Hozzászólások

 • Dóra 45420 számú kérdése
 • 2013-12-18

Tisztelt Ügyvédnő!

Bérbe adtam szegedi lakásomat, ám szerződést nem kötöttem a bérlővel. Ő nem akar fizetni. Szerződés nélkül lehet-e bármi követelésem irányába?

Tisztelt Dóra!

Elviekben lehet, azonban csak akkor érdemes vele foglalkozni, hogy ha már okirati bizonyíték (szerződés) nem áll rendelkezésére, azonban van valamilyen más bizonyítéka (pl. tanuk) azokra a tényekre és körülményekre, amelyekről annak idején Ön és a bérlő között létrejött a szóbeli megállapodás.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Hajnal 45399 számú kérdése
 • 2013-12-11

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Akaratomon kívül jogcím nélküli lakáshasználó lettem. Ez egy tulajdonosváltás miatt történt, amely ingatlannak a bérlője voltam. Az új tulajdonostól kértem, hogy bérlőként maradhassak, vagy esetlegesen megvásárolhassam az ingatlant. Erre választ egy év mulva kaptam, felajánlották megvásárlásra, de bérleti díjról szó sem esett. Az eladási ár nem felelt meg nekem. Ezt jeleztem is. Ezután eltelt majd még egy év, eközben ugyanúgy éltem ebben a házban. Most kaptam egy levelet a tulajtól, hogy megállapítottak egy ingatlan használati díjat, amit visszamenőleg rendeznem kellene. A kérdésem az, hogy bérleti szerződés hiányában jogosan követelheti a tulaj ezt az összeget?

Tisztelt Hajnal!

Amennyiben volt egy korábbi bérleti szerződés, akkor feltételezem, hogy bérleti díjat nem fizetett, és most ezzel megegyező használati díjat fog követelni a tulajdonos. Ezt én megalapozottnak tekintem.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Enikő 45377 számú kérdése
 • 2013-12-05

Jó napot kívánok! Mi egy határozott idejű szerződéssel albérletben élünk (panellakás), ami 2014.03.15-én ér véget és nem szándékozunk meghosszabbítani a szerződést. 1 hónappal ezelőtt a ház úgy döntött, hogy majd szeretnék szigetelni a házat és ezért mindenkitől még egyszer ugyan annyi közös költséget fognak befizettetni. A tulajdonos ezt a házfelújítási költséget is velünk akarja kifizettetni. A kérdésem az, hogy törvényesen követelheti rajtunk ezt a plusz összeget? Ami egyenlőre még csak egy felújítási alap lenne.

Tisztelt Enikő!

A bérleti szerződés rendelkezéei az irányadóak, ha ilyen rendelkezést a szerződés nem tartalmaz, akkor a Ptk. szabályait kell alapul venni, amelyek szerint ezek a költségek a bérbeadót fogják terhelni.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Edit 45376 számú kérdése
 • 2013-12-05

Tisztelt dr. Baksa Erika,

Lakásbérleti szerződéssel kapcsolatban kérném a segítségét, mert a kérdésemre a bérleti szerződéseknél nem kaptam válasz sajnos az én kérdésemre.
Bérbe van adva Kecskeméten a lakásom. Határozott idejű szerződést kötöttünk a bérlőkkel olyan formában, hogy 6 havonta fordul. (Pont azért, hogy ne kerülhessek ilyen helyzetbe, hogy egyszer csak fogja magát és kiköltözik) Most októberben járt le az első hat hónap. Mai napon az egyik bérlő jelezte, hogy kiköltözik a lakásból két héten belül és lenne helyette más, aki beköltözik.
Ahogy olvastam határozott idejű szerződés csak fordulónapon szűnhet meg. a kiköltözni szándékozó bérlő arra hivatkozik, hogy nem mondják fel a szerződés így ő mehet, mert a másik bérlő a lakásban marad. Én két személlyel írtam szerződés nem eggyel. Van valami lehetőség arra, hogy a szerződésben szereplő egyik fél kiköltözhessen hamarabb és én is védve legyek? Szerződésmódosítást kell írni? A bérbeadás teljesen hivatalos, fizetem utánuk az SZJA-t is, amennyit kell. Szerződés megszűnésre, vagy módosítására, van formális követelmény, vagy én írok egyet és az jó úgy? Szeretném, hogy minden jó legyen, ha esetlegesen hivatalos útra kellene terelni valami oknál fogva, például tartozás hátrahagyás, ingatlanban okozott kár, éves elszámolás miatti kötelezettség.

Mihamarabbi válaszát nagyon köszönöm,
Tisztelettel:

Edit

Tisztelt Edit!

Nincs formális követelmény avonatkozásban, hogy a bérleti szerződés módosítása mit tartalmazzon, tehát Ön is megfogalmazhatja.
Ugyanakkor javasolnám, hogy amennyiben az egyik bérlő személye új lesz, ő mindenképpen írja alá az eredeti (teljes) bérleti szerződést, vagy legalábbis a módosításban utaljanak rá, hogy ő annak rendelkezéseit ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el, nehogy később arra hivatkozzon, hogy ő valamit nem tudott...

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Balázs Mihály 45367 számú kérdése
 • 2013-12-03

Tisztelt ügyvédnő lenne egy kérdésem 1 évre kötöttem albérleti szerződést de most 3 hónap után fel mondanám mivel máshova kell költöznöm kaukciót 100 000ft-ot adtam a tulajnak és 1 hónap felmondás van a szerződésben.Kérdésem milyen módon tudom fel mondani a szerződést.Azt még hozzá tenném,hogy a tulajdonos a közüzemi számlákat nem mutatja meg csak mond egy összeget.én utána jártam és sokat kell fizetni szóval becsapott 3 hónap alatt nem tudom evvel tudok-e érvelni vagy avval,hogy számlát sem kapok.Köszönöm!

Tisztelt Balázs Mihály!

A pontos válaszhoz részletesen ismerni kellene a bérleti szerződés tartalmát. Általánosságban azt tudom válaszolni, hogy a határozott időre kötött bérleti szerződés rendes felmondással általában nem szüntethető meg, azaz ki kellene várni az egy év leteltét. Abból kiindulva azonban, amit ír, nevezetesen, hogy "1 hónap felmondás van a szerződésben" arra lehet következtetni, hogy Önök határozott időre kötöttek egy szerződést, de úgy, hogy az bármikor felmondható, a felmondási időt pedig 1 hónapban határozták meg. Amennyiben ez a következtetésem helyes, akkor mondja fel írásban úgy, hogy azt átvegye, vagy megkapja a bérbeadó, és a felmondási idő leteltével a szerződés meg fog szűnni.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Katalin 45332 számú kérdése
 • 2013-11-25

Tisztelt Melinda, Zoltán!

A következő kérdéssel fordulok Önökhöz. 2012 Augusztusában költöztem a mostani bérelt lakásomba, akkor lakótárssal béreltük közösen, a főbérlő 40.000 forintban állapította meg a bérleti díjat rezsivel együtt. Erről sablon szerződés is született, és az, hogy 2 havi bérleti díjat azaz 80.000 forintot átadok neki. Azóta a lakótársam elköltözött, de a párom hozzám és együtt béreljük az ingatlant ugyanazért a 80.000 forintért (a párom nem szerepel a szerződésen, kauciót neki nem kellett fizetnie beköltözéskor). Írásbeli szerződés módosítás nem történt. Szeretnénk elköltözni, de a tulaj most közölte velem, hogy nem kapom vissza a kauciót, ugyanis a 80.000 forint elment a rezsire, azon kívül amit mi havonta adtunk neki. Ezen felül, még az állítja, hogy a kaucióval együtt számolt összeg is baráti, mert több lenne az egész. A kérdésem, hogy ilyenkor, a kaució felhasználható-e utólagosan ilyen módon, hisz a költségek emelkedését nem jelezte felém, én pedig jó hiszeműen nem néztem meg a számlákat (amik a címünkre jöttek eddig, de most közölte, elektronikus számlára vált). Ilyenkor a peres eljáráson kívül van esetleg módja visszakapni a teljes összeget vagy legalább egy részét?

Előre is köszönöm a válaszukat!

Üdvözlettel: Katalin

Tisztelt Katalin!

Csak közös megegyezéssel zárhatják le a bérleti jogviszonyukat, ill. ennek sikertelensége esetén egy per vezethet eredményre. A kaució egyébként arra a célra szolgál, hogy a bérleti jogviszony megsszűnésekor a felek azzal elszámoljanak, így abbl a költségek, károk, bérleti díjak is levonhatóak a bérbeadó részéről, de természetesen ez csak a szerződéses rendelkezéseken alapulhat, és itt ez jelenthet problémát, hogy a bérbeadó egyldalúan számol el költségeket, az más kérdés, hogy ezt Önnek is nehéz lenne bizonyítani egy esetleges eljárásban.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Kata 45321 számú kérdése
 • 2013-11-23

Tisztelt Ügyvéd Úr/Asszony!
Édesapám elhalálozása miatt üresen maradt vidéki kis háza (amely nem az ő tuladona volt, hanem testvére vásárolta, tehát nem képezi öröklés tárgyát, mindennemű dokumentum, a mérőórák is testvére nevén vannak). A család úgy döntött, hogy amíg nem születik végleges döntés az ingatlan sorsáról, addig is szeretnénk, ha nem maradna üresen. Akadt is érdeklődő, aki akár meg is vásárolná a házat, de előtte szeretne próbaidőre albérlőként beköltözni. Az ingatlant tehát határozatlan időre bérbe adnánk. Kérdésem, hogy mi a legcélszerűbb ebben az esetben, érdemes-e a mérőórákat átiratni (gondolok itt a nemfizetésből származó problémákra, mint az ismert Magyarországon), vagy a tulajdonos nevén hagyni? Mire érdemes odafigyelni az albérleti szerződésnél? Nem szeretnénk olyan helyzetbe kerülni, hogy ha a bérlő meggondolja magát, vagy nem tud fizetni, de mégsem hajlandó kiköltözni. Tudna ebben tanácsot adni, vagy olyan internetes oldalt ajánlani, ahol erről részletesen olvashatok? (Az érintett ingatlan 150 km-re van lakhelyemtől, ezért ha bármi gond adódna, nagyon nehézkes az intézkedés, az érdeklődőket személyesen még nem ismerjük.) Nagyon köszönöm a segítséget!

Tisztelt Kata!

Sajnos a béreadás kockázatait teljességgel nem lehet kizárni, legfeljebb csökkenteni. A honlapunk iratmintatárában talál bérleti szerződéstervezetet is, érdemes azt megnéznie, és abból kiindulni, szükség szerint módosítani és/vagy kiegészíteni. Javaslom a határozott időtartamra kötött szerződést, amely időnként természetesen megújítható, de ez az esetleges kiköltözés elmulasztása esetére kedvezőbb helyzetben lesznek, mint bérbeadók.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Vivien 45315 számú kérdése
 • 2013-11-22

Tisztelt Ügyvédúr/Ügyvédnő!

Szeptember 1-vel költöztünk (2fő) a XI. kerületi albérletünkbe, szerződést kötöttünk, a foglalót, bérleti díjat kifizettük, számlákkal azóta sincs elmaradásunk, a lakást kifestettük, csinosítottuk.
Nov. 21-e van, és a főbérlőnk azóta sem biztosította a gázt (nincs visszaszerelve a gázóra, pedig beköltözésre ígérték), így sem fűtés (jelenleg 12 fok), sem meleg víz tisztálkodáshoz, sem pedig főzési lehetőségünk nincs azóta sem.
2 hét tüdőgyulladás és megfázás után a mai napon bejelentettük, hogy az eredetileg 1 éves szerződést szeretnénk felmondani, mert tarthatatlan az állapot, közös megegyezéssel ki fogunk költözni. Sajnos még az is kérdéses, hogy hova, de a helyzet tarthatatlan. Ismerősöknél tölthettünk pár éjszakát, anyagi hozzájárulás terhe mellett.
A kérdésem az lenne, hogy a helyzetre való tekintettel megtagadhatjuk-e a havi bérleti díj egészének, vagy részének kifizetését?

Tisztelt Vivien!

az elmondottak alapján a szerződés rendkívüli felmondására is lehetőségük van, ami "véglegesebb" megoldást jelent a probléma rendezésében.

Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Zsuzsa 45282 számú kérdése
 • 2013-11-15

Szeretném megkérdezni, hogy ha a válásunk után a volt férjem elköltözött közös házunkból 9 évvel ezelőtt, akkor visszaköltözhet-e mint bérlő, ha a házat a Nemzeti Eszközkezelő megveszi, és a szerződés szerint ő is bérlőként szerepel?

Tisztelt Zsuzsa!

Ha bérlője az ingatlannak, akkor igen.

Tisztelettel
dr.Kollár Andor ügyvéd
6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfsz. 7.
+36 70 250-5403
http://www.kollarandor.hu
iroda@kollarandor.hu

Közösségi oldal:


 • István 45278 számú kérdése
 • 2013-11-14

Kedves Ügyvéd Úr/Hölgy!

A következő problémám van, remélem tud segíteni. A főbérlőmmel határozott időre kötöttünk lakásbérleti szerződést. A szerződésben feltüntetett időpont pár hónapja lejárt, ám én még a lejárat előtt írásban értesítettem a főbérlőt, hogy maradni szeretnék. Ám arról sem írásban, sem szóban nem értesítettem, hogy egy további egy évre kötnék szerződést. Új szerződést nem írtam alá.
A lejárat után további 2 hónapig éltem a lakásban, ám pár napja elköltöztem a lakásból, a tartozásaimat természetesen egyenlítettem, több mint egy hónappal a költözés előtt értesítettem a főbérlőt a költözésről.
Most a főbérlőm azt mondja, hogy mivel határozott idejű szerződésben állunk szerinte, ezért annak lejártáig fizetnem kell a lakbért.
Esetleg Ön tudja, hogy ilyenkor a főbérlő mire hivatkozhat? A határozott időre kötött szerződés automatikusan határozott időre újul meg, ha a bérlő annak időtartamát semmilyen formában sem adja meg?

Köszönöm válaszát!

Tisztelt István!

Nem, ha nincs más megállapodás, akkor max. határozatlan időtartamra hosszabbodhat meg a szerződés. Ami azonban még kérdéses, hogy a felmondási szaályokat betartotta-e ezzel a módszerrel vagy sem, így némi követelése még lehet a bérbeadónak...


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Ödön 45258 számú kérdése
 • 2013-11-11

Tisztelt Címzett!

kb. 2 hónapja bérlünk egy albérletet. A mai napon eladásra a lakást és holnap jönne is egy érdeklődő megnézni.Igaz, hogy befektetési céllal vásárolná a lakást, de erről nyilván semmi sem biztosít.Sőt arról sem, hogy legalább hasonló feltételekkel adná ki.

Mennyire kell félnünk (határozatlan idejű) szerződés felmondásától, ha ők megállapodnak ?

Tehetünk-e bármit, vagy csak reménykedhetünk, hogy nem sikerül eladni, esetleg ha sikerül, nincs más mint maximum megegyezni az új tulajdonossal.

Válaszukat előre is köszönöm,
Ö.

Tisztelt Ödön!

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához az eladó és a vevő szándékait kellene ismerni, a gyakorlatban mindkét verzió elképzelhető. Ha befektetési céllal történik a vásárlás, akkor azért valószínű, hogy az új tulajdonosban is meglesz a szándék a jelenlegi jogviszony fenntartására, főleg ha Önök akorábbi tulajdonossal már régebb óta korrekt bérleti jogviszonyban voltak.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Fábián 45250 számú kérdése
 • 2013-11-08

Fontolom egy egyszobás lakás kiadását, melynek haszonélvezője vagyok. Nyugdíjas vagyok, adóazonosító jelem van még aktív koromból. Megtaláltam milyen bevételt kell figyelembe venni az adózásnál, mi vonható le, mennyi az adó. DE nem tudom milyen módon kell nyilvántartani a tételes elszámolásnál a leendő bevételemet:kockás füzet vagy valami formanyomtatvány? Az átvett bérleti díjról és a költségtérítéskénti rezsiről nyugtát vagy számlát kell adnom? Az adóbevalláshoz mit kell csatolnom a rezsi levonás igazolásához, a közműszámlák másolatát? Milyen módon kell negyedévenként fizetni az adóelőleget átutalással, csekken ? r
Előre is köszönöm felvilágosításukat vagy azt, hogy ezekre hol találok feleletet.r
r

Tisztelt Fábián !

A NAV honlapján vagy a NAV ügyfélszolgálatán kaphat részletes tájékoztatót a lehetőségekről, jogairól és kötelezettségeiről.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Ági 45230 számú kérdése
 • 2013-11-05

Édesapám a nagymamám halála után új bérleti szerződést irt alá a Nemzeti Lóverseny Kft - vel, ekkor én nem laktam a bérlakásban, azonban születésemtől kezdve folyamatosan igen.Mivel nem lettem bevéve a szerződésbe, igy jelenleg nem is lakhatnék ott két kisgyermekemmel, mivel igy édesapámat is kitehetik mert ki van kötve hogy nem fogadhat be ottlakót, tehát halála után nem vihetem tovább a lakhatási jogot.Lehet - e ebben az esetben jogorvoslattal élnem?hozzáteszem, hogy a gyermekeim is ebbe a bérlakásba születtek...

Tisztelt Ági!

A szerződés ismeetében lehetne pontos választ adni, főként mert abból lehetne ismerni, hogy mely jogszabály vonatkozik az adott bérleti jogviszonyra...


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Gábor 45187 számú kérdése
 • 2013-10-27

Tisztelt Ügyvéd nő, Ügyvéd úr !

A kérdésem az volna,hogy bérbe adható-e fele tulajdonrésszel egy ingatlan a másik tulajdonos beleegyezése nélkül?Az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van fele fele arányban. Én szeretném bérbe adni a saját felemet. A másik tulajdonos a házban lakik. Kell-e a beleegyezése a bérbeadáshoz? 
Valtoztat-e valamit a másik tulajdonos beleegyezése szempontjából, ha anyagiaktól mentesen, csak megengedném, hogy valaki használja a tulajdonrészemet ?

Válaszukat előre is köszönöm! Gábor

Tisztelt Gábor!

A saját részének bérbeadásához nem kell a tulajdonostárs hozzájárulása, de ún. előbérleti joga van arra az esetre, ha Ön kap valakitől egy bérleti ajánlatot.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Anikó 45173 számú kérdése
 • 2013-10-24

Tisztelt Ügyvéd Úr/Nő!
Kérdésem a következő. november 1-től albérletbe adom a lakásomat. Ennek adózása hogyan történik?
Ha tételes költségelszámolást választok, pl. értékcsökkenést, mi alapján lehet megállapítani (16 évvel ezelőtt vásároltam) rezsit költségként eltudom számolni, és hogyan? Mivel teljes felújítást végeztem, új berendezések ezek költségét eltudom számolni?
Lényeg hogyan adózzak, és hogy számoljam ki az adót?
Köszönöm válaszát.
Üdvözlettel
Anikó

Tisztelt Anikó!

Kérem, hogy ezen kérdés kapcsán egy adószakértővel vegye fel a kapcsolatot! Megértését köszönöm


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: