• Miklós 41333 számú kérdése
  • 2011-11-30

Tisztelt Ügyvédnő/Ügyvéd úr!

Van két szomszédos telek, az egyiknek A és B, a másiknak C és D a tulajdonosa, mindkét pár fele-fele arányban (mind a négyen testvérek). A és B eddig közösen szerette volna eladni a telkét, de B elállt ettől, erre A elhatározta, hogy C-nek felajánlja a saját részét.
1. Kell-e A-nak B beleegyezését kérnie, hogy eladhassa a részét C-nek vagy szabadon rendelkezhet vele?
2. Jól olvasom-e ki e honlapról, hogy B-nek jogszabály szerinti elővásárlási joga van?
3. Ha ezzel B nem él, tehet-e A C-nek vételi ajánlatot?
4. Mit lehet tenni ilyen érdekellentétek feloldására?
5. Mely jogszabályok vonatkoznak a közös telektulajdon megszüntetésére? (Itt nem találtam, csak a hozzászólások között hivatkozást rá.)
6. A 78/1993 tv.-hez (lakások) hasonló létezik-e a földtulajdonokra vonatkozóan?
(Amit megtaláltam, áttanulmányoztam a honlapjukon.)
Minden kérdésre külön választ kérek szépen.

Üdvözlettel
Miklós

Tisztelt Miklós!

1. Igen, B-nek elővásárlási joga van. Ez azonban nem hozzájárulást jelent, hanem azt, hogy a C által kínált feltételekkel B jogosult megvásárolni A részét. Ha nem él ezzel a jogával, akkor A szabadon adhatja el C-nek.
2. Igen.
3. Az elővásárlási jog gyakorlására már C vételi ajánlata vagy A és C megkötött szerződése alapján kerülhet sor.
4. Azt nem tudom, de az eladás a fentiek alapján végbemehet. Mögöttes megoldásként pedig a közös tulajdon megszüntetése iránti per kínálkozik a felek előtt.
5. A Ptk. közös tulajdonra vonatkozó rendelkezései érvényesülnek, ill. az elővásárlásra vonatkozó szabályok, szintén a Ptk.-ból.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: