• Katalin 22022 számú kérdése
  • 2007-12-10

Tisztelt Ügyvéd Nő/Úr!

Az alábbi, számomra aggasztó kérdésre szeretnék választ kapni. Ez év október 1-én aláírtunk (3 fő) egy ingatlan adás-vételi szerződést, melyben mi vagyunk az eladók. A vevő a vételárat még szeptember végén átutalta az ügyvéd számlájára. Erről az ügyvédtől kaptunk egy letéti igazolást, melyben csak az áll, hogy az összeg nála van ügyvédi letétben és ha az adásvételi szerződésben rögzített feltételek teljesülnek, akkor kerül a bankszámlánkra a pénz. A pénz szeptember vége óta a mai napig az ügyvédnél van. Az lenne a kérdésem, hogy ezt az összeget ezen idő alatt (2 és fél hónap), az ügyvéd kamatoztathatja-e. Ha igen kit illet a kamat? Hogyan lehet hozzájutni? A letéti megállapodásból nem kaptunk példányt. A letéti díjat kinek kell fizetni, és mennyi lehet összegszerűen?
Előre is köszönöm válaszát.

Tisztelt Cím!

Ügyvéd csak írásbeli letéti szerződéssel kezelhet letétet, ami az Ön ügyében is valószínűleg megkötésre került az Önök vevője és az eljáró ügyvéd között. A pénzt ugyanis a vevő adta át, tehát ő a letevő, az ügyvéd pedig a letéteményes. Az ügyvéd Önt korrekt módon tájékoztatta. A kérdés az, hogy az adásvételi szerződés szerint Önöknek a vételárat mikor kell megkapniuk, illetve milyen feltételek fennállása esetén. Ha a szerződésbeli feltételek nem következtek be, akkor Önök egyelőre nem jogosultak a pénz átvételére, míg, ha igen, természetesen az ügyvédet terheli a kifizetési kötelezettség.

Az ügyvédi letéttel kapcsolatos esetleges díjazást a vevő és az ügyvéd letéti szerződése tartalmazza, de jellemzően bele szokott tartozni a szerződéssel kapcsolatban megfizetett munkadíjba, tehát a letétre külön nincs kikötve díj. A letéti összeg nyilván az ügyvédkolléga bankszámláján van, és az ügyvéd a letéti szabályok szerint a pénzt nem használhatja, vagyis nem is kamatoztathatja. Az ügyvéd tehát csak azt az összeget fogja Önöknek kifizetni, ami az adásvételi szerződésben szerepel. Az elő szokott fordulni, hogy az ügyvéd kihasználva a rendelkezésére álló nagyobb összeget, a pénzt - annak ellenére, hogy nem tehetné - leköti, és kamatoztatja a bankban. Ez azonban az Önök részéről nem ellenőrizhető. Ha viszont letelt a fizetési határidő, a vételár átadásának feltételi bekövetkeztek, és ennek ellenére az ügyvéd nem adja ki a pénzt - mert pl. lekötötte,és a fix idő nem telt le - Önök késedelmi kamatot kérhetnek az ügyvédtől, hiszen ő nem fizeti ki a pénzt annak ellenére, hogy a kifizetés ideje elérkezett.

Ha a kifizetés ideje az adásvételi szerződés értelmében még nem érkezett el, akkor természetesen az ügyvéd nem késlekedik, és késedelmi kamatot sem köteles fizetni.

A pénz tehát elméletileg nem kamatozik jelenleg senkinek, azt senki nem használhatja.

Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Közösségi oldal: