• Zoltán 41377 számú kérdése
  • 2011-12-04

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Egy multinacionális vállalat birtokán lehelyeztünk több berendezést is melyeket béreltünk ( bár az eszközök tulajdonunkba kerülése még vitás kérdés, hiszen a bérlet egy idő után már törlesztése volt az eszköznek) egy harmadik személytől.
Harmadik személy a multinacionális vállalattal semmilyen szerződéses viszonyban nem áll mégis eltulajdonított ezekből a berendezésekből különböző alkatrészeket és ez által ezek a berendezések üzemképtelenekké váltak. A csavar a dologban, hogy ezek a berendezések a multinacionális vállalat birtokán voltak, több olyan dolog is amelyhez csak pl recepción keresztül lehet hozzáférni de volt olyan is amely ugyan a multi birtokán volt de könnyebben hozzáférhető.
A kérdésem, hogy a multinacionális vállalat mennyire vonható felelősségre, ha az Ő birtokán történt ez a cselekmény ( amit nevezzünk önbíráskodásnak, harmadik fél részéről) és nem tett semmit azért, hogy az említett cselekményt elhárítsa, sőt esetenként az említett recepción keresztül történt a jogtalan eltulajdonítás ( vagy vélt ugyan jogosságot harmadik fél de azt semmi nem bizonyította mikor a cselekményt elkövette)
E miatt a multi most minket kér, hogy állítsuk helyre a károkat és ez érintené a további együttműködést is ha nem történne meg. Véleményem szerint nem lett volna szabad hozzáférést engednie senki számára a birtokosnak ( ez lenne a multi, ugyan is a birtokba adás nem történt meg részünkre, mégis elhelyeztük ezeket a berendezések a birtokaikon, mert szerződést azt kötöttünk és leszállítottuk az eszközöket a multi birtokára de birtokba adási jegyzőkönyv már nem készült, a szerződés pedig aláírásra került)
Ebben az esetben van-e jogom a keletkezett káraimat megtérített-ni a multival aki a gondosság és a tőle elvárható alaposság valamint a jogos birtokvédelmet nem valósította meg azért, hogy az eszközeinkhez ne férjenek hozzá. Fontos megemlítenem, hogy nem rongálásról van szó.

Megtisztelő válaszát várva:

Zoltán

Tisztelt Zoltán!

A bérleti szerződés - ami ha jól értem a multival kötöttek - ismerete nélkül ebben a kérdésben nem tudok egyértelmű választ adni, de a rendelkezésre álló információk alapján az Ön érvei jogosak lehetnek, azaz elképzelhető, hogy több infomáció birtokában az állításait megerősíteném.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: