Hozzászólások

 • Krisztina 45387 számú kérdése
 • 2013-12-06

Tisztelt Ügyvédi Iroda!

A következő termőfölddel kapcsoaltos problémám van:
Vételi ajánlatot tettem egy termőföldre, a vételár kifizetése is megtörtént. Helyi lakos vagyok, de elővásárlási jogom nincs. A telekszomszéd bejelentette a jegyzőnél a határidő lejárta előtt három nappal, hogy élni kíván az elővásárlási jogával, jelezte egyben, hogy őstermelői igazolványa van. Az illetőt ismerem, korábban nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal. Úgy gondolom, hogy a 60 napos kifüggesztési határidő alatt igényelte. Ügyvédem keresi a lehetőséget, de elmondása szerint a jogszabály nem rögzíti, hogy csak akkor van elővásárlási joga az illetőnek, ha az őstermelői regisztációja már a vételi ajánlatom megtételekor fennállt. Nagyon szeretném az ingatlant. Kérném segítségüket, hogy van-e erre jogszabály vagy valamilyen gyakorlat.
Segítségüket köszönöm.

Tisztelt Krisztina!

Véleményem szerint az elővásárlási jogosult megalapozottan tette meg nyilatkozatát, hiszen a feltételeknek megfelelt. A tv. nem tartalmaz arra vonatkozó előírást, hogy a vételi ajánlat megtételekor kellene megfelelnie a feltételeknek.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Zsuzsa 45330 számú kérdése
 • 2013-11-25

Tisztelt Ügyvédek!

Kedves ismerőseim szeretnék eladni a külterületi szántójukat, mégpedig annak az embernek, akinek korábban már elővásárlási joga lett bejegyezve a földhivatalba (de ő nem tulajdonostárs).
Kicsit utánaolvasgattam, hogy mi az az elővásárlási jog. Azt tudom, hogy egyébként is van a termőföldekre vonatkozóan egy sorrend, ahol első az állam stb. Viszont így felmerült bennem a kérdés, hogy mi a sorsa akkor ennek a bejegyzett elővásárlási jognak. Ki kell-e függeszteni a vételi ajánlatot, mert azt a törvény előírja - és ez úgy láttam megelőzi a többi elővásárlási jogot - vagy pedig nem, mert bejegyzett elővásárlási joga van az illetőnek, s ez - így olvastam - mindenkivel szemben hatályos. Nem használja amúgy a földet senki, de mégsem szeretnék kifüggeszteni a vételi ajánlatot. Persze ha így is kötelező, akkor megteszik, de ha nem muszáj, akkor nem.
Előre is köszönöm a válaszukat!
Tisztelettel:
Zsuzsa

Tisztelt Zsuzsa!

A bejegyzett elővásárlási jogosult csak a Tft. elővásárlási jogait követően élhet ezen jogával, azaz a vételi ajánlatot ki kell függeszteni és csak "érdeklődés" hiányában lesz jogosult nyilatkozni a bejegyzett elővásárlási jogára alapítva a nevezett személy.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Roland 45276 számú kérdése
 • 2013-11-14

Tisztelt Ügyvédúr/Ügyvédnő!

Egy önkormányzattól meg akarok venni 3 db zártkertet. Az egyiknél csak 1/2-ed részben tulaj az önkormányzat. A másiknál van haszonbérlő (papíron, mert a gyakorlatban nincs művelve). Megkaptam a formanyomtatványt az igényléshez elküldtem kitöltve egy kísérő levéllel amiben leírtam, hogy az 1994. évi LV. tv. 10. paragrafus (3) értelmében nincs elővásárlási jogosult. Érre jött vissza a válasz, hogy az államnak és a haszonbérlőnek elővásárlási joga van. Átnéztem még egyszer a tv-t és teljesen egyértelmű számomra, hogy az államnak és haszonbérlőnek nincs elővásárlási joga. Viszont a társtulajdonosnak van.
Kérdésem, hogy most nekem van igazam vagy az önkormányzati ügyintézőnek?

Tisztelettel: Roland

Tisztelt Roland!

Zártkert esetében valószínűbbnek tűnik, hogy Önnek van igaza, de biztosat csak a tulajdoni lap ismeretében lehetne mondani.

Az eljáró ügyvéd ebben a kérdésben nyilván tud segíteni.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Beatrix 45199 számú kérdése
 • 2013-10-30

Tisztelt Ügyvéd Nő/Ügyvéd Úr!
Ki kell e függeszteni a külterületi zártkert adás-vételét a helyi önkormányzatnál? A vevő nem helyi lakos.

Tisztelt Beatrix!

Zártkertinek minősülő ingatlanok esetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 10. § (3) bekezdése szerint a 10. § (1) bekezdésben megjelölt személyeket jogszabályon alapuló elővásárlási jog nem illeti meg, a szerződést tehát nem kell kifüggeszteni.

Tisztelettel
dr.Kollár Andor ügyvéd
6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfsz. 7.
+36 70 250-5403
http://www.kollarandor.hu
iroda@kollarandor.hu

Közösségi oldal:


 • Dinnyés Erzsébet 45055 számú kérdése
 • 2013-10-01

T. Cím !
Kft-nk 2019-ig bérelt földjeire hasz.bérl.szerz. módosítást kíván végrehajtani. Részben a bérleti díj mértékét, részben a bérleti jogviszony végső időpontját kívánja meghosszabbítani a bérlet kezdetétől a max. 20. évig. Földhivatal szerint ezt a tartalmi módosítást is ki kell függeszteni, de nem értjük, hogy élő szerződésbe ki tud beleszólni, hiszen nem jártak le és ha a módosítás nem is sikerülni, 2019-ig akkor is él a szerződésünk. Mit írjunk a haszonbérleti szerződésbe, módosításba illetve a kifüggesztendő ajánlatba, hogy ne támadhassa meg senki. Üdv. Dinnyés Erzsébet Makó, Hold u. 6/b.

Tisztelt Dinnyés Erzsébet!

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 12. § (2) bekezdése szerint a haszonbérleti szerződés megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a haszonbérleti szerződés olyan módosítása esetén, amelynek során a felek kölcsönös és egybehangzó akarata a haszonbérlet időtartamának meghosszabbítására, illetve a haszonbér mértékének a csökkentésére irányul, kivéve ha a haszonbérlet meghosszabbított időtartamáról, illetve a haszonbérleti díj csökkentéséről a szerződésben előre megállapodtak, és a szerződés tartalmát utóbb ennek megfelelően módosították.
Az előhaszonbérletre jogosultak megtámadni nem tudják a szerződést, viszont amennyiben előhaszonbérleti jogukkal élnek, a szerződésben foglalt tartalommal a szerződés köztük és a tulajdonos között jön létre. Ezt érvényesen kizárni nem tudják.

Tisztelettel
dr.Kollár Andor ügyvéd
6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfsz. 7.
+36 70 250-5403
http://www.kollarandor.hu
iroda@kollarandor.hu

Közösségi oldal:


 • Jani 44997 számú kérdése
 • 2013-09-16

Kedves Ügyvédnő!

Érdekes esettel kapcsolatban kérném a véleményét:
-szántó vásárlás ajánlatra adtunk be, ketten elfogadó nyílatkozatot. egyforma az elővásárlási sorrendünk,az önkormányzat záradékkal ellátta. Pár napra, a záradék után nyilatkozó társam, megjelent egy új fejleménnyel, hogy az elővásárlási sorrendben, Ő még sem azon a helyen van, hanem eggyel feljebb,
csak eltévesztette. Van keresni valója a már záradékolt ügymenetben a kollégának? Ebben azesetben el kell ismerni azt a tényt a záradékolás ellenére, hogy az elővásárlási sorrendben előrébb van?

A szerződés kötés már megtörtént az Én személyemmel. Támadható bíróság előtt a fent vázolt "megváltozott" elővásárlási sorrendre való hivatkozással a már meglévő szerződés,a záradékolás más tartalma ellenére?

Köszönettel!

Tisztelt Jani!

Amennyiben bizonyítható, hogy a másik ajánlattevő az elővásárlásra jogosultak rangsorában Ön előtt áll, úgy az illető bírósági úton kérheti a megkötött adásvételi szerződés érvénytelenségének megállapítását, illetve a földhivatali bejegyző határozat ellen fellebbezést nyújhat be, ha még nem járt le a fellebbezési határidő.
Az önkormányzat záradéka a jogosultsági sorrendet nem változtathatja meg.


Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Greti 44839 számú kérdése
 • 2013-08-13

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Ha a föld eladása mellett döntünk, akkor:
-2002-től bérben van, 2009-ben örököltük, kell adót fizetnünk?
- mennyi lehet a földterület mai értéke, hogyan tudhatom meg? a földhivatali lapon ez áll, értelmezni sem tudom igazán
(38 ha 9224 nm, 906.39 AK értékű, szántó, erdő)
min.oszt: 3 16,4216 456.52 AK,fill
szántó 4 16,0000 347.20 AK,fill
5 5,7493 100,04 AK,fill
erdő 4 75,15 2,63 AK,fill
- ha haszonélvezettel nem kell a bérlőnek, akkor a haszonélvező mennyit kapna a vételárból (73 éves)?

Köszönettel: Gréti

Tisztelt Greti!

1. Igen, eladás esetén adófizetési kötelezettség merülhet fel, használja a honlapunk adókalkulátorát a pontos számításhoz.
2. Az érték kapcsán nem tudok segíteni, egy termőföldekhez értő szakértőt kellene keresniük, aki képes egy piaci becslést készíteni...
3. A haszonélvezeti jog értéke a forgalmi érték 20 %-a, de erre is van kalkulátor a honlapon.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Tibor 44837 számú kérdése
 • 2013-08-12

TISZTELT ÜGYVÉDÚR 2010-ben Osztatlan közös tulajdonban voltunk társaimmal egy 10HA ingatlanon. Majd évekmúlva kimérésre került , aranykorona érték szerint .de nemtudtunk megeggyezni táblánbelüli helyszinekről Majd a földhivatalban sorsolással döntöttünk a helyszinekről ..így mindekinek külön HRsz lett bejegyezve ... 2013.06.20-án volt tulajdonos társam pénzt kezdett követelni tőlem jogtalan gazdagodás cimmel mert az általaültetetfák hozzám lettek kimérve... kérdésem--hogyan tovább.fizessek vagysem

Tisztelt Tibor!

Az elmondottak alapján nem látom megalapozottnak a tulajdonostársa igényét, így a fizetést sem javaslom ennyi információ alapján. Kérdés persze, hogy az állításait mennyiben tudja bizonyítani - okiratokkal vagy tanúkkal - egy esetleges perben.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Gréti 44833 számú kérdése
 • 2013-08-11

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Hát él a haszonélvező, kinyomoztam:-). Még azt kérdezném,hogy:
- ha nekem csak fénymásolataim vannak a szerződésekről - amiket a haszonélvező és a bérbevevő kötöttek egymással, - az megfelelő dokumentum-e, bármilyen intézkedéshez?
- Ha utólag előállnak egy olyan szerződéssel - mondjuk gyorsan visszadátumozva csinálnak egyet - amin megfelelő az aláírás, az megtámadható, hogy nekem ill. a cégnek miért nincs belőle? Mert ha lenne küldött volna, úgy mint a többit.
köszönettel: Gréti

Tisztelt Gréti!

1. Igen.
2. Abból nem lehet következtetni egy szerződés érvényességére, hogy Ön kapott-e belőle vagy sem.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Greti 44830 számú kérdése
 • 2013-08-09

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Köszönöm gyors válaszát. Most nyomozom, hogy él-e a haszonélvező, sajnos ezt elég nehéz megtudni, valószínű szomszéd keresése lesz a megoldás.
Még egy kérdés, nem ígérem,hogy az utolsó:-).
- Ha aláírhatja a szerződést, akkor saját névével, nem pedig az eredeti szerződésen lévő névvel gondolom. Mert akkor ez még mindig hamisítás? Egyébként hab a tortán, hogy én megkerestem a haszonélvezőt levélben, hogy megtudjam a családi viszonyt, és a levelet ami visszajött az írta - úgy mintha Ő lenne az eredeti haszonévező- aki a hamis aláírásokat produkálja. (Tehát én örökeltem a férjem után stb. stb.) Ha tiszta lenne az ügy, akkor saját névében is írhatott volna.
- Az hogy a szerződéseken és a Földhivatali bejegyzésen a haszonélvező lakcíme más, az nem baj?

Tisztelt Greti!

1. Szerződést a saját nevében köthet.
2. A lakcímeltérés - bár nem ideális - nem erősíti az ön lehetőségeit.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Greti 44829 számú kérdése
 • 2013-08-09

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Úgy látszik nem csak engem foglalkoztat az ügy, - érzik a bajt -, mert kaptam egy szerződés módosítást a bérlőtől. A kísérő levélben van egy mondat, amit figyelemre méltó számomra: "..mindíg a haszonélvezőnek fog menni a bérleti díj, kivéve ha önként le nem mond a haszonélvezetről, illetve ha a díjat szerződéssel, két tanú aláírásával engedélyezi bárkinek (akár tulajdonosnak)." Ezzel azt súgallja nekem - ami van is -, hogy pl. a lánya kaphatja a bérleti díjat, mert készült - lehet most utólag, egy ilyen irat.
- Kérdés: át lehet ezt a jogot adni másnak úgy, hogy a tulajdonosokat nem kérdezik meg?
- És ha átadható, ez vonatkozik a szerződések aláírására is?
- Ha nem, akkor visszakövetelhető az eddigi díj?
- Ha igen, akkor amelyik szerződés hamis aláírással lett megkötve, az nem is érvényes, és az első ilyen szerződés dátumig visszamenőleg lehet követelni a bérleti díj visszafizetését?

Ismét csak köszönni tudom segítségét!!:-)

Tisztelt Greti!

Ezek szerint él a haszonélvező? Amennyiben igen, úgy - ahogyan írtam korábban - a haszonélezet gyakorlása tulajdonosi hozzájárulás nélkül átengedhető, de csak a haszonélvező haláláig. Ez esetben akár a szerződést is aláírhatja az a személy, akinek átengedték. A hamis szerződés alapján nem keletkeznek jogok és kötelezettségek és az átvett pénzek visszakövetelhetőek.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Greti 44821 számú kérdése
 • 2013-08-08

Tisztel Ügyvéd Úr!
Még egy kérdés, elnézést, hogy így "csöpögtetem". A mi helyzetünkben a haszonélvező (sajnos nem ismerjük) idős hölgy, akiről nem tudjuk, hogy él-e még, vagy sem. Viszont a szerződéseket mindíg aláírja az Ő nevével valaki, akinek az aláírása teljesen más, mint az eredeti első szerződésen volt. (Azon látszik, hogy idős ember írta alá)
Kérdésem: átengedhető-e a haszonélvezet (pl. a lányának) ha él még, és bérleti díjat kapnak havi rendszerességgel?
Köszönettel: Gréti

Tisztelt Greti!

Úgy is vissza lehet tőle követelni, hogy nem található meg, ez esetben ügygondnok képviselheti a perben, de természetesen ez a majdani megítélt követelés behajtása kapcsán probléma lehet, tehát első lépésben javaslom valahogy "kinyomozni" a lakhelyét, és azt, hogy él-e...
A haszonélvezeti jog gyakorlása átengedhető más személy számára, de csak addig, amíg maga a haszonélvezet fennáll, ha az megszűnik, akkor nincs senki másnak joga az inatlant használni, csak a tulajdonosnak.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Greti 44820 számú kérdése
 • 2013-08-08

Tisztelt Hölgyem/Uram.
Válaszukat köszönöm.
Az alábbi kérdést pontosítanám, mert nem voltam elég körültekintő, egyértelmű.
- Okirat hamisítás-e, ha az eredeti szerződésen és annak módosításán nem egyforma a haszonélvező aláírása,(pl. nem Ő, hanem egy másik személy írja alá az Ő nevével, Ő helyette? És tisztán látszik, hogy a két aláírás nem egyező formátumú). Ebben az esetben sem von maga után semmilyen büntetést? Nem hamisítás?
- Hogyan lehet érvényesíttetni a jogtalanul felvett haszonélvezeti díj visszafizetését?
Köszönettel ismételten: gréti

Tisztelt Greti!

1. Ha más ír alá, akkor az természetesen okirat-hamisítás.
2. A folyamatra az alábbi javaslom: felszólító levél - fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése (amely akár perré is alakulhat), mindezek akár jogi képviselővel felvétrezve...


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Greti 44815 számú kérdése
 • 2013-08-07

-Létezett-e 2002-ben olyan törvény, hogy termőföld bérleti szerződést, elég ha csak a haszonélvező írja alá, a tulajdonos nem?
- MIlyen okiratban kell szerepeljen egy termőföldre vonatkozó - tulajdonos általi - haszonélvezet megadása?
Ha közben megöröklik a haszonélvezettel terhelt földet, akkor a bérleti szerződés módosítást alá kell írják a tulajdonosok?
- Okirat hamisítás-e, ha az eredeti szerződésen és annak módosításán nem egyforma a haszonélvező aláírása?
- Ha a haszonélvező elhunyt akkor a földhivatalba való bejelntés kötelező-e a hozzátartózónak? (pl. lányának).
- ha ez nem történt meg, visszakövetelhető-e a kifizetett díj, és mikortól. ( az öröklés kezdetétől gondolom)

Köszönettel: Gréti

Tisztelt Greti!

1. Igen.
2. Ügyvéd által készített és ellenjegyzett okirat. Öröklés esetén az örökös már a szrződéssel "terhelten" szerzi meg az ingatlant, nem szükséges, de praktikus a szerződés módosítása.
3. Nem.
4. Igen.
5. Igen, ha jogosultatlanul vették fel bérleti díjat, akkor az jogalap nélküli gazdagodás címén visszakövetelhető az öt éves elévülési időn belül.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Ibolya 44782 számú kérdése
 • 2013-07-31

Tisztelt Ügyvéd úr! autó pálya építéséhez vesznek el termőföldem egy részét,a fel kínált összeget nem fogadom el.Kérdésem jogi útra terelhető e és ezt a lépést nekem kel megtennem vagy a ki sajátítónak. Köszönöm! a válaszát.


Tisztelt Kérdező!
A kisajátítás szabályairól a 2007. évi CXXIII. törvény rendelkezik, amelyben az alábbiak kerültek rögzítésre:
„Kisajátítással ingatlan tulajdonjoga csak kivételesen vonható el, az e törvényben meghatározott közérdekű célból, feltételekkel és módon, teljes, azonnali és feltétlen kártalanítás mellett.”
Termőföld kisajátítására - amennyiben a kisajátítás céljának megvalósítása érdekében a termőföld igénybevétele szükséges - akkor kerülhet sor, ha a földnek a végleges más célú hasznosítását az ingatlanügyi hatóság engedélyezte, vagy a más célú hasznosítás folytatásához hozzájárult. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 17/A. §-ában említett területek esetében a termőföld a más célú hasznosítás folytatásához való hozzájárulás hiányában is kisajátítható, ha az ingatlanügyi hatóság a más célú hasznosítás folytatásához kizárólag a tulajdonosi, illetve haszonélvezői hozzájárulás hiánya miatt nem járult hozzá.”
Az a tény nem ismert előttem, hogy Ön honnan értesült a kisajátítási szándékról.
Általánosságban tájékoztatom, hogy a kisajátítási eljárás kérelemre indul. A kérelmet a kisajátítást kérő nyújtja be. A tulajdonos pedig a kérelem benyújtását követően írásban értesül a kisajátítási szándékról, valamint a felkínált kártalanítás összegéről. Amennyiben ez az összeg nem lenne megfelelő Önnek, így érdemes észrevétellel fordulni az illetékes hatósághoz és abban előadni az indokokat, hogy az összeg milyen okból nem mutatkozik megfelelőnek.
Egyebekben lehetőség van kisajátítási eljárás alkalmával jogi képviselő igénybevételére is, aki szakszerű segítséget nyújthat az eljárásban.
Végezetül tájékoztatom, hogy Irodánk jelenleg is közreműködik kisajátítási eljárásokban.
Amennyiben igényt tart rá, úgy egy előzetesen történő időpont-egyeztetést követően szívesen állunk személyesen is rendelkezésére.
Elérhetőségeinket a www.racsaidr.hu weboldalon találja meg.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsai@racsaidr.hu

Közösségi oldal: