• Juhászné marika 43447 számú kérdése
  • 2012-10-09

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Családi ház vásárlással kapcsolatosan szeretnék tanácsot kérni.20 éve élek együtt jelenlegi férjemmel.Amikor ide költöztem a lányommal,már felépítette a házat,de csak félkész állapotban volt, 500 ezer forint OTP hitellel terhelten.Minden további belső és külső munkákat már közösen végeztettünk el,de az ő nevén maradt az ingatlan azóta is.Az első házasságomból van egy lányom, aki elég magas tartásdíjat kapott, ez az összeg is bekerült a közös kaszába ,18 éven keresztül,plusz az én fizetésem is .Most eladjuk és másik házat veszünk.A jelenlegi ház eladási ára 9.100 000 forint a vételi ház ára 12.000 000 forint.A lányom is ad a különbözeti árba 1.500 000 forintot.Ő már 25 éves jó munkahelye van jelenleg.A férjem a vásárolandó ház 1/4 részét oda íratná a lányom nevére a 3/4 az ő nevén maradna.Nem sok pénzünk van ezen felül,ezért illeték szempontjából így lenne az olcsóbb.Született egy fiam azóta a jelenlegi férjemtől aki 19 éves.Mint anya nem akarok különbséget tenni,közöttük.Nem ismerem a jogot,de a pénz hiánya is nagyban hozzá járul férjem döntéséhez.Mit tehetnék,hogy ha már az én nevemre nem kerül ingatlan hányad és a későbbiekben,hogyan járhatnék el hivatalosan?
Szeretném ha mind két gyerekem egyformán örökölne!Vagy ha mégsem engedi ezt a jog a fiam évek múlva ne tegyen ki az utcára!
Tisztelettel:Juhászné

Tisztelt Kérdező!

Mindenekelőtt szeretném megköszönni türelmét levelével kapcsolatban, arra azonban csak most nyílik lehetőségem válaszolni.

Az Ön által felvázolt tényállás alapján kérdésére az alábbi, általános jellegű tájékoztatást tudom adni:

A vonatkozó jogszabály értelmében az illetékfizetéssel kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a vagyonszerzési illeték mértékét az ingatlan értéke, nem pedig s tulajdonosok száma határozza meg, erre tekintettel nincs jelentősége annak, hogy a megvásárolt ingatlant hány tulajdonos szerzi meg, az ingatlan értéke számít.
Tájékoztatom, hogy a visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke az ingatlan forgalmi értékének 4%-a. Lakástulajdon szerzése esetén az illeték 4 millió forintig a lakás értékének 2%-a, az e feletti összegre az általános 4%-os illeték alkalmazandó.
Tájékoztatom továbbá, hogy lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének a különbözete.

A fenti rendelkezés az Önök esetében annyit jelent, hogy – tekintettel arra, miszerint a jelenlegi ingatlan a férje kizárólagos tulajdonát képezi – férjének nem az újonnan megvásárolt ingatlan értéke után kellene illetéket fizetni, hanem a megvásárolt ingatlanhányad és az eladott ingatlan – nyilvánvalóan alacsonyabb – értéke után. Arra tekintettel pedig, hogy lánya jelen esetben nem ad el ingatlant, csak ingatlanhányadot szerez, ő a megszerzett ingatlanhányad értéke után köteles illetéket fizetni.

Tájékoztatom azonban arról is, hogy az ingatlant tulajdonjogi helyzetét lehetőségük van ügyvéd által ellenjegyzett vagyonjogi okirat keretei között rendezni, tekintettel arra, miszerint Ön is jogosult igényt tartani az ingatlan valamely hányadára, mivel az ingatlan vételárának teljes kifizetéséhez Ön is hozzájárult.

Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben az ingatlanból Ön is szerezne tulajdonrészt, úgy az Ön tulajdoni hányada öröklés esetén gyermekei javára fele-fele arányban oszlana meg. Természetesen a férje tulajdoni hányada után csak az ő leszármazója fog örökölni.
Felhívom a figyelmét arra is, hogy az örökhagyó halála után annak özvegye haszonélvezeti jogot szerez az ingatlanra, mely alapján a haszonélvező holtáig használhatja az ingatlant.
Lehetőségük van azonban haláluk esetére végrendelkezni is vagyonukkal kapcsolatosan.

Amennyiben az ingatlan jogi helyzetének rendezése mellet döntenek, úgy tájékoztatom, hogy Irodánk vállalja vagyonjogi okiratok elkészítését.

Amennyiben bármely egyéb kérdése felmerülne, úgy Irodánk – előzetes telefonon történő egyeztetést követően – szívesen áll személyesen is rendelkezésükre.

Elérhetőségeinket megtalálja a www.racsaidr.hu weboldalon.


Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsai@racsaidr.hu

Közösségi oldal: