Hozzászólások

 • Ádám 48848 számú kérdése
 • 2019-12-26

Tisztelt Tanácsadó!
Feleségemmel szeretnénk venni egy ingatlant, a az ő nagybátyjától. A tulajdonjog egyértelmű, mert 100%-ban a nagybátyja birtokolja, ugyanakkor a tulajdonos édesanyjának holtig tartó haszonélvezeti joga van.
A hölgy nem lakik az ingatlanban, mert betegség miatt 24 órás felügyeletre szorul, ezért egy speciális idősek otthonában él.
A tulajdonos testvére viszont magánjellegű konfliktus miatt meg szeretné akadályozni az ingatlan eladását azzal, hogy az édesenyját (a haszonélvezeti jog birtokosát) a gyámsága alá vonja.
Tudom, hogy az ingatlan a haszonélvezeti jog ellenére is eladható, de ha jól gondolom, akkor csak abban az esetben vehetnénk birtokba, ha a a haszonélvező nem él ezen jogával.
A ház tulajdonosa természetes elindítja az édesanyjával együtt a hasznélvezetí jogról való lemondás folyamatát, de a kérdésem arra vonatkozik, ha a testvére gyorsábban vonná gyámság alá az édesanyját.
Ezesetben valóban meg tudná akadályozni a gyám, hogy birtokba vegyük az ingatlan vagy esetleg magát az eladást is, vagy nem mivel az idős hölgy egy otthonban él, tehát nem él a haszonélvezeti jogával?
Meg tudja akadályozni a gyám (ha az lesz) hogy a hölgy lemondjon a haszonélvezeti jogáról?
Lenne módja a tulajdonosnak a gyámság ellenére a haszonélvezeti jog megszüntetésére?
(Az idős hölgy jelenleg még cselekvőképesnek minősül, aláírási joga van.)

Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelettel
Ádám

Kedves Ádám! Amennyiben a haszonélvező cselekvőképes, akkor gyorsan cselekedjenek! kössék meg az adásvételi szerződést, és annak részeként szüntessék meg a haszonélvezeti jogot - nem kell külön eljárás - a gondnokság alá helyezés ennél sokkal több időt fog igénybe venni, és természetesen csak akkor lenne rá lehetősége a testvérnek, he fennállnak a feltételek, azaz a haszonélvező valóban cselekvőképtelennek tekintendő. A 24 órás felügyeletet igénylő intézeti elhelyezés önmagában még nem ilyen, a szellemi-mentális állapota a lénye. Megjegyzem: valaki lehet cselekvőképtelen gondnokság alá helyezés nélkül is, tehát ez is egy vizsgálandó körülmény.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Magdolna 48834 számú kérdése
 • 2019-12-05

Kedves ügyvédnő!
Még olyan kérdésem lenne, hogy most beszélt anyósom a végrehajtóval aki tán le állította az árverezési folyamatot. Mert anyósom megigérte a lánya nevébe hogy ők kifizetik a fentmaradó tartozásokat. Iyenkor ha megveszi akkor rajta marad a jelzálog? Hogy tudja megvenni a végrehajtótól ha nincs árverés alatt? És ne legyen rajta jelzálogjog? És ez esetben a vételi árat ki szabja meg?
Válaszát köszönjük.

Kedves Magdolna!

Semmi nem akadályozza meg az adóst abban, hogy többet fizessen a tartozásokra, mint amennyit az ingatlan ér, a végrehajtó ezzel jól jár, hiszen magasabb a jutaléka. Amíg folyik a végrehajtási eljárás, és a tartozás magasabb, mint az ingatlanérték, csak akkor lehetne megvásárolni az ingatlant, ha törlési engedélyt a tartozás elengedésére a végrehajtást kérő kiadja, ami nem valószínű, hogy árverés nélkül meg tudja venni.

Ilyen esetben azt kérné a végrehajtást kérő, és a végrehajtó, hogy annyit fizessen az ingatlanért, amennyi a tartozás, az én feltételezésem szerint. Tehát, jobban jár, ha árverésen veszi meg, mert akkor kevesebb pénzért lesz tehermentes az ingatlan.Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

drkoczkajudit@gmail.com

Közösségi oldal:


 • Magdolna 48833 számú kérdése
 • 2019-12-05

Kedves ügyvédnő!
Olyan kérdéssel fordulok önhőz, hogy sógornőméknek van egy sok fele tartozásuk. Ők Németországba élnek több éve. A jelz@logjogokat rá is tették a tulajdonukban lévő házra. Kb. 4,5millió a tőke tartozás. Szeretnék ha anyósom 2,4 millióért megvenné az egyik végrehajtótól a házukat. De anyósom nem tudja, hogy a többi hitelezők által ráterhelt jelzálogjog ha rajta marad, és ő ezt így veszi meg, és Andiék anyósomnak szóba megigérik hogy a fent maradt tartozásokat ők fizetik ki ez estben ameddig nincs kifizetve a teljes tartozás és nincs levéve róla a jelzálogjog addig ez az ingatlan tartozással és-vagy jelzálogjoggal örökölhető-e?
Válaszát köszönöm
Tisztelettel:
Molnár Magdolna és
Inásel Zsolt

Kedves Magdolna!

A végrehajtótól árverés útján, vagy árverésen kívül, de árverés hatályával való vétel útján a vevő tehermentes tulajdont szerez, akkor is, ha az árverési vételár nem fedezi az összes tartozást.

Idézem a Vht. (1994. évi LIII. tv.) vonatkozó részeit:
137. § (1) A végrehajtás alá vont ingatlant megszerző új tulajdonos tulajdonjogát csak a következő jogok terhelhetik:
a) a telki szolgalom,
b) a közérdekű használati jog,
c) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog,
d) a törvényen alapuló haszonélvezeti jog akkor is, ha nincs az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve.


Azaz, jelzálogjog nem maradhat fenn.

Ha nem kerül sor a vételre, azaz a jelenlegi tulajdonos elhalálozik, akkor a tartozás is örökölhető.Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

drkoczkajudit@gmail.com

Közösségi oldal:


 • János 48813 számú kérdése
 • 2019-11-17

Tisztelt Ügyvéd Úr!

2019 év elejen elhunyt Édesapánk és nem sokkal utána Nagymamánk is. Így Testvéremmel együtt örököltünk meg Nagymamám után. Nagymamánk 1/2 arányban volt tulajdonosa egy ingatlannak, másik 1/2 részben pedig az élettarsa a tulajdonos.

Hagyatéki tárgyalás után jogerősen Testvéremmel 1/4 - 1/4 arányban örököltük meg Nagymamám részét az ingatlanból. Mivel egyikünk sem él életvitelszerűen Kiskunhalason és az élettárssal sem jó a viszonyunk ezért már a hagyatéki tárgyaláson is jeleztük, hogy az ingatlant el szeretnénk adni. Az élettárs nem hajlandó az eladásra, és kiváltani sem akarja a részünket. Haszonélvezeti joga nincs a Mi részünkre.

Tehát a jelenlegi helyzetben az élettárs él egyedül az ingatlanban. Mivel Mi nem tudjuk kihasználni az ingatlant és az élettárs nem egyezik bele az eladásba, így patt helyzetbe kerültünk. Ha jól tájékozódtam, akkor az ház fenntartásához, állagának megóvásához minden tulajdonostársnak - megfelelő arányban - hozzá kell járulnia. Bíróságra nem akarjuk vinni a dolgot, a költségek és a hosszadalmas ügyintézés miatt.
Ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem:

1. Milyen lehetőségeink vannak a tulajdonrészünk eladására?
2. Van-e bármilyen módja, hogy az élettárs ezt megakadályozza?
3. Érdemes lakásbiztostítást kötni a mi részünkre?

Válaszát előre is köszönöm.

J

Tisztelt János!

Kérdéseire a válaszok:
1) Szabadon eladhatják az 1/4-1/4-ed tulajdoni illetőségüket, ha van rá vevő, az élettársnak azonban a Ptk. 5:81. § alapján elővásárlási joga van. Ha él vele, akkor azonban ki kell fizetnie Önöknek az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat.
2. Megakadályozni nem tudja, csak az elővásárlási jogával tudna élni, de Önök ebben az esetben is meg kell kapják a vételárat.
3) Nem tartom indokoltnak, hogy lakásbiztosítást kössenek, mivel az élettárs van az ingatlan birtokában.

Tisztelettel:

dr.László Tamás ügyvéd
6000 Kecskemét, Hornyik János krt. 4. 1/4.
+36 20 576 0010
laszlo.tamas.dr@gmail.com

Közösségi oldal:


 • M. Péterné 48810 számú kérdése
 • 2019-11-16

Tisztelt Ügyvédnő!
Az lenne a kérdésem hogy eladtuk a lakásunkat a vevő foglalkozott fizetett vételár részét is. Mi tehermentesitettuk az ingatlant. A következő vételárresz 2020.01.15ig esedékes. az lenne a kérdésem hogy ha ez vételárresz kifezetes nem történik meg 2020. 01.15-ig akkor semmis a szerződés? A végleges kifizetési datum 2020. 02.28. Addig meg van vételárresz és hitel a vevő részéről.
Köszönöm szépen a válaszát.
Tisztelettel M. Péterné

Tisztelt M. Péterné!

Egy adásvételi szerződés attól nem válik semmisség, hogy a vételár részletet a vevő nem fizeti meg.
Nem ismerem a szerződést, ha biztosít a fizetési késedelem miatt elállási jogot, akkor Ön azzal élhet.
A leveléből az derül ki, hogy hitelt is vesznek fel a vevők a vételár rendezéséhez. A hitel folyósításának feltétele a saját erő kifizetése, ezért biztosan hozzá fog jutni a pénzéhez.


Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Dávid 48794 számú kérdése
 • 2019-11-02

Tisztelt Jogász!

Köttetett egy adásvételi szerződés egy ingatlanra aminek a fizetési határideje lejárt, kérdésem, hogy az előleget amit letettünk mennyi időn belül kell visszafizetnie az eladónak részünkre?
Az adásvételiszerződésben nem tértünk ki erre!
Válaszát előre is köszönöm Dávid

Kedves Dávid! Elsőként a szerződés rendelkezéseit kell alapul venni, amennyiben valamely kérdést nem rendez, úgy a Ptk.-t. Önmagában a késedelem még nem teremti meg az alapot az előleg visszakövetelésére, ahhoz szükség van a szerződés - valamilyen jogcímen történő - megszüntetésére, de ez az a "rész", amihez a fentieket alapul kell venni.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • JK 48790 számú kérdése
 • 2019-10-31

Tisztelt Ügyvédnő!

Szeretném röviden leírni a történetünket amiben a tanácsára lenne szükségem.
Ingatlanunkat, egy dunaújvárosi lakást szerettünk volna eladni amire igen hamar érkezett is jelentkező.
Elfogadtuk ajánlatukat, miszerint készpénzes vevőként megvásárolnák lakásunkat, a meghirdetett 23.9 millió ár helyett 23.6 millió forintért.
Egyeztetve az ingatlanirodával és az ingatlanossal akit megbíztunk a lakás eladásával, hogy intézkedjen, elfogadjuk ezt az ajánlatot. Néhány nappal későbbre megbeszéltünk egy időpontot ahol egy hivatalos vételi ajánlatot rögzítettünk papíron. Miután aláírtuk ezt, merült fel a vevőkben, hogy mivel 6 hónapon belül lenne a kiköltözés így albérleti díjat szeretnének ha fizetnénk amit persze elutasítottunk, hiszen ez nem volt a megállapodás része, valamint az sem, hogy a vételi ajánlaton feltűntetett ügyvédet lecserélnék, amihez mi a szerződés és az ingatlaniroda miatt ragaszkodtunk, hiszen ezt írtuk alá. Itt kezdődtek a bajok. Ők átverve érzik magukat.A mindannyiunk által aláírt vételi ajánlatot nem dátumozta le senki, így hát az egyik kérdésem az lenne, hogy ez a szerződés dátumozás hiányában érvényes? Mivel nem éreztük, helyesnek, hogy nekik adjuk el az ingatlant, így a szerződésben írt 5 nap elállási idején belül, az 5.napon felhívtuk az ingatlanközvetítőt aki jelezte a vevőknek, hogy elállnánk a vételi ajánlattól. Mitől számítjuk így az 5 napot ha a vételi ajánlaton nem is volt dátum? Azonnal perrel fenyegettek az ingatlanközvetítőn keresztül vagy 2 millió Forint megfizetésére szólítottak fel. A vevők és az ingatlanos között lezajlott email ezt is bizonyítják. 1 millió forint
biztonsági letétet fizettek az ingatlanosnak ami elvileg majd a foglaló részét képezi, így hozzánk pénz nem került. Jelenleg ott áll a helyzet, hogy 3. alkalommal tudatuk velük, hogy nem kívánjuk eladni az ingatlant, mert olyan dolgokat akartak amit a személyes megbeszélés és vételi ajánlaton nem szerepel (albérleti díj).
Mit gondol erről? Mit tehetnénk? Fizetni nem akarunk, mert nem érezzük úgy, hogy mi hibáztunk volna. Az ingatlant semmiképp sem akarjuk ezek után eladni nekik.
Kérem ossza meg velem véleményét és ha tud próbáljon adni egy irányt ami felé elindulhatunk.

Várom tisztelt válaszát:

Tisztelettel,
Jakus Kornél

Tisztelt JK!

A jelen helyzetben önöknek nincs semmilyen követelése a másik fél felé, így tennivalójuk sincs. Amennyiben fizetési meghagyással élnek önökkel szemben (ilyenkor egy közjegyzőtől érkezik ajánlott, tértivevényes levél) forduljanak azonnal ügyvédhez, hiszen gyorsan reagálni kell rá.
Ha a bíróságtól érkezik keresetlevél, ugyanez a teendő.
A követelés pontos ismerete (összege, állított alapja) után lehet eldönteni, hogy az ellen érdemes-e védekezni avagy elismerni.


Tisztelettel
dr.Stein Barnabás ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Vár krt. 23. I/6.
+36 30 2377413

steinbarnabas@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Kósáné 48785 számú kérdése
 • 2019-10-30

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A feltett kérdésre válaszolva:
Pécelen az ingatlan romosan üresen áll. Én járok átt ellenőrizni,hogy teljesen ne lopják szét.(Többször betörtek) Szeretném eladni,mert nem hiszem,hogy a felesége vagy a gyerekei igényt tartanak rá.Sajnos nem tudok velük kapcsolatba lépni.Nem válaszolnak sem az emailra sem a levelekre.Van a nagybátyámnak életbiztosítása is ,amit fel kellene venni.De papírok nélkül nem léphetek ez ügyben.Kérem adjon tanácsot,mit csináljak?Hány év az amikor az ingatlan az államé lesz?
Köszönettel.
K.Károlyné

Tisztelt Kérdező!

Értem, hogy szeretné eladni, de ehhez meg kellene szereznie.
Azt is értem, hogy az örökösök nem foglalkoznak sem az ingatlannal, sem az életbiztosítással, de ez még nem jelenti azt, hogy Önnek lenne bármiféle öröklési jogosultsága arra, hogy megszerezze azt. Jelen állás szerint ezt az örökösökkel kötött megállapodás alapján tudja megszerezni - majd eladni.
Ha nem születik ilyen megállapodás, akkor az elbirtoklás jöhet szóba, de ahhoz 15 éven keresztül szakadatlanul, quasi tulajdonosként kell használnia az ingatlant. Az állam automatikusan nem szerzi meg, az "idők végezetéig" fennmaradhat a jelenlegi tulajdonosi struktúra, mindaddig, amíg a bejegyzett tulajdonosok el nem idegenítik az ingatlant, vagy valaki elbirtoklás címén meg nem szerzi tőlük.

Állnak tehát Ön előtt lehetőségek, de azok nagyjából a fentiek körében valósulhatnak meg.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Miklós 48763 számú kérdése
 • 2019-10-15

Tiszteletem!
Másfél éve vásároltunk egy házat a hozzá tartozó külön hsz számú telekkel. A szomszéd elbirtoklási pert indít egy 90 nm-es részre amit kb 25 éve használ. A kérdésem: az elbirtoklás megszakadt mikor megvettük a telket? Milyen jogok illetnek meg? Van esélyünk a birtokrész megvédére?

Tisztelt Miklós!

Az elbirtoklás 15 év után bekövetkezett, tehát ha 25 éve használja, akkor 10 éve megtörtént, ebből a szempontból az adásvételnek nincs jelentősége. Az eladóval szemben, akitől vette az ingatlant, kártérítési igénnyel élhet.


Tisztelettel
dr.Menczel-Kiss Gergely
9021 Gyõr, Árpád út 47.
+36 30 262 32 58

info@menczelkiss.hu

Közösségi oldal:


 • Henrietta 48762 számú kérdése
 • 2019-10-15

Üdvözlöm. Segítséget szeretnék kérni egy közeli rokonnak. Az előzmény : A rokonomnak van egy háza. El szerette volna adni, az öccse meg is akarta venni. Adott a rokonomnak 900.000ft-ot,és úgy egyeztek meg, hogy irnak elő szerződést, aztán részletekben fizet neki az öccse havonta. Elő szerződés nem készült, a pénzről átvételi elismerveny nem készült, mivel az öccse sosem ér rá. A lakást szép allapotban adta oda. Azóta 2 év telt el. A részletből a rokon semmit sem látott azóta sem, és a lakás majdnem lakhatatlan. Ablakok betörve, kályha tönkre menve és á bútorok is eltűntek. A rokon jelenleg a házba költözött vissza, de nem tudja mit csináljon. Az öccse folyton el akarja zavarni, és fenyegeti. Mit lehetne tenni?

Tisztelt Henrietta!

Az Ön által vázoltak alapján egy összetettebb probléma rajzolódik ki. Sajnos a megadott információk nem teszik lehetővé pontos, kellően megalapozott szakvélemény nyújtását. Annyi viszont kijelenthető, hogy az ingatlan tulajdonosa továbbra is az Ön rokona. Mivel semmilyen szerződés nem készült, az ingatlan nem került sem bérbeadásra, sem pedig használatba nem adta az öccsének, amely felvetheti a jogcím nélküli, rosszhiszemű birtoklás lehetőségét, mellyel szemben bírósági, hatósági úton fel lehet lepni. Ismételten felhívom figyelmét, hogy ez csupán általános eszmefuttatás, a pontos helyzetelemzést nem helyettesíti, így kérem, hogy amennyiben szükségét érzi, esetlegesen egy személyes konzultációért keresse fel irodámat.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsaidr@gmail.com

Közösségi oldal:


 • Katalin 48743 számú kérdése
 • 2019-09-28

Udvozlom, arveresen szeretnek licitalni egy ingatlanra. A hirdetmenyen van egy perfeljegyzes: per lezarult, de nem toroltek mert a felperes (otp faktoring) nem kerte a torlest. A birosag tajekoztatasa alapjan 2015-ben jogerosen lezartak a pert, de az alperes (ados) es a felperes sem jelezte felejuk a torlest. On szerint ezzel a perfeljegyzessel kockazatos licitalni az ingatlanra? Milyen vonzata lehet? Sikeres arveres utan toroltetheto a perfeljegyzest az otp faktoringgal? (Tehermentesen kerul arveresre.) Koszonom valaszat.

Tisztelt Katalin!

Ha az ingatlan-nyilvántartásban a feljegyzett perben a bíróság által hozott határozaton alapuló változás bejegyzésre kerül sor, ezzel egyidejűleg törölni kell a perfeljegyzést is. Ilyen esetben a bíróság küldi meg a határozatot a földhivatalnak.

A perfeljegyzést törölni kell akkor is, ha az érdekelt - általában az ingatlan tulajdonosa - igazolja, hogy a bíróság jogerős határozattal az eljárást megszüntette, vagy a keresetet elutasította, illetőleg felmentő ítéletet hozott.

Tekintettel arra, hogy sem a perfeljegyzés alapjául szolgáló iratokat, sem pedig a pert befejező jogerős határozat tartalmát nem ismerjük, enélkül pedig nem tudok érdemi választ adni Önnek.


Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal:


 • Gábor 48728 számú kérdése
 • 2019-09-14

Tisztelt Ügyvéd Nő!

2019 május 15-én eladtam az ingatlanomat, aminek a megnevezése kivett lakóház és gazdasági épület és udvar.
Az eladás ingatlanközvetítő cégen keresztül ment. Tudni kell hogy május 13-án hétfőn megkaptam az ajánlatot az ingatlanra mi azt elfogadtuk és május 14-én hívott az ingatlanos, hogy május 15-én mehetünk szerződést kötni.
A Ház rajta erősen felújítandó vagy bontandó állapotban van. Ez Édesapámék szülői háza volt.
3 hagyatékolás volt rajta (két szülő és testvér halála), majd megvettük a testvéreitől és eladtuk a mostani vevőnek, tehát 6 ügyvéden ment át az ingatlan.
A szerződéskötéskor letett a vevő foglalót majd augusztus 31-re tűztük ki a fennaradó összeg kifizetését.
Július közepén kiderült az ingatlanról, hogy régészeti lelőhely, mert ekkor ment be a vevő az építési osztályra, hogy megkérdezze mennyi a beépíthető rész, kap-e építési engedélyt stb.
FElhívtak majd elmentünk a szerződést készítő ügyvédhez.
Ők el akartak állni a szerződéstől és fizessük vissza a foglalót vagy engedjünk el 2 millió fT-ot a vételárból akkor mehet tovább.
Mi nem tudtunk róla, hogy régészeti lelőhely, sőt ahogy már írtam eddig 6 ügyvéd foglalkozott különböző dolgok miatt az üggyel és nekik sem derült ki mert ez nem volt feljegyezve a földhivatalnál.
Én végigjártam a hatóságokat(kormányhivatal) és a múzeumot ahol elmondták ez egy nagyon gyenge minőségi régészeti lelőhely 90% hogy nem kerül elő semmi és csak a földmunkával érintett területen és legalább a beruházás fölmunkával érintett mélységéig kell régészeti megfigyelést biztosítani. Régészeti megfigyelés napi díja 50.000Ft+áfa és ezt csak a földmunka idejére kell biztosítani. Ugyan ezt nyilathozta a múzeum is akik illetékesek az ügyben. Ezt levélben leírták és át is adtam a vevőnek. Ezt nem akarja elfogadni és az állítja és szerződést szegtem mert nem tájékoztattam.
Letelt a fizetési határidő, az ügyvédemmel felszólítattam, hogy nem tettek eleget a fizetésnek és ha ezt nem teszik meg elállunk a szerződéstől aszerint, hogy nem teljesítették a feltételeket és a fogllót elveszti.
Erre felhívott az ügyvédje hogy adjam vissza a foglalót vagy perelnek.
Következő nap jön a levél, hogy álláspontuk szerint a Polgári Törvénykönyv 2013 évi V. törvény 6:90.§ (2) bekezdése alapján a 6:112.§-ban foglaltakat tekintik irányadónak a szerződést megelőző eredeti állapot helyreállítása végett. Tekintettel arra, ogy a 6:137.§ rendelkezése értelmében Ön szerződésszegést követett el, illetve magatartása kimeríti a 6:157.§ (1) bekezdésében rögzített hibás teljesítés törvényi tényállását, Ők ezen jognyilatkozattal a 6:140.§ (1) bekezdése által biztosított szerződéstől való elállás jogát gyakorolják a szerződés 3.2.1 pontjára tekintettel és felszólítanak hogy adjam vissza a foglalót.
A szerződésnek van olyan pontja 1.3 hogy kijelentem és szavatosságot vállalok azért, hogy az ingatlan nem áll műemléki vagy más védettség alatt.... és az 1.4 pont kijelentem és szavatosságot vállalok azért hogy a szerződés megkötésekor valamenniy lényeges információt átadtam a Vevőnek illetve minden olyan lényeges információról az ingatlannal kapcsolatban tájékoztatást adtam amiről tudomásom van.
Hosszan kellett írnom hogy érthető legyen.
Kérdésem az lenne.
Mivel nem tudtam róla, hogy régészeti lelőhely és több ügyvéden átment senkinek nem derült ki így részükről támadható-e a szerződés?
Tényleg elállhat-e és vissza kell-e adnom a foglalót?
NEm volt a szerződésben hogy építkezni akar tehát erről nem is tudtam továbbá azt sem tudtam mennyi a beépíthetőség stb miért nem kérdezte meg a szerződéskötés előtt az építési hatóságot?
Továbbá mivel ilyen gyorsan kötötte meg a szerződést az ő hibája is hogy nem járt körbe minden hatóságot előtte, ahol kiderülhetett volna már ez?
Továbbá miért a fizetési idő lejárta után a felszólításra kezdett pereskedéssel fenyegetni?
Mit kezdjek menjek perre és megnyerhetem mivel nem tudtam róla vagy el fogom veszteni mert igaza van?
Vagy mondjam azt hogy a teljes vételárból elengedek 200.000Ft a régészeti megfigyelésre? Ez kb 3 nap díja.
Előre is köszönöm a válaszát.
Egy félő nyugdíjas.

Tisztelt Gábor!
A szerződés tartalmának ismerete nélkül nem adhatok konkrét választ Önnek. A jogszavatosság elvileg azt jelenti, hogy minden korlátozás, ami a tulajdonnal való rendelkezést korlátozza, az megalapozza az eladó felelősségét.
Az a körülmény, hogy Ön vétlen volt eredményezheti a szerződés lehetetlenülését, ha nem tudnak megegyezni. Éppen a vétlenség okán csak a foglaló egyszeresét követelheti vissza ilyen esetben a vevő.


Tisztelettel
dr.Schneider Erzsébet ügyvéd
7400 Kaposvár, Hunyadi u. 10.
+36 82 424720
http://www.foris.hu
drschneider@t-online.hu

Közösségi oldal:


 • Ágnes 48727 számú kérdése
 • 2019-09-12

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Szeretnénk eladni a szülői házat aminek1/2 része anyukámé a másik 1/2 rész pedig a gyerekeké.A ház árából egy másik ingatlant szeretnénk venni de úgy,hogy csak anyukám lenne a tulajdonos.Kérdésem,az lenne ha a vásárolt ingatlannál csak anyukám lenne a tulajdonos az illeték fizetését befolyásolja vagy nem.Nekünk is tulajdonosnak kell lenni a vásárolt ingatlannál vagy nem,az illeték miatt?

Tisztelt Ágnes!

A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke - ha a törvény másként nem rendelkezik - 4%.
Ingatlan résztulajdonának szerzése esetén a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegre kell alkalmazni a 4%-os illetéket. Tehát a tulajdoni hányadnak megfelelő értékben szükséges illetéket fizetniük.

Léteznek azonban emellett különböző illetékkedvezmények és - mentességek, amelyek nem összevonhatók, fennállásuk esetén nem kell illetéket fizetni, vagy az illetéket nem lehet a mentes féltől követelni:

-1 éven belül vásárolt és eladott lakás esetén az illeték alapja a 2 lakás árának a különbözete, a 4%-os illetéket csak ezután az összeg után kell megfizetni,
-lakóház építésére alkalmas telek megszerzése illetékmentes, ha a vevő vállalja, hogy azon 4 éven belül lakóházat épít és ezt jogerős használatba vételi engedéllyel igazolja
-35 év alattiak első lakástulajdon szerzése kedvezményes – 2%-os illetéket kell csak fizetni – amennyiben az egész lakás forgalmi értéke 15 millió Ft alatt van, illetve
-haszonélvezeti, özvegyi joggal terhelt vásárlás esetén a vagyoni értékű jog összegét le kell vonni az ingatlan értékéből az illeték számítása előtt stb.

A felsorolás nem teljes, itt csak a leggyakrabban előforduló eseteket gyűjtöttük össze. Pontos tájékoztatást az adott ügylet teljes ismeretében tudunk adni a kiszabásra kerülő illetékről, és az esetleges csökkentő tételekről.


Tisztelettel
Dr. Tóth Gergely ügyvéd és dr.Jámbor Igor Roland ügyvéd
3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 14. 1/5.
06 46 320 411
iroda@jtkiroda.hu

Közösségi oldal:


 • Attila 48725 számú kérdése
 • 2019-09-12

Tisztelt Ügyvédek!

Egyszer kérdeztem Önöket a helyzetünkről, de az azóta megváltozott körülmények miatt érdekelne a véleményük. Akkor röviden összefoglalnám.
2005-ben formai hibás adásvételi szerződés miatt nagyapám ingatlanvásárlási kérelmét nem jegyezte be a földhivatal, mely lakást a húgom és én nevemre vett volna. A vásárlási összeg átadásra került. Ezt egészen a 2010es évekig nem tudtuk, mikor eladtuk volna. Addig azonban az előző tulaj különböző tartozásai terhelődtek az ingatlanra.
2012ben újra találkoztunk az eredeti tulajjal, és formailag megfelelő szerződést írtunk alá, azonban a tartozás miatt nem tudtuk beadni a földhivatalnak. Idén nagy nehezen kifizették a tartozásaikat, és végre miénk lehetne a lakás. Ezzel kapcsolatban lenne a kérdésem az, hogy elkerülhetetlen az új szerződés írása vagy megoldható, hogy legalább a 2012es lépjen életbe? Valószínűleg eladnank a lakást, és új szerződéssel szjat kellene fizessünk az 5 éven belüli eladás miatt, annak ellenére, hogy 15 éve használjuk a lakást. Köszönöm!

Üdvözlettel,
Attila

Kedves Attila!
A jövedelem és az adó számításánál az adásvételi szerződés földhivatali beadásának időpontja a releváns, nem pedig az, hogy mikor keletkezett a szerződés. Ha a 2005-s szerződés benyújtásra került, akkor én abból indulnék ki, hogy a szerzés időpontja 2005 is lehet, de kérdés, hogy az a szerződés érvényes-e vagy sem. A vonatkozó Szja. tv.beli idézet az alábbi:
"Az ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog visszterhes alapításából, átruházásából (végleges átengedéséből), megszüntetéséből, ilyen jogról való végleges lemondásból (a továbbiakban: a vagyoni értékű jog átruházása) származó jövedelmet azon a napon kell megszerzettnek tekinteni, amikor az erről szóló érvényes szerződést (okiratot, bírósági, hatósági határozatot) az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották."
Amennyiben a 2012-s szerződés tartalmi és formai szempontból is érvényes, és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas, akkor nem feltétlenül szükséges új szerződés, de a régi beadásával bírságot kockáztatnak, hiszen 30 napon túl nyújtják be a szerződést a földhivatalhoz.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Kozák Györgyi 48689 számú kérdése
 • 2019-08-04

Tisztelt Cím! Van egy ingatlan amit a sógorom venne meg készpénzben. Rövid időn belül (1-2honap) viszont én venném meg tőle CSOK + hitelre. Megtehetem- e? Így neki kell- e illetéket fizetnie? Milyen költségek lennének még? Köszönöm

Tisztelt Cím!

Így kétszer fizetnek illetéket, hiszen a sógora is fizet, és később Ön is, kivéve, ha valamilyen speciális körülmény áll fenn. Pl. korábbi lakóingatlan eladása, ami egy éven belül volt. Meg lehet tenni, hogy először a sógora veszi meg, aztán Ön, csak nem sok értelme van. Kétszer van ügyvédi munkadíj, kétszer van földhivatali eljárási költség is. Az ügyvédi munkadíj a forgalmi érték 1%-a, minimum, a földhivatali eljárási költség 6.600.-Ft, és a tulajdoni lap lekérése a szerződés előtt 1.000.-Ft. Ez van kétszer. Adóznia a sógorának nem kell majd a saját értékesítése miatt, ha ugyanannyiért adja el Önnek, mint amennyiért veszi. Ha többért adja el, akkor lesz jövedelemadó, ami a különbözet alapján számítandó ki. A különbözet az, amennyivel többért adja el, mint amennyiért veszi.

Ám a CSOK feltételei összetettek, kell hozzá többek között biztosítási jogviszony, és a belmagasság is számít. Volt már arra példa, hogy a belmagasság miatt nem kapta meg a vevő a CSOK-ot. A CSOK érdekében ezen felül értékbecslés, közjegyzői díj, és energiatanúsítvány is szükséges lehet, ami együtt kb. 100.000.-Ft, de természetesen bankonként eltérő. A hitel, tehát a kölcsön is bizonytalan. Ám, ha Ön előszerződést kötne a jelenlegi tulajdonossal, és az előszerződés alapján minősítik az ingatlant, és Önt a banknál, akkor már biztosra mehet, hogy megkapja-e a kölcsönt és a CSOK-ot, vagy sem. Ebben az esetben az ügyvédi díj nem az adásvételre, hanem az adásvételi előszerződésre alacsonyabb, ügyvédenként eltérő, de kb. 15.000.-Ft lehet, nincs 6.600.-Ft, és nincs a közjegyzői díj. Tehát a költségek egy része mellett megtudja, hogy biztos meg tudja-e vásárolni, vagy sem. Kérdezze meg a bankokat, hogy előszerződés alapján megcsinálják-e a hitelminősítést.

Ha ugyanis nem talál olyan bankot, amely előre megcsinálja az előszerződés alapján a hitelminősítést, akkor lehet, hogy potyára adja ki a fentiekben vázolt összes költséget.
Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

drkoczkajudit@gmail.com

Közösségi oldal: