• Peter 16306 számú kérdése
  • 2006-12-30

Kedves Lehőcz Réka!

Éredeklődni szeretnék, hogy nyaraló vétele lakáscélú felhasználásnak minősül-e.

Szeretnénk eladni egy családi házat, és venni belőle nyaralót, ahol élnénk. Ilyenkor kell-e adót fizetni, ha lakáscélra vesszük az üdülőt?

KÖszönettel:
Péter

Tisztelt Péter !

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint :
A lakásszerzési kedvezményre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában lakáscélú felhasználás:
a) a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának, a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése;
b) a belföldön fekvő lakótelek tulajdonjogának adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése, ha azon a magánszemély, közeli hozzátartozója vagy volt házastársa az említett időtartamon belül lakást épít, építtet;
c) a belföldön fekvő lakás építése, építtetése;
d) a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez;
e) a belföldön fekvő lakás legalább a (6) bekezdésben meghatározott időtartamra szóló haszonélvezetének, használatának vagy bérleti jogának megszerzése;
f) az idősek otthonában vagy a fogyatékos személyek lakóotthonában biztosított férőhely visszavásárlási és továbbértékesítési jog nélküli megszerzése (ideértve a térítési díj előre történő megfizetését is).

A személyi jövedelamadóról szóló törvény szerint lakás: az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény, valamint az építési engedély szerint lakóház céljára létesülő építmény, ha készültségi foka a szerkezetkész állapotot (elkészült és ráépített tetőszerkezet) eléri, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lévő lakóház.

A fentiek alapján a tulajdoni lapról állapítható meg, hogy lakóháznak, illetve lakásnak minősül-e az Önök ingatlana az adózás szempontjából. (Elvileg nem kizárt, hogy üdülőövezetben lakóházra vonatkozó építési engedélyt adjon ki a hatóság.)

Amennyiben tehát az ingatlan-nyilvántartás szeirnt nyaralónak minősül a vásárolt ingatlan, az adózás szempontjából nem minősül lakáscélú felhasználásnak a vásárlás.


Tisztelettel
dr.Lehőcz Réka ügyvéd
2800 Tatabánya, Béla király krt. 52.
+36 34 337466

drlehoczreka@t-online.hu

Közösségi oldal: