Hozzászólások

 • János 41509 számú kérdése
 • 2011-12-24

Még egyszer elküldöm a levelet, mert nem tudom, hogy Önhöz ért e?

Tisztelt Ügyvédnő/Úr !

Szeretném kérdezni, hogy mi tévő is legyek esetemben. A történet leírás: 1988. dec. 01.-én
a Bátaszéki vasút területén lévő melléképület felépítményét, mivel a felépítmény területét a MÁV az előző tulajdonosoknak nem adta el. Azóta a területet használom, a környezetét, és a épületet rendben tartom. 2004. évben felhívták figyelmemet, hogy mivel a területért nem fizetek bérleti díjat, ezért közel 20000 Ft/ év bérleti díjat fizessek. A bérleti szerződés tervezetet meg is küldték, melyben olyan feltételeket kellett volna elfogadnom, ami számomra igen kedvezőtlen lett volna. Kifogást is nyújtottam be a szerződéssel kapcsolatban, melyre a mai napig nem kaptam válasz. Valami miatt az ügy intézése leállt.
Az elműt hónapokban ismételten megkerestek A MÁV Vagyonkezelő ZRT Területi központjától, hogy fizessek a 20 m2 területért (5310.-Ft/ negyedév + ÁFA bérleti díjat. Amennyiben ezen bérleti díjat nem fizem, akkor az épületet 2011.12.31.-ig bontsam le. Idő közben kértem, hogy a bérleti szerződés tervezetét küldjék meg, hogy azt áttanulmányozva állást tudjak foglalni. Ez a tervezet nem jutott el a mai napig hozzám.
Kérdéseim: Köteles vagyok e bérleti díjat fizetni? Ugyan is a felépítményt bérleti díj megfizetése nélkül vásároltam meg. A MÁV területét közel 15 évig háborítatlanúl használtam.
Mennyire reális a bérleti(5310.-Ft/ negyedév + ÁFA) díj, arra a tekintettel, hogy a helyi Polgármesteri Hivatal egy hasonló nagyságú területet 34125.-értékesí ami tulajdonba kerül..

Tisztelettel, és köszönettel

Horváth János

Ui.: Sajnos rokkantnyugdíja vagyok egy szívinfarktus, és egy szívműtét után.
Ha szükségesnek tartja, úgy a keletkezett iratokat e-mailben elküldöm.

egyéni ügyvéd
dr. Forgács Gábor ügyvéd

Cím: H-7045 Györköny, Fő u. 491.
Telefon: +36 20 3890254
E-mail: gforgacs@t-online.hu

Tisztelt János!

Látni kellene az ügy iratait, egyszerűbb lenne a válaszadás, azokból lenne pontosan megállapítható, hogy lehet-e szó bérletről, vagy sem.

A főszabály az, hogy a földtulajdonosé az épület is, azaz ha Ön anno "megvásárolt valamit", akkor az épülettel megszerezte a földterületet is (pontosabban nem az épületet, hanem a területet vásárolta meg, amelynek alkotórésze az épület), vagy ha külön vásárolta az épületet, egyben földhasználati jogot is szerzett a területen álláspontom szerint.

Amennyiben az ügyben további kérdései lennének, keressen bizalommal, akár ezen fórum keretein kívül is.

Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • B.Zoli 41505 számú kérdése
 • 2011-12-21

Lefoglalható-e, elárverezhető-e kizárólag a haszonélvezeti jog, nem a haszonélvezeti kötelezettség megsértése miatt?

A fiam az ingatlan tulajdonosa 1/1 arányban én pedig a holtiglan haszonélvező.Ha csak nekem keletkezne köztartozásom (pl. a NAV felé), kizárólag a haszonélvezeti jogom lefoglalható-e,ha a tulajdonosnak semmilyen adóssága sincs? Mert ilyen idézetet találtam a weben:"Az 1881. évi LX. Tv. 208 §-ában leírtak szerint az ingatlanon lévő haszonélvezeti jog elárverezhető, háromféle esetet határoz meg a törvény:
- ha a végrehajtást szenvedőnek másnak tulajdonában lévő ingatlanon van telekkönyvileg bejegyzett haszonélvezeti joga;
- ha az ingatlan tulajdonjoga végrehajtást szenvedőt illeti;
- ha a végrehajtást szenvedőt az ingatlan haszonélvezete bejegyzés nélkül illeti meg a 213. §. szerint. Ez utóbbi szerint ezt ingó módjára kell zárlat útján érvényesíteni."

Tisztelt B.Zoli!

A haszonélvezeti jog nem forgalomképes, így arra végrehajtást sem lehet vezetni.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Veronika 41492 számú kérdése
 • 2011-12-19

Tisztelt Ügyvédnö!

Tulajdonomat képezi egy lakóingatlan, amelyre édesapám idös nörokonának halálig tartó haszonélvezeti joga van bejegyezve.
A kérdéseim a következök:
1. Eladhatom-e egyáltalán az ingatlant?
2. Ha igen, akkor szükséges-e ehhez a haszonélvezö beleegyezése?
3. Ha a hölgy az ingatlan eladása elött nem mond le a haszonélvezti jogról, akkor következhet a leírt képlet alapján (forgalmi érték huszada szorozva egy életkortól függö változóval) a haszonélvezeti jog megváltása?
Válaszát elöre is köszönöm.
Tisztelettel:
Veronika

Tisztelt Veronika!

1./ Haszonélvezeti joggal terhelten adhatja el, ha a haszonélvező nem megy bele az eladásba.
2./HA igen, akkor neki jár a vételárból az Ön által felvázolt számítási mód szerinti összeg.
3./ Nincs értelme előre lemondania a haszonélvezeti jogről, mert ha ingyenesen teszi azt, Ön fog ajándékozási illetéket fizetni.


Tisztelettel
dr. Bai Mónika ügyvéd
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 50.
+36 96 618628;

baimoni@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Marika 41486 számú kérdése
 • 2011-12-18

Kérdésem a következő: 1/4 részben lakástulajdonosok vagyok, de az édesanyám az egész ingatlan haszonélvezője. A lakásban édesanyámmal és a férjemmel lakom. Kitehet-e minket a lakásból, vagy csak a férjemet?

Tisztelt Marika!

Jogilag igen, ugyanis a haszonélvezet biztosítja a birtoklás jogát, mely a tulajdonost is korlátozza.
Persze hozzá kell tenni, hogy a gyakorlatban "kitenni" azért nem olyan egyszerű egy birtokban lévő felet, tehát ennek önhatalmúlag nem szerezhet érvényt, csak hatóság, pl. a jegyzőnél indított birtokvédelmi eljárás útján.

Tisztelettel
Dr.Jámbor Igor Roland ügyvéd
JÁMBOR & TÓTH Ügyvédi Iroda
3525 Miskolc, Patak u. 4. I/1.
+36 46 414 220
www.jamborestoth.hu
iroda@jamborestoth.hu

Közösségi oldal:


 • Vélykó 41481 számú kérdése
 • 2011-12-17

Tisztelt Cím!
Ha egy ingatlan rész hitellel történő vásárlásához kezes is szükségeltetik,melyet a kezes haszonélvezettel vállal. A hitel lejártakor a haszonélvezet megszűnik? Mert, ha nem mi a teendő?

tisztelettel:vélykó

Tisztelt Vélykó!
Ez attól függ, hogy milyen feltételekben állapodnak meg a haszonélvezeti jog alapításakor a szerződésben. A haszonélvezeti jog kiköthető határozott időre, vagy élethosszig (holtig tartó), de a felek megállapodhatnak a megszüntetés más feltételeiben is. A haszonélvezeti jogot csak a szerződéses feltételek szerint, vagy a jogosult lemondása útján lehet megszüntetni.

Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal:


 • Gyurka 41455 számú kérdése
 • 2011-12-13

Osztatlan közös tulajdonban lévő földterület esetén a bérbevevő rákényszerítheti-e a bérleti szerződés helyett a haszon-kölcsönszerződést a bérbeadók mindegyikére? Módszer: csak akkor fizetek díjat a használatért, ha a haszon-kölcsönbeadó aláírja a haszon-kölcsön szerződést.....(azaz nem bérleti szerződést)
("közös tulajdonban álló dolog hasznosításához a tulajdonostársak egyhangú határozata szükséges")

Tisztelt Gyurka!
A tulajdonrészével Ön rendelkezik, ha nem akarja ingyenesen használatba adni, akkor nem adja.

Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Közösségi oldal:


 • Jutka 41414 számú kérdése
 • 2011-12-08

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A szomszéd teleknek 4 éve új tulajdonosa van, aki minden eddig rendben lévő dologba beleköt. A vízóra akna az ő területén van, amihez a szorgalmi jog be is van jegyezve. A szennyvíz elvezetés is az ő telkén, a ház mögött van kivezetve a csatornahálózatba. Erről azonban nincs hivatalos irat, mert az előző tulajdonossal, aki közben elhalálozott, szóban történt megállapodás. Tehát ehhez nincs bejegyezve szorgalmi jog. A szennyvízcsatornára való rákötés kb 25 éve történt.Szeretném megkérdezni, hogy kötelezhetnek-e rá, hogy a szennyvizet máshol vezessük el? Nagyon nehéz lenne megoldani, ha egyáltalán lehetséges, hogy ne azon a helyen legyen kivezetve!
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Jutka!
Ha a szolgalmi jog nélküli szennyvízcsatorna akadályozza a szomszédot a telke használatában, kérheti ennek megszüntetését. Önök hivatkozhatnak elbirtoklásra, a döntést - akárcsak az előző kérdésére adott válasz szerint - a bíróság hozza meg.
A szomszédjogok érvényesítésénél mindig a két fél kölcsönös engedményekben való megállapodása a célszerű, a bíróság ítélete esetleg végrehajtható, de a békétlenséget nem szünteti meg, ezért célszerű megegyezni.
Ha a szomszéd vendégház építését akadályozza a csatorna,egyezzenek meg vele a kölcsönösen legkisebb sérelemmel járó áthelyezésében.

Tisztelettel
dr.Szűcs Vince ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 4/B.
+36 92 596979

szucsesd@t-email.hu

Közösségi oldal:


 • Márk 41387 számú kérdése
 • 2011-12-05

Tisztelt Ügyvédi Iroda!

Köszönöm válaszukat.
Még azt szeretném megkérdezni, hogyan tudom érvényesíteni ezen jogomat?
Pl egy értékesítés során.


Előzmény:


"Tisztelt Ügyvédi Iroda!

Szeretném megkérdezni, hogy mit lehet abban az esetben tenni ha:

Elajándékoztam tulajdonom 1/2 részét és a szerződés kiegészítése képen haszonélvezeti jogom van erre a hányadra is, de a szerződésben rögzítve lett az is, hogy nem lesz bejegyezve a nyilvántartásba. Akkor most él ez a jogom?

Előre is köszönöm válaszukat.
A joga érvényes szerződésen alapul - feltéve, hogy a szerződése érvényes - de nem bejegyezhető az ingatlan-nyilvántartásba, tehát a joga "él".


Tisztelt Márk!

Feltehetően egy vita útján a tulajdonossal szemben.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Noémi G. 41357 számú kérdése
 • 2011-12-01

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Testvéremnek és nekem van egy ingatlanunk, ahol 2 nagynéni a haszonélvező. Az egyikük benne lakik az ingatlanban, a másik pedig évente 2-3 hetet tölt benne. A külföldön élő nagynéni az anyai nagymamánk húga. Kérte, hogy haszonélvezeti joga legyen, hogy amikor nyáron hazalátogat bármikor megszállhasson. Így biztosítson magának családi szállást.
Én és az öcsém a szüleinkkel élünk egy közös családi házban. Ezen családi házon jelentős hitel van, sajnos munkanélküliség és leszázalékoltság van a családunkban egy keresetből és a rokkantsági nyugdíjból nem tudunk törlesztőrészletet fizetni. A kérdésem, hogy el lehet -e adni a másik ingatlant,hogy a családi házunkat megmentsük? A külföldi nagynéni akkor engedné eladni, ha már nem tud hazajönni idős kora végett. Eltudjuk e így adni a házat, joga van -e visszatartani az ingatlant??? Ezzel lehetetlen helyzetbe hoz minket és szüleinket, mert sajnos nincs más lehetőségünk a családi házunk megmentésére.
Válaszát várva köszönettel!
Noémi G.

Tisztelt Noémi G.!

Tehermentesen kizárólag a haszonélvezők hozzájárulásával lehet eladni az ingatlant. De Önök a haszonélvezők nélkül is eladhatják az ingatlan tulajdonjogát, ez esetben a haszonélvezeti jog fennmarad, ami viszont az eladási árra nagyon ki fog hatni.
A megoldás talán az lehet, hogy az eladás fejében a családi házukban biztosítanak haszonélvezeti jogot a nagynéniknek.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Péter 41349 számú kérdése
 • 2011-12-01

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Tanácsát szeretném kérni a következőben:
Egy idős hölgy és fia évekkel ezelőtt megvásároltak egy önkormányzati lakást a fiú nevére úgy, hogy az édesanya nevére haszonélvezeti jogot alapítottak. A fiú ez évben elhunyt, utána a fiú felesége örökölt. Sajnálatos módon a meny is elhunyt, a hagyatéki tárgyalás még nem volt, de a meny örökösei nem kívánják jelenleg értékesíteni az ingatlant. Viszont a haszonélvező édesanya nem tudja egyedül eltartani magát, szeretné ha a haszonélvezeti jogát az örökösök megváltanák.
Szeretném megkérdezni, hogy milyen jogi lehetőségei vannak az idős hölgynek (édesanya) a haszonélvezeti jog megváltására (amennyiben az új tulajdonosok nem akarják eladni az ingatlant).

Segítségét előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Péter

Tisztelt Péter!

Sajnos jogi eszköze nincs a megváltásra, csak a tulajdonossal történő együttműködés alapján oldható meg a probléma, ami feltehetően az ingatlan eladása lehet, ha megváltani nem tudják a tulajdonsok a haszonélvezeti jogot.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Márk 41331 számú kérdése
 • 2011-11-30

Tisztelt Ügyvédi Iroda!

Szeretném megkérdezni, hogy mit lehet abban az esetben tenni ha:

Elajándékoztam tulajdonom 1/2 részét és a szerződés kiegészítése képen haszonélvezeti jogom van erre a hányadra is, de a szerződésben rögzítve lett az is, hogy nem lesz bejegyezve a nyilvántartásba. Akkor most él ez a jogom?

Előre is köszönöm válaszukat.

Köszönettel:
Márk

Tisztelt Márk!

A joga érvényes szerződésen alapul - feltéve, hogy a szerződése érvényes - de nem bejegyezhető az ingatlan-nyilvántartásba, tehát a joga "él".


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Tünde 41329 számú kérdése
 • 2011-11-29

T ügyvéd úr!
Édesanyám elhalálozása után a tulajdonában lévő lakást testvéremmel örököltük. Kérdéseim a következők:
1: Édesanyám bejegyzett élettársát (akivel ebben a lakásban élt) milyen jogok illetik meg a lakással kapcsolatban. (haszonélvezeti? személyes szolgalom formájában használati jog?)
2:Ha bármilyen jog illeti meg az miben nyilvánul meg?
3:Nekünk mint tulajdonosoknak milyen jogaink vannak a volt élettárssal szemben?
4:Ha az élettárs viselkedése fenyegető, nem lehet vele együtt élni, antiszociális, mit tehetünk?( Ugyanis testvérem egy lakásban él vele.)

Tisztelt Tünde!

Az élettársat, ha nem bejegyzett élettárs, nem illeti meg a lakással kapcsolatban semmilyen jog, szívességi lakáshasználó volt, és természetesen akkor, ha nincs bejegyezve javára semmilyen használatra vonatkozó jogosítvány (haszonélvezet például).

Önök lakáskiürítési pert kell kezdeményezzenek a bent lakóval szemben.

Más egyebet úgy gondolom, nem tehetnek, ha önként valóban nem hajlanó elköltözni.

A per indítását megelőzően mindenképpen konzultáljanak ügyvéddel,

Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • péter 41290 számú kérdése
 • 2011-11-27

Tisztelt Dr.Kende júlia!

Az előző levelmnél nem tértem rá a konkrét kérdésre,csak a panaszunk leírásába merültem.
Azt szeretném tudni,hogy visszaállítható-e esetleg csak az 1m-körüli gyalogos áthaladás szolgalmi jog utólag módosítható?


Köszönettel

Tisztelt péter!

Igen, én is így láttam...Ha a szolgalmi út az ingatlannyilvántartásba szabályosan 3 m-es útként került bejegyzésre, akkor egy másik okirattal (megállapodással) és a bejegyzés módosításával módosítható, ha a körülmények lehetővé teszik.


Tisztelettel
dr.Kende Júlia ügyvéd
1039 Budapest, Viziorgona u. 10.
+36 1 2434321
http://www.drkendejulia.eoldal.hu
kende.julia@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Péter 41289 számú kérdése
 • 2011-11-27

Tisztelt Dr. Kende Júlia!

Kérném szíves segítségét egy útszolgalmi jog használatával kapcsolatban. 8-éve vásároltunk egy ingatlant Dömösön a párommal. Közös udvaros volt az ingatlan,de az Önkörmányzat engedélyt adott a leválasztásra így a hátsó lakóknak is biztosítva láttuk a kultúrált kényelmes intim áthaladást az ingatlanjaikra. A telek szélén mértük vissza a 3m-res utat. Szépen kétsávos beton járdát is készítettünk jó hiszeműen. Az a problémánk,hogy egyszerűen nem engedik a szomszédok,hogy gondozzuk a területet (virágokkal egyéb dolgokkal szeretném csinosítani),a fűnyiráskor egyenesen elzavartak. Időközben megtudtuk a jelenlegi jegyzőtöl,hogy nem is kellett volna 3m-ert elhagyni elég lett volna a fele.Az akkori ügyvéd és jegyzőnő nem világosított fel erről a jogszabályról. Mi járatlanok voltunk az ügyben. Ráadásul úgy érzem,hogy teljesen ki akarják sajátítani a területet. A gépjárművükkel pedig nem megfelelően használják néha parkolónak nézik,pedig csak áthaladásra lehetne használni. (Mi a párommal nyugodt csendes lakók vagyunk nem szeretünk kukacoskodni,de sajnos úgy érezzük,hogy kezd fejünkre nőni a dolog.Pedig egy szép rendezett átjárást biztosítottunk nekik,egy kultúrált megoldást kaptak ami szerintünk az Intimitásra vonatkozóan tökéletes.(arról nem beszélve,hogy építettek egy olyan magas teraszt mellénk,hogy teljes belátást nyertek a kertünkbe,állandó zajoskodással párosulva, pedig lett volna lehetőségük erre kialakítani kicsit arrébb ami mindenkire nézve kényelmesebb lett volna. Szerintem ezek csak állandó zaklatások felénk.

Válaszát mielőbb várjuk,hogy tisztán lássuk a helyzetet és esetleg valamilyen megoldásra tudjunk jutni!

Köszönettel

Tisztelt Péter!

Válaszoltam...


Tisztelettel
dr.Kende Júlia ügyvéd
1039 Budapest, Viziorgona u. 10.
+36 1 2434321
http://www.drkendejulia.eoldal.hu
kende.julia@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Richárd 41277 számú kérdése
 • 2011-11-26

Köszönöm 41222 sz. kérdésre írt válaszát. Kizárni tehát nem lehet akár egy személyre is a haszonélvezeti jog gyakorlásának átengedését. AZONBAN: Tekintve, hogy a haszonélvezeti jogról érvényesen le lehet mondani, elmondható ugyanez az átengedésről való lemondásról is? Másképpen: Tehetnek olyan érvényes, és visszavonhatatlan nyilatkozatot, mellyel lemondanak az XY-nak történő átengedésről valamely, később bekövetkező feltétel teljesülése esetén?

Megtisztelő válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Richárd!

Véleményem szerint tehetnek ilyen nyilatkozatot, bár még nem találkoztam ilyennel, így gyakorlati tapasztalatom sincs ebben a kérdésben.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: