• Julianna 39839 számú kérdése
  • 2011-06-08

Tisztelt Ügyvéd Asszony/Ügyvéd Úr!

Fiamék 2009-ben vásárolták meg házukat. Az azóta eltelt időben Ingatlaberuházó Kft. többszöri kérelem, illetve írásbeli felszólítás ellenére sem volt hajlandó, a ház átadásakor Hiánypótlási jegyzőkönyvben rögzített, illetve felmerült jótállási munkákat elvégezni. Többszöri kérés ellenére sem hajlandó a Jótállási jegyet kiadni.
A vita rendezésére megkerestük az OFE Békéltető Testületet. A Testület a panaszunkat kivizsgálta, és határozatot hozott, melyben felkérte az Ingatlanberuházó Kft-t a munkák elvégzésére, és a Jótállási jegy kiadására. A Testület által szabott határidő letelt, az Ingatlanberuházó Kft. azonban nem jelentkezett.
Tudomásom van arról, hogy amennyiben a Kft. nem teljesíti a határozatban foglaltakat, akkor kérhetjük a Bíróságtól, hogy - amennyiben minden feltétel adott - végehajtási záradékkal lássa el a Békéltető Testület kötelezését.
Nem tudom azonban, hogy hogyan tehetem ezt. Kérem segítsenek abban, hogy fiamék hogyan indítsák el a végrehajtási záradék iránti kérelemüket.
Tisztelettel
Julianna

Tisztelt Julianna!

Érdemes lenne jogi képviselő útján intézni az ügyet vagy a bíróságon jegyzőkönyvbe diktálni a kérelmüket - ott még némi jogi tanácsot is kaphatnak...


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: