• László 41319 számú kérdése
  • 2011-11-29

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A következőkben szeretném segítségét kérni:
2010.09.21-én ingatlan adásvételi szerződést kötött Vevő és Eladó. Vevő 2010.08.01-től mint bérlő, később mint leendő tulajdonos lakik az ingatlanban. Vevő szerződéskötéskor kifizetett 1M Ft foglalót és 1M Ft előleget. A fennmaradó 2.8M Ft-ot 2010 11.21-ig vállalta kifizetni. Késedelmes fizetés esetén 11.24-től kezdve 10.000 Ft/nap kártérítés megfizetésére köteles. Vevő kérésére 2010.11.26-án a szerződés módosításra került, melyben a Vevő 800.000 Ft megfizetését 2010.12.15-ig, a további 2M Ft megfizetését 2011.02.15-ig vállalta, melyhez Eladó hozzájárulását adta. Vevő az adásvételi szerződést aláíró ügyvéd 2011.04.18-án kelt, 2011.04.27-re szóló írásbeli felszólítására nem jelent meg, nem válaszolt. A 2011.06.08-án kelt, 2011.06.18-ra történt felszólításra, mely szerint hagyja el az ingatlant-szintén nem válaszolt, azóta is lakja az ingatlant. Az eladó megkereséseit figyelmen kívül hagyja, fizetni láthatóan nincs szándékában. Kérdéseim:
- Mit tehet az Eladó a Vevő kiköltöztetése érdekében?
- Miután Vevő 2010.09.24. óta térítésmentesen lakja az ingatlant, milyen jogcímen és mekkora összeget követelhet Eladó?
- Hogyan juthat követeléséhez?
- Miután a közművekkel Vevő áll szerződésben, mennyiben érinti hátrányosan az Eladót, ha Vevő itt adósságot halmozott fel?
- Milyen módon szüntethető meg Vevő közműszerződése, hogy Eladó újból szerződést köthessen?

Segítségét előre is köszönöm!

Tisztelt László!

A megkötött és módosított adásvételi szerződést hivatalosan is fel kell mondani, fel kell tehát számolni az adásvételt. Itt a kötbér iránti igényt már be is kell jelenteni!

Törvényi feltételek miatt bírósági úton van csak helye birtokvédelemnek, tehát pert kell indítani a bent lakóval szemben.

A bérlőtől mint jogcím nélküli lakáshasználótól használati díjat lehet követelni, ami a szokásos bérleti díjjal egyező összeg. Szakértő fogja - megegyezés hiányában - megállapítani ennek mértékét.

Vevő adósságaiért Vevőnek kell helyt állnia, de sajnos a szolgáltatók teljesen jogellenes módon csak akkor hajlandóak szerződést módosítani, ha a hátralék kifizetésre kerül.

Ha a hátralék miatt kikapcsolják a szolgáltatást, annak visszakötése megint csak a Vevő költsége, de azért, hogy az Eladó használni tudja a lakást, neki kell majd a visszakötés díját is megfizetni, amit aztán a Vevőtől megint csak követelhet.

Mindenképpen javasolom, hogy mielőbb vegyen fel kapcsolatot jogi képviselővel az Eladó, akár napok is számítanak, és a bírósági eljárás is hosszadalmas, minden késlekedésért kár, illetve az Eladó sajnos saját helyzetét is nehezíti, ha késlekedik.

Tisztelettel
dr. Forgács Gábor ügyvéd
H-7045 Györköny, Fő u. 491.
+36 20 3890254

gforgacs@t-online.hu

Közösségi oldal: