• lászló 40868 számú kérdése
  • 2011-10-09

Tisztelt Ügyvéd Úr! Folyó év júniusában egy 85 éves egyedülálló rokonunkkal közjegyző előtt öröklési szerződést kötöttem. A 85 éves úrnak köteles részre jogosult hozzátartozója nincs. Egészségi állapota a szerződés megkötésének időpontjában korának megfelelő volt. Sajnos a szerződés megkötése után egy hét múlva váratlanul elhunyt. Igazságügyi orvosszakértői boncolást kértünk, ahol megállapították, hogy a halál természetes úton, keringési elégtelenség miatt következett be. Alapbetegségként közepes fokú érelmeszesedést írt le a szakvélemény. Tartási kötelezettségemnek nemcsak az egy hét alatt, hanem már két hónappal a szerződés aláírása előtt is eleget tettem. Ezt a tényt a közjegyző az okiratban rögzítette is. Természetesen illő módon eltemettettem.
Kérdésem, hogy a törvény szerinti örökösök /testvérek/ eredményesen támadhatják e meg az öröklési szerződést? A hagyaték értéke kb. tíz millió Ft.

Tisztelt Kérdező!

A Polgári Törvénykönyv nem rögzít semmiféle határidőt az öröklési szerződés érvényes létrehozásával kapcsolatban így, álláspontom szerint arra hivatkozással, hogy a szerződés megkötése után 1 hét elteltével az örökhagyó elhunyt – az Ön által leírt körülmények között –, nem lehet eredményesen megtámadni a szerződést. Ezt támasztja alá a kialakult bírósági joggyakorlat is.
Tájékoztatom azonban, hogy a kérdés megválaszolásához mindenképpen szükséges lenne áttanulmányozni az öröklési szerződést, hiszen annak esetleges hiányosságairól és az esetleges érvénytelenségi okokról csak ezután állna módomban nyilatkozni.
Tekintettel arra, hogy ennek a kérdésnek az elbírálása az ügy további részletes körülményeitől is függ, így amennyiben a törvény szerinti örökösök megtámadják a szerződést, javaslom ügyvédi segítség igénybevételét.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsai@racsaidr.hu

Közösségi oldal: