• György 43714 számú kérdése
  • 2012-11-29

Sági György Chf alapú jelzálog-hitel történet.
Igyekezve a teljességre

KEZDETEK :
1999. májusában tulajdonba vettem a Budapest 1203, Hársfa st. 15. IV/26. szám alatti 42 m”-es lakótelepi lakást (100%-os tulajdonrész).
2004. decemberében megvásároltam a Budapest 1221. Regényes u. 4. fszt. 2. szám alatti öröklakást 100% tulajdonlással (57 m”) oly módon, hogy a fent nevezett XX. kerületi és a megvásárolt XXII. kerületi lakások be lettek vonva a jelzáloghitelbe. A KandH banktól 100.000.- chf hitelt vettem fel (ekkor a két lakás együttes fedezet értéke 21,7 millió volt)
A szerződést 2004. decemberében megkötöttük a kandH-val és februárban beköltöztünk.
A részletek fizetése rendeltetésszerűen zajlott, azonban 2006októberében a két munkahelyemből egyik megszűnt, ezáltal problémák keletkeztek a határidőkben történő fizetéssel, valamint a törlesztés a kezdeti 95,-96 ezer forintról a chf változása miatt 110-115 ezer forintra felugrott.
VÁLSÁG BEINDULÁSA :
2007. októberében a fenti problémák és a KandH bank pénzügyi konstrukciójának előnytelensége folytán az Inter – Európa banknál hitelkiváltást kezdeményeztünk és 2007. novemberében a szerződést aláírtuk.
Az Inter-európa bank korrektül 100.000.- chf összegű forint átutalást indított egy keddi napon, amit a KandH folyamatosan hazudozva, csak következő hét csütörtökén iktatott le, se ezáltal 9 forintot emelkedett ez idő alatt a chf, amit a KandH be is nyelt – de ez egy másik ügy (lehet).
Az Inter – európa bankot 2008. január 1-től megvette a CIB bank és innentől kezdődött a probléma.
2008. augusztusában „hallgatva az idők szavára” és érzékelve, hogy kezd komoly probléma lenni a gazdaságban (ekkor már 125 -130.000.- forint körül volt a törlesztő részletem) kértem egy e-mail formájában a CIB bankot, hogy mit kell tennem a kisebbik lakás hitel alól történő kivonását illetően –eladási szándékból vezérelve.
E-mail válaszukban jelezték, hogy „egyszerű szerződésmódosítással ez megoldható”, amely miatt megkerestem a Győri Igazgatóságot (miután a Győri Inter Európa banknál volt a hitelkiváltás és a számlám). Márkus Istvánnal (IEB-nől átvette a CIB) el is indítottuk a hitel alóli kivonás procedúráját :
CIB listán lévő értékbecslőtől (Habitas Kft) megkértük a hitelben bent maradó lakás (XXII. kerületi) értékbecslését 2008. szeptember 2-án telefonon. Szeptember 3-án kint voltak és elkészítették a fényképeket. Kérdésemre jelezték, hogy 3 nap alatt megküldik a banknak az értékbecslést.
Fentiekkel szemben az értékbecslést 2008. szeptember 25-én küldték meg nekem e-mail formájában többszöri telefonhívásom és fenyegetőzésem hatására, melyet így nem fogadott el a bank. Ezután kapta meg a bank az anyagot (2008.10.17). Márkus Úr információja és javaslatára a lakást meghirdettem és egy hét alatt el is adtam (XX. kerületi). A vevővel (Retter Ferenc) szeptember 29-én megkötöttük a szerződést és kifizetett 1,000.000.- forint foglalót, majd október 2.-án átutalt további 2,2 millió forint vételár előleget és a maradék 5,5 millió forintra hitel felvételt indított el.
KANOSSZA :
2008. október 16-án lent voltam Győrben Márkus Úrnál, aki jelezte, hogy sajnos sok az igény, valamint a CIB központosította a döntéshozatalát Budapestre, ezért csúszik az ügy befejezése.
2008. október 20-án Márkus Úr kért egy e-mail nyilatkozatot a tranzakcióra vonatkozóan amit el is küldtem neki.
2008. november 4-én a XX. kerületi lakást beköltözésre a szerződés szerint átadtam Retter Ferenc Úrnak a vevőmnek, aki be is költözött. Ő közben felvette a chf alapú hitel, amiből az ingatlan maradék vételára is kifizetésre került volna, de nem tudta a bank utalni, mert a CIB nem nyilatkozott az összegről (Bentmaradó lakás mekkora hitelfedezetnek felel meg?)
2008. november 30-án egy hónappal meghosszabbítottuk az adás-vételi szerződés hatályát.
2008. december 16-án beadvánnyal éltem a PSZÁF felé az üggyel kapcsolatban.
2008. december 31-én a vevőm hitelező bankja visszavonta a hitelt.
2009. január 6-án a PSZÁF levelében nem megállapíthatónak ítélte meg e PSZÁF eljárás elindításának körülményeit, így megszűntette.
2009. január közepén a vevőmmel 3 hónapra meghosszabbítottuk a szerződést és ő úja elindított a hitelfelvételt, melyet meg is kapott.
2009. áprilisáig több levélváltásom volt a PSZÁF-vel , de eredménytelenül.
2009. március 17-én megkértem a CIB bankot a kölcsönszerződésem összegszerűségéről (XXII. Campona fiók)
2009. 05.12-én a vevőmet bevezették a tulajdoni lapra (Földhivatal)
2009. május vevőmmel, valamint az adást vételt bonyolító Otthon centrummal ismételten beadtuk a fedezetkiengedési kérelmet a CIB bankhoz.
2009. május 5-én kaptam CIB től levelet miután 1,79 chf tartozás miatt a szerződésem felmondják, levelet írtam.
2009. június közepén telefonon értesítettek, hogy engedélyezik a fedezet kiengedést, ha befizetek 30000 chf-et. Kértem Őket, hogy erről írásban legyenek szívesek tájékoztatni, de a hölgy jelezte, hogy ő e-mailt kapott a főnökétől és nem tud írást adni, az e-mailt nem továbbítja a főnöke elérhetőségét és nevét nem áll módjában kiadni. jeleztem, hogy nem áll módomban így fizetni….
Érdekes módon június 28-i keltezéssel megkaptam a legkorrektebb ajánlatukat, melyben leírták a metodikát – mit kell tennem - és azt, hogy 33.661,48 chf befizetésével (kb 5,7 millió ft.) kiengedik az ingatlant a hitel alól. Leírták mennyiről mennyire csökken a törlesztőrészlet és milyen határidőknek kell megfelelni. Minden papírt és kért dokumentumot ügyvéddel szeptember 24-én beadtunk. (ebbe bele kell érteni az újbóli adás-vételi szerződés megkötését, a hitelt újra megkérte a vevőm és újra megkapta, valamint új értékbecslést kellett készíttetnünk…)
Vártunk, majd december 5-én kézhez kaptunk egy elvi engedélyező nyilatkozatot, melyben a júniusi ajánlatukkal szemben a fennálló kb 800.000.- forint tartozás kiegyenlítéséhez, valamint kereken 7,2 millió forint befizetéséhez kötik a fedezetkiengedést. Kérdésemre, miszerint mi az, hogy cirka 2-2,3 millió forinttal többet kérnek mint júniusban – érdemi választ nem kaptam csupán azt, hogy a bank „egyoldalúan változtathatja a feltételeit”.
Hirtelen felháborodásomban visszavontam a kérelmet, miután a fennmaradó 5,5 millió vételárból már amúgy is kb. 650.000.- forint „elment” ügyvédi díjra, értékbecslésre és kártalanításra. stb. – nem tudtam volna kb. 8 millió forintot kifizetni.
Kértem a CIB-et, hogy van mód átstruktúrálásra. Csodák-csodájára 1 nap alatt átküldték az ajánlatukat e-mailon ami mindennél felháborítóbb volt :
24 hónapig elengedték volna a törlesztőrészlet 50 %-át (140.000.- helyett csak 70.000.- forintot fizetni), de ennek a következő lett volna az ára :
automatikusan (!) 60 (!) hónappal meghosszabbodik a futamidő, valamint 25. hónaptól a 120. hónapig fixen 175.000.- forint, majd ezt követően a végéig közel 198.000.- forint lett volna a törlesztésem!!!
Ez azt jelenti, hogy közel 9000. chf elengedése nekem közel 60,000 chf-be került volna!!!
Azóta a CIB-től gyakorlatilag mindenkit kirúgtak, aki valaha az ügyemmel foglalkozott, a győri igazgatóságot is megszüntették.
2010. nyarára miután addigra anyagilag is teljesen tönkre mentünk, egyre kilátástalanabb lett a helyzetünk : Személyi hiteleinket nem tudtuk fizetni, 3 kisgyermekünk is egyre nagyobb kiadással járt, valamint 2010. első félévében munkám megszűnés okán csak a családi pótlék és a GYES volt a bevételünk.
Ezek után hónapokon keresztül ügyvédtől ügyvédig rohangálva nem értem el semmit, mert mindenki csak akkor nézte volna át az anyagot, ha 100-350.000- forintot kifizetek iratbetekintés gyanánt.
2010. novemberében felmondták a szerződésem, számomra gyanúsan sok idő után, miután ekkor már kb. 20 hónapja nem fizettem semmit – sajnos nem is tudtam!
2011. decemberében miután addigra anyagilag is teljesen tönkre mentünk kénytelen voltam a lakásunkból kiköltözni, nem kockáztatva a végrehajtás bármikor bekövetkező tényét, s 3 kisgyerekkel, valamint kedvesemmel, akit visszavettek régi munkahelyére (ritka a mai magyar valóságban) albérletbe költöztünk.
2011. decemberében egy Ügyvéd hölgy (Dr. Németh Mónika vállalta, hogy ingyen átnézi az iratokat ad tanácsot és elindíthatjuk a pert, de ennek feltétele, hogy kijelöljék őket árverésre.
Ezek után hónapokon keresztül igyekeztem kapcsolatot felvenni a CIB-el ,de érdemben senki nem adott sem információt, sem nem kívánt foglalkozni velem, addig, amíg nem fizetem ki a tartozásom.
2012. augusztusában értesültem a facebookon keresztül – egyetlen hivatalos levelet nem kapva (!), hogy mindkét lakást árverésre bocsátottak augusztus 11-i időponttal. Jeleztem az ügyvédnőnek hosszas próbálkozás után, aki e-mailban 2 sorban közölte, hogy idő hiányában nem tud ügyemmel foglalkozni és sok sikert!!! Érdekessége a dolognak, hogy az árverést nem a CIB kezdeményezte, hanem az egyik hitelkártya tartozásunk miatt Szamosi és társa végrehajtó iroda. Az árverésekre egyetlen ajánlat sem érkezett, s azóta nincs semmilyen hírem.
…és a legújabbak!!!
2012. november 18-án nem tudtam bejutni a lakásba, mert le volt cserélve a zár… Névjegy kitűzve az ajtón: „ vevő.. egy név és egy telefonszám….” felhívtam és közölte, hogy 3 hónapja árverésen megvette a lakásokat. – Mindkettőt…. A postaládában két okirat, amelyeket november 15-én 12,57 perckor vett fel a Szamosi Végrehajtó Iroda, miszerint az egyik esetében a Hársfa Lakásfenntartó szövetkezet (141.000.- forint + járulékai), a másik esetben az EOS faktor Zrt (1.434.000.- és járulékai) volt az árverést kezdeményező.
Az egész pikantériája, hogy 2012. november 19-én a Szamosi kérdésünkre leírta, miszerint ők egy fillért sem kapnak, mert az első akinek fizettek a CIB Bank Zrt!!!! Tehát a feleségemnek továbbra is vonják a fizetésének 50%-át!
Jelenlegi állapot és információk, tanulságok:
• Tartozásom jelenleg közel 34.000.000.- forint közel 9 (!) féle kamat teherrel!!!
• Jelenleg albérletben lakunk és miután idén 5 hónapig nem volt munkahelyem – júniustól tudtam ismét elhelyezkedni- ezért rettenetesen nehéz most nekünk.
• Vevőm, gyakorlatilag 3,2 millió forintot fizetett eddig, s 2008. novembere óta, immár 49 hónapja lakik a XX. kerületi lakásomban.
• Az adás-vételi szerződéseket kötő ügyvéddel szemben azóta vevőm indított és úgy tudom nyert is kamarából történő kizárásra irányuló eljárást, miután számos hibát vétett.
• Az otthon centrumnak kifizettem számlailag 240.000.-, plusz kp-ban további 200.000.- forintot a bonyolításért.
• Üresen áll a lakásom miközben én albérletben lakom, s amiért hosszú ideig dolgoztam bizonytalan sorsúvá vált
• Rettenetesen idegesít az a tény, hogy mindent szabályosan az ügyvédekre, valamint a bankra hallgatva csináltunk az egész eladás során és utána is és mégis meg lehet ezt tenni egy öt tagú családdal.
• Minden általam leírt dolognak az eredeti dokumentációja rendelkezésemre áll.
Tisztelt Ügyvéd asszony!
Amennyiben lát az ügyben reális előrelépést és természetesen nem ingyen, de egyenlőre fizetni nem tudván a munkáját – kvázi „sikerdíjért” tud nekünk segíteni, akkor kérem tegye ezt meg.
Köszönettel :

Az elmúlt 2 hét történései : Mindkét lakásomat árverésen a vételár töredékéért eladták, s a végrehajtó cég mielőtt a CIB banknak utalt volna 8,060 millió ft összeget, levett 890ezer saját díjat, valamint 10 beazonosíthatatlan számú "végrehajtást kérőnek utalt közel 2,5 millió forintot. Az ügy pikantériája, hogy nem voltam ott - nem tudtam róla - amikor rendőrökkel bementek a lakásaimba. A végrehajtást kérő EOS. faktor pedig egy olyan feleségem nevén lévő személyi hitel elmaradás okán indította az én 1/1-es tulajdonomat képező lakásokra a végrehajtást, aminek sem megszerzésekor, sem azóta sem volt tulajdonosa a feleségem.....

Kérem Önöket ha akár csak tanáccsal is, de segíteni tudnak, akkor jelezzék mit kell tennem.

Üdvözlettel :
György

Tisztelt György!

Hát... nem rövid és egyszerű történet... Nem a feladat elől menekülnék,de az ilyen esetekben én azt szoktam ajánlani az érdeklődőknek, hogy keressék meg a Széchenyi Hitelszövetséget - a szervezet weboldala: www.hitelszovetseg.hu - mivel ők az ilyen jellegű ügyekre specializált szervezet.

Tisztelettel
dr.Nagy Zoltán ügyvéd és dr.Lados Melinda Szibilla ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
http://www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Közösségi oldal: