• Zoli 43480 számú kérdése
  • 2012-10-15

Tisztelt Ügyvéd Asszony!

A napokban a Körzeti Földhivataltól kaptam egy felhívást vázrajz benyújtására, mivel a helyszíni ellenőrzés során a földhivatal munkatársi megállapították, hogy eltérés mutatkozik a tulajdonomat képező ingatlan természetbeni állapota és az ingatlan-nyilvántartás adatai között. Vagyis 1 db melléképület ráépítésre került, amelyet nem jelentettem be.

A ráépítésről nem volt tudomásom, mivel nagyszüleim a település belterületén elhelyezkedő kertet és a mellette fekvő ingatlant (lakóház+kert) 1979-ben egyben értékesítették. Mindkét ingatlan két önálló hrsz. szám alatt szerepelt. Azóta az ingatlanra be sem tettem a lábam, nemhogy bármit is építettem volna. Tudomásom szerint a két ingatlant, azóta is az akkori vevő használja és a tulajdonát képezi. Adásvételi szerződéssel sajnos nem rendelkezem.

A felszólítást követően felkerestem a Körzeti Földhivatalt, ahol megdöbbenésemre szembesültem azzal a ténnyel, hogy két külön hrsz-ú ingatlan közül csak az egyik került az akkori vevő tulajdonába (lakóház+kert), a mellette fekvő ingatlan (kert) esetében a földhivatal 1990-ben a tulajdonjogot öröklés címen a nevemre bejegyezte.

További vizsgálódás során kiderült, hogy az eddigi tudásom szerint a tulajdonomat képező, a település külterületén fekvő zártkert esetében, 1979-ben adásvétel címen a tulajdonjog bejegyzésre került a lakóházat+kertet megvásárló vevő részére. A lakóház+kert valamint a zártkert bejegyző határozat száma megegyezik. A zártkertet a nagyanyám egészen haláláig (1986) használta, azóta pedig egészen a mai napig én művelem, illetve műveltetem. A tulajdoni lap szerinti tulajdonos részéről az ingatlannal kapcsolatban semmilyen igény nem merült fel az évek során. Véleményem szerint tulajdoni lap szerinti tulajdonosnak nincs tudomása arról, hogy a zártkert a tulajdonát képezi.

Kérdésem, hogy a földhivatal felé történő vázrajz benyújtására vonatkozó kötelezettség terhel-e, illetve kinek a kötelezettsége? Mi a teendő?

Feltehetően a zártkert és a kert hrsz. száma az 1979. évben megkötetett adásvételi szerződésben tévesen került rögzítésre, miként lehetséges az eredeti állapot helyreállítása a földhivatali nyilvántartásokban?

Tisztelt Zoli!

Azt tanácsolom, hogy vegye fel a kapcsolatot először is nagymamája vevőivel, mindenképpen próbáljon beszerezni - vagy tőlük kérni - egy adásvételi szerződést, hogy kiderüljön, hogy mi történt, abban a szerződésben milyen hrsz. szerepel. Ezután nagy valószínűséggel ügyvédhez kell fordulniuk.
Jelenleg a földhivatal nem tud mást kötelezni az épület feltüntetésére, mint Önt. A későbbiekben- ha kiderül -, hogy a vevők ezt tudva és vállalva vásárolták meg azt az ingatlant is (és nem a másikat), akkor nekik kell(ene) az épület feltüntetéséről is gondoskodniuk. De kérdés, hogy evonatkozásban ennyi idő után ki hogyan fog a történtekre emlékezni.

Tisztelettel
dr.Baksa Erika ügyvéd
6000 Kecskemét, Rákóczi út 21.B
+ 36 76 479605

drbaksae@t-online.hu

Közösségi oldal: