• Zsófia 29823 számú kérdése
  • 2008-12-08

Hogyan lehet megakadályozni az elbirtoklást?
Bátyám 8 éve lakik a szüleink házában amit ránk hagytak ( végrendeletük nem volt). 6-an vagyunk tesók, de ő természetesnek vette, hogy csak ő örököl valamit, a testvérei meg semmit, mert csak neki nincs gyereke, ezért több ideje és pénze volt a szüleimmel foglalkozni. Ennélfogva minden hétvégén náluk volt, mi meg mentünk látogatóba 2 hetente,havont ill amikor tudtunk és volt lehetőség. Neki nem volt saját lakása, a feleségénél lakott, ezért a szüleim házát újítgatta folyamatosan ( gáz és víz bevezetés, festés stb)..Amikor a szüleim meghaltak, ő fogta magát és beköltözött a házba és ott él 8-9 éve. A Testvérek közül van, aki haszonélvezeti jogot adott neki, van, aki nem. Csak ő él a házban, ezért a fenntartását is ő fedezi, a felújításokat, mindent. Mi nem akarunk pert indítani a közös tulajdon megszüntetésére, mert nincs pénze ugy se és laknia sincsen máshol lehetősége és más testvérek se terveznek pert. Viszont kinézem belőle, hogy 15 év elteltével elbirtokolná az egész házat, mert a jófej tesók vagyunk és hagyjuk neki hogy benne éljen és nem akarunk a kárára hozzáférni a tulajdonukhoz. Ilyenkor mit lehet tenni? Ha szeretném, hogy ő benne élhessen, de nem akarom, hogy mindeörökkre az övé legyen? Ha ő él egyedül benne fizessem mindennek évekig az egyhatodát? Tulajdonostárs elbirtokolhat ebben az esetben? A felújításokról nem is szólt és nem is kért rá sosem pénz----ebben az esetben az ő tulajdoni része a házon nő a felújítások értékével ha van erről számlája? Szerződn vele arra, hogy a lakhatás fejében ő bármit vállal képtelenség, mert szent meggyőződése, hogy csak őt illeti a lakás+telek, mert a szülőkkel ő volt sokat. Ha ő meghal és végrendeletében egy másik tulajdonostársra hagyja az ő részét és igy annak a tulajtársnak már 2/6-od része lesz, akkor ő ugyanolyan jogokkal fog rendelkezni, mint a bátyám és így tulajdonképpen csak ő tudnak szüleim házából származó örökrészükhöz jutni és többi 3 nem? Kérnék szépen tanácsot, hogy mit lehetne tenni,hogy a bátyám ne fosszon meg attól,hogy a családi békességet megtartva, jogilag hogyan védhetem meg a szüleimtől rám maradó ház-és telekrészem akár csak gyermekeim számára is. Köszönöm!

Tisztelt Érdeklődő!

A t9rvényi rendlekezés szerint elbirtoklás útján megszerzi az ingatlan tulajdonjogát, aki azt sajátjaként tizenöt éven át szakadatlanul birtokolja.

Az elbirtoklással történő tulajdonszerzés a törvényben szabályozott jogi tény alapján, annak bekövetkezésekor a törvény erejénél fogva, minden további hatósági vagy bírósági aktus nélkül vezet a tulajdonjog átszállásához.

A sajátjakénti birtoklás ténye akkor állapítható meg, ha a birtokos a birtoklását véglegesnek tekinti - függetlenül attól, hogy abban a hiszemben birtokol-e, hogy a dolog a sajátja, vagy tudja, hogy a másét birtokolja. A sajátkénti birtoklás lényege tehát annak véglegessége: amelyet egyrészt objektív külső megnyilvánulások (pl. beruházás eszközlése, teherviselés, másokkal szemben a dologgal kapcsolatos magatartás, nyilatkozatok stb.) igazolnak, másrészt viszont a birtokló szubjektív tudata - hogy a birtoklását kívülálló személy (akár a dolog tulajdonosa) jogszerűen nem szakíthatja meg - fejez ki.

A szakadatlan birtoklás az elbirtoklási idő alatti megszakítás nélküli birtoklást jelenti, s amelynek a dolog tulajdonosa és az elbirtokló viszonyában kell fennállnia.
A szakadatlan birtoklásnak - hasonlóan a sajátjakénti birtokláshoz - nem feltétele, hogy az elbirtokló saját személyében birtokoljon. Ezért ha az elbirtokló a dolgot rövidebb - hosszabb időre másnak a birtokába adja, a tulajdonszerzéshez szükséges birtoklása folyamatosnak tekintendő.
Nem érinti az elbirtoklás szakadatlanságát az sem, ha a birtokos legfeljebb egy évre elveszti a dolog birtokát kivéve természetesen, ha a birtokot a tulajdonos szerezte meg.

Önmagában a használat az elbirtoklást nem alapozza meg. Amennyiben a fenti körülmények nem állank fenn, akkor nincs mód az elbirtoklásra.

Javasolt ezért az olyan magatartás, ami mind a testvére, mind a külvilág számára jelzi: az ingatlan közös tuajdonban áll, csupán a használatot biztosítják a testvér részére.

Tisztelettel
dr.Czudar Sándor ügyvéd
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 13.
+ 36 35 500031

sandor.czudar@czudarugyved.hu

Közösségi oldal: