• Zsolt 42990 számú kérdése
  • 2012-07-31


Külföldi bank által árverésen szerzett ingatlant kívánt megvásárolni társaságunk. Az ingatlan kivett családi ház, zártkerti területen. Adásvételi előszerződést kötöttünk, amelynek kapcsán kikötöttük, hogy az előszerződés aláírásakor 500 ezer Ft foglalót adunk, amelyet 2 millió Ft-ra egészítünk ki egy meghatározott dátumig, amely a végleges szerződés megkötésének ideje lett volna. A foglalóból visszamaradó 1,5 millió Ft-ot határidőig átutaltuk, azt az Eladó bank visszaigazolta. Csakhogy a földhivatal nem jegyezte be a bank tulajdonjogát, mert külföldi jogi személyként nem szerezhetett tulajdonjogot termőföldön. Ismétlem, a lakóingatlan kivett lakóház! A bank ügyvédje megnyugtatott, hogy megoldjuk a problémát. Nem aggódtunk, hiszen az adásvételi előszerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett készítettük el. Eltelt egy év, a bank tulajdonjoga még mindig nem került bejegyzésre. Mi újabb 2 millió Ft-ot fizettünk meg a vételárból. Ismét eltelt egy év, de semmi fejlemény. Aztán még egy év. 2011-ben kiderült, hogy a bank bírósághoz fordult a tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatban, azonban nem annak elutasítását kifogásolták, hanem az árverést. Ami azért ostobaság, mert árverést féléven belül lehet kifogásolni, nem két év elteltével. Az Eladóként fellépő bank minket egyszer sem tájékoztatott a végleges szerződés megkötésének akadályairól, mindig más forrásból értesültünk.
2011-ben tehát kiderült, az ingatlan tulajdonjogát mi sem tudjuk megszerezni, mert az ingatlan termőföld területen van. Tekintve, hogy mindaddig csupán előszerződést kötöttünk, ezt az akadályt úgy hárítottuk volna el, hogy én, mint a cég ügyvezetője, magánszemélyként vásárolom meg az ingatlant. Csakhogy a bank semmiképpen nem tudta érvényesíteni árverésen szerzett jogait. Volt szó róla, hogy valami engedményezéssel magyar állampolgár természetes személy részére ruházzák a tulajdonjogot, azonban ezt mégsem tették meg.

Most ott tartunk, hogy pereskednünk kell, ugyanis a bank az általunk megfizetett 4 millió Ft-ból csupán a felét, kamatok és duplum nélkül fizette vissza.
Ők semmisségre hivatkoznak, és nem tesznek különbséget az előszerződés, illetve a végleges szerződés között. Szerintük mi is hibásak vagyunk, ugyanis társaságunk sem szerezhetett tulajdonjogot termőföldön.
Álláspontunk szerint az előszerződés nem azonos a végleges szerződéssel. Vagyis a végleges szerződésben gyakorlatilag közös megegyezéssel bármilyen feltétel megváltoztatható, - így a vevő személye is - kivéve a tulajdonos, ha annak törvényi akadálya van. Ráadásul az előszerződés ügyvédi ellenjegyzés mellett történt.

Ez a történet. Kérek mindenkit, aki eseti döntések citálásával, vagy más módon segíteni tud, tegye meg.

Tisztelt Zsolt!

A termőföld és a kivett lakóház kérdésköre elvileg eldöntené a kérdést, ezért nem is teljesen értem, hogy hol "csúszott" el a dolog. Lehet, hogy az ingatlan egy része termőföld, másik része lakóház volt?
Az előszerződésük egyébként - függetlenül attól, hogy az alapján még más is lehetett volna a tényleges vevő - valóban érvénytelen, így a bank jelenlegi álláspontja a foglaló egyszeres visszafizetése mellett védhető álláspont.
Felmerülhet az ügyvédi felelősség kérdése is, de erről információk hiányában nem tudok többet mondani.


Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: