• Branyi Zoltán 3563 számú kérdése
  • 2004-12-16

Tisztelet Ügyvéd Úr!

Válaszát köszönöm!
Mivel az előterjesztett módosító indítványt, az előkészítő bizottság -a tervezet elkészítésére megbízott ügyvéd jelenlétében - megbeszélte,amit a többség elfogadott,azt beleírták az SzMSz-be,amit nem azt értelemszerűen nem.Az ügyvéd szerint ez elég.Az így módosított SzMSz kerűlt 13.-án beadásra.


Kérdésemi:
-mivel jelen esetben csak bírósági úton rendezhető a kérdés,kell e a beadványomhoz csatolni kérésemet igazoló dokumentumot (pl.:jegyzőkönyv másolat vagy tulajdoni részeme igazolására,tulajdoni lap másolat)?
-nyitott kérdés maradt,a közgyűlést összehívó tulajdonosok 10%-nak megállapítása,mivel a 9 lépcsőházban eltérő számú lakás (és tulajdoni hányad van).
Így van ahol 38 és van ahol 17 lakás van.A 178 lakást alapulvéve a 10% 17,8.Ha ez így van,az azt jelenti,hogy bár független gazdálkodást folytat egy lépcsőház,nem kezdeményezheti önállóan a közgyűlés összehívását,míg egy másik igen.Pontosan látom?

Válaszát elöre is köszönöm!
Tisztelettel: Baranyi Zoltán

Tisztelt Baranyi Úr!
A perbeli íratokhoz mindazokat az okiratokat csatolni kell, amelyeket említi.
A 10 % következtében valóban az a helyzet, hogy van olyan lépcsőház, amely önállóan nm jogosult közgyűlés összehívásására, míg más lépcsőházak igen...
tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd

Közösségi oldal: