• Mária 40244 számú kérdése
  • 2011-07-28

Üdvözlöm!

Három unokatestvéremmel együtt tulajdonolunk egy házat amit még a nagyszüleimtől örököltünk 10 éve.
Szeretnénk eladni. A fő tulajdonos én vagyok viszont külföldön élek és nehezen megoldható a hazautazás.
Kérdésem annyi lenne, hogy egy aláírással ellátott beleegyező nyilatkozatot elég-e elküldenem, vagy mindenképpen személyes részvétel szükséges?Továbbá az adó mértékére lennék kíváncsi és arra hogy ha elég a nyilatkozat akkor annak van-e hivatalos mintája vagy elég a sima "kézzel írott"?
Köszönöm szépen a válaszát!

Tisztelt Kérdező!

Kérdésével kapcsolatban az Ön által leírtak alapján az alábbiak tudom tájékoztatni:

Az adásvételi szerződést az Ön meghatalmazottja is aláírhatja, így célszerű lehet az Ön helyzetében valamelyik tulajdonostársát meghatalmazni ezzel kapcsolatosan. Ehhez szükséges meghatalmazás elkészítése az alábbiak szerint:
Ha az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani.
A fent hivatkozott alakszerűségeket a törvény 32. § (1) bekezdése tartalmazza:
a) az ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét és személyi azonosítóját,
b) a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát,
c) az érintett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám) és a bejegyzéssel érintett tulajdoni hányadot,
d) a jog vagy tény pontos megjelölését,
e) a jogváltozás jogcímét,
f) az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő nyilatkozatát,
g) a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát.

Felhívom a figyelmét, hogy a belföldön kiállított magánokiratra más feltételek vonatkoznak.

Álláspontom szerint érdemes lenne ügyvéd vagy közjegyző előtt elkészíttetni a meghatalmazást amikor Magyarországon jár, így a későbbiek során a meghatalmazott már eljárhatna Ön helyett az adásvételi szerződés megkötésekor.

Tájékoztatom továbbá, hogy a fenti törvény 26. § (10) bekezdése szerint ha a szerződő felek valamelyike Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, és nincs az ingatlan-nyilvántartási eljárás vitelére belföldi lakóhellyel rendelkező képviselője, a bejegyzési kérelemhez mellékelni kell magyarországi kézbesítési meghatalmazott nevét és lakcímét, a kézbesítési meghatalmazott meghatalmazását, valamint a meghatalmazás elfogadását tartalmazó okiratot.
Fentiek alapján tehát érdemes a meghatalmazásba belefoglalni a kézbesítési meghatalmazást is, amennyiben Ön nem rendelkezik Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel.

Az adózással kapcsolatos kérdésének megválaszolásához szükséges lenne ismerni annak az országnak a jogrendszerének az ide vonatkozó rendelkezéseit, ahol Ön él. Mindemellett arról tájékoztatom, hogy a magyar jogszabályok szerint – tekintettel arra, hogy 5 évnél régebbi az öröklés időpontja – nem adóköteles a jogügylet.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsai@racsaidr.hu

Közösségi oldal: