Hozzászólások

  • Piroska 50320 számú kérdése
  • 2024-03-11

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Édesanyám tavaly májusban elhunyt, s nővérem és én örököltünk 2 ha 2190m2 területű, szántó művelési ingatlant tőle. A nevünkre a földhivatali bejegyzés már megtörtént, mint osztatlan közös tulajdon, aminek a sorsát 5 éven belül rendeznünk kell!
Unokatestvérem, aki eddig is használta a szántót, de bérleti szerződést édesanyám nem kötött vele, most megvásárolná tőlünk a földet. Sajnos nem szomszédos földhasználó, ezért félő, hogy a szomszédos terület használója élne az elővásárlási jogával. Amennyiben én a tulajdonomban lévő szántó egy kisebb részét elajándékoznám részére, akkor ő elsőbbséget élvezne a másik szomszéddal szemben? Ez járható út lenne, hogy neki tudjuk eladni az ajándékozás után megmaradt területet, vagy így sem tudna élni az elővásárlási jogával!? Egyáltalán szántó ajándékozható nem közeli hozzátartozónak, unokatestvérnek?
Előre is köszönöm a válaszát!

Tisztelt Piroska!

Termőföldet ajándékozni közeli hozzátartozók között lehet, de sajnos az unokatestvér a Ptk.81. (1) bek. 1. pont alapján nem közeli hozzátartozó, így termőföldet ajándékba nem kaphat Önöktől. Megjegyzem, ha ezt a módszert választanák, komoly aggályokat vetne fel, hiszen ez egy színlelt szerződés lenne, ami kizárólag az elővásárlási jog kijátszására irányul. Adott esetben perek sorozatát vonná maga után.
A földforgalmi szabályok úgy lettek megalkotva, hogy az Ön által írtakat ne lehessen megvalósítani.
Ha el akarják adni a földet, fel kell vállalni a kockázatát annak, hogy valaki él elővásárási jogával.


Tisztelettel
dr.Menczel-Kiss Gergely
9021 Gyõr, Árpád út 47.
+36 30 262 32 58

info@menczelkiss.hu

Közösségi oldal: