 %. A megszerzett ingatlan kapcsán adófizetési kötelezettség nem merül fel, csak abban - de ez függ a lakás szerinti önkormányzat rendeletétől - az esetben, ha bérbeadás útján hasznosítják a lakást, de a kérdéséből úgy tűnik, hogy nem ez fog történni.
Amennyiben további kérdései merülnek fel, vagy a lebonyolításban - akár a megfelelő lakás felkutatásában - az Irodánk a segítségére lehet, úgy kérem, hogy keressen!


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Mária 40562 számú kérdése
 • 2011-09-04

Tisztelt ügyvéd úr/úrhölgy!
Bp-en lévő eladó családi házunkat meghirdettük internetes oldalon, és egy amerikai állampolgár jelentkezett, hogy megvenné. Kapunk-e rá engedélyt? Mik az első lépések?
Köszönettel: Mária

Tisztelt Mária!

Nem Önöknek kell engedélyt kapni, hanem az amerikai állmapolgárnak ahhoz,hogy megszerezhesse ennek az ingatlannak a tulajdonjogát. Ehhez közigazgatási hivatali engedély szükséges, amelyet biztosra nem lehet ígérni, de valószínűsíteni lehet, hogy meg fogja kapni. Ha mégsem, az az eset egyrészt biztonságosan kezelhető a felek részéről - tehát a ráfodított időn, energián, ill. az ügyvédi költségeken túl további veszteségeket nem fog okozni, másrészt vannak olyan "technikák" - jogszerűek! - amelyekkel a tulajdonszerzés megvalósítható. Amennyiben a vevőjelölt nyitott rá, úgy javaslom, hogy keressék meg az Irodánkat, ahol további tanácsadással, ill. az ügylet biztonságos, gyors és szakszerű lebonyolításával tudunk a segítségükre lenni. Elérhetőségeinket alább találja:


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Ágnes 40437 számú kérdése
 • 2011-08-20

Tisztelt Ügyvédnő!
Magyarországi zártkertemet, és külterületi "lakóházas" tanyámat, (tanyán NATURA 2000 bejegyzés van) szeretném eladásra külföldön meghirdetni.
Esetleges külföldi vásárló esetén milyen formában oldható meg az adásvétel?

Tisztelt Cím!

A földtörvény és a vonatkozó kormányrendelet alábbi rendelkezéseiről tudom tájékoztatni:

Ftv.: Külföldiek tulajdonszerzése

7. § (1) A külföldi magánszemély és jogi személy termőföld tulajdonjogát - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - nem szerezheti meg.
(2) A belföldi magánszemélyre vonatkozó szabályok irányadók azon tagállami állampolgárra, aki önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kíván letelepedni Magyarországon, és legalább három éve folyamatosan, jogszerűen Magyarországon lakik és folytat mezőgazdasági tevékenységet.
8. § A külföldi az önálló ingatlanként (földrészletként) legfeljebb 6000 m2 területtel kialakított tanya tulajdonjogát a termőföldnek nem minősülő más ingatlanokra vonatkozó, a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében foglaltak szerint szerezheti meg.
8/A. § (1) A tagállami állampolgárnak a tulajdonszerzési feltételeket egyrészt hatósági igazolásokkal kell bizonyítania, másrészt - a jövőre nézve vállalt kötelezettségeket - teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozattal kell vállalnia.
(2) A tulajdonszerzési képesség bizonyításához a következő hatósági igazolásokat kell beszereznie a tagállami állampolgárnak:
a) az idegenrendészeti hatóság által kiállított hatósági bizonyítványt arról, hogy legalább három éve folyamatosan és jogszerűen lakik Magyarországon;
b) a letelepedési engedéllyel nem rendelkező tagállami állampolgárnak tartózkodási engedélyt, illetőleg az eziránti kérelem benyújtását tanúsító igazolást;
c) a mezőgazdasági igazgatási szerv által kiadott hatósági bizonyítványt arról, hogy a tulajdonszerzést megelőző három évben saját nevében, saját kockázatára folyamatosan mezőgazdasági tevékenységet folytatott Magyarországon.
(3) A mezőgazdasági igazgatási szervnek az igazolását környezettanulmány alapján kell kiállítania. A környezettanulmány során a mezőgazdasági igazgatási szerv a mezőgazdasági tevékenység folytatását vizsgálja.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott igazolás, illetve hatósági bizonyítvány 60 napnál nem lehetnek régebbiek.
(5) A tagállami állampolgárnak teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt nyilatkozatot kell tennie a következőkről:
a) Magyarországon önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként letelepszik;
b) kötelezi magát, hogy a termőföldet más célra nem hasznosítja a mezőgazdasági termeléshez szükséges lakó- és gazdasági épületek létesítésén kívül, továbbá hogy a termőföld használatát másnak csak olyan mértékben engedi át, hogy az ebből származó bevétele nem haladja meg a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele 25%-át;
8/B. § (1) A termőföld tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemhez mellékelni kell a 8/A. §-ban felsorolt bizonyítványt, igazolást és nyilatkozatot.
(2) A tulajdonjog bejegyzéséről szóló határozatot és a bejegyzés alapját képező okirat másolatát az ingatlanügyi hatóság megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek.
8/C. § (1) A 8/A. §-ban meghatározott feltételek betartását az ingatlanügyi hatóság bevonásával a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrizheti.
(2) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv az ellenőrzés során az összes körülmény alapos mérlegelése alapján megállapítja, hogy a tulajdonos
a) nem tartotta be a 8/A. § (5) bekezdésében vállalt kötelezettségeket,
b) egyéni vállalkozói tevékenysége vagy az önfoglalkoztatói minősége megszűnt,
c) jogszerű és folyamatos Magyarországon való tartózkodása bármely okból megszűnt,
felhívja a tulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és határidő megállapításával írásban felszólítja a jogszerű állapot helyreállítására. Ha a felszólítás az adott határidő elteltével eredménytelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv a tulajdonosra bírságot szab ki, amely a termőföld szerzéskori aranykorona-értéke húszezerszeres szorzatának megfelelő forintösszeg.
(3) Nem állapítható meg, hogy a tulajdonos a 8/A. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségét megszegte, ha bizonyítja, hogy Magyarországon végzett tevékenységi körei között csak mezőgazdasági tevékenység szerepel, vagy bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységéből származik, vagy személyes közreműködést magában foglaló egyéb jogviszonyt nem tart fenn.
(4) A bírság ismételten kiszabható mindaddig, amíg a jogsértő állapot fennáll, illetve amíg a tulajdonos a termőföldet el nem idegeníti. Nem szabható ki a bírság, ha a tulajdonos a termőföldet elidegenítette. A bírság megfizetésére a földvédelmi járulék befizetésére vonatkozó szabályok irányadók.
(5)
(6) Amíg a bírságolásra okot adó körülmény fennáll, de legkésőbb a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása tárgyában kötött nemzetközi szerződésben meghatározott mentességi idő végéig a tulajdonosra a tagállami állampolgárnak nem minősülő külföldi magánszemélyre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni.7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet


a külföldiek ingatlanszerzéséről

A Kormány a termőföldről szóló - többször módosított - 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 90. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) Termőföldnek nem minősülő ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) [Tv. 3. § q) pont] tulajdonjogának külföldi jogi vagy magánszemély általi - öröklésen, valamint a Tv. 88/A. §-ában foglaltakon kívüli - megszerzéséhez szükséges engedélyt a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve akkor adhatja meg, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért.
(2) Az ingatlanszerzést engedélyezni kell, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért, és
a)
b) a külföldi ingatlanának tulajdonjogát a kisajátításról szóló, többször módosított - 1976. évi 24. törvényerejű rendelet alapján szerezték meg, vagy
c) a külföldi a tulajdonában lévő belföldi ingatlant másik belföldi ingatlanra cseréli, vagy
d) a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése, vagy
e)
f) a külföldi munkavégzés céljából igazoltan legalább öt éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik.
(3) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve abban a kérdésben, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket, kikéri az ingatlan fekvése szerint illetékes települési, Budapesten a fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterének (a továbbiakban: polgármester) a véleményét. A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a megkeresésben tájékoztatja a polgármestert arról, hogy a véleményét milyen határidővel várja annak érdekében, hogy azt a döntésénél mérlegelni tudja. Ez a határidő nem lehet kevesebb, mint a megkeresés közlésétől számított tizenöt nap.
(4) Az engedély megtagadható, ha a külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem biztosít a magyar állampolgároknak, illetőleg a magyar jogi személyeknek a belföldiekkel azonos elbírálást. A nemzetközi szerződés vagy a viszonosság fennállásáról a Külügyminisztérium nyilatkozata az irányadó.
(5)
(6)
(7)
1/A. § (1) Az 1. § (1)-(4) bekezdésétől eltérően, az ingatlanszerzést engedélyezni kell a külön törvény rendelkezései alapján önálló vállalkozóként Magyarországon letelepedő külföldi természetes személy számára, ha ez közvetlenül szükséges annak a gazdasági tevékenységnek a folytatásához, amelyre letelepedett.
(2) Nem minősül a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges ingatlannak az ingatlanközvetítés (adásvétel, csere, bérbeadás) céljából megszerezni kívánt ingatlan.
(3) Az önálló vállalkozóként letelepedett külföldi természetes személy a külön jogszabályok szerinti egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultságának megszűnését - egyéni cég esetén a cégjegyzékből történő törlését -, továbbá a szakmai kamarai tagság megszűnését követő 1 éven belül köteles az ingatlant elidegeníteni, vagy tulajdonjogának - az 1. §-ban foglalt feltételek szerinti - fenntartását a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a vezetőjénél kérelmezni.
2. § (1) Az engedély megszerzésére irányuló kérelmet a Kormánynak az ingatlan fekvése szerint illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez kell benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a külföldi honosságát igazoló közokiratot;
b) a (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve az ingatlanszerzésre irányuló szerződést vagy a tulajdonszerzés jogcímét igazoló egyéb okiratot.
c)
(3) A megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó hiteles ingatlan-nyilvántartási adatokat a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve szerzi be.
(4) Ha törvény vagy kormányrendelet a tulajdon meghatározott jogcímen való megszerzésének feltételeként az e rendeletben előírt engedély megszerzését írja elő, vagy az engedély bírósági eljárásban szükséges, a helyrajzi számmal megjelölt ingatlan vonatkozásában az engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő húsz nap. Az engedély ilyen esetben csak a jogerőre emelkedéstől számított hat hónapig hatályos.
3. § Diplomáciai, konzuli képviselet, valamint nemzetközi szervezet ingatlanszerzésére - a Tv. 88. §-ának (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - e rendelet szabályait kell alkalmazni.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésétől számított 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő engedélyezési ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet alkalmazásában külföldi természetes és jogi személy meghatározására a Tv. 3. §-ának c) és d) pontjában foglaltak az irányadóak.
(3)
Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök
________________________________________

Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Közösségi oldal:


 • Mária 40244 számú kérdése
 • 2011-07-28

Üdvözlöm!

Három unokatestvéremmel együtt tulajdonolunk egy házat amit még a nagyszüleimtől örököltünk 10 éve.
Szeretnénk eladni. A fő tulajdonos én vagyok viszont külföldön élek és nehezen megoldható a hazautazás.
Kérdésem annyi lenne, hogy egy aláírással ellátott beleegyező nyilatkozatot elég-e elküldenem, vagy mindenképpen személyes részvétel szükséges?Továbbá az adó mértékére lennék kíváncsi és arra hogy ha elég a nyilatkozat akkor annak van-e hivatalos mintája vagy elég a sima "kézzel írott"?
Köszönöm szépen a válaszát!

Tisztelt Kérdező!

Kérdésével kapcsolatban az Ön által leírtak alapján az alábbiak tudom tájékoztatni:

Az adásvételi szerződést az Ön meghatalmazottja is aláírhatja, így célszerű lehet az Ön helyzetében valamelyik tulajdonostársát meghatalmazni ezzel kapcsolatosan. Ehhez szükséges meghatalmazás elkészítése az alábbiak szerint:
Ha az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani.
A fent hivatkozott alakszerűségeket a törvény 32. § (1) bekezdése tartalmazza:
a) az ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét és személyi azonosítóját,
b) a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát,
c) az érintett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám) és a bejegyzéssel érintett tulajdoni hányadot,
d) a jog vagy tény pontos megjelölését,
e) a jogváltozás jogcímét,
f) az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő nyilatkozatát,
g) a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát.

Felhívom a figyelmét, hogy a belföldön kiállított magánokiratra más feltételek vonatkoznak.

Álláspontom szerint érdemes lenne ügyvéd vagy közjegyző előtt elkészíttetni a meghatalmazást amikor Magyarországon jár, így a későbbiek során a meghatalmazott már eljárhatna Ön helyett az adásvételi szerződés megkötésekor.

Tájékoztatom továbbá, hogy a fenti törvény 26. § (10) bekezdése szerint ha a szerződő felek valamelyike Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, és nincs az ingatlan-nyilvántartási eljárás vitelére belföldi lakóhellyel rendelkező képviselője, a bejegyzési kérelemhez mellékelni kell magyarországi kézbesítési meghatalmazott nevét és lakcímét, a kézbesítési meghatalmazott meghatalmazását, valamint a meghatalmazás elfogadását tartalmazó okiratot.
Fentiek alapján tehát érdemes a meghatalmazásba belefoglalni a kézbesítési meghatalmazást is, amennyiben Ön nem rendelkezik Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel.

Az adózással kapcsolatos kérdésének megválaszolásához szükséges lenne ismerni annak az országnak a jogrendszerének az ide vonatkozó rendelkezéseit, ahol Ön él. Mindemellett arról tájékoztatom, hogy a magyar jogszabályok szerint – tekintettel arra, hogy 5 évnél régebbi az öröklés időpontja – nem adóköteles a jogügylet.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsai@racsaidr.hu

Közösségi oldal:


 • Zoli 40108 számú kérdése
 • 2011-07-12

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A segítségét szeretném kérni.Törökbálinton az Anna hegyen szeretnénk házat vásárolni ,az ingatlan zárkerti és most szeretné a tulajdonos átminősíttetni üdülőövezetté,a kérdésem az lenne hogy körülbelül ez mennyi időbe telik,lehet -e sürgősebben intézni ,mivel román állampolgárok vagyunk úgy tudom ,hogy zártkerti ingatlant nem vásárolhatunk,válaszát előre is nagyon köszönöm,üdvözlettel,Zoli.

Tisztelt Zoli!

Nem lehet pontos választ adni az eljárás időigényességére, mivel azt sem tudom megmondnai, hogy a törökbálinti önkorm. lehetővé teszi-e egyáltalán az átminősítést. A vásárlásuk jogszerűsége kapcsán pedig ismerni kellene tulajdoni lap szerinti helyzetet...


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Erzsébet 39478 számú kérdése
 • 2011-04-22

Tisztelt Ügyvéd Úr.
Kérdésem:
Örökölhet é végrendelet alapján , magyar állampolgártól külföldi állampolgár?
/ mindkét állampolgár az uniós országban van/
Köszönettel várom válaszát:
Tisztelettel:
Bandur Erzsébet

Tisztelt Erzsébet!

Igen, de pl. termőföldet nem. A vonatkozó jogszabályi idézet:

Külföldiek tulajdonszerzése
7. § (1) A külföldi magánszemély és jogi személy termőföld tulajdonjogát - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - nem szerezheti meg.Külföldiek ingatlanvásárlási joga (magyarországi)|3Ingatlanvásárlási joga külföldieknek Magyarországon|329
(2) A belföldi magánszemélyre vonatkozó szabályok irányadók azon tagállami állampolgárra, aki önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kíván letelepedni Magyarországon, és legalább három éve folyamatosan, jogszerűen Magyarországon lakik és folytat mezőgazdasági tevékenységet.
8. § A külföldi az önálló ingatlanként (földrészletként) legfeljebb 6000 m2 területtel kialakított tanya tulajdonjogát a termőföldnek nem minősülő más ingatlanokra vonatkozó, a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében foglaltak szerint szerezheti meg.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Csilla 39164 számú kérdése
 • 2011-03-16

Tisztelt Ügyvédi Iroda!
Bejegyzett élettársam nigériai állampolgár. Szeretnénk valamilyen ingatlant vásárolni... persze a legolcsóbb megoldást keresve.
Értem, hogy termőföldet nem vehet... de ha mi növényt szeretnénk termeszteni, mit vásároljunk... telket? üdülőt? vegyem meg én ( én magyar állampolgár vagyok ) és ajándékozzam neki?
Előre is köszönöm a segítségét.

Tisztelt Csilla!

Ön megszerezhet bármilyen minősítésű ingatlant Magyarországon, de az élettársa termőföldet semmiképpen, még ajándékozás címén sem. Tehát csak az Ön tulajdonszerzéséről lehet szó...


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Éva 39078 számú kérdése
 • 2011-03-05

Tisztelt Ügyvédnő/Úr!

Három kérdésem lenne:
1. Lehetséges-e már külföldi (német) állampolgárnak eladni zártkertként nyilvántartott ingatlant?
2. Van-e valamilyen költsége, ha édesanyámnak ajándékozok egy ingatlant (hivatalos becslés szerint az érték közel 3millió forint)?
3. Örökölhet-e külföldi állampolgár magyar ingatlant?
Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Cs. Éva

Tisztelt Éva!

1. Kérdéses, tekintve, hogy az jellemzően termőföldnek minősül, és azt nem lehet.
2. Ügyvédi költsége van, illetéke nincs.
3. Igen.

Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Ferenc 38647 számú kérdése
 • 2011-01-26

Tisztelt Iroda!

Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy én egy külföldön (EU-n belül) bejegyzett cég meghatalmazottjaként fogok a közeljövőben aláírni egy ingatlan adásvételi szerződést, és szó volt valamilyen pénzmosás elleni vizsgálatról amit az ügyvéd fog velem aláíratni.

Azt szeretném kérdezni, hogy ez a vizsgálat külföldi cég esetén hogyan zajlik?

Tisztelettel

Ferenc

Tisztelt Ferenc!

Ez nyilatkozattételi kötelezettséget jelent az eljáró ügyvéd előtt, aki egyébként jogosult a vételár eredetére vonatkozóan is kérdéseket feltenni.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Emese 38639 számú kérdése
 • 2011-01-26

Tisztelt Ügyvéd Nő!

Szeretném a segítségét kérni. Édesanyám tüdőrákos ,többször hangoztatta, hogy ha vele történik valami az ingatlan felét azaz a saját részét egyetlen unokájára hagyja. Szüleimnek 4 gyermeke van én vagyok a legidősebb , és az én kislányomra szeretné lakóháza rá eső részét hagyni. Soha nem vettük komolyan hiszen még csak 55 éves lesz az idén .
Szomorú dolog erről beszélni de állapota romlik , betegsége előrehaladott.
Szeretném megtudni mi a hivatalos útja , és mit kell tennünk, hogy Édesanyám akarata érvényesüljön vagyis az ingatlan rá eső részét ne gyermekei hanem unokája örökölje!
Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!!!

Tisztelt Cím!

Kétféle módon lehet azt elérni, hogy a kislánya szerezze meg a lakás fele része. Az egyik az ajándékozás, a másik a végrendelet megtétele. Végrendeletet egyedül, önállóan, az elejétől a végéig saját kezűleg leírva is tehet a végrendelkező, feltűntetve benne a végrendelkezés helyét, idejét, az ő személyét, azt, hogy miről rendelkezik, és, hogy ki örököljön őtuána. Ebben az esetben, a többi három testvér, de akár Ön is kérhet kötelesrészt, ami pénzbeli igény, és a törvényes örökrész fele értéke. Ha viszot a mama a gyermeknek ajándékoz, akkor kötelesrész iránti igénye nem lehet senkinek, és hagyatéki tárgyalás sem lesz. Az fontos mindkét esetben, hogy a mama beszámítható állapotban legyen.Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Közösségi oldal:


 • Péter 38440 számú kérdése
 • 2011-01-10

Tisztelt Ügyvéd Úr !

Köszönöm szépen ezt a válaszát:

"Ez "brutálisan" sok, nem ajándékozás jogcímén kellene az ügyletet megvalósítani, hanem pl. adásvétel címén, még akkor is, ha most nem kerülne kifizetésre a vételár. Erre megfelelő szerződéses konstrukciót meg lehet találni és valósítani. Egy ilyen esetben 4-6 % illetékkel meg lehet "úszni" az ügyletet, és egyébként van lehetőség részletfizetési kérelemre is. "

A kérdésem az lenne, hogy addig rendben van, hogy adásvétellel jut a külföldi cég a telekhez és az illeték 4-6 % . Ebben az esetben is az illeték 21 millió Ft ami azért még mindig soknak tűnik de hát nincs mit tenni.

Kérdés: Miután létrejön az adásvétel utána az illetékfizetést meddig lehet halasztani?
Mert az ingatlan az adásvétel után számításaink szerint 1-2 hónapon belül tudnánk továbbértékesíteni(a külföldi cég) és a továbbértékesítésből származó összegből fizethető az előző adásvételből származó illeték?

Illetve az adásvétel után a telekre vehető fel, kölcsön és abból fizethető az illeték?

Tisztelettel

Péter

Tisztelt Péter!


Az illetékfizetés kapcsán lehet részletfizetést kérni - de nem feltétlenül adja meg az illetékes szervezet - ez egy-két éves folyamatot jelenthet, de ez esetben is kell részteljesítést fizetni hónapról-hónapra. Az illeték kivetése egyébként a szerződés megkötésétől számított 2-3 hónapon belül szokott megérkezni - bár ez függ az elhelyezkedésétől is - és még eztuán is van lehetőség - kamatfizetési többlet mellett - némileg "csúszni" az illeték megfizetésével.

A telekre a tulajdonos vehet fel jelzálogkölcsönt, és abból természetesen az illeték is kifizethető. De egy offshore cég nem biztos, hogy egyszerűen kaphat ma Magyarországon kölcsönt, mégha megfelelő ingatlanfedezettel is rendelkezik.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: