• Péter 13350 számú kérdése
  • 2006-08-14

Tisztelt Ügyvéd Úr!
MIkebuda külterületén szeretnék venni egy legel?, és kivett tanya bejegyzés? ingatlant.
Állítólag a szerz?dést ki kell függeszteni az illetékes földhivatalnál, hogy az el?vásárlási joggal rendelkez?kmjogukat gyakorolhassák.
Azt kérdezném, hogyha valaki jogosult gyakorolja, azaz igényt tart az ingatlanra, mi lesz a szerz?déssel átadott vételárral, illetve mennyi id?szakra kell a kifüggesztést megtenni, és kinek?

Tisztelt Péter!
Valóban igaz a hír, a term?földek adásvétele kapcsán valóban vannak el?vásárlásra jogosultak, többek között a Magyar Állam is, amelyet egyrészt közvetlen kifüggesztéssel, részben közvetlen felhívással kell "rendezni".A kifüggesztés id?tartama 15 nap, de úgy vélem, hogy a szerz?dést készít? ügyvéd tisztában lesz aszükséges eljárással... (Ha van el?vásálársi jogosult, aki él is ezen jogával, kialakítható úgy a szerz?déses szöveg, hogy ? csak abban az esetben élhet ezen jogával, ha Önnek kifizet akkora összeget, amekorát Ön kifizetett az eladónak, tehát az Ön biztonsága maradéktalanul megvalósulhat.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: