Hozzászólások

  • Norbert 49685 számú kérdése
  • 2021-09-05

Üdvözlöm.Olyan kérdéssel fordulnák önhöz,hogy van egy ingatlan amit megszeretnék vásárolni,viszont a tulajdoni lapon nincs feltüntetve az ingatlan.Az lenne a kérdésem ,hogy mennyibe és milyen uton tudom bejegyeztetni a földhivatalnál vagy mi az eljárás menete. válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel Norbert

Kedves Norbert! Viszonylag gyorsan meg lehet tenni, kell egy földmérői vázrajz a felépítményről, és kérni kell az ingatlan megváltozott adatainak megváltoztatását és a térképre való "felrajzolást". Ezt javaslom még az eladó kötelezettségévé tenni, bár ezt több dolog befolyásolhatja.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


  • Gábor 49612 számú kérdése
  • 2021-07-06

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Adásvételi szerződésben rögzített végső határidőig, illetve többszöri felszólításra azóta sem fizette ki a vevő az ingatlan vételárát. A szerződésben szereplő elállási jogommal kívánok élni, mert irreális határidő hosszabbításokat kíván a vevő és azokat nem áll módomban elfogadni, mert a szerződésben szereplő határidőkhöz igazodva én is kötelezettségeket vállaltam. Volna másik vevő is az ingatlanra, de vele addig nem tudok szerződést kötni, amíg a széljegy le nem kerül a tulajdoni lapról.
Olvastam, hogy a Földhivatal a széljegy törlést a felek közös kérelmére intézi.
Egy szerződésszegő, sértődött, esetleg dühös vevővel szemben a vétlen eladót nem védi a jog?
Mert ezek szerint, ha ő nem írja alá - és mivel is lehetne kényszeríteni - akkor fél évig nem tudom eladni másnak az ingatlant, mert rajta marad a széljegy a tulajdoni lapon?
A szerződésben a vevő aláírta azt, hogy elállási jogom van, ha nem teljesít határidőre, valamint azt is aláírta mindkét fél, hogy meghatalmazzák a szerződést készítő ügyvédet a földhivatali képviselettel.
Akkor miért kér a Földhivatal jóváhagyást attól a féltől, aki nyilvánvalóan nem fogja ezt megtenni?
Kérem szíves tanácsukat a helyzet megoldására!
Üdvözlettel:
Utry Gábor

Tisztelt Gábor!

Köszönettel fogadjuk megkeresését!
Sajnos a megadott információk alapján nem tudunk teljes körű tájékoztatással szolgálni. Mivel kérdése kapcsán nem tért ki arra, hogy a létrejött adásvételi szerződés tartalmaz-e tulajdonjog-fenntartást – mely alapján a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) 6:216.§ értelmében az eladó a tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntarthatja -, e problémával kapcsolatban további tényekre lenne szükségünk. Amennyiben a földhivatali kérelemben a kérelmező az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXVI. törvény 47/A.§ (1) bekezdés b) pontjára hivatkozott, úgy a kérelem elintézését függőben kell tartani a bejegyzett jogosult által a tulajdonjog-bejegyzési engedély megadására meghatározott, legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig. Amennyiben az eladó a tulajdonjog bejegyzéshez szükséges nyilatkozatot a 6 hónapos határidőn belül nem nyújtja be a földhivatalba, a széljegy automatikusan törlődik. Ha a felek nem kérték a függőben tartást, és nem kerül becsatolásra a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges nyilatkozat, a földhivatal 2 hónapon belül elutasítja a kérelmet.
Levele alapján a vevő elmulasztotta a szerződésszerű teljesítést, szerződésszegést valósított meg, mivel esedékességkor nem teljesített. A Ptk. 6:154.§ alapján, ha a kötelezett késedelembe esik, a jogosult követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől. Elállással a szerződést egyoldalúan megszünteti, ehhez nem szükséges a másik fél beleegyezése. Az elállás szerződést a megkötés időpontjára visszamenően szünteti meg.
Mivel levelében említette, hogy volna egy másik vevő is az ingatlanra, így a feljegyzett széljegy akadályozza a szerződés megkötésében, ennek következében kára keletkezhet, ebben a tekintetben fennállhat a vevő szerződésszegéssel való károkért való felelőssége a Ptk. 6:142.§ alapján.  

Amennyiben egyéb kérdés merülne fel Önben, keressen bizalommal minket.

Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsaidr@gmail.com

Közösségi oldal:


  • Gyula 49515 számú kérdése
  • 2021-04-30

Van a tulajdonunkban termőföld, amit kápótlási jegyért vettünk, de nem találjuk a papírjait, így nem tudjuk a helyrajzi számát, ill. olyan régen volt az átadás, hogy meg se találnánk a helyszínen nagy valószinüséggel.
Hogyan lehet hozzájutni a földhivatali adatbázisból tulajdonosi név alapján, hogy milyen ingatlanok vannak a nevemen pl. Budapesten.

Kedves Gyula!
Az illetékes földhivatalnál a jogi érdek igazolásával lehet infromációt kapni a saját tulajdonú ingatlanokról.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal:


  • Csaba 49414 számú kérdése
  • 2021-02-19

Egy családi házat szeretnék megvásárolni, de mint kiderült a vázrajzon egy régi, már elbontott épület van, az újabb építésű (80 as évek) pedig nem lett felvezezve. Úgy tudom erre fennmaradási engedélyt kell kérni.
Kérdésem a következő. Az engedély kiadásával együtt bírságot is ki fog szabni az építési hatóság? Mi az átfutási ideje az ügyintézésnek?
Nem tudom érdemes e így belemenni az adásvételbe.
Válaszát köszönöm előre is

Kedves Csaba!
Jelen állás szerint nem kellene belemenni az ügyletkötésbe mindaddig, amíg a tulajdonos nem tisztázza az eladni kívánt ingatlan jogi helyzetét. Ez 2-3 hónapot vehet igénybe. Megjegyzem, ez az eladónak akkor is érdeke, ha végül nem önök fogják megvenni az ingatlant. Amennyiben a vásárláshoz külső forrást - bankhitel - vesznek igénybe, akkor a jelenlegi helyzetében az ingatlant a bank nem is finanszírozná meg.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: