• Boros Istvánné 43663 számú kérdése
  • 2012-11-19

Tisztelt Ügyvéd NŐ!r
r
Az ingatlan amiről szó van egy vidéki ingatlan amit Én és a férjem két fia örökölt. A két fiú 3/4 részben, Én 1/4 részben. Én vettem magamnak a kis lakást, mivel férjem halála után nem akartam ott lakni. Már 4 éve elköltöztem és Én fizetem a lakásban lévő gázóra és villanyóra után a készenléti díjat, pedig nekem van a kevesebb részem a lakásban. A lakás eladását is a két fiú akadályoztatja abban, hogy mikor rájuk kerül a sor a hirdetésre, nem hírdetik, vagy csak nagyon ritkán. Igazán nem is szívesen árulják.r
Az lenne a Tiszteletteljes kérdésem, hogy mivel az Én lakásomon OTP tartozás van, havi 92.000.-Ft, és Én ezt nehezen tudom fizetni a nyugdíjamból, szeretném kérni a részem kifizetését.r
Lehetőség van-e erre? Vagy, hogy eladjam a tulajdoni részemet, anélkül hogy beleegyeznének? Vagy mit lehet tenni ilyen esetben, ebben kérném a segítségét?r
r
Válaszát várva maradok tisztelettel:r

Tisztelt Kérdező!

Az Ön által felvázolt tényállás alapján kérdésére az alábbi, általános jellegű tájékoztatást tudom nyújtani:

A közös tulajdonban lévő ingatlan fenntartásával járó és az azzal kapcsolatos egyéb kiadások tulajdoni hányaduk arányában terhelik a tulajdonosokat.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a többi tulajdonos nem kívánja értékesíteni ingatlanhányadát, úgy Önnek elviekben lehetősége van arra, hogy a saját ingatlanhányadát értékesítse. Azonban tájékoztatom, hogy a tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg.

Amennyiben az ingatlant, illetőleg ingatlanhányadot nem sikerülne értékesíteni, úgy a közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti az illetékes bíróságtól. A közös tulajdon tárgyait a bíróság döntése alapján elsősorban természetben kell megosztani. Amennyiben erre nem lenne lehetőség, úgy a közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét megfelelő ellenérték fejében a bíróság egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja.

Ha a közös tulajdon más módon nem szüntethető meg, illetőleg a természetbeni megosztás jelentékeny értékcsökkenéssel járna, vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot, a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell, és a vételárat kell a tulajdonostársak között megfelelően felosztani. A tulajdonostársakat az elővásárlási jog harmadik személlyel szemben az értékesítés során is megilleti.

Végezetül arról is tájékoztatom, hogy a bíróság nem alkalmazhatja a közös tulajdon megszüntetésének olyan módját, amely ellen valamennyi tulajdonostárs tiltakozik.Tisztelettel
dr.Rácsai Lajos ügyvéd
H-4025 Debrecen, Piac u. 1-3.
+36 52 432326
http://racsaidr.hu
racsai@racsaidr.hu

Közösségi oldal: