• zsolt 40920 számú kérdése
  • 2011-10-16

Tisztelt Ügyvéd úr!

Azzal a kérdéssel fordulok önhöz,hogy a szomszéd vegyes tüzelésű kazánt üzemelt be és az új kéményt a telekhatárra építi.Ha jól értesültem ez jogilag nem szabályos,mivel erről Kormány.rendelet van,hogy mennyit kell elhagynia a telekhatártól.Ez a kémény a mellék épületben épül ami jóval alacsonyabb a lakó épületektől.Az előző kémény is alacsony volt és az összes füst a mi udvarunkba csapódott le ami a lakásba áramlott.Azt szeretném kérdezni mit lehetne tenni és vannak-e a kéményre magassági előírások. Előre is köszönöm megtisztelő válaszát.

Tisztelt Kérdező!

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet rendelkezik az építmények közötti legkisebb távolságról.

E szerint a megengedett legkisebb távolság mértékét befolyásolja az, hogy például egymással szembenéző épületekről van e szó, befolyásolja a beépítési mód, illetőleg nyilvánvalóan a helyi építési szabályzat lakóövezetekre lebontva is speciális rendelkezéseket tartalmazhat a beépítési módra vonatkozóan.

Az építmények megengedett legnagyobb magassága szintén az ingatlanok besorolásától függ.

Ami a szomszéd ingatlanáról átszálló füst zavaró hatásaira vonatkozik, azzal összefüggésben a Ptk. szomszédjogi szabályait lehet alkalmazni, miszerint a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, mellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogai gyakorlását veszélyeztetné. Ez alapján tehát Önt birtokvédelem illeti meg azzal a kiegészítéssel, hogyha például az Önök udvarára áramló füst az ingatlan használhatóságát, vételárát is befolyásolja, vagy ha egyértelműen kimutatható az átáramló füst mennyiségének és minőségének egészségre és életminőségre károsító hatása, úgy Önök kártérítési eljárást is kezdeményezhetnek.

Ami az építésidíj előírásokat illeti, azzal összefüggésben Önöknek az adott ingatlanra vonatkozó speciális szabályokról az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat építésügyi hatóságának munkatársai tudnak pontos felvilágosítást adni.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsai@racsaidr.hu

Közösségi oldal: