Hozzászólások

  • Mďż˝nika 48050 számú kérdése
  • 2017-04-03

Tisztel �gyv�d �r !
Osztatlan k�z�s udvarban lakom az els� szomsz�ddal, ingatlanjaink,kertjeink k�l�n hr.sz�mon vannak.
Lassan,2 �vvel ezel�tt hozz�j�rul�somat nem k�rve, lovat kezdtek el tartani, az �n ingatlanomt�l 6 m�terre ( az � ingatlanjukt�l 20 m�terre van ) Birtokv�delmet k�rtem, melyet a jegyz� �r elutas�tott 5 h�nap eltelte ut�n, v�lem�nyem szerint r�szre hajl� volt. Anyagilag nem �gy �llok, hogy megengedhessek magamnak b�r�s�gi peresked�st, ez�rt nem lebbeztem fel. Viszont most �v elej�n ism�t idehoztak m�g 2 lovat, szint�n nem k�rt�k a hozz�j�rul�somat. Viselked�s�k m�r elviselhetetlen, k�rt okoznak a kertemben, ott sz�ll�tj�k be a szalm�t, m�g csak meg sem k�rdezik, hogy haszn�lhatj�k-e ?Bizony�tani nem tudom, de szeg�ny �reg kuty�mat is mindig megverik, mikor tudj�k, hogy nem vagyok itthon.Besz�lni k�ptelens�g vel�k, mert kijelentett�k, hogy jegyezzem meg, �k itt azt tesznek, amit akarnak. Folyamatosan, inzult�lnak, fenyegetnek. Az �let min�s�gem a pinc�ben van
Folyamatosan, inzult�lnak, nem egyszer megfenyegettek m�r. Az �let min�s�gem padl�n van, teljesen ellehetetlen�tik a mindennapjaimat. Az ingatlanomat m�r nem tudom zavartalanul haszn�lni, nem besz�lve arr�l, hogy a rengeteg tr�gy�t nem gy�z�m sepregetni a saj�t ingatlanom k�rny�k�n.
Milyen seg�ts�get tudna aj�nlani, hova fordulhatok b�rmilyen seg�ts�g�rt?
Elvileg ism�t beny�jthatok birtokv�deli k�relmet, de csakis a helyi jegyz�h�z, amit kihagyn�k, mert mint �rtam elfogult, r�szre hajl� volt ebben az �gyben.
El�re is k�sz�n�m v�lasz�t.

Tisztelt M�nika!

Az ügyében valóban a jegyző, mint birtokvédelmi hatóság az illetékes. Annak határozata ellen azonban keresetet lehet indítani a bíróság előtt.


Tisztelettel
dr.Stein Barnab�s �gyv�d
8000 Sz�kesfeh�rv�r, V�r krt. 23. I/6.
+36 30 2377413

steinbarnabas@t-online.hu

Közösségi oldal: