Hozzászólások

 • Gábor 48827 számú kérdése
 • 2019-11-26

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Egy budapesti lakás tulajdonosai vagyunk a feleségemmel 1/2-1/2 arányban. 85 éves édesanyámnak haszonélvezeti joga van rajta. Ő már idősotthonban lakik, mivel állandó ellátást igényel, demencia miatt pszichiátriai ellátásra is szorul, így szerződéskötési képessége nincs. Kérdésem, hogy ennek ellenére rokoni segítséggel kiadhatja-e a lakást saját nevében, a beleegyezésünk nélkül? Illetve mi mint tulajdonosok kiadhatjuk-e a haszonélvező beleegyezése nélkül, és ha igen, a bevételből jár-e neki valamennyi rész jogilag?
Válaszát nagyon szépen köszönöm előre is.

Kedves Gábor!

A Ptk. az alábbiak szerint rendezi a helyzetet: "A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él."
A demencia okán a haszonélvező nem cselekvőképes, így sem a saját nevében, sem pl. meghatalmazott útján nem köthet szerződést az ingatlan birtokbaadására. Amennyiben gondokság alá kerülne, úgy helyette a gondnok - és a gyámhivatal - élhetne a jogokkal, így elsősorban a hasznosítással.

Jelen esetben tehát a tulajdonos - tekintettel arra, hogy a haszonélvező nem él a fentebb felsorolt jogaival - bérbeadás útján hasznosíthatja az ingatlant.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Éva 48812 számú kérdése
 • 2019-11-17

Tisztelt Ügyvéd úr/nő!
A menyemet az apja rávette 18 éves korában,hogy a nevére egy lakast vegyen, haszonélvezeti jog fenntartásával. 1 évig éltek együtt a lakasban, majd viszonyuk megromlása után a menyem 14 éve elköltözött albérletbe. Szülei elváltak. Apjával a kapcsolatot nem tartotta. Idén az Otp Faktoring a munkahelyénél munkabéréből levonást kezdeményezett közműdíj nemfizetése miatt. Ekkor szembesült azzal, hogy az apja a lakást teljesen lelakta, felhalmozott egy csomó tartozást, majd külföldre távozott. A facebookon sikerült a nyomára bukkanni, közölte hogy semmilyen papirt nem ír alá, haszonélvezetéről nem mond le és semmit nem hajlandó fizetni. Közben a közműdíjak, közösköltség nem fizetés miatt tovább ketyeg. Ezek alapján, miután a tulajdonos ott nem lakik, az apja a haszonélvező semmit nem fizet, semmibe nem egyezik bele (eladás, a lakás kiadása) amíg az apja él, addig a felhalmozott és tovább termelődő tartozást neki kell fizetni? Albérletben lakik, két lakás kiadásait minimálbérből képtelen finanszirozni. Milyen joga és lehetősége van ? Beköltözhet a lakásba, vagy ahhoz a haszonélvező beleegyezése kell ?Van ebből kiút? Köszönöm válaszát!

Kedves Éva!
Amennyiben a haszonélvező nem él ezen jogval, úgy a tulajdonos birtokba venni az ingatlant. Ezen túl én megvizsgálnám az eredeti adásvételi szerződést és a haszonélvezeti jog alapítást, hátha ott kínálkozik valamilyen lehetőség a haszonélvezet megszüntetésére...
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Györgyi 48778 számú kérdése
 • 2019-10-24

Tisztelt Ügyvéd úr/hölgy!

Apósom 25 éve elvett feleségül egy nőt, aki a 3. felesége volt, Pikk-pakk beköltöztette a rózsadombi lakásába, majd 4 év múlva eladta ezt a társasházi lakást és pesti kerületben vett egy házat ebből. A ház kizárólag az ő nevére került. Együtt éltek kb. 25 évig, majd apósom meghalt, ekkor a feleség szerette volna megkapni a fél ház tulajdonát.. meg sok minden mást is gyakorlatilag minden érték hozzá szállt..ingóságok.. de a tulajdon nem sikerült, haszonélvező lett, azóta be sem tudunk menni a házba. Mostanában elkezdett fotókat küldözgetni levert vakolatról és követeli , hogy a férjem aki a tulajdonos csináltassa meg a ház falát. Folyamatosan zaklat. Ráadásul kiderült az egyik fal régóta problémás, mert autóműhely van ott és vizesedik. Ezt a nagybácsitól tudjuk, aki gyakran járt a házban anno.. sok sok éves probléma, a ház régi.. A kérdésem az lenne, a haszonélvezőnek van e joga ilyeneket kérni, követelni.. Azt mondja a biztosító nem fizet, mert erre nincs biztosítás. Gondolom eleve ilyen volt a ház, amiko rkötötték ezért nem.. vagyis régi problémák 20 évesek..A ház amúgy lakható, csak esztétikailag zavaró..Mi tartozik a tulajra és mi a használójára. Én úgy értelmeztem, hogy csak a hirtelen fellépő kárt kell kijavítani, a tulajnak.. pl leomlik a fal.. tető vagy hasonlók..ami lehetetlenné teszi az ott lakást. Válaszukat nagyon várom és köszönöm!

Kedves Györgyi!

Az alábbiakban olvashatja a hasznélvezet néhány szabályát, így többek között a költségviselési szabályokat is, szerintem ez megadja a kérdéseire a választ (idézet a Ptk.-ból):

"5:149. § [A haszonélvező jogai és kötelezettségei a haszonélvezet fennállása alatt]

(1) A haszonélvező jogának gyakorlása során a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni.

(2) A haszonélvező a tulajdonos hozzájárulása nélkül a haszonélvezet tárgyát képező dolog gazdasági rendeltetését annyiban változtathatja meg, illetve a dolgot annyiban alakíthatja át vagy változtathatja meg lényegesen, amennyiben a dolog gazdasági rendeltetésének fenntartása vagy eredeti formájában való hagyása a rendes gazdálkodás követelményeivel ellentétes.

(3) A haszonélvező viseli - a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével - a dologgal kapcsolatos terheket. A haszonélvezőt terhelik a dolog használatával kapcsolatos kötelezettségek.

(4) A haszonélvező köteles a tulajdonost a dolgot fenyegető veszélyről és a beállott kárról értesíteni - ideértve azt az esetet is, ha őt harmadik személy a haszonélvezet gyakorlásában akadályozza -, köteles továbbá tűrni, hogy a tulajdonos a veszély elhárításához vagy a kár következményeinek megszüntetéséhez a szükséges intézkedéseket megtegye.

5:150. § [A költségek viselése]

(1) A haszonélvező a rendkívüli javítási vagy helyreállítási munkálatokat elvégezheti, ha felszólítására a tulajdonos azokat nem végzi el.
(2) A haszonélvezet megszűnésekor a haszonélvező a tulajdonostól a saját költségén elvégzett rendkívüli javítási vagy helyreállítási munkálatok következtében a dologban beállott értéknövekedés megtérítését a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint követelheti."


Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Ildikó 48766 számú kérdése
 • 2019-10-16

Szép napot meg szeretném kérdezni ha szeretném eladni a hátsó telkemet van e annak akadálya valamilyen formában ha meg van a 4 méter szorgalmi bejárati út és a telek nagysága hozzá? Az ingatlan 100 százalékban az én tulajdonom.Köszönöm szépen a választ

Kedves Ildikó!
Nem tudom, ehhez min. a térképet kellene ismernem.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Adrienn 48683 számú kérdése
 • 2019-07-29

Tisztelt Tanácsadó!
Édesanyám lakásában rajta kívül én és a bátyám vagyunk tulajdonosok. Édesapámnak (külföldön él) haszonélvezeti joga van. Ha édesanyám megvásárolná édesapám haszonélvezeti jogát, akkor kéne édesapámnak adóznia? Esetleg 0 forintért is eladható a haszonélvezeti jog?

Válaszukat előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Adrienn

Kedves Adrienn! Ha a szülei házastársak, akkor illetékmentesen lebonyolítható lenne az ügylet a haszonélvezet ingyenes megszüntetése útján. ha ellenérték fejében történik a megszüntetés, akkor kérdés az is, hogy mikor keletkezett az a jog, ennek is függvénye az adófizetési kötelezettség. a 2014-ben vagy régebben, akkor már nem keletkezne jövedelem és adófizetési kötelezettség.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • István 48637 számú kérdése
 • 2019-05-14

Üdvözletem!
Az ingatlanomat szolgalmi jog terheli,a mögöttem lakó bejutását kell biztosítanom.Az új lakó(bérlő) azonban a be-ill. kijáráson túl az ingatlanom(telkem)egyéb részét is használja,ottlétével gátol tulajdonjogom gyakorlásában,jelenlétével zavar a pihenésben.A zavaró szomszéddal többször közöltem eme tényt,de ő nem hagyott fel a zavaró cselekménnyel.
A tulajdonossal(akivel gondom van az az ingatlan bérlője)többször beszéltem,aki elismerte,hogy igazam van...de semmi nem változott.(Jogos védelem keretében üssem agyon a szomszédom?)Természetesen ezt soha nem tenném,csak már unom egy kicsit a dolgot.Magas kerítéssel sem akarom elválasztani a bejutásra használt szakaszt a telkem többi részétől,mert akkor ezt a részt akár a szomszédomnak is adhatom..Kérem,adjon tanácsot:mit tehetnék a jog segítségével a problémám megoldása ügyében?
Köszönöm!
Tisztelettel:István

Kedves István!
Birtokvédelemhez fordulhat az önkorm. jegyzőjéhez, ha ez a birtokháborító magatartás kevesebb mint egy éve folyik.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Zsuzsa 48623 számú kérdése
 • 2019-05-02

Tisztelt Ügyvéd Úr!Adott egy 40 nm-es öröklakás.Férjemmel fele-fele tulajdonjog.Van egy 43 éves fiunk.aki nem lakik velünk ,és valamelyikünk halála esetén sem szeretnénk ha jogcimen oda költözne.Hogyan lehetne kivédeni?Természetesen ,akarjuk hogy ö örököljön de csak mindkettönk halála után.Addig meg szeretnénk nyugalomban élni.Mi a jobb megoldás, ajándékozás egymásnak.vagy végrendelet?Válaszát előre is köszönömZsuzsa.

Kedves Zsuzsa!
a törvényes öröklés rendje szerint az egyikük halála esetén a gyermek örökli az ingatlan tulajdonjogát, a túlélő házastárs pedig özvegyi jogot örököl. Azaz az egyikük halála esetén a túlélő házastárs részben mint tulajdonos, részben mint özvegyi jogi jogosult kizárólagosan lesz jogosult az ingatlant birtokolni és használni. A fentiek okán nem kell tenniük semmit, a gyermek majd csak mindkettejük halálát követően lesz jogosult az ingatlan birtoklására és használatára.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Gyorgy 48616 számú kérdése
 • 2019-04-25

Volt egy csaladi hazunk, amit az ex Nejem ertekesitett. A haz tulajdonlapjan a tulajdonjog 50-50%-ban volt a ket lanyunkra bejegyezve. A halalunkig tarto haszonelvezeti jog pedig az ex Nejemmel egyutt 50-50%-os aranyban volt.
Kerdesem, hogy engem az eladasi ar hany %-a illet meg az 50%-os haszonelvezeti jogom szerint?
Koszonom a valaszukat es segitseguket!
Tisztelettel Gyorgy!

Kedves György!
A haszonélvezeti jogának értékét az alábbi szolgáltatás segítségével tudja kiszámolni:

http://www.ingatlanjog.hu/vagyoni-erteku-jog-kalkulatorTisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Éva 48615 számú kérdése
 • 2019-04-24

2018 ban árverésen vettem 1 házat teljes közmuvel. A házbavaló bejutás után szembesültem azzal a ténnyel, hogy a gáz és vizóra a szomszéd telken van.Mivel se a gáz, se a viz nem volt fizetve mind két órát vissza kellene kötni, csak hogy a szomszéd nem engedi meg. Olyan feltételekhez köti amit nem lehet teljesiteni. Pl. hozassakbe az utcába egy új saját csovet, ebbe a vizmü nem megy bele. mit tehetek ha birosághoz fordulok van-e esélyem, hogy kényszeritsék az eredeti állapot helyre állitására. Az önkormányzat és a végrehajtó is csak azt szajkozza egyezzünk meg. De a szomszéd még aztse engedi hogy az óra helyét a vizmű megnézze.
Tisztelettel: S. Éva

Kedves Éva!
A tulajdoni lapot és a végrehajtási iratokat kellene ismerni ahhoz, hogy a kezdő lépést meg lehessen határozni. Emiatt feltehetően ügyvédi közreműködést igényel az ügy.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


 • Zsolt 48598 számú kérdése
 • 2019-04-09

Tisztelt ügyvéd Úr!
Koràbbi hiteleket nem tudom fizetni. A tartozàsom jelzàlogként az ingatlanra terhelik.
Kérdésem az lenne, hogy el àrverezhetik e az ingatlant akkor ha az anyukàm holtig tartó haszon élvezettel rendelkezik. Benne él. Én és a húgom a tulajdonosok öröklés utàn.
Előre is köszönöm segítségét!
Zsolt.

Tisztelt Zsolt!


A végrehajtás alá vont ingatlant megszerző új tulajdonos tulajdonjogát csak a következő jogok terhelhetik:

a) a telki szolgalom,
b) a közérdekű használati jog,
c) az ingatlannyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog,
d) a törvényen alapuló haszonélvezeti jog akkor is, ha nincs az ingatlannyilvántartásba bejegyezve.

Nem terheli az ingatlant megszerző tulajdonos tulajdonjogát a haszonélvezeti jog - függetlenül attól, hogy az ingatlan-nyilvántartásba be van-e jegyezve -, ha annak jogosultja a végrehajtást kérő követelésének kielégítéséért felelős, vagy ha azt a jelzálogjog keletkezése után szerződéssel létesítették.Tehát amennyiben a haszonélvezeti jog bejegyzése a jelzálogjog bejegyzését megelőzte, úgy holtig tartó haszonélvezeti joggal terhelten árverezik el az ingatlant. Fontos megemlíteni, hogy az új tulajdonos megválthatja a haszonélvezeti jogot.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján a vagyoni értékű jog 1 évi értékét tudjuk kiszámítani először, mely nem más, mint a haszonélvezettel terhelt dolognak – a terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének az egyhuszad része. Az egyévi értéket pedig meg kell szorozni annyival, ahány évre alapították a haszonélvezeti jogot határozott idő esetében, mely azonban nem érheti el az egyévi érték 20-szorosát.

A természetes személyek holtig tartó haszonélvezete esetére a törvény eltérően határozza meg a haszonélvezeti jog értékének a maximumát.

A törvény 72. § (2) bekezdése kimondja, hogy a természetes személyek számára kikötött haszonélvezet, használat joga esetén az egyévi mértéknek az alábbi életkor szerinti többszörösét nem haladhatja meg:
25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese,
25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa,
51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa,
65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szerese;


Tisztelettel
Dr. Tóth Gergely ügyvéd
JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda
3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 14. 1/5.
+36 46 320 411
iroda@jtkiroda.hu

Közösségi oldal:


 • Vera 48517 számú kérdése
 • 2019-01-19

Tisztelt Ügyvédi Iroda!
Szüleim leányfalui telkere szeretnék bevezetni a csatornát. Ehhez az alsó, vagy a mellettünk lévő szomszéd telkén kellene keresztül vezetni, szolgalmi út bejegyzéssel. Gondolom, hogy megegyezés kérdése, hogy mennyit fizessünk ezért, de kérdésem, hogy van-e valami szokás vagy gyakorlat ezzel kapcsolatban?
Köszönettel, Veronika

Kedves Veronika!
Nem tudok ilyenről, a felek szabad megállapodásának tárgya.
A Ptk. az alábbiak szerint rendelkezik erről:
5:160. §
[A telki szolgalom fogalma]

BH
(1) Telki szolgalom alapján az ingatlan mindenkori birtokosa átjárás, vízellátás, vízelvezetés, pince létesítése, vezetékoszlopok elhelyezése, épület megtámasztása céljára vagy az ingatlan mindenkori birtokosa számára előnyös más hasonló célra más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a másik ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól tartózkodjék.

BH
(2) Ha valamely föld nincs összekötve megfelelő közúttal, a szomszédok kötelesek tűrni, hogy az ingatlan mindenkori birtokosa földjeiken átjárjon.

5:161. §
[A telki szolgalom létrejötte szerződéssel és elbirtoklással]

(1) A telki szolgalom szerződéssel való létesítésére az ingatlan haszonélvezetének alapítására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Jsz
(2) Telki szolgalmat az ingatlan tulajdonosa egyoldalú nyilatkozattal a saját javára is alapíthat.

(3) Elbirtoklással szerzi meg a telki szolgalmat az ingatlan birtokosa, ha a másik ingatlan használata ellen annak birtokosa tizenöt éven át nem tiltakozik. Szívességből vagy visszavonásig engedett jog gyakorlása nem vezet elbirtoklásra.

(4) A telki szolgalom nem lehet önállóan forgalom tárgya.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: