• jános 41424 számú kérdése
  • 2011-12-09

NYILATKOZAT
BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSRŐL
Tisztelt CIB Bank Zrt!
Alulírott,
Kérjük nyomtatott nagy betűvel a biztosítási szerződést kötő személyre kitölteni!
Név: ……………………………………………………………………………………
Születési hely, idő ……………………………………………………………………………………
Lakcím: ……………………………………………………………………………………
Fedezetül szolgáló ingatlan címe………………………………………………………………………………..
Település neve ……………………………………………………………………………………
Helyrajzi száma ……………………………………………………………………………………
Irányítószám ……………………………………………………………………………………
Város ……………………………………………………………………………………
Utca, házszám ……………………………………………………………………………………
Emelet ajtó ……………………………………………………………………………………
mint az alábbiakban meghatározott kölcsönszerződés alanya
Kölcsönszerződés száma:
kijelentem, hogy a fedezetül szolgáló ingatlan a fenti szerződésben foglaltaknak megfelelő érvényes és CIB Bank Zrt.-re engedményezett vagyonbiztosítással rendelkezik, melynek adatai a következők:
Kérjük nyomtatott nagy betűvel kitölteni!
Biztosító neve:
Biztosítási kötvény száma:
Jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg hozzájárulok, hogy a fent meghatározott Biztosító a fenti biztosítás vonatkozásában a biztosítási titoknak minősülő alábbi adatokat a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.) részére átadja, annak érdekében, hogy a CIB Bank Zrt. ellenőrizni tudja az által nyújtott kölcsön fedezetül szolgáló vagyonra vonatkozó biztosítás meglétét, díjrendezettségét. A kiadható biztosítási titokkör: Biztosítási termék neve, Szerződés száma (Biztosítási kötvény/ajánlat száma), Szerződés állapota, Hátralék összege, Kockázat kezdete, Kockázatviselés helye (Biztosított ingatlan címe), Szerződő neve és címe, Biztosított neve és címe, Engedményezet neve és címe.
Alulírott biztosítási szerződés alanya jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg hozzájárulok, hogy a CIB Bank Zrt. a nevemben a fent meghatározott Biztosító részére mint engedményes magát a Biztosító részére bejelentse. Felhatalmazom a Biztosítót, hogy a CIB Bank Zrt. bejelentése alapján a biztosítási szerződés alapján 500.000,-Ft-ot meghaladó kártérítési összeg engedményesének a CIB Bank Zrt-t tartsa nyilván.
Alulírott, tudomásul veszem, hogy az engedményesezés alapján a Biztosító a vagyontárgyra kifizetett 500.000 Ft-ot meghaladó kártérítést a CIB Bank Zrt. részére fizeti ki. A CIB Bank Zrt. engedményesi pozíciójának törléséhez a CIB Bank Zrt. írásbeli hozzájárulására van szükség.

Büntetőjogi felelősségem tudatában és a fenti számú szerződésben vállalt kötelezettségemet teljesítve kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Kelt:, ……………………………………………..
BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉST KÖTŐ SZEMÉLYNEK KELL ALÁÍRNIA!
Aláírás:

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú neve Lakcíme Aláírása
TANÚ 1:
TANÚ 2:

Ezt szertném megtudni, hogy ilyet köteles vagyok e aláírni! (még 10 000 svájci frank tartozásom van! még egyszer sem késtem a fizetéssel 1 napot sem! A ház értéke minimum 15 millió!
Válaszukat előre is köszönöm !
Tisztelettel : János

Tisztelt jános!

Semmit nem köteles aláírni, de ha a korábban megkötött szerződések kapcsán ez kötelező és nem írja alá, akkor vállalnia kell a következményeket.


Tisztelettel
dr.Kende Júlia ügyvéd
1039 Budapest, Viziorgona u. 10.
+36 1 2434321
http://www.drkendejulia.eoldal.hu
kende.julia@t-online.hu

Közösségi oldal: