Hozzászólások

  • Rita 48662 számú kérdése
  • 2019-06-29

Üdvözlöm!
Új építésű társasházban egy tetőtéri lakás végleges adásvételi szerződésének aláírása előtt állok, jelenleg előszerződéssel rendelkezem, CSOK-ot szeretnék igényelni.
A CSOK-kal megvásárolni kívánt ingatlanok esetében feltétel a 2,50 méteres belmagasság. Az általam megvásárolni kívánt ingatlanban csak 2,47 m, tehát CSOK-ot biztosan nem fogok kapni.
Viszont tudomásom szerint csak olyan új lakást szabad építeni, ami megfelel az OTÉK követelményeinek. (Az előírt legkisebb belmagasság a lakás nappali tartózkodásra szolgáló helyiségében 2,50 m kell hogy legyen). Nem találok külön a tetőtéri lakásokra vonatkozó szabályozást. Mi a helyzet tetőtéri lakások esetében? Ha ott is 2,50 méter kell, hogy legyen a belmagasság, akkor az általam megvásárolni kívánt új építésű tetőtári lakás nem felel meg a jogszabályi követelményeknek? Ha tervrajzon 2,39 méter van, akkor tervezési hiba történt?
Szabad ilyen paraméterrel rendelkező ingatlant megvenni?
Segítségét köszönöm!

Tisztelt Cím!

Az OTÉK, (a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről) szerint, melyet a www.njt.hu oldalon is meg lehet tekintetni:

126. Tetőtér: az épület legfelső építményszintje feletti födémszerkezet felső síkja és a magastető szerkezetének alsó síkja közötti - minden irányból épületszerkezettel körülzárt - tér. A beépítés nélküli tetőtér (padlás) nem minősül építményszintnek.
127. Tetőtér-beépítés: tetőtérben helyiség (helyiségek), helyiségcsoport (helyiségcsoportok) vagy önálló rendeltetési egység építésével új építményszint (emeletszint) létrehozása.


85. § (1) A helyiségek, terek méreteit, kapcsolatait, határoló építményszerkezeteit, beépített vezetékrendszereit, berendezéseit a rendeltetésüknek megfelelően kell tervezni és megvalósítani.
(2) A helyiség legkisebb alaprajzi méretét úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy
a) a nem huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség szabad mérete 0,80 m-nél, szabad mélysége 1,10 m-nél kevesebb nem lehet,
b) a huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség szabad mérete 2,00 m-nél kisebb nem lehet.
(3) A helyiség belmagasságát a rendeltetésének és a lehetséges legnagyobb befogadóképességének megfelelően kell meghatározni, de a helyiség hasznos alapterületének belmagassága legalább a következő legyen:
a) 3,0 m átlagos belmagasság
-a nevelési, oktatási épület tantermében, foglalkoztatótermében,
-200 m2 hasznos alapterületet meghaladó nagyságú huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségben,
-az egészségügyi épületek közvetlen fekvő-betegellátást szolgáló helyiségeiben,
b) 2,50 m átlagos belmagasság
-az a) pontban nem említett huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségben a c) pontban említett kivétellel,
c) 2,20 m átlagos belmagasság
-a lakás, üdülőegység második és további (nem nappali tartózkodásra szolgáló) lakószobájában,
-a nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségben a d) és e) pontban említett kivétellel,
d) 2,20 m szabad belmagasság
-az építmények közös közlekedőiben és a kiürítési útvonalakon,
e) 1,90 m szabad belmagasság
-a tároló helyiségekben.
A szabad keresztmetszet legkisebb mérete
-búvóterekben legalább 0,80 m,
-búvónyílásokban legalább 0,55 m
f) 2,75 m átlagos belmagasság a 200 m2 hasznos alapterületet meghaladó nagyságú irodai munkahelyeken.
legyen.
------------------------------------------------
Az alapján, amit írt, a tervezéskor minden bizonnyal figyelemmel voltak az előírásra, csak éppen a megvalósítás során az nem sikerült. Abban én nem lennék biztos, hogy azt a 3 cm hiányt "megtalálják", hiszen akkor se találták meg, amikor a használatba vételi engedélyt kiadták.

Az alábbi linken szerintem jól le van írva a megfejtés.

Az OTÉK-ban ez így van:
46. Hasznos alapterület: a nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m.
46a. Összes hasznos alapterület: az összes építményszint hasznos alapterülete.

Azaz, a tetőtér simán lehet nem 2,5 m belmagasságú, szabályos lesz.

Az én értelmezésem szerint az a fontos, hogy a hasznos alapterületen a CSOK miatt 2,5 m legyen az Önök számára a belmagasság. Ami ez alatti, az igaz, hogy az OTÉK szerint még hasznos alapterület, mert lehet, hogy 190 cm és 250 cm közötti, de az csak OTÉK szempontból hasznos, CSOK szempontból nem megfelelő.

A bankok, és az értékbecslők sem egyformák, szerintem biztos, ami biztos, előszerződés keretében kérjék ki az előzetes banki álláspontot. Ha az megvan, és pozitív, akkor mehet a végleges szerződés.
Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

drkoczkajudit@gmail.com

Közösségi oldal: