• Iván 40329 számú kérdése
  • 2011-08-09

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Tulajdonomat képezi egy lakás, amelyet értékesíteni szeretnék. Nincs még az ingatlan társasházzá alakítva (már 12 éve) így osztatlan közös tulajdonunkat képezi kb. 50 embernek. Sokan vannak külföldön, néhányan befektetésuiszándékkel vettek itt lakást, ezért elérhetetlenek.
Hogyan tudom kikerülni az elővásárlást?
Vagy így eladhatatlan az ingatlan?
Lehet-e abból problémaa, ha valaki akit itthon van azt mondaná, hogy őt meg kellett volna kereni és ő megvette volna ennyiért...

Köszönettel:

Iván

Tisztelt Iván!

A 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 75. § (1) – (3) bekezdései szerint: ”Ha az ingatlanra elővásárlási jog van bejegyezve, vagy a nyilvántartás adataiból megállapítható, hogy jogszabályon alapuló elővásárlási jog áll fenn, és a tulajdonjog bejegyzését vétel jogcímén nem az elővásárlási jog jogosultja javára kérik - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csatolni kell a jogosult nyilatkozatát arról, hogy az elővásárlás jogával nem kíván élni.
Ha a jogosult nem nyilatkozott, annak nyilatkozattételre való írásbeli felszólítását és a kapott vételi ajánlat közlését a kérelmező az átvételt igazoló irattal (tértivevény, átvételi elismervény) köteles igazolni.
Ha a nyilatkozat beszerzése a jogosult tartózkodási helye vagy más körülményei miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna, a bejegyzéshez elegendő a szerződő felek együttes nyilatkozata, amelyben elő kell adni a rendkívüli nehézséget vagy a számottevő késedelmet valószínűsítő tényeket.”

Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy a szerződő felek együttes nyilatkozatával NEM „kerülhető ki” az elővásárlási jog! Az csupán az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést teszi lehetővé. A javaslatom, hogy a tulajdoni lapon szereplő címekre valamennyi tulajdonostársnak küldjék ki a nyilatkozattételre való felhívást.

Tisztelettel
dr.Kollár Andor ügyvéd
6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfsz. 7.
+36 70 250-5403
www.kollarandor.hu
iroda@kollarandor.hu

Közösségi oldal: