Hozzászólások

 • Angéla 48741 számú kérdése
 • 2019-09-26

Üdvözlöm,szeretnék egy fontos kérdésemre választ kapni: - adott egy rendes bérleti szerződés a lakástulajdonos és én közöttem.Mikor ezt megkötöttük akkor én ennek segítségével be tudtam jelentkezni az ingatlanba tehát a lakcímkártyám ide szól ( ha jól tudom készült fénymásolt példány erről a szerződésről az okmányirodában mikor megcsináltattam a lakcímkártyámat,de nem vagyok benne biztos).Azonban a tulajdonos időközben meggondolta magát és szeretné ha elmennék, viszont saját bevallása szerint elhagyta a bérleti szerződést korábban, tehát csak nekem van meg egy darab eredeti példányban a szerződés.Ő azt mondta hogy adjam oda neki az én szerződésemet és ez alapján szeretne engem kirakni, ha nem teszem meg akkor bemegy az okmányirodába és ki fogja kérni és az alapján fog lakáskiürítési pert indítani ellenem.

Kérdésem az lenne hogyha a tulajdonosnak nincsen a birtokában az eredeti lakásbérleti szerződés attól még megindíthatja a lakáskiürítési pert?Elég egy fénymásolat is hozzá ha van egyáltalán, nem kell az eredeti dokumentum?Köszönöm a válaszát előre is!

Kedves Angéla!
Tekintve, hogy a perek elektronikusan zajlanak, így a bíróság számára ki sem derül, hogy eredeti vagy másolati okiratot csatolt be a bírósághoz a peres fél elektronikusan. Ennél fogva ennek a kérdésnek nincs is jelentősége. Mint ahogy annak sem, hogy valaki be van-e jelentkezve vagy sem, a kiürítés jogalapja ettől függetlenül fennáll vagy nem áll fenn.
Ha a bérleti jogviszont a bérbeadó meszünteti/felmondja, akkor önnek el kell hagynia az ingatlant, aminek akár egy kiürítési perben érvényt is szerezhet a bérbeadó.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Károly 48730 számú kérdése
 • 2019-09-16

Tiszteletem!
Alábbi kérdéssel fordulok Önökhöz! Egy budapesti lakásban lakom másodmagammal.Az albérleti szerződés a társam nevére lett megírva még évekkel ezelőtt,de minden lakással kapcsolatos költséget és a bérleti díjat együtt fizetjük.Azonban a társammal sajnos megromlott a viszony és ő azt szeretné hogy költözzek el az ingatlanból mondván hogy az ő nevén van a bérleti szerződés így ő dönthet úgy hogy engem kirak az ingatlanból. Mivel nagyon jó helyen van a lakás és nagyon kedvező a bérleti díj így én nem kívánok elköltözni.Viszont az ingatlan tulajdonosa akinek minden hónapban a számlájára küldjük a bérleti díjat már évekkel ezelőtt elköltözött Magyarországról,tehát életvitelszerűen külföldön tartózkodik és semmilyen külföldi kapcsolattartási lehetőséget nem adott meg nekünk így gyakorlatilag nem tudjuk őt elérni.Van egy számlaszám,oda kell utalni mindig a bérleti díjat és ennyi.Semmi kapcsolatunk nincsen a lakás tulajdonosával.

A kérdésem az lenne,hogy a társam megteheti azt hogy tulajdonképpen mivel az ő nevén van a bérleti szerződés engem kirakjon az ingatlanból? Mert úgy viselkedik mostanában mintha ő lenne a lakás tulajdonosa és ő bármikor kitehetne engem.Ugyanis én ide ebbe az ingatlanba rendesen, törvényesen be vagyok jelentkezve mert korábban a tulajdonos ehhez hozzájárult, tehát nekem a lakcímkártyám is ide szól.

Válaszukat előre is köszönöm!
Károly

Kedves Károly!

Tekintve, hogy a bérleti szerződések érvényességének feltétele az írásbeliség, és a jelek szeerint érvényes szerződéssel csak a társa bír, így hajlok arra, hogy az Ő elképzelése a helyes.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Szilvia 48724 számú kérdése
 • 2019-09-11

Tisztelt Ügyvéd Úr!
lakásbérlet rendes felmondása ügyében fordulok Önhöz. A felmondás július 15-én lett átvéve, augusztus 31-re szólt, amit augusztus 28-án szeptember 30-ra módositottam, mivel a bérlő kifogást emelt, de a szeptember 30-at sem fogadja el, érvénytelennek nevezi a felmondást.
A szerződésünk igy szól:"9. A felek a bérleti szerződést bármikor írásban felmondhatják. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat, de a felmondási idő nem lehet kevesebb 60 napnál. " a szerződés határozatlan idejű de legalább 2019 július 31-ig tartó.
Kérdésem a következő: -érvényes-e a felmodásom, ha szeptember 30-ra módositottam a kiköltözés dátumát?
-Mivel kiüritési pert szándékozok inditani a bérlő ellen (hosszú és vitás ügy, nagyon problémás lakó), ami várhatóan hosszabb idő. milyen módon lehet szabályosan emelni a használati diját ezalatt az idő alatt (én úgy láttam jogcim nélküli lakáshasználónál 2 hónap után emelhető a lakáshasználati dij)
Válaszát előre is köszönöm!

Kedves Szilvia!

Az eredeti felmondás a jelek szerint nem szerződésszerű, hiszen nem biztosított 60 napos felmondási időt. Védhető az az álláspont, hogy ezt orvoslandó, adott további 30 napot - bár nem ideális megoldás - azaz szeptember 30-én ki kellene költöznie a bérlőnek.
Azt követően jogosult kiürítési pert indítani, és a birtokbaadásig jogosult követelni a használati díjat. Utóbbi megegyezhet a bérleti díjjal, esetleg szakértői bizonyítást is kérhet ebben a körben.
Amennyiben további kérdései merülnek fel vagy az Irodánk a lebonyolításban segíthet, kére, hogy keressen!
Üdvözlettel

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Bea 48692 számú kérdése
 • 2019-08-06

Jó napot!
Lehet egy kicsit bonyolult kérdéssel fordulnék Önökhöz. Adott egy kertes ház, a tulajdonos a mamám és 2 nagybátyám. (Öröklésnél 5en örökösök) A terv az volt, hogy albérletbe költöznénk oda, valamint kozmetikát nyitnék atalakítással 2 szobából támogatás igénybe vételével. Ez ugyebár növelné a ház értékét. Mi lehet a megoldás arra, hogy az örökösödésnél ne legyen nekem úgymond károm ebből? Én nem vagyok örökös. Van ilyen esetben lehetőségem megvenni az ingatlant?

Tisztelt Bea!

Jogi szempontból Önök bérlői lesznek a helyiségnek, a Polgári Törvénykönyv bérleti szerződésre vonatkozó szabályai azonban csak a bérelt ingatlanra vonatkozó állagmegóvási, sürgős javítási költségek megtérítéséről rendelkeznek. Tulajdoni igény a bérlőt a bérbeadóval szemben - a közöttük fennálló jogviszonyra tekintettel - a bérleményre fordított kiadásai vagy beruházásai alapján nem illeti meg.

Mindazonáltal megoldást jelenthet az ún. hozzáépítés, amelyet a Ptk. 5:68 § akként határoz meg, hogy: "Ha valaki saját anyagával jóhiszeműen a más tulajdonában levő épülethez hozzáépít, és ezzel az ingatlan értékét jelentősen növeli, az építő és az épület tulajdonosa eltérő megállapodásának hiányában közös tulajdon keletkezik (a továbbiakban: hozzáépítés). Az egyes tulajdoni hányadok mértékét az egész ingatlan és a hozzáépített rész értékének a hozzáépítés befejezésének időpontja szerint meghatározott arányában kell megállapítani."

Amennyiben tehát olyan mértékű a kozmetika kialakításával kapcsolatos beruházás, valamennyi tulajdonos beleegyezésével megállapodást lehet kötni, hogy Önök hozzáépítés jogcímén megszerezték az ingatlan például 1/4 tulajdoni hányadát. Ebben az esetben a megállapodás alapján tulajdonjoguk bejegyzésre kerülhet az ingatlan-nyilvántartásba, és öröklés esetén sem éri Önöket joghátrány.


Tisztelettel:

dr.László Tamás ügyvéd
6000 Kecskemét, Hornyik János krt. 4. 1/4.
+36 20 576 0010
+36 20 576 0010
laszlo.tamas.dr@gmail.com

Közösségi oldal:


 • Attila 48670 számú kérdése
 • 2019-07-09

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Olyan kérdéssel fordulnék Önökhöz, hogy az egyik kedves ismerősöm bérel egy ingatlan, de megjelent a lakásban néhány rágcsáló és korábban meg csótány is! A főbérlő elvégezte az irtást, viszont szeretnének költözni, de éves szerződésük van! Van esély rá, hogy szerződés bontáskor visszakapják a depositot?

Köszönettel: Attila

Kedves Attila!
Amennyiben a szerződés lehetőséget biztosít a hasonló okból kezdeményezett felmondásra - feltételezésem szerint vagy a szerződés vagy a mögöttes Ptk. megteszi ezt - akkor visszajár neki a kaució a szerződés megszűnésekor. Az azonban kérdés, hogy most fennáll-e a felmondási ok, vagy azt a bérbeadó megszüntette...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Bea 48661 számú kérdése
 • 2019-06-24

Tisztelt Hölgyem/Uram.
Kérdésem egy Máv területen levő telephellyel kapcsolatos.
Szerződesünk szerint, ha felmondunk az eredeti állapotokat( bontassal) vissza kell állitani, a szerződesben az is benne van ha ez nem történik meg, ugy a berleti díj tizszereset egyösszegben karatalanyként kifizetve elrendezettnek tekintik.
A szerződés 25 éve íródott.
A szerződes ezen reszere hivatkozva,és a káratalanyt kifizetve, az eredeti helyreállitast mellőzhetjük?

Maradok tisztelettel:
Bea

Kedves Bea!
Az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy igen, így lehetne lezárni az ügyet ...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Kovács Vanda 48622 számú kérdése
 • 2019-05-02

Tisztelt JÁMBOR &TÓTH Ügyvédi Iroda!

Ingatlankiadással kapcsolatban keresném Önöket: Nagyon sok helyen lehet olvasni erről, hogy kisgyermekes családok számára nem szabad kiadni az ingatlant, mert a gyermekvédelem miatt nemfizetés esetén meg van kötve a bérbeadó keze.
Ez mennyire helytálló? Illetve a lakásbérleti szerződésbe van mód belefogalmazni olyan részt, amely ez esetben védi az ingatlan tulajdonosát?

Előre köszönöm válaszukat!

Kovács Vanda

Tisztelt Kovács Vanda!

A jelenleg Magyarországon hatályban lévő jogszabályok nem tartalmaznak semmilyen olyan rendelkezést, amelynek alapján tilos lenne a kisgyermekes bérlők kilakoltatása.
Az igazsághoz azonban hozzá tartozik, hogy egy bérleti szerződés felmondása után szinte minden esetben nehézségekbe ütközik a lakást önként el nem hagyó bérlő kilakoltatása, akár van kiskorú gyermeke, akár nincs. A tulajdonosnak a bérleti szerződés felmondását követően ugyanis, amennyiben a bérlő nem hajlandó önként kiköltözni a lakásból, első körben lakás kiürítése iránti keresetet kell előterjesztenie a bíróságon, melynek pozitív elbírálása során a bíróság a bérlőt megfelelő határidő tűzésével a lakás elhagyására kötelezi. Amennyiben a bérlő a bírósági ítélet rendelkezéseinek nem tesz eleget, akkor második körben az ítélet végrehajtása kérhető.
A végrehajtási eljárás során a bíróság a bérlő kérelmére egy alkalommal, és legfeljebb 6 hónapra elrendelheti a végrehajtás felfüggesztését. A végrehajtás felfüggesztését pedig attól függetlenül lehet kérni, hogy a bérlőnek a háztartásában gondoskodnia kell-e kisgyermekről vagy sem.
Természetesen számos rendelkezés védi a Bérbeadót a bérlő szerződésszegő magatartása ellen.
A felek ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba, vagy közjegyző által kiállított közokiratba is foglalhatják a bérleti szerződést. Lehetőség van arra, hogy a bérlő a közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen arra vonatkozóan, hogy amennyiben megszűnik a bérleti jogviszony, akkor elhagyja az ingatlant. Ebben az esetben sincs jelentősége annak, hogy a nyilatkozatot aláíró személy kiskorú gyermekekkel együtt költözik be az ingatlanba vagy sem.


Tisztelettel
Dr. Tóth Gergely ügyvéd
3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 14. 1/5.
+36 46 320 411
iroda@jtkiroda.hu

Közösségi oldal:


 • Gergő 48610 számú kérdése
 • 2019-04-20

Kedves Hölgyem/Uram!

Párommal lefoglalóztunk egy albérletet, de utána kiderült, hogy jár albérleti hozzájárulást az egyikünk munkahelye által. Az albérlet, amibe költöznénk nem számlaképes és nem is jelenthetjük be oda magunkat, így elesünk a támogatástól. Ez a foglaló előtt nem került szóba és szerződést sem írunk alá. Szeretnénk visszamondani és kérdésünk az, hogy ilyen esetben visszajár a foglaló?
Előre köszönöm a segítséget!

Kedves Gergő!

Tekintve, hogy a magánszemély nem köteles számlát adni, ellenben köteles hozzájárulni a lakcím-bejelentéshez, ezért érdemes lenne még "futni egy kört" ennek kapcsán is a munkáltatónál és a bérbeadónál.Ha nem működik, akkor meg kell vizsgálni az aláírt okiratot és az alapján lehet dönteni, hogy mi lehet a foglaló sorsa. Mellesleg az is kérdés, hogy ez foglaló-e, bárbeadásnál nem tipikus, akár kaució is lehet.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Pál 48601 számú kérdése
 • 2019-04-13

Üdvözlöm!
Az albérlőm rendkívüli felmondással felmondta a határozott idejű ingatlan bérleti szerződésünket. Én a felmondást átvettem, írásban jelezve rajta azt, hogy a felmondási időre nem tartok igényt, ezért azt kérem - ha már felmondást kezdeményezett - , hogy azonnali hatállyal (amikor nekem átadta azt) hagyja el, részemre adja át az ingatlant.
Ez így kerek? Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Pál!


A kérdés megválaszolásához ismernünk kellene az Önök által megkötött bérleti szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket, illetőleg azt, hogy ebben a tekintetben mi volt a felek ügyleti akarata.

Tisztelettel
Dr. Tóth Gergely ügyvéd
3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 14. 1/5.
+06 46 320 411
e-mail cím: iroda@jtkiroda.hu

Közösségi oldal:


 • József 48571 számú kérdése
 • 2019-03-14

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Még egy kérdést engedjem meg a 03.12. -ei válaszlevelére reagálva.
Albérlő felé felszólítás megtörtént, kézbesítés dátuma jogszerűen meghatározott (nem vette át - postai tértivényes levél....), a 8 nap türelmi idő lejárt, én a 9. napon rendkívüli (határozott idejű a szerződés) felmondással felmondom a bérleti szerződést. Megtehetem ezt azonnali hatállyal (szerződésben ezt fektettük le, bár ettől még nem válik jogszerűvé, ha egyébként nem az), vagy felmondási időt kell biztosítanom a felmondás hivatalos átvételétől számítva? Ha jól tudom, min. 15 nap felmondási időt kell adnom.
Válaszát köszönve, maradok tisztelettel: József

Tisztelt József! A választ az előzőleg hivatkozott § (5) bekezdésében találja:
"A felmondás az (1) bekezdés esetében az elmulasztott határnapot követő hónap, utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál."
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu; http://borosugyvediiroda.ugyved.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Közösségi oldal:


 • József 48568 számú kérdése
 • 2019-03-12

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A korábbi kérdésem első feléről mi a véleménye? Konkrétan...
Határozott idejű bérleti szerződésem (ingatlan) van a bérlővel. A szerződés lejárta előtt a bérlő felrúgta a szerződést, nem fizeti a bérleti díjat, a rezsit. Én a szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással szüntetném meg. (ezt így rögzítettük anno a szerződésben) Jogszerűen járnék el így, kihagyhatom a felszólítást, majd a 8 napos várakozási időt az albérlő felé?
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt József! Nem járna el jogszerűen. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 25. § (1)bekezdése szerint: "Ha a bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt — a következményekre figyelmeztetéssel — a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet."
Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu; http://borosugyvediiroda.ugyved.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Közösségi oldal:


 • József 48561 számú kérdése
 • 2019-03-03

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Határozott idejű bérleti szerződésem (ingatlan) van a bérlővel. A szerződés lejárta előtt a bérlő felrúgta a szerződést, nem fizeti a bérleti díjat, a rezsit. Én a szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással szüntetném meg. (ezt így rögzítettük anno a szerződésben), tehát kihagynám a 8 napos procedúrákat, jogszerűen?
A szerződésben rögzítettük a bérlő, ingatlanban elhelyezett értéktárgyait is. Tervezem, hogy tanúkkal (amikor a bérlő nem tartózkodik ott) bejutok a bérleménybe, ezekből az ingóságokból lefoglalok az egyre csak gyűlő hátralékok fejében (kaució nem fedezi) természetesen jegyzőkönyvezve, tanúkkal hitelesítve, majd ezeket egy lezárt raktárban elhelyezem. Ezt követően mindezekről értesítem (írásban, igazolhatóan) a bérlőt. A bérleti szerződésben nem taglaltuk (pl. nem fizetés esetére) ezen lehetőséget, ezért kérdezném, hogy ez így jogszerű-e, ill. a bíróság Ön szerint hogyan reagálna erre?
Időközben, miután a felmondás jogerőre emelkedik, a bíróságon többek között lakáskiürítés tekintetében pert indítok a bérlővel szemben.
Tanultam az esetből, a jövőben közokiratba foglaltatom a bérleti szerződést.
Válaszát előre is köszönöm, különös tekintettel arra, hogy idejét áldozza erre!
Farkas József

Tisztelt József! Ezek a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései:

"6:337. § [Törvényes zálogjog]

(1) Ingatlan bérbeadóját zálogjog illeti a bérleti díj és a költségek erejéig a bérlőnek a bérlemény területén levő vagyontárgyain.

(2) A bérbeadó mindaddig, amíg zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását.

(3) Ha a bérlő kifogásolja a zálogjog fennállását, terjedelmét vagy azt, hogy a bérbeadó a követelésére teljes fedezetet nyújtó vagyontárgyakon felül más vagyontárgyak elszállítását is megakadályozta, a bérbeadó nyolc napon belül köteles zálogjogát bírósági úton érvényesíteni. Ha ezt elmulasztja, zálogjoga megszűnik.

(4) Ha a bérlő a zálogjoggal terhelt dolgot a bérbeadó engedélye nélkül elszállítja, és más megfelelő biztosítékot nem nyújt, a bérbeadó követelheti a dolognak a bérlő költségén való visszaszállítását. A dolog visszaszállításával a zálogjog feléled."

Tisztelettel
dr.Boros László ügyvéd
3300 Eger, Széchenyi u. 24. I/2.
+36 36 411214
http://www.borosugyvediiroda.hu; http://borosugyvediiroda.ugyved.hu
boros.ugyvediiroda@chello.hu

Közösségi oldal:


 • Fanni 48536 számú kérdése
 • 2019-02-08

Tisztelt Ügyvéd Ùr,
A bérlő pontosan milyen feltételek mellett bonthatja fel annak lejárta előtt a bérleti szerződést, úgy hogy a kauciót is visszakapja?
Köszönöm válaszát

Kedves Fanni!

A válasz nagyon egyszerű: amilyen feltételeket a bérleti szerződés meghatároz! A kaució pedig a szerződés megszűnésekor elszámolás tárgya - elmaradt bérleti díj, költségek és károk ellentételezésére - tehát nem keverendő össze a foglalóval.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Andrea 48528 számú kérdése
 • 2019-01-24

Tisztelt Ügyvédi Iroda!

Kérdésem albérleti szerződéssel kapcsolatos,a jelenlegi szerződésünk 2018.04.17- 2019.04.16-ig szól.
A legutóbbi bérleti díj fizetésénél a főbérlőnk odaadott egy újabb szerződést,amely 2019.01.17-2019.07.16-ig szól.
A kérdésem annyi lenne ezzel kapcsolatban,hogy nem vagyok köteles ezt az új szerződést aláírni?
Hiszen mi nem szeretnénk ezt a bérlést meghosszabbítani,a főbérlő tudja,hogy szeretnénk eljönni az eredeti szerződés lejárta után.

Segítségüket előre is köszönöm,

Tisztelettel:
Andrea

Kedves Andrea!Önöknek van egy áprilisig terjedő, határozott időtartamú szerződésük, amely - ha nem hosszabbítják, módosítják stb. - áprilisban megszűnik, és nem kötelesek újabbat aláírni.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: