• Ria 40904 számú kérdése
  • 2011-10-12

Tisztelt Ügyvédi Iroda!!

Férjem 2004-ben örökölte azt a házat, amelyben jelenleg is lakunk. A házon haszonélvezeti jog van, ugyanis anyósom is velünk lakik. A házat a férjem 1/3 részben örökölte, 2/3 részben egyezség (ajándékozás) alapján lett az övé! Ugyanis a két sógornőm ingyenesen minden ellenszolgáltatás nélkül oda ajándékozta a férjemnek!
1: Azt szeretném megtudni, hogy anyósom halála után a haszonélvezeti joggal mi történik? A sógornőim követelhetik e a haszonélvezet értékét? Ha jól tudom, a haszonélvezeti jog nem örökölhető, nem átruházható. Ez így van??
2: Anyósom haszonélvezeti jog címen kitehet-e minket a lakásból?
3: Ajándék címen kapott öröklés visszakövetelhető e??
4: A ház "jogilag" nincs a nevemen, de azt szeretném tudni, hogy nekem ebben a házban milyen "jogaim" vannak? Mert anyósom szerint semmi. 7 éve lakom ebben a házban!

Előre is köszönöm a válaszát!

Tisztelt Kérdező!
Az Ön által megadott információk alapján az alábbiakról tudom tájékoztatni a sorszámozott kérdéseivel kapcsolatban:

1. A Ptk. 157.§ (4) bekezdése alapján a haszonélvezeti jog korlátozott időre és legfeljebb a jogosult élete végéig állhat fenn. A haszonélvezet nem örökölhető és nem átruházható.
2. Kérdésem, hogy az Ön anyósának a teljes ingatlanon haszonélvezeti joga áll fenn? Amennyiben igen, úgy az Ön anyósa rendelkezik az ingatlan birtoklásával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a Ptk. 157. § (2) bekezdése szerint a haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él. Fontos kérdés lehet még, hogy özvegyi haszonélvezete áll-e fent az Ön anyósának az ingatlanon, mert ebben az esetben a törvény alapján (Ptk. 615-616. §) lehet annak korlátozását kérni.
3. Amennyiben ezen kérdése alatt arra gondol, hogy az Ön sógornői visszakövetelhetik-e a férjének adott ajándék ingatlanilletőséget, úgy a válasz igen, de csak a Ptk. által rögzített – alábbiak szerint hivatkozott – esetekben:

"582. § (1) A még meglevő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti annyiban, amennyiben arra létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti.
(2) Ha a megajándékozott vagy vele együttélő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket.
(3) Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha az a feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és enélkül az ajándékozásra nem került volna sor."

4. Önnek az ingatlannal kapcsolatban kizárólag birtokosi jogosultságai vannak. Tájékoztatom továbbá, hogy a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvény 28. § (1) bekezdés b) pontja alapján a házastárs különvagyonához tartozik a házasság fennállása alatt öröklés jogcímén szerzett vagy ajándékba kapott vagyontárgy. Így ez alapján Önnek nincs tulajdonjoga a házastársi közös vagyon alapján sem az ingatlanban.Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsai@racsaidr.hu

Közösségi oldal: