• Ilona 42898 számú kérdése
  • 2012-07-14

Tisztelt Ügyvédi Iroda!

Tavaly augusztus hónapban megvásároltam, azt az ingatlant melyet május hónapban megtekintési nyilatkozatot irtam alá.

Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Kft nehezményezte, hogy az Irodát megkerülve szerződtem az akkori tulajdonosokkal követelik, hogy fizessek 2 % kötbért.
Ingatlanirodával és Ügyvédi Irodájával többször felvettem a kapcsolatot, feltett kérdéseimre nem kaptam választ!

• küldjék meg számomra a vételi szándéknyilatkozatomat, amely igazolja - vételi szándékom komolyságát
• adják át részemre a tárgyalási jegyzőkönyvet, amely igazolja, hogy az ingatlanért tisztességes árat kínáltam
• küldjék meg részemre az ingatlan tulajdonosok vételi szándéktól való elállást
• adjanak magyarázatot, miért nem kezdeményezte az iroda részemre az ingatlantulajdonosok felé a részemre járó bánatpénz megfizetését

A fentiekből egyértelművé válna, hogy nem kikerültem az ingatlanirodát, hanem Ők nem tudtak egyezségre jutni az ingatlantulajdonossal.
Érvényes vételi szándéknyilatkozatot tettem, az irodában ártárgyalást kezdeményeztem, azt követően pedig az ingatlan tulajdonosa jelezte az Iroda felé, hogy szerződhetünk. A szerződés aláírását megelőző pár órában hívott fel az ingatlaniroda, hogy az ingatlantulajdonos eláll a szerződéstől.

Rákövetkező hetekben az ingatlantulajdonosok megszüntették az Irodával a kapcsolatot, nem kívánták, hogy az ingatlant továbbra is az Ingatlaniroda értékesítse. Erről úgy értesültem, hogy az ingatlaniroda honlapján megszűnt létezni az ingatlan, illetve más ingatlaniroda neve alatt rátaláltam az ingatlanra.

Megtekintési nyilatkozat nem tartalmaz érvényességi idő kezdetét és végét. Igy nem tudható, mely időponttól létesíthetek szerződést az ingatlan tulajdonossal az Ingatlanirodán kívül.

Észrevételem továbbá, hogy a megtekintési nyilatkozaton (érvényességi okiratként, szándéknyilatkozatként titulálja az ingatlaniroda) két tanúval nem ellenjegyezte az iratot, holott a nyilatkozaton fel van tüntetve a két tanú helye.

Bízom benne, hogy a jog engem igazol, jóhiszeműen jártam el!

Kérdést kívánok intézni Ügyvédi Irodához , a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium cégbírósági bejegyzése alapján látható, hogy a Ingatlanközvetítő és Értékesítő Kft Budapest, xxxx utca 1. szám alatt nincs telephelye, ezáltal feltételezem, hogy az ingatlaniroda nem törvényes keretek között működik!

Kérem megtisztelő válaszukat! Üdvözlettel: Ilona

Tisztelt Ilona!

Alapvetően az eladó volt jogviszonyban a közvetítővel, így elsőként és elsősorban neki lehet fizetési kötelezettsége. A közvetítők gyakorlata miatt azonban elképzelhető, hogy Önnel szemben is felmerülhet közvetítői igény, de ennek megalapozottsága tárgyában csak a megtekintési nyilatkozat pontos tartalma ismeretében tudnék nyilatkozni. A közvetítői működés kapcsán bejelentheti észrevételét a cégbíróságnál, aki majd megindít egy törvényességi felügyeleti eljárást, és meghozza ebben a kérdésben a döntését.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: