• Levente 41330 számú kérdése
  • 2011-11-29

Kedves Ügyvédnő!

Ingatlanértékesítőként az alábbi problémával szembesültem. Cégünk az ingatlanhirdetéseket fotós megjelenítéssel hirdeti. Ügyfelem eladó ingatlanában albérlő lakik, aki - arra hivatkozva, hogy ott az ő holmija van - nem engedi, hogy a lakásban fényképfelvételeket készítsek. Így azonban nem tudok szerződni az ügyféllel, mivel az Irodánk a szerződésben kötelezettséget vállal ingyenesen többek közt a fényképes hirdetési szolgáltatásra.

Itt merül fel véleményem szerint, hogy:
1., Kár ér engem, mert nem tudom a szolgáltatást maradéktalanul kiajánlani.
2., Rajtam keresztül kár éri az irodát, mert a szerződés elmaradásával (minimum, a be nem látható károkon túl) ügyfelet veszíthet.
3., Kár éri az eladót, mert e-miatt
- nem tudja a szolgáltatást igénybe venni, illetve a tulajdonát képező ingatlan eladási szándékára irányuló magatartását hiúsítja meg az albérlő, amivel
- közvetve elesik a potenciális vevői körtől,
- elesik a szolgáltatásunk által nyújtott kedvezményektől stb.
Illetve a saját tulajdonát képező ingatlannal összefüggésben keletkezett jogaitól kerül megfosztásra.

(Megjegyzés: A fotók sohasem a lakók ingóságainak feltárására, hanem az ingatlan belső állapotának, méreteinek vizuális megjelenítésére irányulnak!)

Kérdésem: Igazam van-e a véleményezett körülmények és látens körülmények bekövetkezését illetően, valamint, ha nem vagy valamit kihagytam volna, kérem tájékoztasson, javítson!

Tisztelettel és köszönettel!

Tisztelt Cím!

Ön, és az eladó között vagy létrejött már megbízás vagy sem, ha még nem, akkor nincs kötelezettségszegés senki részéről. A bérlő magatartása az Ön és az eladó tekintetében, ha létrejött, vagy létrejön a megbízás, akkor az eladó terhére esik, semmiképp nem az Ön terhére, hiszen a bérlő az eladó "oldalán" jelenik meg. A lakástörvény a következőt tartalmazza:

12.§ (4) bek.: A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer vagy a szerződésben meghatározottak szerint évente több alkalommal - a bérlő szükségtelen háborítása nélkül - ellenőrzi. A bérlő arra alkalmas időben a lakásba történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles; ez a rendelkezés megfelelően irányadó a
rendkívüli káresemény, illetőleg a veszélyhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének biztosítása esetén.

Fotó-készítésre spciális szabály nincs, de mivel a fotókon Ön nem rögzíti a bérlő személyes tárgyait, ezért semmilyen olyan érve nincs a bérlőnek, amivel a fotók elkészítését meg tudná akadályozni, ésszerűen. Az Ön bejutását a lakásba a fotók elkészítése érdekében - ha Önnek van szerződése az eladóval - az eladónak kell biztosítania, aki pedig az Ltv. 12.§ (4) bekezdés szerint bemehet a lakásba és Önt is beengedheti.

A Ptk. az alábbi sepciális szabályokat tartalmazza, ha időközben eladják a bérlet tárgyát:
Ptk. 432. § (1) A bérlő köteles megengedni, hogy aki a dolgot meg kívánja venni, azt megfelelő időben és módon megtekinthesse.
     (2) A határozott időre kötött bérletet a bérbe adott dolog vevője nem mondhatja fel, kivéve ha őt a bérlő a bérleti viszony fennállása vagy lényeges feltételei tekintetében megtévesztette.
     (3) Ha a bérbeadó személyében változás állt be, a bérkövetelés átszállásának időpontjára az
engedmény szabályait kell alkalmazni.
     (4) A vevő arra az időre, amelyre a bérlő a béreket az eladónak előre megfizette, bérfizetést csak akkor követelhet, ha az előrefizetésről az adásvételi szerződés megkötésekor nem tudott, és arról nem is kellett tudnia, különösen ha a bérlő az előrefizetés tekintetében megtévesztette.
     
A fentiek alapján a bérlő köteles mindenkit beengedni a lakásba, aki azt meg akarja venni, tehát magát a ingatlanközvetítőt is, ennek érdekében. Ha ezt nem teszi meg, az eladó, vagyis bérbeadó, a bérlet szabályai szerint felmondhatja a bérletet, szerződésből eredő kötelezettségszegés miatt. Fontos azonban azt tudatni a bérlővel, hogy az eladás nem szakítja meg a bérletet, csak új személy lesz a bérbeadó, azaz az új tulajdonos. Tehát őt automatikusan semmilyen konkrét hátrány nem éri, ha eladásra kerül az ingatlan. Persze, valószínű, hogy az eladó nem bérlővel kínálja a lakást, de ez az eladó dolga, hogy üres, birtokba vehető lakást prezentáljon a vevője részére, vagyis felmondja a bérletet, és gondoskodjon a bérlő távozásáról. Nem hiszem ugyanis, hogy valaki bérlővel akarna lakást venni. De még az is lehet, hogy igen.

A helyzet kulcsa tehát az eladó, az Ön lehetséges megbízója kezében van.

Tisztelettel
dr.Koczka Judit ügyvéd
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.
+ 36 66 450055

koczkajudit@vodafone.hu

Közösségi oldal: