• Erzsébet 41347 számú kérdése
  • 2011-12-01

T.Ügyvédnő!
Két dologban kérném a tanácsát. 2009.ben elcseréltük családi házunkat.Mi azt hittük egy az egyben, mivel értékben azonos árban egyeztünk ki.A volt tulaj és az ügyvéd jelezték, hogy egy telken belül két helyrajzi számon szereplő házról van szó, de arra nem hívták fel a figyelmünket, hogy ennek anyagi vonzata is van. Így a NAV, illetéket állapított meg. Az ügyvédtől ezt számon kértük, aki bírósági felebezésre biztatott bennünket, amit elveszítettünk,így még a perköltséget is ki kellett fizetnünk. Tehát komoly anyagi veszteségeink lettek.Ezt számon kérve, azt mondta, Ő a legjobb tudása szerint járt el.Milyen lépéseket tehetünk ebben az ügyben, hogy kártalanítsanak?
A másik, ugyan ezzel az ingatlannal kapcsolatban.A volt tulajdonosnak egymás mellet lévő két házából ez az egyik amit elcseréltünk.A bejárati kapu kialakítása úgy történt meg annak idején hogy át lóg a még mindig az Ö tulajdonában lévő telekre.A szomszédok hívták erre fel a figyelmünket.Kérdésünkre a volt tulaj azt mondta,hogy az a terület a miénk lehet, ezt írásba is adta, de nem vállalja az intézését, kiméretését, és az ezzel kapcsolatos anyagi kiadásokat.
Mi a teendőnk, hogy érvényt szerezzünk ennek, és hivatalosan elrendezze a telekhatárt?
Válaszát ,tanácsait megköszönöm!Üdvözlettel!

Tisztelt Erzsébet!

Az ügyvédekről szóló törvény értelmében az ügyvéd a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a ptk. szerint felel. Ehhez azonban szükséges az is, hogy az ügyvéd felróható magatartása megállapítható legyen, mint a kárfelelősség egyik eleme. A kártérítési felelősség megállapítása érdekében esetlegesen az Ügyvédi Kamarához fordulhat, illetve az okozott kár megtérítése iránt polgári peres eljárást kezdeményezhet az ügyvéddel szemben.
Amennyiben a telekhatár rendezése vonatkozásában Ön és szomszédja között megállapodás született, akkor a telekhatár rendezését a földhivatal és az illetékes önkormányzat előtt telekalakítási eljárás keretében lehet hivatalosan rendezni. Ennek költségének viselésére azonban nem fogja tudni szomszédját kötelezni.


Tisztelettel
Dr. Auth Veronika ügyvéd
3100 Salgótarján, Füleki út 115.
+36 32 789107
http://www.authiroda.hu
veronika.auth@authiroda.hu

Közösségi oldal: