• Kovács István 40855 számú kérdése
  • 2011-10-06

Tisztelt ügyvéd Úr kérem segítsen nekem mert egyszerűen nem boldogulok a szomszédommal a birtok háborítás miatt mert a jegyző állandóan elutasít holott a bizonyiték is van rá hogy bírtok háboritást követ el. De az a baj hogy nincs pénzem egy jó ügyvédre ezért fordulok magához hogy kérem segítsen nekem mert már tűrhetetlen az amit megengedhet magának 90ezer forint jövedelemmel rendelkezem és 75ezer hitelem van ha tud segítsen nekem várom a válaszát

Tisztelt Kérdező!

Tekintettel arra, hogy kérdésében nem írt le az esettel kapcsolatosan semmilyen konkrétumot, így az alábbiakról tudom általános jelleggel tájékoztatni:
A Ptk. 98. §-a alapján a tulajdonost megilleti a birtoklás joga és a birtokvédelem.
A 100. § szerint a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.
Tájékoztatom továbbá, hogy akit a birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti a zavarás megszüntetését.
A Ptk. 191. § (3) bekezdése alapján a jegyző a birtoksértőt e magatartásától eltiltja, kivéve ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelemért folyamodott, nem jogosult a birtoklásra, illetőleg birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. Határozatot hozhat továbbá a jegyző a hasznok, károk és költségek kérdésében is.
A Ptk. 192. § (1) bekezdése alapján az a fél, aki a jegyző határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását.

Amennyiben Ön egyből a bírósághoz kíván fordulni, úgy tájékoztatom, hogy az alábbi lehetőségeket rögzíti a törvény:

A Ptk. 192.§ (2) bekezdése alapján a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti. A birtokos közvetlenül a bírósághoz fordulhat akkor is, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás. A bíróság a birtokperben a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt; a békés birtoklásban megzavart fél jogosultságát vélelmezni kell.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsai@racsaidr.hu

Közösségi oldal: