Hozzászólások

 • Béla 45431 számú kérdése
 • 2013-12-28

Tisztelt Ügyvédnö!
A "Béla 45428" számú kérdésemre még is szeretnék választ. Elnézést az ide-oda kapkodásomért, de a fejlemények miatt kérném válaszát, hogy
a 45428 sz. alatt leírtak alapán az Üü üdülöházas területen csak szálláshely szolgáltató épület helyezhetö el, vagy olyan üdülöépület is amiben mi tulajdonosok ill. haszonélvezö is üdülhetünk.
Köszönöm fáradozását,
Üdvözlettel
Béla

Tisztelt Béla!


A választ a 45428. számú kérdésnél találja.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Béla 45428 számú kérdése
 • 2013-12-26

Tisztelt Ügyvédnö!
Van egy beépítésre szánt Üdülöházas üdülöterületen (Üü1) egy beépítetlen telkem, ahová üdülöt (üdülöket) szeretnék építeni. Most kiderült, hogy állítólag oda "szálláshely szolgáltató épület" építhetö.

Az OTÉK 22§ szerint:
22. §(1) Az üdülőházas területen olyan - általában - kettőnél több üdülőegységet magába foglaló üdülő rendeltetésű épület, üdülőtábor és kemping helyezhető el, amely túlnyomóan változó üdülői kör több napos tartózkodására szolgál, és elhelyezése, mérete, kialakítása, felszereltsége és infrastrukturális ellátottsága alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmas.

A fonyódi HÉSZ 18§ (3) szerint:
Oyan szálláshely szolgáltató épület, üdülőépületek üdülőtáborok és kempingek, melyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint
infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési tartózkodásra alkalmasak, és amelyek túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodására szolgálnak.

Két üdülötházat terveztem, az egyikben én tartózkodtam volna párommal, családommal, a másikat pedig szerettem volna kiadni.

Mivel az üdülöház szálláshely szolgáltató épületnek kell hogy megépüljön, lehet hogy mi nem is tartózkodhatunk benne, csak kiadni szabad???

Köszönöm válaszát!!!
Üdvözlettel, Béla

Tisztelt Béla!


Nem kizárt, hogy a családja is hasznája az üdülőegységet, de az idegenforgalmi adót meg kell fizetniük.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Béla 45265 számú kérdése
 • 2013-11-13

Tisztelt Tanácsadó!
Megbízást adtam egy tervezésre jodosult építészmérnöknek telkünkre vázlataim alapján építési engedélyhez szüksége tervek és iratok elkészítesére, azok beadására építési engedély elnyerése céljából. Kérésére a rezsiköltségekre (tul.lap. térképmásolat, közmünyilatkozatok stb beszerzése) elöre 114ezer Ft-ot kifizettem. A tev beadásakor kérte a munkadíjat, 300ezer Ft-ot, amit szintén kifizettem.
A tervet az I. fokú építési hatóság elutasította, mentve a menthetöt, fellebbezést nyújtottam be, amit a II. fokú hatóság szintén elutasított. Az elutasítás okai hogy beépítésre szánt területen lévö telkünkhöz (egyenlöre) nem vezet út, így az nem építési telek, oda épület nem helyezhetö el, a közmüvek sincsenek kiépítve, a terv tele van hibákkal. Az elutasítás okai tehát az OTÉK, az ČTV. rendeletek be nem tartása miatt történt, ami az építészmérnök feladata lett volna.
Írásban tett kérdésemre az építészmérnöktöl, hogy vállalja-e a terv kijavítását, (az engdélyezés feltételeinek teljesülésekor, -út és köumüvek-) újrabeadását a saját költségen, választ nem keptam.
Véleményem szerint a tervezöi hibák kijavítása, az egész engedélyezési eljárás újrakezdésének (eljárási illeték, tul.lap. térképmásolat, közmünyilatkozatok beszerzése) költségei az épétészmérnök elkövetett hibái miatt, nem engem illet.
Kérdésem:
-kérhetem-e az építészmérnöktöl az eddig kifizettett összegek (resziköltség és munkadíj) visszavizetését,
- valamint egy beleegyezö nyilatkozatot, hogy a tervezést egy másik tervezö átveheti, foyltathatja. (szerzöi jog?)
Válaszát és fáradoasait elöre is köszönöm.
Üdvözlettel, Béla

Tisztelt Béla!


Ha igazolható módon (tértivevényes ajánlott levél), határidő tűzésével szólította fel a hibák kijavítárása, és ennek a tervező nem tett eleget, elállhat a szerződéstől és követelheti az eddigi ráfordításai visszafizetését, valamint a szerzői jogról való lemondást.

Ha nem tudnak megegyezni, javaslom, hogy a peres eljárás megíndítása előtt az illetékes Építész Kamara békéltető testületéhez forduljon

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Béla 45240 számú kérdése
 • 2013-11-07

Tisztelt Tanácsadó!
Szeretném telkemet bekeríteni.
A telek egy beépítésre szánt területen található beépítetlen terület, hivatalosan közútról, magánútról nem megközelíthetö. Gyakorlatilag egy meg nem épített úton, füves területen, ill. csak gyalogosan a mellette húzódó sétányon tudjuk telkünket elérni.
Ha a kerítés "építmény " fogalmába tartozik, az Étv 31. § (1) b) szerint az építmény elhelyezése során biztosítani kell közszolgálati (tűzoltó, mentő stb.) járművel történő megközelíthetőségét.
Szabad-e a telkemet bekeríteni, mert az arrajárók odaszemetelnek, Wc-nek használják.
Köszönöm elöre is válaszát.
Üdvözlettel, Béla


Tisztelt Béla!

AZ Étv. szerint az építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

A kerítés létesítése nem engedélyköteles építési tevékenység, ettől függetlenül az Étv. 31.§-ában foglatakat ez esetben is be kell tartani.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Csaba 45201 számú kérdése
 • 2013-10-30

Tisztelt Tanácsadó!

2013 május végén az ETDR-en keresztül benyújtott építési engedély kérelmemet a mai napig nem bírálták el. A határozathozatal ilyen mértékű elhúzódása jelentős kárt eredményez (azóta bevezették az e-útdíjat, albérleti költségek három kiskorú gyerekkel, stb) sőt a hatóságok is elestek az illetékektől, áfától. Érdeklődő kérdésemre a válasz, leterheltség.
Toleráns embernek tartom magam, de ez úgy érzem a Ket. megcsúfolása és totális semmibevétele az átlagembernek.
Kérdezem, a pitizésen és a további várakozáson kívül milyen lehetőségem van valamiféle jogorvoslatra?
Van arra reális esély, hogy odacsapjak az asztalra, eredményt érjek el, és nem utolsósorban ne legyek áldozata Magyarország összes hatóságának?

Előre is megköszönve válaszukat maradok tisztelettel
Csaba

Tisztelt Csaba!

A Ket. az ilyen esetekre biztosít lehetőséget az engedély "kierőszakolására", de további részleteket csak a konkrét ügylet ismeretében tudok/tudnék mondani.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Béla 45169 számú kérdése
 • 2013-10-24

Tisztelt Tanácsadó!

Vásároltunk egy Ingatlanfejlesztö Kft.-töl egy beépítetlen területet, ami a város rendezési terve alapján Üü beépítésre szánt üdülöházas üdülöterületen fekszik.

Az eladó az adásvételi szezödében kötelezettséget vállalt, hogy "térítésmentesen biztosítja 2013.12.31. napjáig vevök és a haszonélvezeti jog jogosultja részére a víz-, a csatorna-, az elektromos áram- és a gázközmü-hálózatra telken belüli csatlakozást, valamint a ... hrsz alatt felvett közterület elöl elzárt magánúton murvás út kiépítésével az ingatlan megközelíthetöségét."

Az adásvételi szerzödéssel egy letéti szerzödést kötöttünk, mely szerint a vételárból 2 millió Ft. ügyvédi letétbe került azzal, hogy a letétbe helyezett összeg a közmüvek megépítésével az eladónak kifizetve lesz.

A magánút a földhivatalnál mint "közterület elöl elzárt magánút" van nyilvántarva, de valójában nem épült meg, közmüvek sem lettek kialakítva, már látható, hogy az eladó az adás-vételi szerzödében lefektetett kötelezettségeinek nem tett eleget. Építési engedélyre beadott kérelmünk, mert telkünk közútról, magánútról nem megközelíthetö, a közmüvek hiányoznak, el lett utasítva.

Az eladó értesített, hogy a magánutat térítésmentesen át kell adnia az Önkormányzatnak, az Önkörmányzat átveszi azt. Az eon áramszolgáltató értesített, hogy ezen a területen, ahol a telkünk van (16 újonnan parcellázott telek), elektromosvezeték kiépíthetö, de a magánutat át kell adni az Önkormányzatnak. (Az eon csak közterületen vezet kábelt)

Kérdéseim:
- mivel a közmüvek nem lettek az eladó által határidöre elkészítve, kérhetem hogy a letétbe helyezett összeget nekem fizessék vissza?
- kérhetek az eladótól kártérítés, árleszállítást, értékcsökkenést, ... (a telket meg akarom tartani)
- Kell-e az Önkormányzatot értesítenem (gondolva közmüfejlesztési hozzájárulásra), hogy az eladó a szerzödésben biztosította az út és közmüvek térrítésmentesen megépítését.
- Ha út és közmüépítést ezek után az Önkormányzat dönti el, lehet, hogy soha nem lesz kiépítve?
- Mivel telkünk nincs összekötve közuttal, megoldható telkünk megközelítése telki szolgalmijog (Ptk 166§, 167§) alapján?
Köszönöm válaszát és fáradozásait
Üdvözlettel
BélaTisztelt Béla!

A letétbe helyezett összeg csak akkor fizethető vissza Önnek, ha a letéti szerződés erről rendelkezik. Egyébként a jogvita eldöntéséig köteles azt a letétkezelő letétként kezelni.

Kérhet a hibás teljesítés miatt árleszállítást.

Értesítési kötelezettség nem terheli az önkormányzattal szemben, de célszerű egy tájékozódó jellegű levelet írnia, amiben a kivitelezés várgató időpontjáról is információt kér.

Ahhoz, hogy építési engedélyt kapjon, nyeles telek kialakítása szükséges. Ebben az érintett ingatlan tulajdonosával kell megállapodnia. De közművek hiányában sem fog építési engedélyt kapni.
Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Anett 45139 számú kérdése
 • 2013-10-17

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Van egy telkünk, aminek a bal oldalán nincs kerítés a telekhatáron, én úgy tudom , hogy a jobb kézre esőt kell nekem megcsinálni, karban tartani, ami rendben is van a részünkről. A bal kézre eső szomszédomnak nincs erre igénye. Mit lehet tenni, hogy ez megváltozzon?

Válaszát köszönöm!
Anett
Szeged

Tisztelt Anett!

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése szerint a telek határvonalain – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – kerítés létesíthető. A kerítés létesítése azonban nem kötelező. Ettől eltérő önkormányzati rendelt sincs hatályban Szegeden.

Tisztelettel
dr.Kollár Andor ügyvéd
6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfsz. 7.
+36 70 250-5403
http://www.kollarandor.hu
iroda@kollarandor.hu

Közösségi oldal:


 • Edit 45100 számú kérdése
 • 2013-10-09

Tisztelt ügyvéd úr!

Az a kérdésem, hogy bővíteni szeretnénk a most meglevő házunkat, de vannak melléképületek, amiket mi helyrehoztunk, még apósom - aki már meghalt-építette valamikor. Itt ólakról - melyekbe most is állatok vannak-,és egy táposról van szó. Viszont így a 3 %-ot túllépjük beépíthetőség szempontjából. Lehet-e esetleg valamit tenni, hogy a tervrajzon se kelljen változtatni, viszont a melléképületeket se kelljen lebontani.

Válaszát köszönöm!

Tisztelt Edit!
Az építési szabályok kapcsán a helyi építési szabáylzatot is ismerni kellene, így érdemes lenne a műszaki osztályon vagy egy tervezőnél érdeklődni, utóbbi is ismerheti ugyanis a helyi szabályokat.Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Béla 45075 számú kérdése
 • 2013-10-03

Tisztelt Tanácsadó!

Elözmények:
Vásároltunk egy Ingatlanfejlesztö Kft.-töl egy beépítetlen területet, ami a város rendezési terve alapján Üü beépítésre szánt üdülöházas üdülöterületen fekszik. Az eladó az adásvételi szezödében kötelezettséget vállalt, hogy "térítésmentesen biztosítja 2013.12.31. napjáig vevök és a haszonélvezeti jog jogosultja részére a víz-, a csatorna-, az elektromos áram- és a gázközmü-hálózatra telken belüli csatlakozást, valamint a ... hrsz alatt felvett közterület elöl elzárt magánúton murvás út kiépítésével az ingatlan megközelíthetöségét."
A magánút a földhivatalnál mint "közterület elöl elzárt magánút" van nyilvántarva, de valójában nem épült meg, közmüvek sem lettek kialakítva, már látható, hogy az eladó az adás-vételi szerzödében lefektetett kötelezettségeinek nem tett eleget. Építési engedélyre beadott kérelmünk, mert telkünk közútról, magánútról nem megközelíthetö, a közmüvek hiányoznak, el lett utasítva. A helyi Önkormányzat nyilatkozta, hogy telkünk, valamint a szomszédos telkek egyike sincs a város tulajdonában, egyik sem minösül közterületnek (közútnak) ezért egyik ingatlanon sem kíván az önkormányzat utat építeni ill. közmüvezetéket elhelyezni.
Mivel telkünk nincs összekötve közuttal, közmüellátás és telkünk megközelítése csak a szomszédos telken (telkeken) keresztül lehetséges (Ptk 166§, 167§) szolgalmijogot a járási hivatalnál kérvényeztem, jelenleg elbírálás alatt van.
A helyi építési szabályozás Üü üdülöházas üdülöterületekhez tartozó rendeleteiben elöírja, hogy : a területen részleges közmü és közüzemi szennyvízelvezetést kell biztosítani.

Kérdésem:
Mielött az eladóval jogi vitába kerülök, kérdezem, hogy a helyi Önkormányzattól hatósági úton, mint hatóságtól, (építészeti hatóság, ill. a város területeinek ellenörzési és felügyeleti szerve is) megkövetelhetö-e, hogy
- a telekkönyvi hivatalban magánútként bejegyzett, de a valóságban meg nem épült magánút megépítését a tulalajdonostól (eladótól) (pl. a beépítésre szánt terület beépíthetöségének biztosítása érdekében,) megkövetelje,
- a helyi építési szabályozás alapján a közmüvesítést elösegítse.
- érvényesíthetö-e az Étv 1997. évi LXXVIII törvény 9/B§ (1 c) , mely szerint "biztosítja a település müködéséhez szükséges infrastruktúra-hálózatot (út és közmü)
- érvényesíthetö-e Étv 17§ (h) településrendezési kötelezések.

Válaszát elöre is köszönöm
Tisztelettel
László

Tisztelt Béla!

A helyi építési hatóság nem kötelezheti az eladót a közművek és az út kiépítésére.
A helyi önkormányzatot az Étv. szerint terhelő kötelezetségek a helyi rendezési terv alapján, a rendelkezésre álló források figyelembevételével teljesülhetnek, de bármilyen fejlesztés megvalósítása esetén az önkormányzat jogosult a terhek egy részét áthárítani az érintett ingatlantulajdonosokra kőzműfejlesztési, útfejlesztési hozzájárulás formájában. Ezek a kötelezettségek nem kikényszeríthetőek.

Az eladó 2013. 12. 31-ig vállalt kötelezettséget a közműcsatlakozások és az út kiépítésére. Ha nyilvánvaló, hogy ezen kötelezettségét nem tudja teljesíteni, akkor elsősorban azt kell vizsgálni, hogy a szerződésszegésnek van-e szankciója a szerződésben, pl. elállás. Ha van ilyen lehetőség, akkor ezzel kell élni.
Ha nincs, akkor hibás teljesítés miatt lehet kérni árleszállítást, cserét vagy, ha érdekmúlás is van, elállhat a szerződéstől, abban az esetben is, ha a szerződés nem biztosít elállási jogot.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Béla 45051 számú kérdése
 • 2013-09-30

Tisztelt Ügyvéd Asszony/Úr!

A problémám a következő, van egy ingatlanunk -város központja közelében- amelyen már található egy kereskedelmi egység egy raktártömb garázzsal egybeépítve. Ebben a garázsban szeretnék nyitni egy gumiszrelő-centírozó műhelyt.

A szomszédok hozzájárulása megvan az Önkormányzat elviekben hozzájárul, mivel a helyi rendeletbe nem ütközik.
A problémám ott kezdődik, hogy elkezdtem járni a hatóságokat, elsőként a Katasztrófa Védelemnél voltam. Ott azt mondták, hogy kérjem, hogy az épületet minősítsék műhellyé csak ezután tudják a hatósági eljárást lefolytatni.

Hát elmentem a helyileg illetékes Építés Hatósághoz, hát nem nagyon voltak képben. Először azt mondták a telephely bejelentés kedvező elbírálása után automatikusan átminősül.
Majd egy kis tanácskozás... kezembe nyomtak egy nyomtatványt (Építésügyi hatósági kérelem) s mondták, töltsem ki, fizessek 20 000Ft s majd kijönnek s kiadják a Hatósági Bizonyítvány, de csak akkor ha a műhely készen van.
Kérdésemre, hogy akkor hogyan tudom a katasztrófa védelmi eljárást elindítani, meg mi van akkor, hogy ha egy berendezett műhely ott áll s ők nem adják ki a bizonyítványt, akkor mi van, csak ingerült ismétlést kaptam.
Nem mondták el milyen kritériumoknak kell megfelelni, vagy hol lehet utána nézni.

Ebben az ügyben kérném szíves segítségüket, hogy mi a helyes eljárási mód, és ha tovább is ilyen falakba ütközök hová lehet fordulni.

Megtisztelő válaszukat előre megköszönve.
tisztelette:

Béla

Tisztelt Béla!

Az átminősítéshez nem szükséges a tényleges működési feltételek teljesítése. A műhely megnyitásához kell majd a kat.védelem engedélye, addig csak egy üres műhelyet kell "elérnie".


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Virag 44985 számú kérdése
 • 2013-09-15

Jo napot kivanok

Erdeklodnek kell e buntetest fizetni ha egy haz epitese 5 ev utan nem lett kesz betegsegek miatt,meghosszabbithato e az epitesi engedely,
vagy mi a megoldas.
Atirhato-e az epitteto neve mas csaladtagra, vagy ez az adonal esetleges problemat okozhat?
koszonettel
Virag

Tisztelt Virag!

Az építési enegdély meghosszabbítható és átengedhető más személy javára, de az - az ingatlan jogi helyzetének változtatása nélkül - csak bonyolíthatja a helyzetet.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • vera 44966 számú kérdése
 • 2013-09-11

Tisztelt ügyvédnő!
A problémám a következő:2002-ben építkeztünk a kerítést kb.2évvel később a kerítésre adott engedéllyel készítíttük.Mikor a telket megvettük a karók levoltak tűzve így nem mérettük újra.Az engedélyt 20m-re kaptuk.Most a szomszéd kimérette a földjét ami most még szántóföldként szerepel /valószínű építési teleknek akarja átminősíteni/és azt modja 18m csak a mienk az utca fronton.Elvileg ha építkeznek mezsgyére kell építeni de mivel szántóföld még és nekünk kis gyerekeink voltak így mi arról is bekerítettünk a mi pénzünkön.A kérdésem:az ő által hívott földmérő levelére vagy az ő kérésére le kell e bontani elöl a 2m kerítést vagy majd felszólít a földhivatal vagy az építéshatóság?Várom válaszát,előre is köszönöm.

Tisztelt Vera!

Azt tanácsolom, ne várják meg, hogy hatósági eljárás legyen ebből az ügyből, próbálják megoldani egymás közötti megegyezéssel, mert erre is lehetőségük van.
Önök is konzultáljanak a földmérővel vagy adjanak megbízást egy másik földmérőnek esetleg, aki megnézi, hogy tényleg túlépítették-e a kerítést, és amennyiben ez így igaz, akkor próbálják megvenni azt a kis részt a szomszédtól, amire túlépítették a kerítést - ehhez is szükséges földmérő és ügyvéd közreműködése is -, vagy ha erre nincs mód, de a szomszédnak igaza van, akkor önként, bármiféle felszólítás nélkül tegyék arrébb a kerítést.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Béla 44956 számú kérdése
 • 2013-09-09

Tisztelt Hölgyem / Uram !
Üdülöterületünkön üdülö építésére adnak engedélyt. Van-e lehetöség az üdülö megépítése és használati engedély megszerzése után az üdülöt lakóházzá átminösíteni és hol lehet azt kérvényezni.
Üdvözlettel
MB

Tisztelt Béla!

A helyi építési hatóságot kell megkeresnie. Ha a település rendezési terve lehetőséget ad az átminősítésre, akkor elvileg van mód az átminősítésre, azonban önnek vagy családtagjának erre a címre be kell jelentkeznie állandó lakosként.

Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Ibolya 44805 számú kérdése
 • 2013-08-05

Tisztelt Ügyvéd Úr!

4 lakásos társasházban élünk, ahol a telek osztatlan közös tulajdonban van. Mind a 4 tulajdonos aláírt egy megállapodást arról, hogy a parkolóként használt területből, ki melyiket használja. Ha mobilgarázst szeretnénk a területünkre építeni (olyat, amely 50 nm alatt nem engedélyköteles) szükséges további beleegyezés a szomszédoktól? Az építésügyet kell erről az "építésről" tájékoztatni?

Válaszát előre is köszönöm:
Ibolya

Tisztelt Ibolya!

A tulajdonostársak hozzájárulása álláspontom szerint nem szükséges, hiszen van egy megállapodás a használatot illetően. A fontos az, hogy az építmény ne akadályozza a többi tulajdonost a használat jogában.

Építési engedély nem kell a nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése esetén, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot. Egyébként kell engedély.

Azt javasolom, először szerezzék be az engedélyt, (ha kell egyáltalán) majd a békesség kedvéért kérdezzék meg a tulajdonostársakat, lenne-e kifogásuk egy már engedélyezett, vagy engedélyezni nem is szükséges mobil garázs ellen.


Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Endre 44792 számú kérdése
 • 2013-08-02

Tisztelt Fórumozók!

Örököltünk egy nagyon szép helyen lévő vízparti telket, amely a tulajdoni lap szerint beépítetlen.
Szerettünk volna egy kis faházat venni rá s emiatt bementünk az építésügyi hatósághoz. Ott ért a hidegzuhany :), a telek nagysága 325 nm, így nem építhetünk rá semmit sem. A szabályozás szerint 360 nm alatti telkekre nem adnak ki engedélyt. A Nagypapa ezt a telket még az akkori tanácstól bérelte majd később az önkormányzattól vásárolta meg. Akkoriban (1990) ez egy nagyon értékes telek volt, viszont mostanra - azaz 2009 óta, amikori a rendelet - teljesen elértektelenedett. Ki venne meg egy vízpari telket amire semmilyen épület nem engedélyezhető. Az ügyintéző azt mondta nincs semmi megoldás, nem tudom elhinni, hogy ilyen lehet.
Azt gondolom, hogy egy ilyen rendelet engem megkárosít.
Az utcában amúgy 3 szintes óriási házak vannak, mert 2009 előtt még bármit lehetett építeni. Gondoltunk arra is, hogy valamelyik szomszédtól vásárolunk a telekhez egy területet, hogy elérjük a 360 nm-t, de az önkormányzatnál azt mondták, telekhatár módosításra sincs lehetőség.
Mit gondolnak, Ombudsman-hoz lehet ilyen problémával fordulni? Hiszen így engem megkárosít az önkormányzat, a telek értéke beépíthetően 6-7 millió között mozog de így a hagyatéki eljárás során 1.9 millióra becsülték, esélyünk legfeljebb csak az egyik szomszédnak lenne eladni (bár egyelőre nincs ilyen szándékuk), még ezen az áron alul is (bár igazából megtartani szeretnénk, akár korlátozott beépítési lehetőséggel is, hétvégi nyaralóként használva, a 360 nm 20%-os beépíthetőségéhez képest arányosítva csökkentve a beépíthető területet...).
Mit lehet tenni ilyen esetben a beépíthetőségért? Elérhető-e valamilyen módon, hogy legalább az önkormányzat visszavásárolja a telket?

Tisztelt Endre!

Az ombudsman nem kínál erre megoldást. Az önkormányzat vagy a szomszéd megveheti, de egyiket sem lehet kényszeríteni erre. A helyi építési szabályok ill. azok szigorúsága előidézhet ilyen helyzetet, talán egy méltányos eljárás "beleférhetne" az önkormányzat részéről is,más megoldást azonban én sem tudok javasolni.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: