• Zsuzsa 41458 számú kérdése
  • 2011-12-13

Tisztelt Ügyvédnő!
Következő problémámmal fordulok Önhöz: Településünkön egy osztatlan közös területben lévő tulajdonostárs által eladásra kínált földterület megvételét jelezte egy szintén a területben tulajdonos , nem helyben lakó személy,mely szándékot a kifüggesztett vételi ajánlatban szerepeltettek. Az lenne a kérdésem, hogy a fenti területben , ha én is tulajdonos társ vagyok, valamint helyben lakó. Ebben az esetben elővásárlási jogom van-e a megvásárlást jelző másik tulajdonostárssal szemben, mivel ő nem helyben lakó.

Tisztelt Zsuzsa!
jogi szabályozás a következő :
10. § (1) Termőföld vagy tanya eladása esetén - ha törvény másként nem rendelkezik - az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg:

a) a haszonbérlőt, felesbérlőt és részművelőt; jogi személy vagy jogi személyiség nélküli más szervezet haszonbérlő esetén annak helyben lakó természetes személy tagját, illetve helyben lakó részvényesét;

b) a helyben lakó szomszédot;

c) a helyben lakót;

d) a magyar államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint;

(2) Az (1) bekezdés b) - c) pontjában meghatározott jogosulti csoportokon belül az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje a következő:

a) a családi gazdálkodó;

b) nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkező őstermelő, illetőleg egyéni mezőgazdasági vállalkozó;

c) jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli más szervezet esetén annak helyben lakó természetes személy tagja vagy helyben lakó részvényese.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elővásárlási jog nem áll fenn a közeli hozzátartozók [Ptk. 685 § b) pont] és a tulajdonostársak közötti adásvétel esetén, valamint olyan külterületi földrészlet eladása esetén, amely a törvény hatálybalépésig zártkertinek minősült.

(4) Az (1) - (2) bekezdés szerinti sorrend az elővásárlásra jogosultak egymás közötti viszonyában is irányadó.


Tisztelettel
Ballóné dr.Varga Krisztina ügyvéd
8000 Székesfehérvár, József Attila út 2/D.
+36 22 327412
06-70-325-7645

drv.krisztina@gmail.com

Közösségi oldal: