• Péter 29376 számú kérdése
  • 2008-11-06

Tisztelt Ügyvédnő!

Szüleim megromlott egészségi állapotuk miatt kb. két éve ápolásra szorulnak, melyet egyre nehezebben tudunk ellátni a köztünk lévő távolság miatt. Ezért felmerült az ötlet, hogy a szülőket odaköltöztetjük hozzánk. Ehhez azonban szükséges a családi házunk átalakítása, átépítése. A szülőkkel megállapodtunk, hogy az ingatlanukat eladjuk, majd annak vételárából fedezik az átalakítás és építés költségeit, és haszonélvezeti jogot biztosítunk számukra a saját ingatlanunkon.
Az értékesítés jelenleg is folyamatban van (adás-vételi szerződés készült, de a vevők még nem kaptak banki hitelt), az építkezésnek viszont neki kellett állunk, hogy még a tél beállta előtt a szülőket beköltöztethessük.
A problémánk abból adódik, hogy az ingatlan átalakításához hitelt kellett felvennünk, és közben az eddigi ápolásban részt nem vállaló másik gyermekük, valamint harmadik gyermeküktől (aki 2 éve elhalálozott) származó unokájuk bejelentette igényét az ingatlanból befolyt vételár rájuk eső részére, mert öröklés szerint neki az járna.
A kérdéseim:

1. Lehet-e igényük még élő szüleivel/nagyszüleivel szemben?

2. Köthetünk-e eltartási szerződést a szüleimmel, melyben a jelenleg értékesítés alatt álló ingatlan helyett, annak vételárát jelöljük meg az eltartás tárgyaként?

3. Ha igen, akkor a szülők halálának esetén megtámadhatja-e a testvérem, vagy az unoka a szerződést, formálhatnak-e igényt öröklés jogcímen bármire is? (pl.: A szüleimnek biztosított haszonélvezeti jog, vagy az eltartás tárgyát képező pénzösszeg)

4. Kiköthetjük-e a szülőknek, hogy az ingatlanuk értékesítéséből befolyt összeggből rendezzük az átalakítás és átépítés miatt felvett tartozásunkat?

5. Milyen illetékek, adók jelentkeznek az eltartási szerződés megkötésével, ha az nem az ingatlanra irányul?

Válaszait előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Péter

Tisztelt Péter!
Válaszaimat pontokra hivatkozva adom meg:
1./ Szülei életükben annak adják a pénzüket és az ingatlanukat is akinek akarják, arra vonatkozóan sem testvére, sem unokájuk nem támaszthat igényt, saját vagyonukkal és jövedelmükkel szabadon rendelkeznek.
2./ Az eltartás mindig ellenérték fejében történik. Ellenérték lehet ingatlan, ingóság, és pénzeszköz is.
3./ Minden szerződést meg lehet támadni, így az eltartását is. Amennyiben azonban szülei megfontolt, befyolástól mentes, szabad elhatározásukból, belátási képességük teljességével kötnek Önnel vagy mással tartási szerződést, és a tartás feltételei huzamos időn belül megfelelően teljesülnek is, akkor nem lesz eredményes megtámadásuk. A hasznonélvezeti jog nem öröklődik, az eltartás ellenértékeként kapott vagyontárgy vagy összeg az eltartót illeti meg. Mindaz a vagyontárgy amiről az eltartottak még életükben rendelkeztek nem képezi örökésg tárgyát.
4./ Ha az eltartás fejében Önök megkapják a szülei családi házának ellenértékét, akkor azzal szabadon rendelkeznek.
5./ Az eltartás visszterhes vagyonszerzésnek minősül,azonban az illetéktörvény a készpénz ellenében történő eltartást nem sorolja fel, mint visszterhes vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettség alá eső esetet.

Tisztelettel
dr.Schvertfőgel Zsuzsanna ügyvéd
7626 Pécs, Király u. 85. I.em. 6.
+36 72 224227
http://www.schvertfogel.com
office@schvertfogel.com

Közösségi oldal: